నా క్లాస్స్మేట్ సుషీల
నేను స్కూల్ లో చదువుకునే రోజులు. మేమిద్దరం ఒకేకాస్. మేమిద్దరం చివరి బెంచీలో, అది అమ్మాయిల బెంచీలో నేను అబ్బాయిల బెంచీలో. అది బెంచీలో కుడిచివరలో కూర్చునేది, నేను బెంచీలో ఎడమ చివర్ కూర్చునేవాళ్ళము. దాదాపు పక్క పక్కనే కూరుచున్నట్లే! చాల్లా సార్లు ఊరికినే చూపులు కలసేవి. ముసిముసి నవ్వులు కూడ నవ్వుకునేవాళ్ళము.

సుషీల అంత పెద్ద అందమైన పిల్లకాదు. ఓ మోస్తర పచ్చటిరంగు. మంచి ముక్కు కళ్ళూ. సళ్ళుమటుకు అంత పెద్దవేమీకాదు. పదికి రెండు ఇచ్చే కమలా పళ్ళంత సైజ్ లో ఉంటై. స్కర్ట్ బ్లౌజ్ ద్రెస్స్ లో స్కూల్కి వచ్చేది. స్కర్త్ లోపల బాడి టిఘ్ట్ గా వేసుకొని సళ్ళను నొక్కిపెట్టేది. అందువల్ల కరెక్ట్ సైజ్ చెప్పటం వీలు కాదు. స్కర్ట్ మోకాళ్ళదాక ఉండేది. దాని కాళ్ళు మోకాళ్ళ కిందనుంచే కనపడేది. భలే నున్నగా ఒక్క వెంట్రుకకూడా లేకుండా మెరిసిపోతుండేవి. మా యిద్దరి చూపులూ ఫ్రీక్వెంట్ గా కలవటం ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకోవడం మా ఫ్రెండ్స్ కనిపెట్టారు. నన్ను ” ఏరా సుషీల మీద కన్ను వేసావు?” అంటూ ఎగతాళి చేసేవారు. నేను వాళ్ళతో “నోరుముయ్యండి రా వెధవల్లారా…సుషీల వింటే గొడవౌతుంది” అని కోప్పడేవాణ్ణి. మాఫ్రెండ్స్ అంటున్న మాటలు అది చాలాసార్లు విన్నది. కానీ నా వైపు చూచి చిరునవ్వు నవ్వేసేది. దాని స్మైల్ చూచినప్పుడల్లా నా గుండె స్పీడ్ పెరిగేది. ఒక రకమైన బాడీ కెమిస్ట్రీ మారిపోయేది.

అది ఒకసారి మూడురోజులు స్కూల్ కి రాలేదు. నెక్స్ట్ తోరు, నావైపు తిరిగి ” నేను మూడురొజులు రాలేదుగదా, నీ కెమిస్ట్రీ, బయాలగీ నోట్బుక్కులు ఇస్తావా? నేను అప్దేట్ చేసుకుంటాను. ” అన్నది. నా పక్కన్ కూర్చున్న మా ఫ్రెండ్, “ఇవ్వరా ఇవ్వరా” అని మోచేత్తో నా నడుము మీద పొడిచాడు. అది తను చూచింది. నేను నా నోట్ బుక్కులు దానికిచ్చాను. అది నెక్స్ట్ రోజు నా బుక్స్ నాకిమ్మని మా ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చింది. నేనప్పుడు క్లాస్స్ లో లేను. వాడు పుస్తకాలు తెరిచి చూచాడు. సుషీల చివరి పేజీలో “చాలా థేంక్స్” అని రాసి కింద ఒక లిప్స్ బొమ్మ గీసింది. నేను క్లా లోకి వచ్చిన తర్వాత వాడు నాకు నా బుక్స్ ఇచ్చి ఆ కాయితం చూపించాడు. నేను చాలా హేప్పీగా ఫీల్ ఐనా. వాడు సుషీలను చూచి “ఇదిగో సుషీ, వీడికి వీడి బుక్స్ రెటర్న్ చేసా. దాంట్లో ఉన్న కాయితం కూడా ఇచ్చేసా!” అన్నాడు. అది “థేంక్ యు రా” అని నావైపు చూచి, “నీకు కూడా థేంక్స్” అన్నది.
నాదీ సుషీది ప్రాక్టికల్ క్లాసులలో ఒకే బేచ్. అందువల్ల ఇద్దరికీ క్లోస్ గా మాట్లాడుకోటానికి చాన్స్ దొరికేది. “సుషీ నువ్వు నా నోట్ బుక్లో థేంక్స్ తోపాటు ఆ స్లిప్ మీద పెదిమల బొమ్మ ఎందుకేసావు? వీళ్ళందరూ నన్ను ఆట పట్టిస్తున్నారు!” అన్నాను.

సుషీ “నాకు అలా థేంక్స్ కన్వే చెయ్యాలనిపించింది. అందుకని వేసాను. నీకు నచ్చిందా లేదా? వాళ్ళ సంగతి వొదిలెయ్!” అన్నది. “నువ్వు అలా కిస్స్ ఇస్తానంటే ఎందుకు నచ్చదు. కానీ ఊరికినే బొమ్మలేసుకుంటే అందరికీ తెలిసి జోకై పోతుంది. అసలు కిస్స్ సెప్పుడిస్తావు?

“ఏడిసావ్! ఇప్పుడుకాదు.” అన్నది. “ఇప్పుడు ఎలాగూ కాదులే. ఎప్పుడిస్తావు?” అన్నాను.
“చూద్దాము. టైం రావాలికదా?” అన్నది. నెక్స్ట్ వీక్ ఫిసిక్స్ లో సౌండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి మా ఇద్దరికి వచ్చింది. దానికి మిగతా సౌండ్లు రాకూడదు. అందుకని ఒక గదిలో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టి గది తలుపులేసి మా ఇద్దరినీ డటా కలెక్ట్ చెయ్యమని మా టీచర్ చెప్పాడు. మా ఫ్రెండ్ “ఓరే, లక్కీ ఫెల్లో, ఈ చాన్స్ వొదులుకున్నావంటే నీ అంత వెధవ ఉండడు. లాగించెయ్!” అని నా చెవిలో ఊదాడు. అది సుషీ చూసింది. మమ్మల్నిద్దరిని గదిలోపెట్టి మా సార్ జ్యాగ్రత్తగా డట కలెక్ట్ చెయ్యండి…నొ మంకీ వేషాలు” అని చిన్న నవ్వు నవ్వి తలుపులేసాడు. సుషీ తలదించుకొని నుంచుంది. నేను ధైర్యం చేసి, సుషీ చెయ్యి పట్టుకొని ” రా మొదలుపెడదాము” అని ఆ టబిల్ దగ్గరకి తీసుకెళ్ళాను. సుషీ ” వాడేమిటి నీ చెవిలో ఊదేడు?” అన్నది.

“నిజం చెప్పనా, అబధ్ధం చెప్పనా?” అన్నా.
“నిజమే చెప్పు” అన్నది.
నేను సుషీని గట్టిగా కావలించుకొని గట్టిగా ముద్దు పెట్టాను. అది నన్ను విడిపించుకొని ” ఏంటీ తిక్క పుట్టిందా??” అన్నది.
“ఈది నివ్వు రాసిన థేంక్స్ స్లిప్ కి రెటర్న్ గిఫ్ట్” అన్నాను. “ఇదే మా వాడు చెవిలో చెప్పింది కూడా” అన్నాను. “ఏడిసినట్లుంది! వాడు చెప్పాడుకాబట్టి నువ్వు ముద్దెట్ట్టావు. లేకపోతే? ” అన్నది.
“వాడు చెప్పకపోయినా నేను నిన్ను నమిలేద్దామనుకున్నాను ఇవ్వాళ. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇదే సుషీ” అన్నాను. “ఇదీ లేదు అదీ లెదు. ఇప్పుడు సార్ తలుపుతీస్తే మొత్తం అదే ఔతుంది” అన్నది.

“సరే మొదలు పెడదాము” అన్నది. నేను వెంఠనే మళ్ళీ దానిని గట్టిగా కావలించుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను.” అది ఈసారి నా నడుము మీద చెయ్యి వేసి నా నోటిమీద నోరుపెట్టి లిప్లాక్ చేసింది” ఒక్క నిమిషం తర్వాత మేమిద్దరం విడిపోయి, ” నువ్వేకదా మొదలుపెడాము అన్నావు. అందుకని మొదలుపెట్టాను!” అని జోకేసాను. అది వొదిలించుకున్నతర్వాత నా పేంట్ మీద చెయ్యి పెట్టుకొని నా లేచిన మొడ్డని సర్దుకూంటూ కొంచెం కాళ్ళు విడదీసి నుంచున్నాను. ” ఏమైందిరా? ఎందుకు అలా కులుకుతున్నావు?” అన్నది సుషీ. “నీకైమిటే ఏమీ బైటికి కనపడదు, నాకు లేచిపోతుంది. అది కొంచెం కూల్ అవ్వాలికదా?” అన్నాను. అది కల్లు పెద్దవి చేసి నా పేంట్ వైపు చూచి కళ్ళు దించుకొని కొంచెం సిగ్గు పడింది. మధ్యలో ” సుషీ, ఇంకొకసారే ప్లీజ్” అని దానిని మళ్ళీ ముద్దుపెట్టుకున్నాను. ఈసారి అది కూడా నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని లిప్లాక్ చేసి అలానే ఉండిపోయాము. నా మోడ్డ బాగా లేచిపోయింది. నా చెయ్యి దాని పిర్రలమీద వేసి గట్టిగా నొక్కుకున్నాను. తర్వాత్ ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాము. ఇంకో పదినిమిషాలు ఉందనగా మా సార్ తలుపుతీసి మేమిద్దరం డాటా నోట్ చెయ్యటం చుచి మా డాటా స్టడీ చేసి ఓ కె. బాగానే ఉంది ప్రొగ్రెస్స్ అన్నాడు. ఆయన వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళాడు. ఆయన తలుపు వెయ్యగానే, మళ్ళీ నేను శుషీ గట్టిగా కావలించుకొని లిప్లాక్ చేసి ఈసారి నేను నా చేత్తో దాని సళ్ళు పిసికాను. అది ఏమనలేదు. అలా కొంచెం సేపు దాని సళ్ళుపిసికి దానిని ముద్దుపేట్టుకుంటూ ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు ఉన్నాము. ఈ సారి నా మొడ్డకూడా దాని పూకుమీద గట్టిగా రుద్దుకున్నాను. అది ఏమనలేదు.

మా క్లాస్ ఐనతర్వాత మా ఫ్రెండ్ వచ్చి,సుషీకి వినపడేట్లుగా “ఏరా, పండా కాయేనా?” అన్నాడు. “నోరుముయ్యరా వెధవా? తర్వాత చెప్తాలే” అని వాడిని కోప్పడి సుషీ వైపు చూచాను. అది తన చూపుడువేలు పెదిమల మీద నిలువుగా పెట్టి, తల అడ్డంగా ఊపింది …ఏమిచెప్పద్దు అని సిగ్నల్ చేసింది.
ఆతర్వాత అలానే టైం దొరికినప్పుడల్లా దొంగల్లాగా ముద్దులు పెట్టుకోవటం, సళ్ళు పిసుక్కోవటం జరిగేది. నాకూ దానికీ ఇంకొంచెం ముందుకు పోవాలనే కోరిక ఎక్కువైంది. ఒకసారి నా నోట్బుక్కు లో ‘రమణి ‘ బుక్కు పెట్టి ఇచ్చాను. దానికి చెప్పాను. నా నోట్ బుక్కులో ఇంకో బుక్కు ఉన్నది. సీక్రెట్గా చదువు.రెపు ఇచ్చెయ్” అన్నాను.

“ఎలా ఉన్నది బుక్కు?”
“నీ మొహంలా ఉన్నది”
“అందుకేనా ఎప్పుడూ నా మొహం చూస్తుంటావు?” అని కన్నుగీరాను.
“సరేలే గాని, ఇంకా ఉన్నైయ్యా?” అన్నది. “చూస్తాలే. ఊరికినే థీరీ ఒక్కటె చదువుతే కాదు. ప్రాక్టికల్స్ కూడా చెయ్యాలి…ఫిసిక్స్ లో లాగా” అన్నాను. అది ఏమీ అనలేదు.
అనుకోకుండా ఒకసారి మా పేరెంట్స్ ఇద్దరూ ఓ నాలుగురోజులకి ఊరెళ్ళారు. మధ్యలో ఓ పండగ సెలవ, ఓ సండే వచ్చినై.
నేను సుషీతో, “సుషీ, నేనొకటి చెప్తాను వొద్దనకే” అన్నాను.

“వెధవ సస్పెన్స్ పెట్టకుండా అసలు విషయం చెప్పు” అన్నది.
వచ్చే సేటర్డే పండగ సెలవైంది, సండే ఎలాగూ సెలవే. మా పేరెంట్స్ ఇద్దరూ ఊరికెళ్తున్నారు. మళ్ళీ మండే కి వస్తారు. నీవు ఎలాగో మా ఇంటికి రావే. కొంచెం సేపు ఫ్రీగా గడుపుదాము. మనకి కొంచెం ప్రైవసీ దొరుకుతుంది.
“నా పేరెంట్స్ వొప్పుకోవాలి కదా? ట్రై చేస్తానులే” అన్నది.
ఫ్రైడే నాడు అది నాతో “నేను వస్తాను కానీ ఓ గంటో రెండుగంటలో ఉండి వచ్చేస్తాను.అంతకంటే ఎక్కువ ఉండటానికి వీలుకాదు” అన్నది.
నేను ఎగిరి గంతేసాను.

అనుకున్న టైం కి నా సుసీ వచ్చింది. తలుపు తీసి దానిని లోపలికి లాగి తలుపేసి గడియపెట్టాను. దానిని గట్టిగా వాటేసుకొని దాని ని ముద్దులతో ముంచేసాను.
“అబ్బా..ఉండరా. కొంచెం చమట ఆరనీ” అన్నది
“నీవు చెమటలో కూడా కమ్మగా ఉంటావే” అని దానిని మా గదిలోకి తీసుకెళ్ళి ఫేన్ ఫుల్ల్ గా వేసి, ఫ్రిజ్ లో నుంచి చల్లటి నీళ్ళు ఇచ్చాను. అది మంచినీళ్ళు తాగి గ్లాసు పక్కన పెట్టి మా గది అంతా చూస్తున్నది. నేను దానిని వెనకనుంచి గట్టిగా కావలించుకొని దాని సళ్ళు నొక్కుటూ దాని చెవుల కింద మెడమీద ముద్దులు పెట్టాను. అది నా వైపు తిరిగి నుంచోని నన్ను గట్టిగా నడుము మీద చేతులేసి నొక్కుకున్నది. “ఐ లైకె యు వెరీ ముచ్ సుసీ” అంటూ దాని పెదిమలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. అది”ఐ టూ లైక్ యూ వెరీ మచ్. అందుకనే కదా ఇంట్లో అపధ్ధం చెప్పి వచ్చాను.” అన్నది.

దానిని అలాగే లాక్కెళ్ళి మంచం మీద అడ్డంగా పడేసి నేను కూడా అడ్డం గా దాని పక్కన పడుకోని దానిని దగ్గరకు లాక్కొని లిప్లాక్ చేసి దాని సళ్ళమీద చేయ్యి పెట్టి నొక్కాను. దాని సళ్ళు బిగిసినై. నేను దాని స్కర్ట్ కిందకుండా దాని బాడీ కిందకుండా చెయ్యి దూర్చి దాని సళ్ళ మీద నా చేతులేసి నొక్కాను. అది నా చేతి మీద తన చెయ్యి పెట్టి గట్టిగా నొక్కుకున్నది. నేను దానిని వెనక్కితోసి దానిమీదకు దొర్లి దాని పెదిమలతో నా పెదిమలు లాక్ చేసి నా నాలిక దాని నాలికతో ముడివేసి ఒకళ్ళ నొకరు జుర్రుకున్నాము. నేను దానిమీదికి ఇంకొంచెం జరిగి నా మొడ్డతో దాని పూకు మీద గట్టిగా నొక్కాను. అది కళ్ళు మూసుకుంది. “మై ససీ, ఐ లైక్ యూ వెర్య్ మచ్ యార్” అంటూ ఇంకా గట్టిగా నొక్కాను. ఓ నిమిషం తర్వాత అది నన్ను పక్కకి తోసి తను నా మీదికి దొర్లి అలానే నా మీద పడుకోని నా నోట్లోనోరు పెట్టి కెలికింది. నేను దాని పిర్రల మీద చెయ్యి పెట్టి బాగా నా వైపు నొక్కుకున్నాను. నెమ్మదిగా నా చెయ్యి దాని స్కర్ట్కిందకి పెట్టి దాని పిర్రలదాకా చెయ్యి పైకి తోసాను. అది నా చేతిని లాగేసి ” అది వొద్దురా. ఇంతవరకే ఆపేద్దాము.”

“సుసీ, ఇద్దరమూ సొహమాకలితో ఉంటే ఎలా? ఏమీకాదు. నువ్వొద్దనవాకు ప్లీజ్. నాకు ఇవ్వాళ కావాలి.” అంటూ మళ్ళీ దాని స్కర్ట్లో చెయ్యి పెట్టి పైదాకా తీసుకేళ్ళా. అక్కడ దాని పేంటీ అడ్డమొచ్చింది. పేంటీమీదనుంచే దాని పిర్రలు నొక్కుటూ పిర్రల మధ్యలోనుంచి పేంటీ లోపలికి వేలు దూర్చా. సుషీ, మళ్ళీ నా చెయ్యి లాగెయ్యటానికి ట్రై చేసింది. కానీ నా బలం ముందు అది ఓదిపోయింది. నా వేలికి దాని పూకు తడి తగిలింది. అది కళ్ళుమూసుకొని, “అబ్బా ఆపెయ్యరా. ఇంకొద్దు. ప్లీజ్” అన్నది. “సరేలే ఇంకొంచెం సేపు నన్ను ఇక్కడ చెయ్యి పెట్టనీ. నాకు చాలా బాగుంది. నీకు బాగలేకపోతే చెప్పు” అన్నాను.

అది,” బాగుంది. కాని నాకు భయమేస్తున్నది.” అన్నది. “బాగుంటే నన్ను చెయ్యనీ” అంటూ దాని పూకు చిల్లిలోకి నా వేలు దూర్చి కొంచెం కొంచెంగా లోపలికీ బైటికీ ఆడించాను. అది తట్టుకోలేక పోయింది. అది తన మొత్తని నా మొత్తమీద గట్టిగా నొక్కుకొని నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. నేను దాని ని గట్టిగా పట్టుకొని. “సుషీ, ఒక్కసారి చూపించవే ప్లీజ్” అని బతిమిలాడాను. “చీ, నాకు సిగ్గేస్తుంది. నేను బట్టలిప్పను.” అన్నది. “నువ్విప్పవాకు. నువ్వు వొద్దనవాకు నేనే విప్పేస్తాను” అని దాని పేంటీని కిందికి లాగేసాను. అది తొడలదాకా వచ్చి ఆగిపోయింది. నేను దానిని వెల్లకిలా చేసి దాని నడుముకింద చేయ్యి పెట్టి పైకెత్తి నా రెండో చేత్తో దాని పేంటీని మొత్తం కిందికి లాగేసాను. అది స్కర్ట్ మీద చెయ్యి పెట్టి అదుముకొని పూకు కనపడకుండా అడ్డం పెట్టింది. నేను దాని చెయ్యి లాగేసి, దాని సకర్త్ హుక్స్ తప్పించి గట్టిగా దాని సకర్ట్ లాగేసాను. అది ఒక్క బ్లౌజ్ తోనే మిగిలింది. దాని పూకు మీద నల్లటి బొచ్చు చాలా సెక్సీగా ఉన్నది. నాకు చాలా ఎగ్జైట్మెంత్ వచ్చింది. రమణి, రాధికా పుస్తకాల నాలెడ్జి ఉన్నదికదా…అందుకని గభిక్కని వొంగి దాని పూకు మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టాను. సుషీ” అబ్బా వొద్దురా..ప్లీజ్” అంటూ బ్రతిమిలాడింది.

“నువ్వేమీ భయపడవాకు. ఏమీకాదు. జస్ట్ ఎంజాయ్ చెయ్యి.” అంటూ దాని పూకు నాకేసాను. దాని పూకు వాసన నన్ను ఇంకా రెచ్చ్గొట్టాయి. నేను చాలా ఆవేసంగా దానీ పూకుని నాకుతూ, దాని కాళ్ళు వెడం చేసి దాని పూకు రెమ్మలు విడదీసి నా నాలికతో దాని పూకు చిల్లి నుంచి దాని క్లిట్దాకా నాకుతుంటే దానికి ఒకసారి భావప్రాప్తి కలిగింది. ” నాకేదో ఐందిరా.. ప్లీజ్ ఇంక ఆపు” అన్నది. ” సరేలే ఇంకొక్కరవ్వ సేపు.” అంటూ ఇంకా అలానే కంటిన్యూ చేసాను. నేను దాని బ్లౌజ్ విప్పేసి దాని సళ్ళను చీకుతూ నొక్కుతూ దానిమీద పడ్డాను. అది నా చొక్కా విప్పటానికి ట్రై చేసింది. నేను లేచి నా షర్ట్ విప్పి నా నిక్కర్ కూడా విప్పి అవతల పడేసాను. అది నా మొడ్డని చూచి రెండుచేతులూ కళ్ళకి అడ్డంగా పెట్టుకొని “వొద్దురా ప్లీజ్” అన్నది. నేను దాని చెయ్యిని బలవంతం గా నా మొడ్డమీద పెట్టి ” ఒక్కసారి గట్టిగా పట్టుకో ససీ,బాగుంటుంది.” అంది దాని చేతిని నా మొడ్డమీద పెట్టి నేనే గట్టిగా బిగించాను. అది వెనక్కి లాక్కోటానికి ప్రయత్నించినా నా పట్టుకి వోడిపోయింది. అప్పుడు నెమ్మదిగా పట్టుకొనది. నేనునా చెయ్యిని పైకీకిందికీ ఆడించాను. ఆ మూవ్మెంట్ దానికి నచ్చింది.

అప్పుడు తనే పైకీ కిందికీ ఆడించింది. అలా కొంచెం సేపు ఆడించి ‘ ఇంక చాలురా” అన్నది. నేను దానిని వెనక్కి వీపుమీదికి తోసి దాని కాళ్ళురెండూ నా నడుము చుట్టూ వేసుకొని దాని మీద పడుకోని నా చేతులతో నోటితో దాని సళ్ళు పిసుకుతూ చీకుతూ ఆడుకున్నాను. నా మొడ్డ దాని పూకు మీద వీర విహారం చేస్తున్నది. సుషీ నా మొడ్డ పూకులోకి దూరకుండా అటూ ఇటూ కదుపుతూ తప్పించుకుంటున్నది. అప్పుడు నేను లేచి దాని కాళ్ళూ రెండు బలంగా పక్కలకు విడిచేసి నా మొడ్డని ఒక చేత్తో పట్టుకొని దానిపూకు చిల్లిలోకి కొంచెం తోసాను. అది “అమ్మా నొప్పిగా ఉన్నదిరా…ప్లీజ్ తీసెయ్,ప్లీజ్ తీసెయ్” అంటున్నది. నాకు కామంతో దాని మాటలు ఏమీ వినపడలేదు. నేను దాని గుద్దకింద ఒక దిండు తోసి, దానిని గట్టిగా బుజాల దగ్గిర అదిమిపెట్టి, నా మొడ్డని ఇంకొంచెం లోపలికి తోసాను. అది ” అబ్బా చంపేస్తున్నవురా, ప్లీజ్ బైటికి తీసెయ్యరా… ఇంకోసారి చేసుకుందామురా ప్లీజ్” అంటున్నది. నేను ” ఇంకోసారి చేసుకుంటే నొప్పి మాయమౌతుందా? అప్పుడూ నొప్పి నొప్పే కదా. అందుకని ఇప్పుడే ఐపోనీ” అంటూ ఒక్క ఊపుతో నా మొడ్డని మొత్తం పూకు చివరిదాక నింపేసాను.

అది నొప్పితో కొంచెం సేపు గిలగిల లాడింది. నా మొడ్డని అలా గే దాని పూకులో ఉంచి ఆ వేడి ఆ అనుభూతిని ఆనందిస్తూ లోపలే నొక్కిపేట్టి ఉంచాను. సుషీ కల్లెంబడి నీళ్ళుకారుతున్నై. నేను నా వేళ్ళతో దాని కన్నీళ్ళు తుదిచి, ” సుషీ డియర్! నీకు ఇంత నొప్పి ఇచ్చినందుకు ఐ యాం సారీ. కానీ ఇంక నువ్వు ఈ నొప్పి మర్చిపోతావు. ఇప్పుడు నీ కన్నెపొర చిరిగింది. అందుకనేనొప్పి పుట్టింది. ఇంకొక రెండునిమిషాలలో నీకు ఆ బాధ తగ్గిపోతుంది, చూడు.” అంటూ నెమ్మదిగా నా మొడ్డని బైటికి లాగి మళ్ళీ నెమ్మదిగా దాని పూకు చైవరిగాకా తోసాను. ” ఇప్పుడు చెప్పు, ఇందాకటిలా నొప్పిఉన్నదా?”

“లేదు. ఇప్పుడు తగ్గింది.” అన్నది.
“ఇంకా తగ్గుతుంది చూచుకో….కాచుకో” అంటూ మళ్ళి నా మొడ్డని బైటికి లాగి ఇంకొంచెం స్పీడ్తో లోపలికి తోసాను. అది ఎంజాయ్ చేసింది. అప్పుడు నేను నెమ్మది నెమ్మదిగా స్పీడ్ పెంచాను. అప్పుడు దానికి నిజంగా ఊపు వచ్చింది. దాని రెండుచేతులు నా నడుము మీద వేసి గట్టిగా కిందికి లాక్కున్నది. నాకు దాని సిగ్నల్ అర్ధమైంది. ఇంక దెంగుడి స్పీడ్ పెంచుటూ దాని సళ్ళను బుగ్గలనూ నాకినాకి ఎంజాయ్ చేసాను. దాని చీక్ బోన్స్ కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్నై. అక్కడ నోరుపెట్టి కొంచెం గా నా నోట్లోకి లాక్కొని నా నాలికతో జుర్రటం మొదలుపెట్టాను. అది గిలగిల లాడి దాని రెండుకాళ్ళూ నా నడుముచుట్టు బిగించి రెండుచేతులూ నా మెడమీద వేసి నా నోట్లోనోరు పెట్టి జుర్రసాగింది. ” అబ్బా రవీ చంపేస్తున్నావురా…అబా…అమ్మా ఇంకా… ఇంకా….రవీ నాకేదో ఔతున్నదిరా ప్లీజ్ రాఅ” అంటూ పలవరిస్తూ కార్చేసుకున్నది. దానిక్ కాళ్ళు రండూ కొంచెం లూస్ చేసి పక్కకి తీసేసి మనిషంతా ఢీలా పడిపోయింది. నాకు అర్ధమైంది దానికి పూర్తిగా భావప్రాప్తి కలిగిందని.

నేను కూడా స్పీడ్ పెంచి దెంగిందెంగి నా మసాలా అంతా దాని పూకులో కార్చేసుకున్నాను. నేనుకూడా చెమట తుడుచుకుంటూ దాని మీద వాలి పోయాను. ఒక్క నిమిషం ఆగి” ఇప్పుడు చెప్పు దెయర్ సుషీ, నొప్పి ఎక్కువా…హేపీనెస్స్ ఎక్కువా?” అంటూ దాని ముక్కు పట్టుకొని దాని సన్ను పిసుకుతూ ముద్దు పెట్టుకున్నాను. సుషీ లేచి పూకుకి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకొని నా రసం కారి కింద పడకుండా బాత్ రూం కి పరిగెత్తింది. దాని వెనకనే నేను వెళ్ళి, అది తలుపు మూసుకునేమూందే నేను లోపలికి దూరి దాని పూకు మీద హేండ్ షవర్ తో బీం కొట్టాను. అది బైట కడుక్కొని పూకులోపల వేలు పెట్టి కడుక్కోటానికి ట్రై చేస్తుంటే, నేను దాని చెయ్యి లాగేసి, నేను నా వేలు పెట్టి షవర్ నీళ్ళతో మొత్తం కడిగాను. ఆ తర్వాత నేను ఆ షవర్ తోనే దాని వొంటిమీద్ నీళ్ళు పోసి, నా మీద నీళ్ళుపోసుకొని సబ్బుతో దాని సళ్ళు, పిర్రలూ, పిర్రల మధ్యలో సబ్బురాసి రుద్ది రుద్ది కడిగాను. ఆ షవర్ నీళ్ళతో కడుక్కోవటం తో మళ్ళీ ఇద్దరికీ వేడి మొదలైంది. నా మొడ్డ లేవటం చూచి, సుషీ, “ఒరే రవీ ఇవ్వాళ్టికి ఇంక చాలు లేరా. పద తుడుచుకుందాము. టవల్ తీసుకురా” అన్నది. నేను దాని మీద నీళ్ళు పొయ్యటం ఆపకుండా దాని సళ్ళమీద నుంచి కారుతున్న నీటిని నోట్లో తిసుకొని దాని సళ్ళను పిసుకుతూ నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ నా చేత్తో దాని పూకు మీద పడుతున్న నీటిని దాని పూకులోకి తోస్తూ ఉంటే దానికి కూద వేడి రగిలింది. అది నన్ను తోసి” రవీ, ప్లీజ్ ఆపరా. నాకు లేట్ ఔతుంది. మా వాళ్ళు కోప్పడతారు.” అన్నది.

“కబుర్లు చెప్పవాకు. నువ్వొచ్చి ఇంకా గంటకూడా కాలేదు. ఇంకొక రౌండ్ వేసుకొని అప్పుడు వెళ్దువుగాని అని నేను కింద బాసి వేసుకొని కూర్చొని దాని చెయ్యి పట్టుకొని లాగి నా వొళ్ళో కూర్చొపెట్టుకున్నాను. అది నాకు రెండువైపులా కాళ్ళువేసి నా వొళ్ళోకూర్చుంది. నా మొడ్డ సరీగా గాని పూకు యాంగెల్ లో ఉన్నది. ససీని నా వొళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని దాని వీపు మీద చేతులేసి గట్టిగా బిగించి, ఆ మొడ్డని దాని పూకు లొపలికి తోసాను. అది కూడా నెమ్మదికా నా మొడ్డ్ పూర్తిగా లోపలికి పోయిందాకా జారి నా మొడ్డమీద కూర్చుంది. నేను దాని సళ్ళు చప్పరిస్తూ దాని చీక్ బొనెస్ మీద నాకుతూ దానికి బాగా కసెక్కించాను. ససీ నా మొడ్డమీద ఊగటం మొదలుపెట్టింది. ఊగుతున్నకొద్దీ దానికీ నాకు చాలా ప్లెజర్ వచ్చింది. అలా కాసేపు ఊగుతూ మధ్య్ మధ్య్ షవర్తో ఒకరిమీద ఒకరు నీళ్ళు పోసుకుంటూ ఓ పదిహేను నిమిషాలు దెంగుకొని ఇద్దరం కార్చేసుకున్నాము. నేనే మళ్ళీ దాని పూకు అంతా కడిగి, ఒక్కసారి నుంచున్న సుషీ పూకు ని ముద్దుపెట్టుకొని ఒక్కసారి నాలిక దాని చిల్లిలో దోపాను. అది నా తలను వెనక్కి తోసి. ఇంక ఆపు. నువ్వెళ్ళి టవల్ తీసుకురా” అంది. నేను వెళ్ళి టవల్ తెచ్చి దాని వొళ్ళంతా తుడిచి దానిని కావలించుకొని గదిలోకి వచ్చాము. సుషీ నీ పేంటీ సక్ర్ట్, బ్లౌజ్ అన్నీ నేను తొడుగుతానే అని దాని పేంటి వేస్తూ దానిపూకు మీద ముద్దు పెట్టి, “సుషీ, ఎంత మంచి పూకేనీది” అని మెచ్చుకుంటూ దాని స్కర్ట్ హుక్స్ పెట్టాను. దాని బ్లౌజ్ వేస్తూ దాని సళ్ళ మీద నొక్కుతూ, మళ్ళీ వీటి దర్సనం రేపే కదా?” అంటూ సుషీని కావలించుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఇద్దరం కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకొని ముచ్చట్లాడుకున్నాము. తర్వాత ఇద్దరం చిక్కటి పాలలో నెస్కెఫే కలుపుకోని కాఫీ తాగాము.

సుషీ గడియారం చూచుకుంటూ, ఇక నాకు టైం ఐంది. నేను వెళ్తున్నాను. అనంది.
“ఎప్పుడూ వెళ్తున్నాను అనకూడదు. వెళ్ళొస్తాను అనాలి. మళ్ళీ రేపు దేవిగారు రావాలికదా? అప్పటిదాకా నాకు యాతనేకదా?” అన్నాను. సుషి ” సరేలే వెళ్ళోస్తాను….రేపు!అంటూ బై బై చెప్పింది.

ఒక్కనిమిషం ఆగు. నిన్ను బస్ స్టాప్ దగ్గర దింపుతాను. అని నా స్కూటర్ మీద ఎక్కిచ్చుకున్నాను. అది కొంచెం దూరంగా కూర్చున్నది. సుషీ ప్లీజ్ నువ్వు దిగబోయేముందు ఒక్కసారి నీ సళ్ళు నా వీపుకు నొక్కవే ప్లీజ్” అన్నను. బస్స్తాప్ వచ్చింది. నేనొక్క సారి సడెంబ్రేక్ వేసాను అది నన్ను వెనకనుంచి అతుక్కుని దిగిపోయింది. దానిని బస్సు ఎక్కించి నేను రేపటి ప్రోగ్రాం గురించి కలలు కంటూ రాత్రంతా గడిపాను. రెండో రోజుకూడా సుషీ అనుకున్నట్లు వచ్చింది. ఆరోజు కూడా రెండుసార్లు దెంగుకున్నాము. నేను బుక్స్ రిఫర్ చేసి కడుపు రాకుండా మాత్రలు కొనుక్కొచ్చి అది వెళ్ళేప్పుడు దానికిచ్చి “ఎవ్వరికీ కనపడకుండా దాచుకొని ఈ మాత్రలు పూర్తి కోర్స్.ఇవి మింగితే కడుపొచ్చే భయం ఉండదు. మిస్స్ అవ్వకుండా వేసుకో అని చెప్పాను. అది బేగ్ లో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత చాలా రోజుల దాకా మాకు దెంగుకునే చాన్స్ దొరకలే. క్లాస్స్ లోమటుకూ చాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా స్మూచింగ్ మటుకు చేసుకునేవాళ్ళం.

ఇదీ నా క్లాస్ మేట్ సుషీల తో నా మొదటి దెంగుడు అనుభవం.
అమ్మాయిలకీ సెక్స్ కోరికలు ఉంతై, కానీ బైటపడరు. చాన్స్ దొరికెతే మటుకూ వాళ్ళు మొగవారికంటే ఎక్కువగా ఆనందంగా దెంగించుకుంటారు. ఐతే మొగ వాడికి కూడా ఆడదానిని ఎలా ఎగ్జైట్ చెయ్యాలి, దాని కి ఏ పొసిషన్ లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తుంది, దాని ప్లెజర్ జోన్లు ఏవి అన్నవిషయాలు ఒవర్లుక్ చెయ్యకుండా కొంచెం పేషన్స్ తో దెంగితే ఆడది ఆ మొగాడికి దాసోహం అంటుంది. ముందర ఫోర్ ప్లే , సెక్సీ కబుర్లూ, ముచ్చట్లూ, అసలు దెంగుడుకంటె ముందర ముట్టుకోవటం, ముద్దు మురిపెం లాంటివి ఇద్దరూ ఫుల్ల్ గా ఎంజాయ్ చెయ్యటానికి చాలా ఉపయోగ పడతై. ఈ విషయాలు అందరూ…మొగా ఆడ ఫాలో ఔతే ఇద్దరూ బాగా సుఖపడతారు.
నెక్స్ట్ కధ దాక అందరికీ బై బై. కమెంట్స్ రాయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీకమెంట్స్
[email protected]
కి రాయండి.

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: