బస్సులో సుఖం

జమున ఆ పల్లెటూరిలో బస్ ఎక్కే టప్పటికి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు అవుతుంది. ఆమె రోజూ ఆ పల్లెటూరికి వచ్చి తన మొగుడికి భోజనం ఇచ్చిన తరువాత మళ్ళీ అక్కడికి పది కిలో మీటర్ లు వుండే టౌన్ కి వెళ్లి పొయ్యేది. ఆమె మొగుడు పేరు ప్రసాద్ ఆ వూరిలో అంగడి పెట్టుకుని చిల్లర సరుకులు అమ్మే వాడు. మొదట పెళ్లి కాక ముందు దాకా అతను ఆ వూరిలో నే తల్లి తండ్రులతో వుండే వాడు. కాని పెళ్లి అయిన తరువాత అతని భార్య జమున కాపురం టౌన్ లో పెట్టించి అతని తల్లి తండ్రులని మాత్రం ఆ పల్లెటూరిలోనే పెట్టింది. ప్రసాద్ రోజూ ఉదయాన్నే వచ్చి తన అంగడి పని చూసుకుని రాత్రికి గానీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేవాడు కాదు. అప్పుడప్పుడూ మొగుడికి భోజనం తెచ్చే నెపంతో ఆ వూరికి వచ్చి అందరినీ ఒక సారి పలక రించి పొయ్యేది. ఆమె భోజనం తేని రోజు ప్రసాద్ తన తల్లి తండ్రుల ఇంటికి వెళ్లి తిఎవాడు. ప్రసాద్ కి జమున మంచి ఈడు జోడు గా వుండేది గానీ పెళ్లి అయి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతున్నా పిల్లలు పుట్టక పొయ్యే టప్పటికి జమున అతన్ని ఈసడింపుగా చూసేది. అది కాస్త ఆమెకి అతని మీద పూర్తి పెత్తనం ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె ఎంత అంటే అంత.

ఆమె ఆ రోజు కూడా మొగుడికి కారేజ్ ఇచ్చి తినిన తరువాత తిరిగి తను వుండే టౌన్ కి బయలుదేరింది. ఆ rtc బస్ కిట కిట లాది పోతుంది. నిండా జనం. అది దాటి పోతే ఇంకో గంట దాక బస్ లేదు. ఆ గంటె కళ్ళు మూసుకుంటే ఇంటికి వెళ్లి పోవచ్చు అనుకున్న జమున ఆ బస్ లో తోసుకుంటూ ఎక్కి బస్ మధ్యలో నిల పడింది. ఆ బస్ అంతా ఆ వూరి వాళ్ళే. కొంచెం మొరటుగా కొంచెం చాదస్తంగా వుంటారు. జమున మంచి పిట పిట లాడే వయసులో ఉంది. ఆమె కొలతలు 37 -34 -38 . మనిషి మంచి బారు. అదీ కాక ఆమె సల్లు బొద్దుగా వుండి నిక్క పొడుచుకుని వుంటాయి.

గుద్దలయితే మరీ గర్వంగా తల ఎత్తుకుని మెత్తటి బూరగ దిండ్ల మాదిరి వుంటాయి. రంగు తెలుపు. ఆమె మొదటి నుంచి టౌన్ లోనే పెరిగిన దాని వల్ల బస్ ఎక్కడాలు దిగడాలూ మామూలే. అలాగే ఆ పూర్తి రష్ గా వున్న ఆ బస్ లో ఎక్కి నిలబడింది జమున తన చేతిలో వున్న కారేజ్ బాగ్ పక్కన పెట్టుకుని. ఆమెకి అటూ ఇటూ పెద్ద వాళ్ళు ఆడ వారు నిలబడి వున్నారు. ఎండా కాలం కావడంతో అందరికీ చెమట. బస్ కదిలితే కొంచెం గాలి వీసి బాగుంటుంది అనుకున్న జమున డ్రైవర్ కోసం చూసింది. అప్పుడే డ్రైవర్ కూడా బస్ ఎక్కి బస్ ని కదిలించాడు. కండక్టర్ అప్పటికే అందరికీ టికెట్ లిచ్చి తన సీట్లో కూచుని టికెట్ లు లెక్క పెట్టుకుంటున్నాడు. బస్ నేరుగా వూరి లో నుంచి వెళ్లి హైవే ఎక్కి ఆ వూరి మొదటిలో వున్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర ఆగి అక్కడ కొందరికి ఎక్కించుకుని రయ్ … అంటూ దూసుకు పోసాగింది. అమ్మయ్య ఇప్పుడు కొంచెం గాలి వీస్తుంది అనుకున్న జమున తన చుట్టూ వున్న వాళ్ళని గమనించింది.

ఆమెకి ఎదురుగా ఒక ఆడ వారి గుంపు నిలబడి వుండి. అందులో ఒకామె వొంటి నిండా నగలతో రిచ్ గా వుంది. సహజంగా వుండే కుతూహలంతో ఆమె నగలని పరిశీలిస్తున్న జమునకి ఆమె మెడలో వుండే ముత్యాల హారం జారి పడి పోతున్నట్టు అర్ధం అయింది. ఆ రష్ లో వత్తుకుని దాని కున్న లింక్స్ ఊడి నట్టు వున్నాయి. ఆమెకి ఆ విషయం చెపుదామని నోటి దాకా వచ్చిన మాటని మధ్య లోనే గుటుక్కున మింగేసింది జమున. అది కాస్త జారి జారి ఆమె కారేజ్ బాగ్ లో పడేట్టు ఉండడమే దానికి కారణం. ఒక్క క్షణం ఆలోచించిన జమున అది బాగ్ లో పడితే ఎంచక్కా తను వాడుకోవచ్చు. ఇదేమీ దొంగతనం కాదు కదా అదే వచ్చి తన బాగ్ లో పడుతుంది అని ఆలోచించిన జమున చుట్టూరా చూసింది. ఆ బస్ లో జనాలు అందరూ ఒకరి తో ఒకరు మాట్లాడు కోవడం లో బిజీ గా వున్నారు. కొందరు బయటికి చూస్తూ వుంటే అప్పుడే కాలేజ్ దగ్గర ఎక్కినా కుర్రోళ్ళు మాత్రం తమ సెల్ ఫోన్ లలో ఏదో చూసుకుంటూ వున్నారు. అదే సమయం అనుకున్న జమున ఆ హారం కరెక్ట్ గా తన కారేజ్ బాగ్ లో పడే టట్టు బాగ్ ని సర్ది ఎవరూ గమనించ కుండా ఆమెని ఆమె పయిన జారుతూ వున్న హారాన్ని చూడ సాగింది. కొంత సేపటికి ఆ బస్ కుదుపులకి ఆ హారం ఆమె అనుకున్నట్టే కేరేజ్ బాగ్ ల పడింది.

ఆహా ఏమి తన అదృష్టం అని మురిసి పోయిన జమున బస్ స్టాప్ రాంగాల్నే ఏమీ ఎరగా నట్టు తన బాగ్ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్లి పోయింది.

ఇంటికి వెళ్ళిన జమున లోపలి వెళ్లి తన కారేజ్ బాగ్ లో పడిన ఆ ముత్యాల హారాన్ని తీసి చూస్తూ మురిసి పోతుంది. ఇంతలో తలుపు మీద టక… టక… మని ఎవరో తట్టారు. గబా గబా హారాన్ని దాచి పెట్టి తలుపు తీసింది జమున. అక్కడ ఎదురుగా ఒక కాలేజీ కుర్రవాడు నిలబడి వున్నాడు.
‘ఎవరు… ఏమి కావాలి?’
‘ఇందాక బస్ లో వచ్చింది మీరే కదా అంటీ’ అంటూ చొరవగా ఆమెని తోసుకుంటూ ఇంటిలో దూరాడు అతను.
జమునకి భయం వేసి గట్టిగా ‘ఎవరు? అంటే ఏమీ చెప్పకుండా లోపాలకి దూరతావేంటి?’ అని అరుస్తూ అతని వెనకాలే లోపలి కి వచ్చింది.

‘ఏమీ లేదు… మీరు ఒక్క క్షణం అలా కూచోండి చెప్తాను… ఇంట్లో ఎవరూ లేరా?’ అని అంటూ అక్కడ హాల్లో సోఫాలో కూచున్నాడు ఆ అగంతకుడు కాలు మీద కాలు వేసుకుని…
‘ఏయ్… ఎవరు నువ్వు… ఏమిటి నీ సాహసం… మా వాళ్ళని పిలుస్తాను…’ అంటూ అతన్ని గదమాయిస్తున్న జమున నోరు టక్కున ఆగి పోయింది అతను చూపించిన సెల్ ఫోన్ చూసి.
ఆ సెల్ ఫోన్ లో ఆమె బస్ లో చేసిన నిర్వాకం చాలా క్లియర్ గా విడియో తీసి ఉంది. అది ఎంత బాగా తీసాడు అంటే ఆమె కావాలని తన బాగ్ ని ఆ హారం పడే టట్టు జరపడం దగ్గరినుంచీ ఆ హారం ఆమె మేడలో జారి బాగ్ లో పడి నప్పుడు తన మొహం వెలిగి పోయిందాకా క్లియర్ గా ఉంది. ఆ విడియో ని చూసి మాట రాకుండా నిల బడి పోయిన జమునతో…
‘చూడండి అంటీ నేనేమీ ఇక్కడికి మిమ్మల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యడానికి రాలేదు. నాకు కావలసింది నాకు ఇస్తే ఈ విడియో ని ఇక్కడే డెలీట్ చేసి వెళ్లి పోతాను’ అన్నాడు.

‘ఏ..ఏ ఏమి కావాలి’ అంటూ తడ బడుతున్న జమునని మంచి నీళ్ళు తాగి పక్కనే కూచో మని సైగ చేసాడు. ఆమె అతను చెప్పినట్టే చేసింది. ఇంతలో ఇంటి తలుపు వేసి ఆమె పక్కనే కూచున్న ఆ కుర్రోడు…ఆమె కల్లల్లోకే చూస్తూ ‘చూడండి మేడం! నా పేరు రమణ.. నేను రోజూ మీతో పాటే బస్ ఎక్కి కాలేజ్ దాక వచ్చి మళ్ళీ మీరు వచ్చే బస్ లోనే వూరికి వస్తూ వుంటాను. మీరు చాల కాలం నుంచి నాకు తెలుసు… మీరు చాలా అందం గా వుంటారు… మీ కోసం బస్ లో పడి చచ్చే వాళ్ళల్లో నేనూ ఒకడిని’
అతను తన అందాన్ని పొగుడుతూ వుంటే జమునకి కొంచెం బుగ్గలు ఎర్ర బడ్డాయి. అందులోనూ కాలేజ్ కుర్రాళ్ళు చాలా మంది తన అందాన్ని లొట్టలు వేసుకుంటూ చూస్తున్నారని అతను చెప్పడం చూసి ఆమెకి ఒక్క క్షణం గర్వంగా అనిపించింది. ఆమె కళ్ళల్లో మెరిసిన మెరుపు చూస్తూ రమణ…
‘మీరంటే నాకు పిచ్చి ఇష్టం…. మీ కళ్ళు, మీ పెదవులు, బస్ కుదుపుల్లో ఎగిరి పడే మీ బంతులూ చూస్తూ రోజూ పిచ్చి ఎక్కేది. అలాంటిది మీరు ఈ రోజు ఇలా చేసే టప్పటికి నాక ఏదోలా అయిపోయింది.’
అతను తన కంటే పదేళ్ళు చిన్న వాడయిన ఆ కుర్రోడు తన బంతులూ అంటూ వుంటే వొళ్ళంతా జల్లు మన్న జమున తను చేసిన పనికి తనను తానే తిట్టుకునింది.

‘అందు కని.. అందు కని…నీకు ఏమి కావాలి?’ ప్రశ్నార్ధకంగా చూస్తున్న ఆమెతో…
‘నాకు మీరు కావాలి…’ అని గబుక్కున అనేసి ఆమె కళ్ళల్లోకే చూసాడు రమణ. చటుక్కున కళ్ళు కిందకి దించుకున్న జమునకి తన ఎద బిగువుగా మారి ముచికలు నిక్క పోడుచుకోవడం తెలుస్తూనే ఉంది.

వీడికి ఎంత ధైర్యం. విడియో తీసి నన్నే బెదిరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడేమిటి చెయ్యడం అనుకుంటూ బిట్టరగా ఆలోచించు కుంటున్న ఆమె మీద తటాలున పడి పొయ్యాడు రమణ. తన చేతిలో వున్న సెల్ ఫోన్, బుక్స్ పక్కన పడేసి మొహాన్ని ఆమె ఎద భాగం మీద పిచ్చిగా రుద్దుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుని ‘ప్లీజ్… ప్లీజ్’ అని కలవరిస్తూ ఆమె పెద్ద పెద్ద వక్షోజాలని అదిమేసాడు.

ఒక్క సారిగా పయిన పడ్డ అతని అదుటుకి సోఫాలో కూచుని వున్న జమున అలాగే సోఫా మీద పనుకుండి పోవాల్సి వచ్చింది. అతన్ని భుజాలు పట్టుకుని నెట్టి వేస్తూ వుంటే అతను తన బలమంతా ఉపయోగించి ఆమె మీదకి వొరిగి పోతున్నాడు. రమణ చీర కట్టుకి జాకెట్ కి మధ్య వున్న ఆమె తెల్లని కండ పట్టి వున్న నడుము మీద తన చెయ్యే వేసి పిసుకుతూ ఆమె సల్ల కేసి తన ముఖాన్ని రుద్దు కుంటూ వున్నాడు. వాడు చేసే పనికి వివసురాలవుతూ వున్న జమున మళ్ళీ అతన్ని నెట్టి వెయ్య దానికి అతని భుజాల మీద తన చేతులని పెట్టి తన బలమంతా ఉపయోగించి గట్టిగా తోసేసింది. ఆ తోపుడికి అతను వెళ్లి ఆ సోఫాలో పక్క న పడ్డాడు అతనితో పాటూ పిన్ పెట్టుకొని ఆమె పమిట కూడా మొత్తం ఊడి వచ్చింది. ఒక్క క్షణం ఆమె సల్లు పయికి కిందకీ ఊగాయి. ఆ ఊగుడు చూసిన రమణ మళ్ళీ పిచ్చిగా లేవ డానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ ఈ సారి జమున పమిట సర్దుకోవడానికి ప్రయత్నించ కుండా సోఫాలో నుంచి పయికి లేచి రమణ మీద పడింది. ఆ పడడం పడడం ఆమె సల్లు అతని ఎద భాగం మీద పడి అప్పచ్చు లయ్యాయి. ఆమె మోటుగా అతని పెదవులని తన పెదవులతో అందుకుని చీకుతూ ముద్దులు పెట్టుకుంటుంది.

హటాత్తుగా జమున ఇలా చెయ్యడం రమణకి ఏమీ అర్ధం కాలేదు. తన అందాల అంటీ తన మీద పడి ముద్దులు కురిపిస్తుంటే అంతా వరకూ ఇది ఎంత దూరం పోతుందో అనుకుంటున్నా రమణ ఆమె స్పందన చూసి మైమరిచి పొయ్యాడు. ఆమెని అలాగే కౌగిలించుకుని తను కూడా ముద్దులు పెట్టాడు. కళ్ళు మూసుకుని అతన్ని ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న జమున కిందకి వచ్చి షర్ట్ బటన్స్ తీసేస్తూ ఉంది. అతను పూర్తిగా సహకరిస్తూ జమునని కసిగా కోరికగా పిసికేస్తున్నాడు. వాడి పిసుకుల్లకి మెలికలు తిరుగుతూ అతన్ని బెడ్ రూం లోపలికి తీసుకెళ్ళింది జమున. అక్కడి దాక ఒకరిని ఒకరు కరుచుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే తమ బట్టలని తామే తీసేసుకుని ఎదురెదురుగా నిలబడ్డారు కోరికగా చూసుకుంటూ. రమణ ని అప్పటిదాకా పరిశీలనగా చూడని జమున అతని నగ్న దేహాన్ని కింద నుంచి పై దాక ఒక సారి చూసింది. అతను సన్నగా వున్నా బలంగా వున్నాడు. మూతి మీద నూనూగు మీసం అప్పుడే మొలుస్తుంది. ఎర్రని పెదవులు చెంపల మీద, చాతి మీదా అక్కడక్కడా మొలుస్తున్న వెంట్రుకలు .. చూస్తూ కింద కి చూసిన జమునకి కళ్ళు మెరిసాయి. అతని మడ్డ రెండు అంగుళాల మందం తో, తొమ్మిది అంగుళాల పొడవుతో నిక్క పొడుచుకుని నిటారుగా సీలింగ్ చూస్తూ నిలబడి ఉంది. తన మొగుడి కంటే బల మయిన మడ్డ వీడికి ఈవయసుకే ఎలా వచ్చింది అనుకుంటూ అతని మడ్డని చేతిలో పట్టుకుని మధ్యకి వంచింది. వెచ్చగా కసిగా ఎదురు తిరిగిన అతని మడ్డ ఆమె చేతి లో జారి బలంగా అతని పొట్ట కేసి కొట్టుకుంటూ నిలబడింది మళ్ళీ సీలింగ్ కేసి చూస్తూ.

దాని గడుసు తనానికి ‘వోయమ్మో…!’ అని కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుంటూ రమణని నిలువుగా కరుచుకునింది. జమున. జమున అందాన్ని ముందే కొంచెం ఊహించుకున్న రమణ ఆమె నగ్న దేహాన్ని చూసి మైమరిచి పోయి వున్నాడు. ఆమె కరుచు కున్న వెంటనే ఆమె బరువుకి అలాగే వెళ్లి బెడ్ మీద పడ్డారు ఇద్దరూ. ఆమె మెత్తటి, నున్నటి తెల్లటి శరీరం అతనికి నిలువునా తగులుతుంది. నలుగు పిండి పెట్టి పెట్టీ నున్నగా తయారయి మెరుస్తూ వున్న ఆమె శరీరం మీద అతని చేతులు జారి పోతున్నాయి. అతను ఊహించు కున్న దాని కంటే ఎన్నో రెట్లు అందం గా వున్న ఆమె శరీరం అతనికి కసి రేకెత్తిస్తుంది. తన బలమంతా ఉపయోగించి ఆమెని పిసుకుతున్న రమణని వారించి….
‘నీకు ఇదే మొదటి సారా…?’ అని అడిగింది జమున.

అవును… ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు మిమ్మల్ని తలచుకుని చేత్తో కొట్టుకున్నాను గానీ.. ఆడ దాని శరీరం ఇలా లైవ్ లో చూడ లేదు.’ ఆమె మెడ వొంపులో కసిగా కొరుకుతూ…
‘అలా అయితే నీది కన్నె పూకు లాగ కన్నె మడ్డ అనమాట. ఏమీ ఫరవా లేదు. నేను నీకు అన్నీ నేర్పిస్తాను…కానీ ఆ విడియో ని డెలీట్ చేసెయ్యాలి.. ఇంకెప్పుడూ నన్ను కోరుకో కూడదు..

‘అయ్యో మాడం… మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం… మీరు ఇప్పుడు దీనికి వొప్పుకోక పోయినా కూడా నేను మిమ్మల్ని ఏమీ చెయ్య లేను. ఎందుకంటే మీరు నాకు అంతా ఇష్టం’ అన్నాడు రమణ సిన్సియర్ గా మొహం పెట్టి.
అతని మొహం లో నిజాయితీ ని కని పెట్టిన జమునకి బోలెడంత సంతోషం వేసింది. ఇంత ప్రేమించే కుర్ర వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అనుకుంటూ అతన్ని గట్టిగా వాటేసుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ హత్తుకు పోయింది. ఆమెని విడివడి ఆ బెడ్ మీదే ఆమెని వెల్లికిలా పనుకో పెట్టి ఆమె నగ్న దేహాన్ని నాకి నాకి కొరికి కొరికి పెట్టాడు రమణ. ఆమె బొండాల లాంటి తెల్లని సల్లని మొదలు కంటా నోటిలో పెట్టుకుని చీకుతుంటే పూకులో రసాలు తీగ తీగలుగా కారిపోతూ మెలికలు తిరిగి పొయ్యింది జమున. అతని నాలుక ఆమె ఎద భాగం నుంచి మెత్తటి పొట్ట మీదకి వచ్చి సుడులు తిరుగుతూ లోతుకు పోయి వున్న బొడ్డు మీద గింగిరాలు చుడుతో వుంటే వొళ్ళంతా జల్లు మంటూ కసిగా కొట్టుకుంటూ కాళ్ళని మడిచి అతన్ని తన పొట్ట కేసి బలంగా హత్తుకుంటూ చేల రేగి పోయింది జమున. మెల్లిగా అరటి బోదెల లాంటి ఆమె తోడాలని కోరుకుతో ఆమె తొడల సందులో తల పెట్టిన రమణకి రసాల ప్రవాహం యొక్క వాసన ఘాటుగా వేసింది. తన నోటిని ఆమె పూకు మీద పెట్టి నాకుతూ ఆ రసాలని జుర్రుకుంటూ వున్నాడు రమణ. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ ఆ సుఖం ఎరగని జమున తన మొగుడ్ని ఈ కుర్రోడి దగ్గరికి ట్రైనింగ్ కి పంపించాలను కుని కిసుక్కున నవ్వుకుంది అతని పంటి కొరుకుల్లకి తన నిలువు పెదవుల అల్లాడుతుంటే..

‘ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చెయ్య లేదు అన్నావ్… ఇప్పుడు చూస్తుంటే అన్నీ చేస్తున్నావే…’
‘సినిమాలు చూడడం లేదేంటి’ అన్నాడు ఒక్క క్షణం పూకు నాకడం ఆపిన తన పెదవుల నంటుకున్న ఆమె రసాల తడిని నాలికతో నాక్కుంటూ రమణ ఆమె మొహం చూస్తూ సినిమాలో లాగ.
అతని స్టైల్ కి మొహం ముంచుకొచ్చిన జమున అతన్ని తన తొడ లతో కసిగా మీదకి లాక్కుంది. ఆ లాక్కోవడం లాక్కోవడం అతని మద్ది నేరుగా ఆమె గుహ లోకి ప్రవేసించింది. అంతా పెద్ద దడ్డు ఆమె పూ పెదవులని చీల్చుకుని గోడలకి వొరుసుకుంటూ ఆమె కామ కీల ని మీటుతూ చివరికంటా దిగి పోయింది గూటం లాగా. ఆ దెబ్బకి మొదటి సారి భావప్రాప్తి అయిన జమున శరీరం మోజుగా జలదరించింది.

అతని గూటం ఆమెని ఒక అర గంట సేపు ఆగ కుండా వాయించి వాయించి అతని స్టాక్ మొత్తం ఆమె పూ గిన్నె లో వేసి వాలికి పోతుంటే అలిసి పొయ్యారు ఇద్దరూ. తరువాత అతని మొబైల్ లో విడియో ని అతనే డెలీట్ చేసి ఆమెకి ఆమెతో సెక్స్ ఇదే మొదటి సారి ఇదే చివరి సారి ప్రామిస్ చేసి వెళ్లి పొయ్యాడు రమణ. తన చేతి వాటం చేసిన పనికి పూకులో కుర్ర గూటం చేరిందే! అని అనుకుంటూ తన మొగుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ కూచునుంది జమున.
(అయి పోయింది)

 

3 4 votes
Article Rating

Categorized in: