దెంగులాటలో ఆనందం ఏదీ ఎక్కడ ఉంది (ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురి ప్రశ్న-నాకు తోచిన జవాబు)

“ఆ ఆనందం ఏదీ? నాకు కొత్త గా పెళ్లి అయింది. కానీ దాంపత్యం లోని మధురి మల ను ఆస్వాదించలేక పోతున్నాను. దయచే సి అసలు సెక్స్ లో ఆనందం ఎలా లభిస్తుందో చెప్పరూ?”

ఇది ఒక అమ్మాయి ప్ర ముఖ సెక్సాలజిస్ట్ కల్పనా సింగార్ ను అడిగిన పశృ. (ఈనాడు వసుంధర 27-7-06 చూడండి).

ఈ సంధర్బంలో మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి . నేను ఇదివరలో madan musings అని నాలుగు భాగాలు రాసాను. అందులో కొత్త దంపతులు సెక్స్ లో ఆనందాన్ని ఎలా జురు కోవాలి అని విపులంగా రాసాను. అలాగే ఇటీవల “అంగ చూషణం” అనే పేరుతో ఒక ఆర్టికల్ రాసాను. ఇవన్నీ కూడా కొత్త దంపతులు సెక్స్ లో ఆనందాన్ని ఎలా ఆస్వాదించాలో అనే విషయం మీద రాసిన వి. ఇవన్నీ నేను అనుభ వించి రాసిన వి. ఏదో ఊహించి రాసిన వి కావు.

పై ప్రశ్నకు జవాబు గా కల్పనా సింగార్ గారు ఒక మాట అన్నారు. “ఈ అనుభూతి కలగ డాని కి ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క అవయవం దోహదం చేస్తుంది” public గా దిన పత్రికలో రాసేటప్పుడు ఆమెకూ పరిమితులు ఉంటాయి కదా. అందుకని అలా సూచన గా చెప్పింది. కాని మన కు ఆ పరిమితులు లేవు కాబట్టి విపులంగా చర్చించు కోవచ్చు.

ఆమె రాసిన దానిలో అంత రార్ధం ఏ మిటంటే , భార్యా భర్త ఒక రి అవయవాలు ఒకరు అప్యాయం గా, పే మతో, కాంక్షతో, స్పృశించు కోవాలి . సున్నితంగా గిచ్చుకోవాలి గిల్లు కో వాలి, కొరుక్కోవాలి (గాట్లు పడేట్టు కాదు సు మా). అప్పుడే కామం పెరుగుతుంది.
అసలు దెంగించు కోడం అంటే ఏమిటి?
“sex is nothing but friction between skin and skin” అన్నాడు ఒక మహాశయుడు. చర్మానికి చర్మం రాచు కుంటే కలిగే రాపిడి నుండి పుట్టే ఆనంద మే సెక్స్. మొడ్డ మీద చర్మం ఉంటుంది. పూకు లోపలి గోడల కు చర్మం ఉంటుంది. పూకులో మొడ్డ పెట్టి కసా కసా దెంగుతున్నప్పుడు మొడ్డ పైన ఉన్న చర్మం పూకులో ఉన్నా చర్మానికి గట్టి గా రాసుకుంటుంది. ఆనందం

పుడుతుంది.
కొంచెం పూకు లూజు గా ఉందను కో “అబ్బా దిగుడు బావిరా దాని పూకు” అంటుంటా ము . ఇం కొక జోక్ కూడా ఉండి. ” ఆ ఏముందీ చెంబులో స్పూన్ వేసినట్టే అంచులు కూడా తగలవు” అంటుంటారు. పెళ్లి అయిన కొత్తల్లో అందరి పూకులూ టైట్ గానే ఉంటాయి. ఇద్దరు బిడ్డలు పుట్టేటప్పటికి సాధారణంగా లూజు అవుతాయి. కాని ఈ కాలంలో ఆ స మస్య లేదు. అందరూ ఆపరేషన్లు చేయించే సు కొని పూకులు టైట్ గా ఉంచు కుంటున్నారు. అది వేరే విషయం. ఒక వేళ పూకు లూజు అయి మొగుడి కి తుప్తి గా ఉండక పోతే దాని కి వేరే పద్ధతులు ఉన్నాయి. దెంగించు కొనేటప్పుడు తొడలు దగ్గరగా చేర్చి పెట్టు కుంటే పూకు టైట్ గా ఉంటుంది. అలాగే డాగీ స్టైల్ లో దెంగించు కుంటే కూ డా పూకు టైట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఇలా గా alternatives కను క్కో వాలి కాని అసంతు ] తో కుంగి పోకూడదు
మ్మా యిలు కూడా తమ కోరికలను మొ గుడి ముందర నిస్సం కోచంగా చెప్పి చేయించు కోవాలి. కొంత మంది అమ్మాయిల కు సళ మీద సుతారంగా గు ండంగా సున్నాలు చుడుతూ వేలితో తిప్పుతుంటే చెప్పలేని ఆనందం క లుగు తుంది. కొంత మందికి సన్ను ముచిక ను నాలుకతో మీటుతుంటె పూకులో తడి అవుతుంది. కొంత మంది కి , సన్ను మీద చెయ్యి బోర్లించి అలా అలా రాస్తుంటే భరించలేని ఆనందం.
కాని అబ్బాయిల కు తెలిసిన విద్య ఒకటే. అమ్మాయిల సళ్ల ను చపాతీ పిండి పిసికి నట్టు పిసకడం. ఆ అమ్మాయికి ఆనందం కల గ క పోగా సెక్స్ అంటేనే భయం కలుగుతుంది. ఇదేందిరా బాబూ ఈ రాక్షస క్రీడ అని . అందుకే కల్పనా సింగార్ గారు తన మొదటి వాక్యంలో “భార్యా భర్త లిద్దరూ ఎలాంటి అర మరి కలు లేకుండా ఆనందంగా సెక్స్ లో పాల్గొనాలి ” అని చెప్పారు.
suppose ఆ అమ్మాయికి ఎవరో చెప్పి ఉంటారు లేక ఎక్కడే చదివి ఉంటుంది – “పూకు నాకించుకుంటే బాగుంటుంది” అని .అబ్బాయి ఎక్కడో చదివి ఉంటాడు లేక పోతే ఎవడో తల మాసిన వెధవ చెప్పి ఉం
కు నాకితే నాలుక కు cancer వస్తుంది అని. వీడు నాకడు . ఆ అమ్మాయి అడగ దు. ఇప్పుడు ఎలాగా? ఒక వేళ అమ్మాయి నోరు తెరిచి “ఏ మండీ నా పూకు నాకండీ” అని అడిగిందనుకోండి, “ఏ మే ఎంత మంది తోనాకించు లంజా” అనే మాట రెడీ గా ఉంటుంది. మగాడి అహం. అంతే కాని భార ఏమిటి? ఎందుకు అడిగింది?. అని అర్థం చేసుకోడు. ఫలితం అసంతు ప్తి. చిరాకు.. ఒకరంటే ఒకరికి పడక పోవడం. కారణం చాలా చిన్నదే . కాని పరిణా మాలు దారుణం. కాబట్టి సెక్స్ లో భార్యా భర్తలు ఒకరిని ఒకరు అర్ధం
కోరిక

చేసుకోవడం, అర మరి కలు లేకుండా దెంగించు కోడం, ఒకరి మీద ఒకరు నమ్మకం కలిగి ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం.
1. ముద్దులు:- బుగ్గల మీద, మెడ మీద, చంకలలోనూ , సళ్ల మీదా, సళ్ల కింద,
బొడ్డు మీద, పూకు మీద, మొడ్డ మీద, పూకు తొడలు కలిసే చోట (గజ్జల్లా), పిరల మీద, తొడలు పెనుండి కింది దాకా ముద్దులు పెట్టు కోడం ఎంతో మంచిది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోచోట కామ కేందాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోచోట ముద్దు పెడితే స్పందిస్తారు. అది తెలుసుకొని అక్కడే ముద్దులతో ప్రేరేపించాలి.
2.ఇం కా నాకడం– కొరకడం. చెవి వెనక నాకితే కొందరికి ఎంతో సమ్మగా, ఉంటుంది. చెవి తమ్మె పట్టు కొని సుతారంగా కొరికితే కొంత మంది కి బాగుం టుంది. అలాగే బుగ్గలు సున్నితం కొరికితే బాగుంటుంది. సళ్ల ముచి కలు ముని పంటితో పట్టు కొని నొక్కితే మధురంగా ఉంటుంది. అలాగే అబ్బాయికి కూడా సన్ను ముచికలు ఉంటాయి. అమ్మాయిలంత ఉండవు కాని కొదో గొప్పో ఉంటాయి. అమ్మాయి కూడా వాటి ని తన ముని పంటితో నొక్కితే అబ్బాయికి మొడ్డ లేస్తుంది. ఒల్లు పులకరిస్తుంది. మొడ్డ ను కూడా నోట్లో పెట్టు కొని సుతారంగా కొర కండి. ఎంతో బాగుంటుంది. అలాగే కింద ఉన్న వజాల మూటను (వట్ట కాయల ను) గోలీ కాయల్ల గా ఉంటాయి. నోట్లో కి తీసుకొని చప్పరిం చండి. నాకండి. గోటితో గీరండి. ఎంతో సమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే అబ్బాయి కూడా అమ్మాయి పూకు పై భాగాన పూకు పెదాల మీద సున్నితంగా రాస్తూ గీరుతూ ఉంటే చెప్పలేని – ఆనందం కలుగుతుంది.
3. పూకు నాకడం. కొంత మంది కి ఇది ఇష్టం ఉండదు. ఏవేవో అపోహలు. cancer వస్తుందని కొంత మంది. చీ పాడు అనే వాళ్లు కొంత మంది. ఉచ్చ పోసు కొనే చోట నాకడం ఏమిటీ అనే వాళ్లు. రక రకాలు. కాని అక్కడ ఉండేది స్కిన్ కదా. శుభంగా ఉంచు కుంటే ఎక్కడన్నా ఒకటే. ప్రతి రోజూ శుభంగా కడుక్కుంటూ, డెట్టాల్ తో క్లీన్ చేసుకుంటుంటే, పూకునాకవచ్చు, మొడ్డ చీక వచ్చు. కాని పూకు నాకుతుంటే , మొడ్డ చీకుతుంటే అవతల వాళ్లు పొందే అనుభూతి మాటలతో వర్నించలేము. 69 పొజిషన్ లో ఒకరి అంగం ఒకరు బాగా నాకి, చీకి, తరువాత దెంగించుకుంటే, ఆ ఆనందం వర్ణ లో అసలైన ఆనందం అప్పుడే కలుగుతుంది.
ఇలాంటి వి చేసుకోకుండా, కేవలం పూకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగించు కుని, ఆ ఆనందం ఏదీ? సెక్స్ లో ఆనందం ఎలా లభిస్తుంది అంటే ప్రయోజనం ఏముంది.

కొంత మంది సెక్స్ అయిన తరు వాత, అటు తిరిగి పడుకుంటారు. కాని సెక్స్ అయిన తరువాత కూడా ఒకరిని ఒకరు పెనవేసుకొని పడుకుంటే ఆ సన్నిహిత త్వం అనిర్వచనీయ మైన ఆనందం కలిగిస్తుంది.

పై చిత్రం లో చూడండి. బాగా దెంగించుకున్న తరువాత ఆ భార్యా భర్తలు ఎలా ఒకరిని ఒకరు వాటేసుకొని ఒక రిలో ఒక రు ఒదిగి పోయి, ఒకరి శరీర స్పర్శను ఒక రు ఆస్వాదించు కుంటూ, ఆ స్పర్శ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ నిదలో కి జారుకున్నారో. అలా చేస్తే భార్యా భర్తల మధ్య సన్నిహిత్వం పెరుగుతుంది. జీవిత కాలం విడి పోకుండా ఒక రి
కోసం ఒక రు గా జీవిస్తారు.
కొంత మంది అడు గుతుంటారు. ఎంత సేపు దెంగించు కోవచ్చు. అసలు ఎంత సేపు దెంగ గలరు అని. అది మన ఉపయోగించే స్కిల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
పెళ్లాం బెడ్ మీదికి రాగానే అమాంతం పైకి ఎక్కి, సళ్ల ను చపాతీ పిండి మాదిరి పిసికే సి, రెండు తొడలు విడదీసి, తొడల మధ్య కూర్చుని, భార్య పూకు పెదాలు విడదీస్తే, అందులో మొడ్డ దోపి కసా కసా నాలు గు ఊపులు ఊపి, ఇప్స్ అంటూ మీద పడి పోవడాని కి అంతా ఐదు నిమిషాలు చాలు.
అమ్మాయికి మాత్రం అప్పుడే పూకులో అగ్గి రాజు కుంటుంది. అబ్బాయికి అంగం చల్లబడుతుంది. “చీ పొండి ఏమిటండీ మీరూ అను సణుక్కుంటుంది. అలా కాకుండా పై చెప్పిన పనులన్నీ తాపీ గా చేసుకొని, తరువాత దెంగించు కుంటే ఎంతో ఆనందం పొంద వచ్చు.
ఎంత సేపు అన్న దాని కి, stop and proceed method ఉండనే ఉంది. పూకులో మొడ్డ పెట్ట గానే కొంచెం సేపు అలాగే ఉంచాలి. పూకులోని నులి వెచ్చని వేడి కి మొడ్డ తట్టు కో వాలి . తరువాత నెమ్మది గా ఊపడం స్టార్ట్ చెయ్యాలి. కొంచెం సేపటి కి మొడ్డ రసం కారి పోతుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. వెంటనే దెంగ డం ఆ పాలి . బాపిక్ మార్చాలి . ముద్దులు పెట్టు కుంటూ అమ్మయి

చెవిలో ఏవేవొ కబుర్లు చెప్పాలి . అప్పటికి ఆ ఆవేశం చల్లారుతుంది. తరువాత దెంగుడు స్టార్ట్ చెయ్యాలి. మరల కారి పోతుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చిన పుడు ఇందాకటి మాదిరి ఆగి , కబుర్లు చెప్పి పొసీడ్ అవ్వాలి . ఇలా చేస్తుంటే durationపెరుగుతుంది. ఎంతసేపైనా దెంగ వచ్చు.

ఇప్పుడు మనం కొన్ని దెంగించు కొనే positions చూ స్టాం. ఇవన్నీ మన కు అను కూలంగా ఉండేవే.
ఎక్కువ సేపు దెంగే పద్ధతి ఇం కోటి ఉంది. అదే మిటంటే
పక్కనే ఉన్న బొమ్మ చూడండి. భార్యను సోఫాలో కూర్చోపెట్టి , భర్త కింద మోకాళ్ల మీద నిలబడి దెంగుతున్నాడు. కాని నేను చెప్పిన ది ఏ మంటే భార్యను టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టి, భర్త టేబుల్ ముందు నిలబడి దెంగ డం. అంటే సోఫా బదులు టేబుల్ అన్న మాట. దానిని గురించి కింద వివరిస్తాను. చదవండి.

-అమ్మాయిని టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టడం పిరలు టేబుల్ అంచు కు వచ్చేట్టు adjust చెయ్యాలి . అబ్బాయి టేబుల్ దగ్గర నిల్చోవాలి . అబ్బాయి మొడ్డ అమ్మాయి పూకు ఒకే లెవల్ లో ఉండాలి . ఇప్పుడు అమ్మాయి పూకు మీద మొడ్డ పెట్టి కసా కసా రుద్దాలి. టేబుల్ ముందు చిన్న స్టూల్ వేసుకొని కూర్చుని, నింపాదిగా అమ్మాయి పూకునా కాలి . తరు వాత, అమ్మాయి పూకులోకి మొడ్డ దోపాలి . పూకు మొడ్డ ఒకే లెవల్ లో ఉండటం వల్ల, మొడ్డ పూకు లోకి నిటారుగా వెలుతుంది. అమ్మాయికి సెర్విక్స్ దగ్గర తగులుతుంది. అమ్మాయికి ఒళ్లు జివ్వు మంటుంది. నరాలు పురి విప్పుతాయి. అలా ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ దెంగాలి . ఇది అబ్బాయికి సౌకర్యం అమ్మాయికి సౌకర్యం. పైన చెప్పిన stop and proceed పద్దతిలో దెంగితే, చాలా సేపు దెంగ వచ్చు.

ఇంకా చిలిపిగా చేసుకోవాలంటే, అమ్మాయిని అలాగే పై కి లే పాలి అమ్మాయి
మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి తన మొహాన్ని అబ్బాయి మెడ కింద దాచు కుంటుంది.

సన్నగా కొరుకుతూ ముద్దులు పెడుతుంది. కాళ్లు మొ గుడి నడు ము చుట్టూ పెన వేస్తుంది. అబ్బాయి అలాగె అమ్మాయిని ఎత్తు కొని రూం అంతా కలియ తిరుగుతూ, పిరలు పై పైకి ఎత్తుతూ దెంగాలి. కొంచెం స్లిం గా ఉండే వాళ్ల కు బాగా ఉంటుంది (కాని అమ్మాయి భారీ సైజు ఐతే అబ్బాయి నడుం విరగడం ఖాయం.)
ఇప్పుడు మనం మరి కొన్ని దెంగించు కొనే పద్ధతులు చూద్దాము.

ఇది ప పంచ వ్యాప్తంగా అందరూ వాడే position. ఇందులో నడు ము పె కి ఎత్తి దెంగ వచ్చు. భార్య కూడా తన రెండు కాళ్లతో భర్త నడు ము చుట్టూ పెనవేసి తన పిరలను పైకి లేపి దెంగించు కోవచ్చు. చేతులు భర్త పిరల మీద వేసి మొడ్డ ను పూకు కు అదు ము కొవచ్చు. మొహాని కి మొహం ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఊసులాడు కోవచ్చు. ముద్దులు పెట్టుకోవచ్చు. పెదాలు చీ క వచ్చు. సళ్లు పిసక వచ్చు. ఎన్నో చేసుకోవచ్చు. పైగా ఇందులో ఉండే సౌలభ్యం ఏ మిటంటే భర్త మొడ్డ భార్య పూకులో కి అడుక్కంటా దిగబడుతుంది. సెర్విక్స్ కు తగులుతుంది. చాలా సౌకర్యంగా ఉండే position.
ఇందులో మరొక ఆనందం కూడా ఉంది. ఒక రి శరీరం ఒక రి కి తగులుతూ ఉంటుంది. నేను పైన చెప్పినట్టు sex is nothing but friction between skin and skin. అందుకె ఒకరి శరీరం ఒక రి కి తగులుతూ ఉంటే ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. కాని చాలా మంది ఒంటి మీద బట్టలు విప్పడానికి బద్ద కి స్తారు. కొంత మందికి సిగ్గు. అలా 2 న ఉన్న బట్టలను అలా పై కి ఎత్తి ప ని ముగిస్తారు. సంపూర్ణ మైన ఆనందాన్ని ఆస్వాదించలేరు. పైగా ఆ ఆనందం పొ ందడంలేదని బాధ పడతారు. చెయ్యాల్సింది చెయ్యరు. బెడ్ మీదికి రాగానే బట్టలు అన్నీ విడిచి ఒకరిని ఒకరు గట్టిగా వాటేసు కుంటే, సగం ఆనందం అప్పుడే కలుగుతుంది. దానికి తోడు పై పొజిషన్ లో దెంగించు కుంటుంటే ఇంకా ఆనంద మే ఆనందం. మరిచి పోలేని ఆనందం. స్వర్గం బెత్తెడు దూరంలో ఉంటుంది. భార్యా భర్తలు ప్రయత్నించండి

ఇది చూడండి. పైన చూపిన position లో కరిపైన ఒకరు పడుకొని దెంగించు కుంటున్నారు. ఇప్పుడు భార్య అలాగే ఉంది. కాని భర్త లేచి కూర్చున్నాడు. భార్య మా మూలు గానే తన కాళ్లను భర్త నడు ము చుట్టూ లంకే వేసింది. పిరలను పట్టు కొని మొడ్డ తన పూకులోకి అదుముకుంటూ ఉంది. ఇక్కడ భర్తకు సౌకర్యం ఏమంటే, కూచుని ఊప వచ్చు. పై చెప్పిన position లో పైకి కిందికి ఊపుతూ దెంగితే, ఈ positionలో ముందుకు వెనక్కూ ఊగుతూ దెంగుతాడు. అంతే తేడా. ఈ పొజిషన్ లో కూడ ఉండే సౌలభ్యం ఏ మిటంటే భర్త మొడ్డ భార్య పూకులో కి అడుక్కంటా ది గబడుతుంది. లాగి లాగి దెంగుతున్నపుడు పూకు అడుక్కంటా భర్త మొడ్డ కొసన ఉన్న గుండు తగిలి సమ్మగా ఉంటుంది.
ఇప్పటి దాకా భర్త భార్య పైన పడుకొని దెంగడం చూచాము. ఇప్పుడు పురు షాయిత బంధం. అంటే స్త్రీ పురుషుడి మీది కి ఎక్కి దెంగడం. ఇది కూడా ఈ రోజుల్లో సర్వే సర్వత్రా చేసుకుంటున్న పొజిషన్. ఇదివరలో కేవలం మలయాళ దేశంలో మాత మే ఉండేది అనే ప్రతీతి. ఇందులో భర్త వెల్ల కిలా పడు కొని తన మొడ్డను బాగా లేపి నిటారు గా పై సీలింగ్ ను చూస్తూ ఉన్నపుడు భార్య భర్త మీద పడుకొని భర్త మొడ్డను తన పూకులోకి సర్దుకొని పైకి కిందికి ఊగడం. ఇందులో భార్యలకు కొంచెం అసౌకర్యం గానే ఉంటుంది. ఏందు కంటే నడుములు నొప్పెడతాయి. సాధారణం స్త్రీల కు మొదటి కాన్పు అయిన తరువాత నడుము నొప్పి మొదలు అవుతుంది. ఇలా దెంగుతుంటే అది కొంచెం ఎక్కువ గా ఉంటుంది. కాబట్టి, మొదటి బిడ్డ పుట్టే వరకే మొగుడి మీది కి ఎక్కి దెంగ వచ్చు.

ఈ మదన కదనంలో భర్త అలిసి పోయిన పుడు భార్య పైకి ఎక్కి దెంగడం మంచిదేగా. భార్య చలి మిడి ముద్దలాగా కింద పడుకొని దెంగించు కోకుండా, కాస్త వెరైటీ గా మొగుడి మీది కి ఎక్కి దెంగుతుంటే ఆ మగ పురు షుడి కి కూడా కొంచెం విశ్రాంతి.

ఈ పొజిషన్ పై పొజిషన్ కు తరు వాతి ది అనుకోవచ్చు. మొట్ట మొదట మొగుడి మీద బోర్లా పడుకొని మొడ్డ దోపుకొని మొగుడిని కొంచెం సేపు ముద్దులాడి , తరు వాత పైకి లేచి దెంగడం స్టార్ట్ చెయ్యడం అన్న మాట. ఇందులో ఒక సుఖం

ఉంది. మొగుడి మొడ్డ తన పూకులోకి ఎలా వెలుతోంది వస్తోంది అనేది కొంచెం ఒంగితే కనపడుతుంది. చాల మందికి ఇలా చూచి excite అవడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. నా భార్య కూడా ఎదురు గా పెద్ద అద్దం పెట్టు కొని అందులొ నా మొడ్డ తన పూకు చూచు కుంటూ దెంగించు కొనేది. సంధర్బం వచ్చింది
ఇక్కడ ఒక మాట. ఇది వరకు పాత కాలపు పందిరి మంచాల కు పై భాగంలో అద్దాలు బిగించి ఉండటం గ మనించి ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా కింగ్ సైజు బెడ్ ల కు తల వైపు పెద్ద అద్దం బిగించి ఉంటుంది. అవన్నీ ఇందుకే. పై పొజిషన్ లో అమ్మాయికి ఎదురు గా అద్దం లో చూచుకుంటూ, మొగుడి మొడ్డ తన పూకులోకి పోవడం రావడం చూస్తూ త్రిల్లింగా దెంగించు కోవచ్చు.
కాబట్టి
తరు వాతి పొజిషన్ doggy style. ఇది అందరకూ తెలిసిందే. చాలా పాపుర్ పొజిషన్. అమ్మాయి ముందుకు ఒంగొని ఆసరాగా దానిని అయినా పట్టు కొని నిల్చుంటే , అబా మ్మయిపిరల వెనక నిలబడి తన మొడ్డ ను బాగా లేపి, అమ్మయి పిరల గుండా తొడల గుండా పూకులోకి దోపి దెంగడం.

ఉదయం అఫ్ఫీస్ కు వెళ్లేటపుడు భార్యను ఒక సారి దెంగాలని ఉందను కోండి. ఆమె కిచన్ లో ఉండి వెనక నిలబడి చీర లంగా పైకి ఎత్తి, pant లోనుండి
మొడ్డ ను బయట కు తీసి, చీ పాడు ఏ మిటండీ ఇది మరీ ఎప్పుడూ అదే నా ఉమ్మ్మ (లోపల బాగా పెట్టించు కోవాలని కోరిక ఉన్నా పైకి మాత్రం అలా అంటూ) కిచన్
ప్లాట్ ఫారం పట్టు కొని భార్య ఒం గుంటే, అబ్బాయి గారు పాంట్ లోనుండి బయట కు తీసిన మొడ్డని అమ్మాయి తొడల మధ్య గుండా పూకులో పెట్టి అది మీ దెంగుతుంటే, ఇంతలో అత్త గారు అమ్మాయి ఏమి చేస్తు నావే అంటె “వస్తున్నా అత్తయ్యా అంటూ” కాస్త ముందుకు జరిగి, మొగుడి మొడ్డ బయట కు రాగానే,

చీర లంగా కిందికి లాక్కుని బయట కు పరుగెత్తడానికి అనువైన పొజిషన్. అబ్బాయి కూడా ఈ పెద్ద వాళ్ల కు ఏం పని లేదు మంచి స మయంలో పిలుస్తారు అంటూ మొడ్డను పాంట్ లోకి దోసి, జిప్ పెట్టు కొని, ఏ మోయి నేను ఆఫీస్ కు వెళుతున్నా అంటూ భార్య కోసం కేక వేస్తూ బయట కు వెళ్తాడు.
అదే బెడ్ రూం లో ఐతే అమ్మాయి బెడ్ మీద మోకాళ్ల మీద ఉంటే, మొగుడు వెనక చేరి అమ్మాయి పిరలు పిసుకుతూ నడుము పిసుకుతూ చేతులు ముందుకు చాచి సళ్లు పట్టు కొని పిసుకుతూ, అమ్మయి పిర్రలు బాగా విడదీసి, తొడలు నిమురుతూ, తొడల మధ్య ఉన్న పూకును చేత్తో తడుముతూ, మొడ్డను బాగా లేపి అమ్మయి తొడల మధ్య గుండా పూకులోకి దోపి దెంగుతుంటే, అబ్బాయి తొడలు అమ్మయి తొడలకు తాపడం అవుతుంటే, అబ్బాయి ముందుకు ఒంగి , అమ్మాయి వీపు మీద వాలి పోయి చేతులు కిందికి పెట్టి అమ్మాయి సళ్లు పిసుకుతూ అమ్మాయి చెవిలో ముద్దు ముద్దు గా కబుర్లు చెపుతుంటే, అమ్మాయి కూడా తన పిరలు వెనక్కు నెడుతూ మొగుడి మొడ్డను పూకులోకి నెట్టు కుంటుంటే ,
మొగుడు ఒక్కొక్క పోటు పూకులో పొడుస్తుంటే, అమ్మాయి ముందుకు జరు గుతూ, తన పిరలు వెనక్కు నెడుతుంటే, ఇలా దెంగించు కుంటుంటే, చాలా మజా గా ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న సుఖం ఏ మంటే, భార్య తన తొడలు దగ్గరగా చేరిస్తే, పూకు టైట్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. పూకు పెదాల కు, పూకులో పలి కండరాల కు మొడ్డ బాగా రుద్దు కుంటూ సుఖం వెల్లు వలె పారుతుంది. మొడ్డ కూ డా నిటారుగా వెళ్లి అమ్మాయి జి స్పాట్ కు తగులుతుంది. భావప్రాప్తి కి ఇది చాలా సులువైన పద్ధతి. .
ఈ కింద ఉన్నది నాకు చాలా ఇష్ట మైన పొజిషన్. నాకే కాదు చాలా మందికి ఇష్ట మైన పొజిషన్. ఎందు కంటే, కింద పూకు మొడ్డ వాటి పని అవి చేసుకుంటుంటె , పైన భార్య భర్త వాళ్ల పని వాళ్లు చేసుకొవచ్చు, ముందుకు వెనక్కు ఉయ్యాల ఊగ వచ్చు, ఒకరి మీద ఒక రు ఎక్క వచ్చు, అసలు పూకులో నుండి మొడ్డ బయట కు తియ్య కుండానే, ఎన్ని విన్యాసాలై నా చెయ్య వచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాము. ముందు ఈ పొజిషన్ చూడండి.

సోఫాలో కూర్చుని ఉన్నారు. కాని మనం బెడ్ మీద కూర్చుని కూడా చేసుకోవచ్చు. అసలు బెడ్ మీద కూర్చుని చేసుకుంటేనే సుఖంగా ఉంటుంది. భర్త తన కాళ్లు బాగా చాచి కూర్చుంటాడు. భార్య ఆయన తొడల మీద కూర్చుంటుంది. తన కాళ్లు భర్త నడుముకు అటు ఇటు వేస్తుంది.

భర్త మెడ చుట్టూ తన చేతులు వేస్తుంది. తన సళ్లు భర్త గుండెలకు అదు ముతుంది. తన మొహం భర్త మెడ పక్కన పెట్టి మెడ మీద నాకుతూ ముద్దులు పెట్టు కుంటుంది. అలాగే చెవి కింద నా కుతుంది. అప్పుడు పూకు మొడ్డ ఏ పొజిషన్ లో ఉంటాయో చూద్దాము. సాధారణం గా మొడ్డ కిందికి వాలి నట్టు ఉన్నా బాగా లేచి నిక్కి నిలబడ్డప్పుడు పై కి చూస్తుంటుంది. స్త్రీ పూకు కూడా కింది నుండి పైకి ఉంటుంది.

అందుకని ఈ పొజిషన్ లో భర్త మొడ్డ అమ్మాయి పూకులోకి నిటారు గా వెలుతుంది. అబ్బాయి తన చేతులు అమ్మాయి పిరల మీద వేసి తన వైపుకు నొక్కు కొన్నప్పుడు, అమ్మాయి కూడా అబ్బాయి పిర్రల మీద తన చే తులు వేసి తనలోకి లాక్కున్నప్పుడు మొడ్డ పూకు లోతుల్లోకి
చొచ్చుకు పోతుంది. అమ్మాయికి అంతులేని ఆనందాన్నిస్తుంది. అలా ఒకరిని ఒక రు పట్టు కొని ఉయ్యాల మాదిరి ఊగుతూ ముద్దులు పెట్టు కుంటూ ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు ఒదిగి పోవచ్చు.

కసి వచ్చినప్పుడు అబ్బాయి అమ్మాయిని అలాగే బెడ్ మీద వెనక్కు వాల్చి తను అమ్మాయి మీది కి ఎక్కి దెంగ వచ్చు. అమ్మాయికి కసిగా ఉన్నపుడు అదే మాదిరి అబ్బాయిని వెనక్కు వాల్చి తను అబ్బాయి మీద ఎక్కి దెంగ వచ్చు. ఇన్ని చేస్తున్నా పూకులో నుండి మొడ్డ బయటకు తియ్య కూడదు. ఈ పొజిషన్ లో భార్య పూకులోకి భర్త మొడ్డ బాగా డీప్ గా వెలుతుంది. బొమ్మలో చెప్పినట్టు గా ఒకరిని ఒక రు ముద్దు లాడు కుంటూ దెంగించు కోడానికి ఈ పొజిషన్ బాగా ఉపయోగ పడుతుంది.

ఇప్పటి దాకా నాకు తెలిసిన, నేను సేకరించిన బొమ్మలతో మీకు కొన్ని దెంగులాట పొజిషన్ లు గురించి చెప్పాను. ఇది వరకు కొక్కో క ము, రతి రహస్య ము అనే పుస్తాకలలో ఇవన్నీ ఉండేవి. కాని అవి ఆచరణ సాధ్యం అయ్యే వి కావు. కాని పైన చెప్పిన వి అన్నీ మనం ఇంట్లో చేసుకోడానికి అనువైన
పొజిషన్లు.

ఇంక భార్యా భర్తలు ఇంట్లో రెలాక్సెడ్ గా ఉన్నార ను కుందాము. ఏ మీ చేస్తారు. సోఫాలో కూర్చుని టివి చూస్తారు. మా మూలు గా పక్క పక్కనే అతుక్కున్నట్టు కూర్చుని చూస్తారు. కాని ఈ కింది బొమ్మ చూడండి. అందులో ఉన్న వాళ్ల కు ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. కాని మనం అలా ఉండలేము కదా. బట్టలు ఉన్నా అలా కూర్చుని ఎంజాయి చెయ్య వచ్చుకదా. ట్రై చెయ్యండి.

ఈ బొమ్మ చూడండి. భర్త సోఫాలో కూచుని ఉన్నాడు. ఒక కాలు కింద పెట్టి మరొక కాలు సోఫా హాండ్ రెస్ట్ మీద పెట్టాడు.

భార్య అతని కాళ్ల మధ్య కూర్చుని ఉంది. ఒక కాలు భర్త కాలి మీద వేసింది. అంటే హాండ్ రెస్ట్ మీద వేసింది. భార్య పిరల కు భర్త మొడ్డ తగులు తూ ఉంటుంది.భార్య సళ్లు భర్త చీకడాని కి అను వు గా ఉన్నాయి.

ఈ పొజిషన్ లో భర్త భార్యను కౌగలించుకొని సళ్లు సుతారంగా ని మర వచ్చు. భార్య మెడ మీద తన మొహం పెట్టి భార్య బుగ్గలు మెడ ముద్దాడ వచ్చు. టీ వీ చూస్తూ కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు. భార్య చీర లో గుండా చేతిని పోనిచ్చి పూకు ని మర వచ్చు. తొడలు ని మర వచ్చు. పూకులో వేలు పెట్టి గొల్లి ని వీణ మీటి నట్టు మీట వచ్చు. భార్యా కూడా అబ్బాయి లుంగీ లో చెయ్యి పెట్టి
మొడ్డ ని మర వచ్చు. వట్ట కాయల ను గీర వచ్చు.

భర్త మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి తన సళ్లు మొ గుడి గుండెలకు అదు ముతూ, ముద్దులు పెడుతూ వచ్చే శా వణ మాసానికి పట్టు చీరకు టెండర్ పెట్టవచ్చు. ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఒక రి కోసం ఒక రు గా గంటల్ని క్షణాలు గా గడిపెయ్య వచ్చు.

ఆ ఆనందం ఏదీ అని ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురు అడిగిన ప్రశ్నకు ఇప్పటి దాకా సమాధానం చెప్పడానికి నాకు తోచినంత వరకు ప్రయత్నించాను. కాని ఈ ప్రక్రియలో భర్త పాత్ర ఎంత వరకు ఉంది అనే అంశాన్ని స్పృశించలేదు. ఎందు కంటే, సెక్స్ అంటే భార్యా భర్తలు అన్యోన్యంగా, ఒకరి కోసం ఒకరు చేసుకొనేది. ఇందులో ఎవరు కొంచెం నిరాసక్తంగా ఉన్నా సెక్స్ లో పూర్తి సంతృప్తి లభించదు.

భర్త బయట తిరిగే వాడు. భార్య ఇంటి పట్టున ఉండి భర్త కోసం ఎదురు చూసేది. ఇది సాధారణంగా జరిగేది. ఇద్దరూ ఉద్యో గాలు చేస్తుంటే అది వేరే విషయం. పగలంతా ఇంటి పట్టున ఒంటరిగా ఉంటూ, భర్త ఎప్పుడు వస్తాడా అనే
భార్యకు, సాయంతం 6 గంటల కల్లా భర్త చేతిలో మూడు మూరల మల్లె పూలతో ప్రత్యక్షం ఐతే అంత కన్న ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి.

కాని మన మగ ధీరులు ఈ విషయం ఏ మాత్రం పట్టించుకోరు. ఫ్రెండ్స్ తో కాలక్షేపం. మందు బాబులైతే బారుల్లో కి దూరటం. శృంగార పురుషులైతే అమ్మాయిల వేట. పేకాట పిచ్చి ఉంటే అందులో మునిగి పోవడం. అదీ కాక పోతే ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్లి సిని మాల కు వెళ్లడం. రాత్రి 9 గంటలకు కాని పెళ్లాం గుర్తుకు రాదు.
ఉదయం 9 గంటల కల్ల వెళ్లిన మొగుడు రాత్రి 9 గంటల దాకా కొంప చేరక పోతే ఆ ఇల్లాలు ఏమి చేస్తుంది. ఒంటరితనం ఎంత నరక మో అనుభ విస్తేనే కాని తెలియదు. కాని మౌనంగా భరిస్తుంది. క్ష మయా ధరితి కదా.

9 గంటల పైన ఇల్లు చేరి నాలుగు మెతుకులు తిని బెడ్ ఎక్కి గురు, కొడితే, ఒక వేళ భార్య పక్కలోకి చేరి పే మగా కౌగలించుకొని తన వైపుకు తిప్పుకోబోతే, “అబ్బా ఉండవే అల సట గా ఉంది నిద్దర వస్తోంది” అని అటు తిరిగి పడుకుంటే, మరి ఆ భార్యకు, కోటి కోరికలతో పగలంతా ఎదురు చూసిన భార్యకు, భర్త రాగానే స్వర్గంలో తేలి పొదాం అని కలలు కనే భర్యకు, మిగిలేది “ఆ ఆనందం ఎక్కడుందీ?” అనే ప్రశ్న ఒక్కటే.
కాబట్టి మగ మహరాజులూ, మీకు ఉద్యోగం ఎంత ముఖ్యమో, మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంత ముఖ్యమో, మీ వ్యాపారాలు ఎంత ముఖ్యమో, డబ్బు సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో, ఇంట్లో భార్య కూడా అంతే ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకుంటే బాగుంటుంది అని నా విన్నపం. మీ ఉద్యోగం ఎక్కడికీ పోదు, మీ వ్యాపారాలు ఎక్కడికి పోవు, మీ డబ్బు ఎక్కడికి పోదు. కాని వయసులో ఉన్న భార్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే చేజారి పొయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

మరి భర్తలకే నా! భార్యల కు ఆ బాధ్యత లేదా! అంటే ఎందుకు లేదు ఉంది అని చెప్పాలి.
వేల సంవత్సరాల క్రితం, మనువు అంటే మహాశయుడు ధర్మ శాస్త్రం రాసాడు. అందులో “శయనే షు రంభా” అన్నాడు. రంభ అంటే దేవ వేశ్య. అంటే దేవతల అందరితోనూ దెంగించు కొనేది. పైగా ఎవరన్నా పుణ్య కార్యాలు చేసిన వాళ్లు, యజ్నాలు, యాగాలు చేసిన వాళ్లు, యుద్ధాల్లో మరణించిన వాళ్లు స్వర్గానికి పోతే వాళ్ల తో కూడా దెంగించు కొనే దేవ వేశ్య. ఇది మన పురాణాల్లో ఉంది.

మరి భార్యను వేశ్యతో ఎందుకు పోల్చాడు మనువు –అంటే అందులో అంతరార్థం లేక పోలేదు. సాధారణంగా, మగ వాళ్లు పరస్త్రీ లోలురు. చింతా మణి నాటకంలో ఒక పద్యం ఉంది “ఇంట రంభల వంటి ఇంతులుండగ , సాని కొంపల వెంట తిరుగు చవటలారా” అని. ఇంట్లో అందాల రాసి అయిన భార్య ఉన్నా, పక్కింటి పరమేష్ భార్యను ఆబ గా చూస్తుంటారు. ఇంకొంచెం మొడ్డ జిల ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్లు వందో వెయ్యో ఇచ్చి ముండల కంపనీల కు వెళుతుంటారు. ఈ రోజుల్లో hi teck వ్యభిచారం బాగా సాగుతూ ఉందని మనం రోజూ చదువుతూ ఉంటా ము.

“ని కొంపల వెంటులో ఒక పద్యం ఉంది. మగ వాళ్లు పరసీ అంటే అందులో
బయట ఇన్ని ఆకర్షణ లు ఉంటే, మరి మగాడిని కొంగున కట్టేసు కొ వాలంటే, బయట లంజల దగ్గర ఏమి దొరుకుతుందో అవి నా దగ్గరా ఉన్నాయి అని భార్య నిరూపించుకోవాలి. ఇంట్లో భార్య దగ్గరైనా, బయట వెయ్యి రూ పాయలు, పెట్టి కొనుక్కున్నా లంజ దగ్గరైనా, ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్యా రాయి దగ్గరైనా, జెనీలియా దగ్గరైనా, ఇలియానా దగ్గరైనా, ఉండే వి ఒక్కటే, అవే సళ్లు, అవే తొడలు, అవే పిరలు, అదే పూకు, అదే గొల్లి. ఇంకా ఇంట్లో భార్య దగ్గర ముందు వెనక ఆస్తులు ఘనంగా ఉంటాయి. మరి మగాళ్లు ఆ ప్లాట్ ఫారాల వెంట పడుతున్నారు అంటే ఇంకా ఏదో ఉంది.

(గుండెలకు అతుక్కుపోయిన సళ్లు, వీపుకు స మంగా ఉండే పిర్రలు ఉండే అతి వలను ముద్దు గా ఫ్లాట్ ఫారం అంటారు) అవే వాళ్లు చూపే వొయలు, తళుకులు బెళుకులు, కవ్వించే మాటలు, ముద్దు ముద్దు ముచ్చట్లు, అల కలు, అంతలో కవ్వింపులు. మరి ఇవన్నీ ఇంట్లో భార్య కూడా చేస్తే, మగాడు వాళ్ల వెంట ఎందుకు పడతాడు. అందుకే మనువు “శయనే షు రంభా” అన్నాడు.
బెడ్ రూం లో భార్యలు కూడా మొగుడిని సతాయించ కుండా, టెండర్లు పెట్టకుండా, ముద్దు ముచ్చట్లతో మురి పాలతో తెలిస్తే, భర్తలు ఎప్పుడూ భార్యల కొంగు బంగారాలే. ఆలోచించండి.

కాబట్టి, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, శారీరకంగా, భార్యా భర్తలలో తేడాలున్నా, (ofcourse ఆ తేడాలు మనం కల్పించుకున్నవే అను కోండి), బెడ్ రూం లో మాత్రం భార్యా భర్తలు సమాన మే. ఒక రికి కావాల్సింది ఒక రు అడిగి పుచ్చుకోవాలి. ఒకరికి ఇష్టం అయినది మరొకరికి కూడా ఇష్టం కావాలి . ఇష్టంలేక పోతే చేసు కోవాలి . అప్పుడే made for each other అని పించు కుంటారు. అలాంటి దాంపత్యం “జీవిత కాలం దెంగుడు — ఇద్దరు పిల్లలు గా” వృద్ధి చెందుతుంది. అప్పుడు ఏ అమ్మాయి మనసులో కూడా “ఆ ఆనందం ఏదీ – ఎలా ఉంటుంది” అనే ప్రశ్న ఉదయించదు. అలాంటి ప్రశ్న ఉదయించ కుండా చూచే బాధ్యత భర్తది. అలా కాకుండా తాలి కట్టించుకున్న పెళ్లి మేగా ఎక్కడకు పోతుంది. మనం ఏమి చేసినా కిక్కురు మన కుండా పడి ఉంటుంది అనే అపోహలో ఉంటే, జీవితంలో ఓట మి తప్పదు.

జీవితంలో దేనినైనా కొన గల మే మో గాని, తల్లి పే మా—భార్య మమకారమ్— ఎంత డబ్బు పెట్టి నా కొనలేము. మనం ఎన్ని వెధవ పనులు చేసినా, తల్లి పే మ మాతం చెక్కు చెదరదు. కాని భార్య మమకారం అలా కాదు. అది reciprocal. మనం ఒక వంతు చూపిస్తే తను పది వంతులు చూపిస్తుంది. మనం వంట ఇంట్లో ఉండే పెళ్లి మేగా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, నీ మీద చూ పించాల్సిన మమకారాన్ని మరొకరు తన్నుకు పోయే అవ కాశం ఉంది. అదీ మాటరు. మీ మదన్మోహన్.

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: