నా మధుర క్షణాలు నా పేరు నేను నవీన్, నేను నెల్లూరు లో ఉంటూ దగ్గర ఒక పల్లెటూళ్లో బాంక్ లోపని చేస్తున్నాను. అప్ అంద్ డౌన్ చేస్తున్నాను. మేడ మీద రూం తీసుకున్నాను. కింద ఇంటి ఓనర్స్ ఉంటారు. ఈంటి ఓనర్ కు పిల్లలు లేరు ఆమెకు 35 ఏళ్లు ఉంటాయి. సన్నగా పీలగా ఉంటుంది కాని కొంచెం అట్ట్రాక్టివ్ గాఉంటుంది. ఎప్పుడూ ముడి వెస్తుంది. ఊరికే ఉండె బదులు ఒక చూపు చూస్తే పోలేదా అనుకున్నాను.

ఎందుకంటె మొడ్డకు పూకు దొరికి ఆరునెలలు అయింది. ఇంటి దగ్గర ఉంటె ఏదో ఒక విధంగా ఏదవ్వచ్చు. బయట ఉన్నాము కదా. అందుకని. ఒక రోజుసుముహూర్తం నిశ్చయించాను. ఆ రోజు ఆది వారం. ఉదయం ఎనిమిది గంటలు. లుంగీ కట్టుకొని కిందికి వెళ్లాను ఆంటీ చేర్ లో కూర్చుని ఏదో చదువుకుంటూ ఉంది. “నవీన్ అలా కూర్చో ఏమన్నా కబుర్లు చెప్పు అస్సలు ఏమీ తోచటం లేదు” అంది ఆంటీ. నేను వెళ్లి కూర్చున్నాను. “కాఫీ తాగుతావా” అని అడిగింది. “ఇప్పుడేమీ వద్దు ఆంటీ” అన్నాను. “మరీ అంత మొహమాటం ఐతే ఎలాగా. మా ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటూ మా దగ్గర మొహమాటం ఎందుకయ్యా. కిచెన్ లోకి రా. నేను కాఫీ తయారు చేస్తుంటాను నువ్వు కబుర్లు చెప్పు” అంది ఆంటీ. ఇద్దరం కిచెన్ లోకి వెళ్లాను.
“ఆంటీ ఒక మాట అడగనా మీరు ఏమీ అనుకోక పోతే” అన్నాను. “ఇందులో అనుకోడానికేముంది. అదుగు.” “మీకు పిల్లలు లేరు కదా. ఈ రోజుల్లొ ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ ఉన్నయి కదా ఎక్కదన్న చూపించకపోయారా” అన్నాను. ఆంటీ నా వైపు చూసింది. పక్కున నవ్వింది. “ఎందుకు నవ్వుతున్నారు ఆంటీ” అన్నాను “ఏమీ లేదు ఊరికే నవాను” అంది ఆంటీ. “కాదు ఏదో ఉంది చెప్పండి ఆంటీ” అన్నాను. “వెంట్రుకలు ఉన్నమ్మ ఏ కొప్పన్నా పెడుతుంది” అనే సామెత తెలుసు కదా. వెంట్రుకలు లేని చిన్నది జడ ఏమి వేసుకుంటుంది. ఏమి కొప్పు పెట్టుకుంటుంది అర్ధం అయిందనుకుంటాను”. అంది ఆంటీ కాఫీ కప్నాకు చేతికి ఇస్తూ.

అర్ధం అయినా అర్ధం కానట్టు మొహం పెట్టాను ఇద్దరం వెళ్లి చేర్స్ లో కూర్చున్నాము. “ఏమిటి నిజంగా అర్ధం కాలేదా” అంది ఆంటీ. “లేదు” అని మొద్దబ్బాయి లాగా తల ఊపాను. “ఆయనకు స్పెరం కౌంట్ నిల్ అదీ సంగతి. ఇంక మాకేం పిల్లలు పుడతారు చెప్పు” అంది ఆంటీ. “ఈ విషయం అంకుల్ కు తెలుసా ఆంటీ” లా పాయింట్ పీకాను ఎందుకన్న పనికొస్తుందని. “లేదు నవీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కోసం కావాలన్నారని ఆయన స్పెరం సాంపిల్ తీసుకొని టెస్త్ చేయించాను. కాని రెసల్ట్ ఆయనకు చెప్పలేదు. ఎందుకంటె ఆయన బాధపడతారని చెప్పలేదు” అంది ఆంటీ. “ఐతే ఇంక మీకు పిల్లలుపుట్టే అవకాశం లేదన్నమాట” అన్నాను ఆమె కనసులో ఉద్దేశం కనుక్కుందామని. “ఏదో నీ లాంటి వాళ్లు దయపెడితే తప్ప” అని నా వంక ఓరగా చూసింది.

ఒక్క సారి అదిరిపడ్డాను. వామ్మో ఆంటీ ఎంత ఫాస్టు. ఏదో సరదాగా అడిగితే విషయం మూడు ముక్కల్లో తేల్చేసింది. ఇప్పుడు బాల్ నా కోర్ట్ లో ఉంది. “దాందేముంది ఆంటీ నాకు చేతనైనంత సాయం చేస్తాను. పరోపకారం వెధవ శరీరం అన్నారు కదా. చెప్పండి మీకు ఏమికావాలో. నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను” అన్నాను ఆంటీ ఉద్దేశం ఇంకా స్పష్టంగా. కాఫీ తాగడం పూర్తి అయి కాఫీ కప్పు పక్కనే ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్టాను. ఆంటీ కాఫీ కప్పు తీసుకోడానికి నా దగ్గరగా వచ్చి “మరీ అంత అమాయకంగా మొహం పెట్టకు బబూ. నాలాంటి వాడే ఒకడికి కొడుకు పుట్టాడట. పక్కింటాయన వచ్చి ఏమయ్య నీకు కొడుకు పుట్టాడటనే అని అడిగితే “ఏదొ అంతా తమరి దయ” అన్నాడట” అంది ఆంటీ. నాకు పక్కున నవ్వు వచ్చింది.
“అమ్మా ఇది చెపితే నవ్విన వాడివి నేను చెప్పింది అర్ధం కాలేదా నవీన్” అని సాగదీసింది ఆంటీ. ఇంత స్పష్టంగా చెప్పిన తరువాత కూడా నేను ప్రొసీడ్ అవకపోతే నాకు మొడ్డలేదు అనుకొనే ప్రమాదం ఎంతైనా ఉంది అని ఆలోచించిన వాడినయి కార్యరంగంలోకి దూకాను. నేను పైకి లేచాను. ఆంటీ రెండు చేతులు పట్టుకున్నాను. పక్కనే ఉన్న చేర్ లో కూర్చోపెట్టాను. ఆంటీసళ్ల మీద చెయ్యి వేసాను. చూడ్డానికి పీలగా ఉన్నా సళ్లు మాత్రం 34 సైజులో ఉన్నాయి ఆంటీ కి. జాకెట్ మీది నుండే ఆంటీ సళ్లు పిసుకుతున్నాను.

ఆంటీ కూడా నన్ను గట్టిగా వాటేసు కుంది నా మెడ మీద మొహంపెట్టి నాబుగ్గలకు తన బుగాలు నిమురుతూ ఉంది. ఇంతలో చటుక్కున దూరంగా జరిగింది. ఎందుకా అనుకున్నాను. “నవీన్ వెళ్లి బయట డోర్ బోల్ట్పెట్టిరా. ఇంకా విండోస్ అన్నీ క్లోజ్ చెయ్యి. ఎవరికీ లోపల జరిగేది ఏ మాత్రం కనపడకుండా చూడు. నేను బెడ్ రూం లో ఉంటారు రా” అని పిర్రలు ఊపుకుంటూ బెడ్ రూం వైపుకు వెళ్లింది. ఆదివారం నాడు దొరికిన మొడ్డ విందుకు మురిసిపోతూ ఆంటీ చెప్పిన పనులన్నీ చకా చకా చేసాను. బెడ్ రూం కు వెళ్లాను. “చూసావా ఎంతపొరపాటు చేసామో. ఆ క్షణంలో ఎవరన్నా మనలనుచూస్తే కొంపమునిగేది” అంది ఆంటీ.

“అవును ఆంటీ అన్నాను. “కట్టుకున్న మొగుడు వట వౄక్షం లాంటి వాడు. జీవితాంతం నీడ నిస్తాడు. రంకు మొగుడు గొడుగు లాంటి వాడు ఈరోజు నాకు పడతాడు. రేపు నాకన్న మరొక అందగత్తేకనపడితే దానికి పడతాడు మొగుడిచాటున ఎన్ని వేషాలన్నీ వయ్యవచ్చు కాని గుట్టుగా ఉండాలి కదా” అంది ఆంటీ వెల్లకిలా పడుకుంటూ. “ఎప్పుడెప్పుడు ఆంటీ పూకు పావనం చేద్దామా అనే ఆతురతలో ఉన్న నాకు ఇవేమీ వినపడ లేదు. కాని బుద్ధావతారంలాగా తల ఊపాను. ఆంటీ బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొని ఉంది. చేతులు చాచి నన్ను తన కౌగిట్లోకి ఆహ్వానించింది. నేను ఆంటీ మీదబోర్లా పడుకున్నాను.

ఆంటీ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకుంది నా పెదాల మీద కమ్మటి ముద్దు పెట్టింది. నేను ఆంటీ సళ్లు పిసుకుతున్నాను. ఒక సన్ను నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తున్నాను. ఆంటీ కళ్లు మూసుకొని మూలుగుతూ ఉంది. “ఆంటీ! ఆంటీ!” అన్నాను ఆంటీ చెవి వెనక నాలుకతో రాస్తూ. “ఏంటి నవీన్” అంది ఆంటీ, “మీరు రోజూ చేసుకుంటారా” అని అడిగాను. “రోజూ దెంగించుకుంటారా అని అడగొచ్చుగా. మీద పడుకొని సళ్లు పిసుకుతూ ముద్దులాడుతూ ఇంకా ఈ మర్యాదలెందుకో” అంది ఆంటీనా నెత్తి మీద ఒక మొట్టు మొట్టి.

“అదేమిటి ఆంటీ ఇప్పుడేగా మీ సళ్ల దర్శనం అయింది. పూకు దర్శనం కూడా అయిన తరువాత రెచ్చి పోవచ్చని అలా అన్నాను.ఇంతకూ మీ కుత్తలో ఆంటీ మొడ్డ రోజూదిగుతుంతా గునపం దిగినట్టు” అని అడిగాను. “నువ్వు ఉపమానం తప్పు చెప్పావు. గునపం దిగినట్టు ఏమిటి నా బొంద. అసలు మొడ్డే లేవదు ఇంకా గునపం లాగా దించడమా. లేస్తే వేలంత లేవకపోతే కొంద మిరపకాయ అంతే మా ఆయన ప్రతాపం. అందుకేగానీ గునపం వెంట బడింది నేను” అంది ఆంటీ తన చెయ్యికిందికి పోనిచినిగిదిన నామొడ్డనునిమురుతూ, నేను ఆంటీ ని గట్టిగా కౌగలించు కున్నాను.నా మీదికి లాక్కున్నాను. ఆంటీ కట్టుకున్న చీరను లంగాను పైకిలేపాను. ఆంటీ పిర్రలు నా చేతికితైగ్లాయి. ఆంటీ పిర్రలను నా చేత్తో నిమురుతున్నాను. ఆంటీ నా మెడచుట్టూ చేతులు వేసి నన్ను ముద్దులాడుతూఉంది తన సళ్లను నా గుండెలకుపెట్టి అదుముతూ ఉంది మదన్నవీన్ ఇంకా గట్టిగా వాటేసుకో నలిపెయ్యి నన్ను చంపెయ్యి.

ఈ సుఖం కోసం మొహంవాచి ఉన్నాను నీ ఇష్టం నన్ను ఏమన్న చెయ్యి అబ్బా ఇస్స్సుమ్మ్మ్మ్ నవీన్” అంటూ నన్ను నలిపేస్తూ ఉంది ఆంటీ, నేను పైకి లేచి నా షర్ట్ విప్పేసాను. ఆంటీని వెల్లకిలా తిప్పాను. ఆంటీ కట్టుకున్న లంగా చీర బాగా నడుము దాకా లేపాను ఆంటీ పాంటీ ని కిందికి లాగేసాను. నేను పాంటీ కిందికి లాగ గానే ఆంటీ దానినికాళ్లతో కిందికి తన్నేసింది. ఒక కాలు పైకి లేపిమోకాళ్ల దగ్గర మడిచింది. తొడలువిడదీసింది నేను ఆంటీ పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతున్నాను.
ఆంటీ పూకులొ ఒక వేలుపోనిచ్చాను. “నవీన్ నవీన్ ఏమి చేస్తున్నావురా అబ్బా ఇస్స్స్స్ నాకు ఏదో అవుఊ ఉంది. అలాగే లోపలకు దోపు నీ వేలు ఇంకా ఇంకా” అంటూ తన మొత్త ఎగరేస్తూ ఉంది. ఆంటీ పూకు మీద పల్చకా ఆతులు ఉన్నాయి. నేను ఆంటీ పూకులోవేలు పెట్టి రుద్దుతూ ఆంటీ పూకును నా అరెచెత్తో అదుముతున్నాను. ఆంటీ ఇంక తట్టుకోలేక పోయింది. నన్ను తన మీదికి లాక్కుంది.

నేను ఆంటీ మీద పడుకున్నాను. ఆంటీ తన తొడలు విడదీసింది. నేనునా నిగిడిన మొడ్డను ఆంటీపూకు మీదపెట్టాను. ఆంటీ తన చేత్తొ నా మొడ్డను పట్టుకొని తన పూకు పెదాలమధ్య దూర్చుకొని “ఉమ్మ్మ్ నవీన్ ఇస్స్స్ దూర్చు దోపు దెంగు నీ ఇష్టం కస్సునపొడువు” అందికసిగానేను హుప్మంటూనా మొడ్డను ఆంటీ కుత్తలో దోపాను. నేను ఆంటీపూకులో నామొడ్డను లాగి లలగి దోపుతున్నాను. ఆంటీ కూడా తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి నాకు ఎదురొత్తులు ఇస్తూదెంగించుకుంటూ ఉంది. నేను ఆంటీ సళ్లు పిసుకుతూ ఆంటీ పెదాలమీద ముద్దులు పెడుతూ ఆంతీ పూకును తాపీగా దెంగుతున్నాను. “నవీన్ ఏమి వేసి పెన్వాచు ఇంత లావు ఇంత పొడుగు మొడ్డను. ఇది మొడ్డ లేక స్టీల్ కడ్డీనా. అసలు మొడ్డలు ఇంత పొడుగు లావు ఉంటాయని నీ మొడ్డ పూకులొ దూరేదాకా తెలియదు నవీన్. అబ్బా ఏమి మొడ్డరా బాబూ కుళ్ల బొడుస్తూ ఉంది నా పూకులో ఉమ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్ అబ్బ ఎంత సుఖం ఇస్స్స్స్ తట్టుకోలేనురా నవీన్ నా ముద్దుల రంకు మగడా దెంగు దెంగు నీ ఇష్టం నా పూకు పగల దెంగు” అంటూ ఆంటీ దెంగించుకుంటూఉంటె నాకు మనసంతా నువ్వే అంటూ హాయిగా గాలిలో తేలిపోసాగింది. ఆంటీ తన రెండు చేతులు నా మెడ చుట్టూ బిగించి నన్ను తన కేసి గట్టిగా హత్తుకుంది తన రెండు తొడలు బాగా విడదీసింది. నేను ఆంటీ తొడలమధ్య ఫ్రీ గా నా నడుము పైకి ఎత్తి దించుతూ దెంగుతున్నాను అలా దెంగి దెంగి దెంగి ఆంటీ పూకు నిండా కార్చుకున్నాను.

నాకు కారిపోయినా ఆంటీ నన్ను విడిచిపెట్టలేదు. నన్ను అలాగే వాటేసుకొని ముద్దులు పెడుతూ ఉంది. “పెట్టుకున్న ముద్దులు చాలు గాని ఇంక లేవండి” అనే మాటలు వినిపించాయి. అప్పటి దాకా సుఖాల అంచునతేలిపోతున్న నాకు ఆ మాటలు వినిగుండెల్లో రైళ్లుపరుగెట్టాయి. తటాలున నా మొడ్డను ఆంటీ పూకులో నుండి పీక్కుని లేచి నిల్చున్నాను. ఇంకా నా మొడ్డ అలాగే నిగిడి ఉంది. ఎదురుగా ఆంటీ మొగుడు అదేనండీ అంకుల్ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆంటీ గజ గజ వణికిపోతూ ఉంది. “ఏమే పతివ్రతా శిరోమణీ నా మొడ్డ వలన నీకు సంతానం కలిగే యోగ్యత లేదని, వీడి మొడ్డను అద్దెకు తీసుకున్నావా. మంచి పని చేసావు. మంచి మొడ్డనే పట్టావు. నీకూ సుఖం దక్కింది. సంతాన ఫలం దక్కింది నాకూ సుఖం దక్కుతుంది” అన్నాడు నాకూ ఆంటీ ఏమీ అర్ధం కాలేదు. “నాకు సుకహ్మ్ ఏమిటా అని చూస్తున్నారా. ఇదిగోఇలాగా” అంటూ అంకుల్ నా ముందు మోకాళ్ల మీద కూచుని నా వట్టకాయలను చేతిలోకి తీసుకొని ఆడిస్తూనా మొడ్డను తన నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు. నాకు ఏమీ అర్ధం కాలేదు కాని ఆంటీకి అర్ధం అయినట్టుంది.

చాలా రెలాక్సెడ్ గా కనిపించింది. నేను ఆంటీ వైపు చూసాను. ఆంటీ నా కు ఏమీ భయం లేదు అని సైగ చేసింది. నేను కూడా కొంచెం రెలీఫ్ గా ఫీల్ అయ్యాను. కొంచెం సేపు నా మొడ్డను దానికి అంటుకున్న ఆంటీ జిడ్డును చీకిన తరువాత లేచి నిలబడ్డాడు అంకుల్. “అబ్బా ఎంత బాగుందయ్య నీ మొడ్డ కేరళా అరటి పండులాగా చాలా రుచి గా ఉంది చాలా రోజుల తరువాత చూసాను ఇంత మంచి మొడ్డను.” అన్నాడు అంకుల్. ఈ లోపల ఆంటీ ఆంటీ చీర చుట్టేసుకుంది “ఏమిటండీ ఇదంతా. ముందు నన్ను క్షమించానని చెప్పండి. మీకు తీరని ద్రోహం చేసాను” అని ఏడుపు మొహం పెట్టింది. తప్పు చేస్తూదొరికిపోయిన ఆడ వాళ్ల రొటీన్ దీలాగ్ కదా అది. “ఇందులో నీ తప్పేమీ లేదు శైలజా. నేను నిన్ను దెంగడం లేదు నువ్వు వేరే దెంగేవాడిని చూసుకున్నావు. పనిలో పనిగా నాకూ చీకడానికిమంచి మొడ్డను చూసి పెట్టావు నేనే నీకు తాంక్స్ చెప్పాలి” అన్నాడు అంకుల్ ఆంటీని దగ్గర తీసుకుంటూ “మీరు హోమో నా” అన్నాను.

“ఒక విధంగా హోమోనే చిన్నప్పటి నుండి నాకు మొడ్డ చీకడం అలవాటు. నాకు బాగా పొడుగ్గా లావుగా ఉన్న మొడ్డ చూస్తే కలిగే ఉద్రేకం మంచి తొడలు పిర్రలు పూకునుచూస్తే కలగదు. అదే నా బలహీనత. కాబట్టి మా ఆవిడకు అద్దెకు ఇచ్చినట్టె నువ్వు కూడా నీ మొడ్డను నాకు అద్దెకు ఇవ్వు. నీ రూం రెంట్ కు నీ మొడ్డ రెంట్ కు చెల్లు. హాయిగా మాఇంట్లోనే ఉండిపో. మా ఆవిడను దెంగు. మా ఆవిడనునువ్వు దెంగేటప్పుడు నేను మీ ఇద్దరిమధ్య ఉండి నీ మొడ్డ మా ఆవిడ కలిసే చోట నాలుక పెట్టి నాకుతుంటాను. తరువాత నీ మొడ్డను చీకుతాను. ఆ విధంగా ముగ్గురం ఎంజాయి చేద్దాము.” అన్నాడు అంకుల్. మా మనసుల్లో భయం పోయింది. అప్పటి నుండి నన్ను వాళ్లకుటుంబ సభ్యుల మాదిరి చూసుకున్నారు.
ఆంటీ కి ఏడాది తిరిగేసరికల్లా పండంటి మగ బిడ్డ పుట్టాడు. ఒఫ్ కోర్స్ నా మొడ్డ కే అనుకోండి. ఆ బిడ్డను ఆ దంపతులు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారు. కాక పోతే నా మొడ్డకే డబల్ డ్యూటీ…

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: