మాది పెల్లేటూరు ..పల్లెటూరులో గడ్డి వాములు వెనక కలవటానికి పెద్ద ప్రయత్నాలు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.అలాగే నాకు వరసకు అత్త అవుతుంది ఎప్పటి నుండో మేము మాట్లాడిన ఆమెను దెంగాలి అనే ఆలోచన మాత్రం లేట్ గానే వచ్చింది…ఎలా ఆలోచన మా ఇద్దరికీ ఒకేసారి కలగటం చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది అని చెప్పాలి. అలా ఇద్దరి మధ్యా మాటలు పెరిగి ఒక రోజు నేను మా అత్త ఇంటికి వెళ్ళాను. అప్పుడు తన కూతురి ఇంట్లో ఉంది ఆ ఇంట్లో ఎవరూ లేరు తను ఊరికే లోపలికి వెళ్ళింది ,నేను కూడా తన వెనకే వెళ్లి తనని గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దు పెట్టాను మా అత్త నన్ను వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేయగా నా బలం నుండి తను నెగ్గలేక ఉండిపోయింది.తనని అలా చేసే క్రమంలో మా అత్త నాకు ఒక హామీ ఇచ్చింది ఏమని అంటే నేను నీతో కలుస్తాను అని .నాకు ఆ మాట విని ఇంకా ఆనందంతో అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాను ,మరోసారి మా అత్త ఇంటికి వెళ్లగా తను వంట చేసే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు నేను వెనక నుండి నా మోడ్డను తన పిర్రల మధ్య లో దూర్చి రుద్దుతూ ఉన్నాను,తను కూడా నాకు సహకరిస్తూ ఉంది, అలా ఇద్దరం మంచం మీద కూర్చుని నేను ఫ్యాంట్ లో నుండి మొడ్డని బయటకి తీసి మా అత్త చేతిలో పెట్టగా తను నా మోడ్డ ను చూసి అమ్మ కర్రోడో అని మోడ్డను ఊపుతూ అంది. అత్త ఇంకా నీ పుకులో పెట్టనా అంటే నాకు డేట్ వచ్చింది వద్దులే అని చెప్పింది గానీ నాకు ఎందుకో వదలాలి అనిపించ లేదు.నా బలవంతం తో లంగా పైకి లేపి మా అత్త వేసుకున్న డ్రాయర్ ను కిందకు జరిపి మంచం మీద పడుకోబెట్టి మోడ్డ ముందు తోలును వెనక్కు తీసి లోపలికి పెట్టీ పెట్టగానే కుత్తలో ఉన్న రక్తం అంతా నా మొడ్డకు అంటింది.మా అత్త నా మోడ్డ లోపలికి బయటికి వస్తుంటే దానిని చూస్తూ నా వైపు కసిగా చూస్తూ చీ అని సిగ్గుపడింది.నేను మెత్తగా అత్త కుత్తని విడదీసి దెంగుతూ మధ్యలో నా మోడ్డను తన పుకూని మధ్యలో ఉన్న బుడిపెను రుద్దుతూ అత్త కు కామం పెరిగేలా దేంగి చివరలో లోపల కార్చేసాను. అలా ఇంకోసారి అవకాశం వచ్చింది పొలంలో వంగోపెట్టి కుత్తనీ చిత్తు గా దెంగను.

Categorized in:

Tagged in: