పక్కింటి బేబీ అక్క్ తో నా ఎక్స్ పీరియంస్ Part I

నా పేరు రవి. నేను నాకంటే ఏడు –ఎనిమిది ఏండ్లు పెద్దఐన ఒక చక్కని అక్కని దెంగి దెంగి కడుపు చేసిన కధ మీ అందరు మిత్రులతో షేర్ చేసుకుందామని రాస్తున్నాను.

నేను మా అమ్మనాన్నలతో మా ఇంట్లో బాపట్లలో ఉండేవాళ్ళం. అద్దెకివ్వటానికి రెండుగదులు పక్కనేకట్టించారు. గదులవెనకనే కిచెన్ ఉన్నై. మా రెండు పోర్షన్లకూ అన్ని గదులకు మధ్యలో తలుపులున్నై. అప్పుడు నాకు ఏడో ఎనిమిదో వయసు. పక్క పోర్షన్ లో ఒక ఫేమిలీ ఉండేది. వాళ్ళకు ఒక కూతురు, నాకంటే ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు పెద్దది. నేను అక్కా అక్కా అని పిలిచేవాడిని. మా ఇద్దరి కుటుంబాలు చాల బాగ కలిసి పోయాఇ. ఆ పక్క అంకుల్ని ఆంటీని నేను ఆమ్మ పెద్దనాన్న అని పిలిచేవాడిని. ఆమ్మ ఏదన్న స్పెషల్ వంట చేస్తే “ఒరే రవీ రారా” అని పిలిచి పెట్టేది. ఆ అక్కని అందరూ బేబీ అని పిలిచేవారు. బేబీకూడా స్కూల్ నించి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లో లేకపోతే మాఇంటికి వచ్చి “పిన్నీ, ఆకలేస్తుంది అన్నంపెట్టవా “ అని స్వత్ంత్రంగా అడిగేది.

ఒక సారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో అవాంతరం వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ఊరు శ్రీకాకుళం ఓ పది రోజులు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అక్కకి స్కూల్ పోతుందని వాళ్ళు మా పేరేంట్స్ ని అక్కని ఇక్కడ ఉంచితే మాకేమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా అని అడిగారు. “ అదేమిటి బావగారూ, బేబీ మా పిల్లకాదా? అలా అడుగుతారు” అని మా అమ్మ వాళ్ళని మందలించి, “మీరు ఏమిదిగులుపడకుండా వెళ్ళండి. నీస్చింతగా మీ పరిస్తితులు చక్కబడేవరకూ ఉండి అన్ని పనులూ పూర్తి చేసుకొని రండి. దూరాభార్ంకదా, తొందరపడి రావాకండి” అని చెప్పింది. వాళ్ళు నిస్చింతగా బేబీ అక్కని మాదగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు.
రాత్రి భోజనాలైన తర్వాత అక్క తనగదిలో చదువుకోటానికి వెళ్ళింది. మా అమ్మ అన్ని పనులు చేసుకొని నన్ను వెంబడి తీసుకొని అక్క దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళి
“ బేబీ, నీవు ఒక్కదానివే ఉన్నావుకదా, రవిని నీదగ్గర పడుకోబెట్టుకో. తోడుగా ఉంటాడు.”
“సరేపిన్నీ, రవి నేను ఇక్కడే పడుకుంటాము” అన్నది.

మా అమ్మ నన్ను బేబీదగ్గర వొదిలేసి మా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోఇంది. నేను మంచంమీద పడుకొన్నాను. అక్క కొంచెంసేపు చదువుకుంటానని పుస్తక్ం పట్టుకొని కూర్చుంది. నాకునిద్రపట్టింది. కొంచెంసేపు తర్వాత దాహంవేసి మెళుకువ వచ్చింది. కళ్ళుతెరిచి చూస్తే బేబీఅక్క మా గదితలుపు కీహోల్ దగ్గరకి తలపేట్టి కీ హోల్ లోనుంచ్ చాల సీరియస్ గా చూస్తుంది. నేను చప్పుడు చేయకుండా కూర్చున్నాను. అక్క కొంచెంసేపు తర్వాత నుంచోని ఒకచేయిని రెండుకాళ్ళ మధ్యలో పెట్టుకొని రుద్దుకున్నది. మళ్ళీ వొంగి కీహోల్ లోకన్నుపెట్టి చూడట్ం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకో సడెన్ గా నేను పడుకున్న మంచంవైపు చూసింది. నేను కూర్చోని ఉండటంచూచి గాబరా పడుతూ
“ ఏం రవీ, ఎందుకు లేచావు? “
“దాహమేసింది అక్కా. అందుకని మెళుకువ వచ్చింది”
“ఐతే ఇదిగో, మంచింనీళ్ళు తాగు” అని గ్లానులో నీళ్ళు పోసి ఇచ్చింది. నేను తాగాను. తనుకూడా రెండుగ్లాసులునీళ్ళుతాగి, “ నీవు పడుకో, నేనింకొంచెంసేపు చదువుకోవాలి” అన్నది.

“అక్కడఏం చేస్తున్నవు అక్కా?”
“తలుపుదగ్గర పెంసిల్ పడిందిరా, అది వెతుకుతున్నాను. నీవు పడుకో”
నేనుపడుకున్నాను. కానీనిద్ర పట్టలేదు. పెంసిల్ పడితే కింద వెతకాలి కాని అక్క తలుపులోనుంచి ఏమిచూస్తుంది అని అనుమానంవచ్చింది. అడిగితే కోప్పడుతుందేమో అనే భయంతో ఎమీ అడగకుండా పడుకున్నాను. ఓ ఐదునిమిషాల తర్వాత నేను నెమ్మదిగా కళ్ళుతెరచి అక్క వైపు చూచాను. అది మళ్ళీ అక్కడే నుంచోని లోపలికి చూస్తున్నది. మళ్ళీ నుంచొని రెండుకాళ్ళ మధ్యలో చేయి పెట్టుకొని నలుపుకుంటున్నది. నాకు నిద్ర ఎగిరిపోయింది.
కొంచెంసేపుతర్వాత అక్క బాత్ రూంకి వెళ్ళివచ్చి నెమ్మదిగావచ్చి, నేను పడుకున్నానో లేదోఅని చూడటానికి నన్ను చిన్నగా కదిలించింది. నేను కళ్ళుతెరిస్తే ఏమంటుందో అని కదలకుండా పడుకున్నాను. అక్క నెమ్మదిగా వోణీతీసి పక్కన పెట్టి తన రొమ్ములు కొంచెం పిసుక్కోని నా పక్కన పడుకుంది.

నేను నిద్ర నటిస్తూనే ఉన్నాను. అక్క నెమ్మదిగా నావౖపు తిరిగి నామీద ఒక చెయ్యి వేసి కొంచెంగా కావలించుకొంది. దాని ముక్కులోనుంచి గాలి చాలా వేడిగా ఉంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా పట్టుబిగించింది. నెమ్మదిగా తన తల నా మొహందగ్గరకు తెచ్చి నా బుగ్గల మీదముద్దు పెట్టుకుంది. నాకు చాలా గాబరా మొదలైంది. లేస్తే ఏమైనా అంటుందేమో అనే భయంతో కదలకుండా పడుకున్నాను. బేబీ నామీద వేసినచెయ్యిని నెమ్మదిగా నా పొట్టమీదికి తెచ్చి చొక్కాని పైకిలేపి పొట్టని తడిమింది. కొంచెం తడిమి తడిమి నెమ్మదిగా నా నిక్కర్మీదికి తీసుకు వెళ్ళింది. అక్కడ్ కొంచెంసేపు తడిమి మళ్ళా నేను నిద్రలోఉన్నానో లేదో అని చెక్ చేసుకొటానికి మళ్ళీ ఒకసారి కదిపింది. నేను నిద్ర నటిస్తూనే కళ్ళుమూసుకొని పడుకున్నాను. అప్పుడు బేబీఅక్క, తన చెయ్యిని నెమ్మదిగా నా నిక్కర్ లోపలికి పెట్టి నా సుల్లకాయను టచ్ చేసింది. నేను కదలకుండా పడుకున్నాను. బేబి నెమ్మదిగా నాసుల్లకాయను నొక్కటం మొదలుపెట్టింది. నాకు తెలియకుండానే నా సుల్లకాయ గట్టిపడటం మొదలైంది. బేబీ అలానే కొంచెంసేపు నాసుల్లకాయను నలిపి నలిపింది. నేను ఇంక ఆగలేక అటుప్రక్కకి తిరిగ్ పడుకున్నాను. బేబీ నా లాగులోనుంచి చెయ్యి తీసివేసింది. కోచెంఆగి నన్నుమళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకుంది. దాని సళ్ళు నావీపుకు బాగా నొక్కుకుంటున్నై.

నాకు ఒకటే గాబరాగా ఉంది. అలా కొంచెంసేపు నొక్కుకోని, నెమ్మదిగా లేచి బాత్ రూంకి వెళ్ళి వచ్చి పడుకుంది. నాకు ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలియదు. పోద్దున లేచింతర్వాత బేబీ నాతో ” ఏరా రవీ, రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టినట్లుంది. ఒక్కరవ్వకూడా కదలకుండా నిద్ర పోయావు” అంది.
“అక్కా నీపక్కన పడుకుంటే బాగుంది. రోజూ నేనిక్కడినే పడుకుంటాను.” అన్నాను.
“నీ పెంసిల్ దొరికిందా?” అని అడిగాను. ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడి “ ఆ దొరికింది. ఆ చీకటిలో కొంచెం వెతకాల్సి వచ్చింది. గుడ్ బాయివిరా నీవు” అంది.
“ఇవ్వాళ్టినుంచీ మనిద్దరం పడుకుందాము. నీవుకూడా మీ అమ్మతో చెప్పు” అంది.

నేను బేబీ నాబెల్లకాయ తడిమిన విషయం మా అమ్మ నాన్నతో చెప్తే ఏమని కోప్పడతారో అన్న భయంతో మాట్లాడ లేదు. ఇలా రెండురోజులు జరిగినై. మొదటిసారి నాకు ఏమీ అర్ధంకాక పోఇనా రెండోరోజు ఏదో ఎగ్సైట్మెంట్ అనిపించింది. అలానే నేను పడుకున్నట్లు నటించటం, బేబీ తలుపు కన్నంలోనుంచి చూడటం, తర్వాత నన్ను గట్టిగా కావలించుకోవటం, నా లాగులో చెయ్యి పెట్టి నా సుల్లకాయని పిసికి పిసికి బాత్ దరూంకివెళ్ళి వచ్చి పడుకోవటం ఐంది.

నెక్స్ట్ద్ రోజు మళ్ళీ తలుపు కన్నంలోనుంచి చూచేటప్పుడు నేను “ అక్కా, రోజునీ పెంసిల్ అక్కడే కింద పడుతోందా?” అని అడిగా. అక్క చాలా గాబరా పడి “ లేదురా, నీవు పడుకో” అని చెప్పి గ్లాసెడు వాటర్ తాగి పుస్తకంముందర కూర్చుంది. నేను కళ్ళుమూసుకొని తర్వాత ఏమౌతుందోఅని వెఇట్ చేస్తూ పడుకున్నా. ఓ పదినిమిషాల తర్వాత బేబీఅక్క వచ్చి నా పక్కనే పడుకుంది. ఎడంచెయ్యి నామీద వేసి గట్టిగా కావలించుకుంది. దాని సళ్ళు నాకు మెత్తగా తగిలి ఒకరకమైన ఫీలింగ్ కలుగుతున్నది. అది అల్లానే కొద్దిగసేపునొక్కుకొని తనచెయ్యిని నెమ్మదిగా నా లాగులో సుల్లకాయ మీదికి తెచ్చింది. అది కొంచెంసేపు నా సుల్లకాయను ఆడించి పిసికేప్పటికి నాసుల్లకాయ లేచి గట్టి పడింది. అక్క నన్ను నెమ్మదిగా కదిపి నేను పడుకున్నానని నిర్ధారణ చేసుకొంది.

ఇవ్వాళకొత్తగా చెయ్యి బైటికి తీసి నెమ్మదిగా నా నిక్కర్ బట్టంలు విప్పింది. నాకు భయ్ంతోపాటు కొంచెం సిగ్గు కూడా వేసింది. కానీ కదుల్తే అక్క ఏమంటుందొ అనేభయంతో కదలకుండా పడుకున్నాను. అక్క నెమ్మదిగా బటన్లు విప్పి లాగు కొంచెం కిందికి చెసి మళ్ళి కొంచెం పిసికింది. ఆ పిసుకుడు కి నా సుల్లకాయ గట్టిపడి నిటారుగా నిల్చింది. అక్క నెమ్మదిగా తన తలకాయను నా సుల్లకాయ వైపు తీసుకెళ్ళి ఒక్క ముద్దు పెట్టింది. తర్వాత తన నోరు తెరిచి నా సుల్లకాయను పూర్తిగా నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించటం మొదలు పెట్టింది. నెమ్మదిగా నా కాళ్ళు కదలటంమొదలైనై. అక్క తల పైకెత్తి నావైపు చూసింది. నేను కళ్ళుతెరవకండానే పడుకున్నాను. అక్క మళ్ళీ నా సుల్లకాయని నోట్లోపెట్టుకొని చప్పరించటం మొదలుపెట్టింది. ఒక్కనిమిషంలోనాకు ఉచ్చ పోసుకోవాలనిపించింది. ఒక్కసారిలేచి “అక్కా ఏంటి చేస్తున్నావ్? ఎందుకు నా నిక్కర్ విప్పవ్? ఎందుకు నాది నోట్లో పెట్టుకున్నావ్? నాకు అర్జేంట్ గా ఉచ్చ పోసుకోవాలి” అన్నాను. అక్కమొహం ఒకరకంగా ఉంది. “ ఒరే రవీ నీవు బాత్ రూంకె వెళ్ళిరా ముందు. తర్వాత చెప్తాను” అంది. నేను బాత్ రూంకి వెళ్ళి పాస్ పోసుకొచ్చాను.

“ఒరే రవీ నీవు ఇవన్నీ ఎవ్వరితో చెప్పవాకు. లేకపోతే నీవేనన్ను ఏదోచేశావని అరుస్తాను. అప్పుడు నిన్నే అందరూ కొడతారు” అంది. నాకు భయ్ంవేసింది.
“అక్కానీవు అసలు ఏంచేస్తున్నావు? ఎందుకు తలుపు చిల్లిలోనుంచి చూస్తున్నావు? మళ్ళీ వచ్చి నా బెల్లకాయని పిసుకుతున్నావు? “ అని అడిగాను.
“ఒరే, అది సరేకాని, నెను నీ బెల్లకాయని పిసికితే నీకు బాగుందా లేదా?” అని అడిగింది.
“ఏమో, నీవు పిసికినప్పుడు అది గట్టి పడుతుంది. అప్పుడు కొంచెం బాగుంటుంది.”
“అందుకే నేను పిసుకుతున్నాను”
“ఐతే మరి ఎందుకు నోట్లోపెట్టుకొని చప్పరిస్తున్నావు??
“నేను చప్పరిస్తున్నప్పుడు నీకు బాగుందా లేదా?”
“ బాగుంది కాని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు?”

“ఒరే, పెద్దవాళ్ళుకూడా ఇలానే చేస్తారురా. వాళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది.”
“మరి నువ్వు చిల్లిలోనుంచె రోజూ ఏం చూస్తున్నావు?
“మీ అమ్మ ఇలానే మీనాన్న సుల్లకాయని నోట్లోపెట్టుకొని చీకుతుంది. అందుకని నేను కూడా చీకుతున్నాను”
“అన్నీ అబద్దాలు”
“సరే రేపురాత్రికి నీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు పడుకో” నాపక్కన పడుకొని నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని పడుకుంది. పొద్దున్నే లేచి “ ఒరే రవీ, నిన్న జరిగింది ఎవ్వరికీ చెప్పవాకు. చెప్తే నిన్నే కొడతారు” అని భయపెట్టింది.
ఆ రోజు రాత్రి అందరం అన్నాలు తిన్నాము.
కొంచెంసేపు తర్వాత అమ్మ వచ్చి “ఏరా రవీ, అక్కదగ్గర పడుకుంటున్నావు కదా? అక్కని ఏమీ సతాఇంచటంలేదుకదా?”
“ఏంలేదు అమ్మా. కావాలంటే అక్కనే అడుగు”
“ఏం బేబీ, వీడు కుమ్మకుండా పడుకుంటున్నాడా?
“లేదు ఆమ్మా, చాల హాఇగా పడుకుంటున్నాడు”
“సరే పోయి పడుకోండి” అని గదిలోకి పోయి తలుపేసుకుంది.

అక్క నావైపు చూచి, నోటిమీద వేలు పెట్టుకొని రమ్మని చేత్తో పిలిచింది. “ఏమీ చప్పుడు చెయ్యకుండా నేను పిల్చినప్పుడు రా. చూపిస్తా” అని తన పుస్తకం తెరిచింది. కొంచెం సేపు తర్వాత నెమ్మదిగా లేచి తలుపు చిల్లి దగ్గర చేరింది. అదేపనిగా లోపలికి చూస్తూఉంది. ఒక్కసారి నుంచొని తన కాళ్ళమధ్య వేలుపెట్టుకొని కొంచెం కెలుక్కుంది. మళ్ళీచిల్లిలోపలికి చూచి ఒక్కనిమిష్ం తర్వాత నన్ను రమ్మని సైగ చేసింది. నేనునెమ్మదిగా వెళ్ళాను. అక్క పక్కకి జరిగి నన్ను చూడమని సైగ చేసింది. నేను చిల్లిలోనుంచి చూశాను. మా అమ్మ మా నాన్న సుల్లకాయను నోట్లోపెట్టుకొని తలని ముందుకూ వెనక్కూ ఆడిస్తూ ఊగిపోతున్నది. వాళ్ళిద్దరి వొంటిమీద నూలుపోగు కూడ లేదు. మా నాన్న సుల్లకాయ ఇంత పెద్దగా ఉంటుందా అని ఆశ్చర్య పోయాను. మా అమ్మ సళ్ళు ఆమె ఊగుడుకి తెగ కదిలిపోతున్నై. అక్క నా బుజంమీద తట్టి లేపింది. చూపుడువేలు రెండు పెదిమల మీద నొక్కుకొని మాట్లాడవద్దని సైగ చేసింది. నాకేమీ అర్ధంకావట్ంలేదు. అక్క నన్ను మంచ మీదికి తీసుకెళ్ళి కూర్చోపెట్టి నెమ్మదిగా నా చెవిలో “ఇప్పుడు తెలిసిందా నేను నీ సుల్లకాయని ఎందుకు చీకానో ? నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను కూడ వస్తాను” అని మళ్ళీ తలుపు చిల్లి కాడికె వెళ్ళి చూడటం మొదలు పెట్టింది. మళ్ళీ నుంచొని చేత్తో రెండు కాళ్ళమధ్య కెలుక్కుంది. తర్వాత బాత్ రూంకి వెళ్ళి వచ్చింది. అక్క బాత్ రూంకి వెళ్ళినప్పుడు నేను తలుపు చిల్లిలోనుంచి చూచాను. అమ్మ, నాన్న అప్పుడే బట్టలు వేసుకుంటున్నారు. నేను వచ్చి మళ్ళీ మంచం మీద వచ్చి పడుకున్నాను. అక్క వచ్చి పక్కనే పడుకుంది. నా చుట్టూ చెయ్యివేసి గట్టిగా కావలించుకుంది. “అక్కా మళ్ళీ నా బెల్లకాయని చీకుతావా ?” అని అడిగాను. “ఇవ్వాళవద్దులే. నువ్వు పడుకో. కాని నువ్వు ఇలా చూచామని ఎవ్వరికీ చెప్పవాకు. చెప్పావంటే నిన్ను వీర కొట్టుడు కొడతారు. ఇంక పడుకో” అని ఒక్క ముద్దుపెట్టి ఒక్కసారి కావలించుకొని పడుకుంది. నాకెందుకో అక్క కావలించుకున్నప్పుడు ఏదోబాగా అనిపించింది.
రేపు పిన్ని బాబాయి వస్తారనంగా అక్క తలుపు చిల్లిలోనుంచి చూచి నావౖపు చూచి రమ్మని సైగ చేసింది. అప్పుడు నాన్న మా అమ్మ కాళ్ళమధ్య తలపెట్టి నాలికతో విపరీతంగా నాకుతున్నాడు. అమ్మ నాన్న తలమీద చెయ్యి పెట్టి గట్టిగా అదుముకుంటూ ఒకచేత్తోతన సన్నును పిసుక్కుంటున్నది. అక్క నన్ను పక్కకి లాగి తను కొంచెంసేపు చూసింది. నెమ్మదిగా నా దగ్గరకు వచ్చి, “రవీ మీనాన్నలాగ చేస్తావా?” అని అడిగింది. “చీ అక్కా. బాగుంటుందా?”
“బాగుండక పోతే మీనాన్న ఎందుకు అలా చీకుతాడు? ఒక్కసారి నీవుకూడా చికి చూడు” అంటూ తన లంమగాని పైకి లాక్కుంది. నేనెప్పుడూ ఆడపిల్ల ని అలా చూడలేదు. నాకు గొంతు ఎండిపోతుంది. కొన్నివాటర్ తాగి కూర్చున్నాను. అక్క లంగా నడుము పైకి లాక్కోని నా దగ్గరకు వచ్చింది. దానికి అక్కడ కొంచెం జుట్టు ఉంది. అక్క నా తల మీద చెయ్యి పెట్టి తన పూకు దెగ్గరకు లాక్కొని “ఊ చీకు మీనాన్న లా” అంది.
అక్క పూకు దగ్గర ఓరకమైన వాసన వచ్చింది. అక్కనా తలని తన పూకుదగ్గరకులాక్కొని మళ్ళీ “ ఊ, చీకు. బాగుంటుంది. “

నేను నాలిక అక్కడ పెట్టాను. కొంచెం ఉప్పగా తగిలింది. “చీకు బాగా చీకు “ అని గట్టిగా నొక్కుకుంది. కొంచెంసేపు తర్వాత అక్క నడుము ఊపుతూ నా తలని చాలా గట్టిగా తన పూకు మీద నొక్కుకుంది. అప్పుడు అక్క పూకులోనుంచి బాగా తడివచ్చింది. చాలా ఉప్పగా ఉంది. అక్క బాత్ రూంలోకి వెళ్ళివచ్చి “ఇంక పడుకుందాము” అన్నది. ఇద్దర్ంపడుకున్నాము. మళ్ళీ అక్క “రవీ మనంచేసుకున్న ఈ పనులు ఎవ్వరిదగ్గరా చెప్పవాకు. చాలా ప్రమాదమౌతుంది.” అని చెప్పి ఒక్క ముద్దుపెట్టి పడుకుందిం. నేనూ నిద్ర పోయ్యాను.
ఆ తర్వాత కొన్నిరోజులకు వాళ్ళ నాన్నకు ట్రాంస్ ఫ్ ర్ ఐంది. అప్పటిదాకా చ్చాంస్ దొరికినప్పుడల్లా అక్క నన్ను కావలించుకొని ముద్దు పెట్టుకునేది. కొంచెం టైం దొరికితే నా నుల్లకాయను పిసికేది.
ఒకరోజు నేనే అడిగా “ అక్కా ఈ మధ్య ఎప్పుడూ నా సుల్లకాయను చీకటం లేదు. ఊరికినే నొక్కుతున్నావు. నీవు కూడా ఎప్పుడూ చీకించుకోలేదు. బాగా లేదా?”
“నీ మొహం. అదికాదు. దానికి కొంచెం టైమ్ కావాలి. టైం దొరకటంలేదు. అలా చీకటం నీకు బాగుందా?”
“బావులేదు. కాని బావుంది. అక్కడ ఏదోవాసన వస్తుంది. కాని చీకినప్పుడు కొంచెం ఉప్పగా ఉంటుంది.”
“ఇవ్వాళో రేపో మా నాన్న అమ్మ, మీఅమ్మ నాన్న సాయంత్ర్ం ఏదో ప్రోగ్రాంకి వెళ్తున్నారు. అప్పుడు చెసుకుందాం. కానీ ఎవ్వరితో చెప్పకూడదు. నిన్నే వీర తన్నులు తంతారు. నీ ఫ్రెండ్ స్ తోకూడా అస్సలు చెప్పకూడదు. ప్రామిస్ చెయ్యి. లేక పోతే నేను నీ బెల్లకాయను పిసకనూ, చీకనూ. నీకు నాది చూపించనూ, నీ చేత చీకించుకోను. “
“సరే అక్కా. ప్రామిస్ నేను ఎవ్వరికి చెప్పను.” అన్నాను.
అక్క నన్ను దగ్గరకు లాక్కొని గట్టిగా కావలించుకొని నన్ను ముద్దు పేట్టు కొని వీలైతే సాయంత్రం చేద్దాం” అంది. ఎందుకో తెలీదు కాని ఆ రోజు సాయంత్రం నేను ఆటలకి కూడా పోలేదు.
అమ్మ అడిగింది. “ఇవ్వాళ అక్కదగ్గర్ కూర్చొని చదువుకుంటాను” అన్నా. “గుడ్ బాయ్ “ అని అమ్మ నా నుదిటి మీద ఒక్క ముద్దు పేట్టి. “దానిని సతాఇంచవాకు” అన్నది.

ఆ రోజు సాయంత్రం పెద్దవాళ్ళూ నలుగురూ ఏదో ప్రవచనం ఉన్నదని వెళ్ళారు.
కొంచెం సేపైంతర్వాత అక్క “ఒరే రవీ? ఇక్కడికి రా “ అని పిలిచింది. నేను వెళ్ళాను. నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని బుగ్గల మీద నోటిమీద చాల సేపు ముద్దులు పెట్టింది. అది నన్నుకావలించుకున్నప్పుడు దాని సళ్ళు నాకు బాగా నొక్కుకున్నౖ. నాకు బాగుంది కాని మళ్ళీ తిరిగి నొక్కాలన్న ఐడియా రాలేదు. అదే నా చెయ్యిపట్టుకొని ఒక సన్ను మీద వేసుకొని గట్టిగా నొక్కుకుంది. తర్వాత నా నిక్కర్ బటన్లు విప్పి కిందికి లాగి తన చేత్తో నా సుల్లిని నొక్కటం మొదలెట్టింది. నా సుల్లకాయ గట్టిపడి కొంచెం పొడుగైంది. అది ఆపకుండా నొక్కి నొక్కి ఆడిస్తున్నది. అలా కొంచెంసేపు చేసి తన్ నోట్లో పెట్టుకొని చీకటం మొదలు పెట్టింది. కొంచెంసేపు తర్వాత నాకు పాస్ వచ్తున్నదని పించింది. “అక్కా ఆగవే నేను పాస్ పోసుకోవాలి” అని బాత్రూంకెళ్ళి పాస్ పోసుకొచ్చా. నేనొచ్చేప్పటికి బేబీ మంచం పట్టె మీద కాళ్ళు వెడం చేసుకొని కూర్చుంది. నన్ను చూచి “ రవీ చీకుతావా?” అని అడిగింది. నేను తలకాయ పైకీ కిందికీ ఊపాను. అది లంగా ను నెమ్మదిగా పైకెత్తుతూ, “ ఒరే నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను.ఈవిషయాలు ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు. ఇది మన మధ్య సీక్రెట్ గా నే ఉండాలి. సరేనా? “ అంటూ లంగా పూర్తిగా ఎత్తి లంగా చివర తన్ బొడ్లో దోపుకుంది. ఇప్పుడు దాని పూకు చాల క్లియర్ గా కనిపించింది.

కొంచెం కొంచెంగా ఉన్న బొచ్చు మధ్య లో చీలిక చూస్తుంటే నాకు గొంతెండి పోఇంది. అక్క రెండు కాళ్ళు పైకెత్తి మంచం మీద పాస్ పోసుకునే పొజిషన్ లో కూర్చొని “రా ఇప్పుడు నాకు” అంది. నేను ఏదో హిప్నొటైజ్ ఐన వాడిలాగా వెళ్ళి దాని పూకు మీద నాలికతో చీకటం మొదలు పెట్టా. కొంచెంసేపు తర్వాత అది తన వేళ్ళతో పూకు పెదిమలను విడదీసి “అబ్బా రవీ నీనాలిక లోపలికి తొయ్యరా” అంది. నేను అక్క చెప్పినట్లే నాలిక పూకు చిల్లి లోపలిదాకా కొన్ని సార్లు నాకేను. అది కొంచెం సేపు తర్వాత నా తలకాయను గట్టిగా తన పూకు కేసినొక్కుకుంది. సడెన్ గా లేచి నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని నడుం నాలుగైదు సార్లు ఊపుకుంది. “సరే నీవ్వు లాగేసుకో. నేను ఇప్పుడే వస్తాను” అంటూ బాత్రూంకి వెళ్ళింది.
నెక్స్ ట్ రోజు కూడా అలానే జరిగింది.

ఆ తర్వాత కొన్నిరోజులకే వాళ్ళ నాన్నకు ట్రాంస్ఫ్ ర్ ఐంది. వాళ్ళేదొ ఊరికె వెళ్ళారు. వాళ్ళమ్మ వెళ్ళేముందు మా అమ్మని కావలించుకొని ఏడ్చింది. బేబి అక్క కూడానన్ను పక్కకి తీసుకు వెళ్ళి గట్టిగా కావలించుకొని, ముద్దుపెట్టుకొని “రవీ నిన్ను మిస్స్ చేయట్ం నాకు చాలా బాధగా ఉందిరా. మళ్ళీ చెప్తున్నా. మనిద్దరి మధ్య సీక్రెట్ సీక్రెట్ గా నే ఉంచుకోవాలి. ఇంకొక అమ్మాఇ దగ్గర ఇలాంటి పనులు చెయ్యవాకు. అందురూకలిని నెన్నే కొడతారు. జ్యాగ్రత్తగా ఉండు.” అని మళ్ళి కావలించుకొని ముద్దు పెట్టుకుంది. నాకు చాలా ఏడుపొచ్చింద్. బేబీకూడా చాలా ఏడిచింది.
నెక్స్ ట్ ఎపిసోడ్ లో బేబీ కి కడుపొచ్చెట్లు ఎలా దెంగానో చెప్తా.
Please post your appreciation/criticism or salahalu on my mail id [email protected]

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: