నా పేరు భువనేశ్వరి. మా వారు వైజాగ్ లొ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. మాకు ఒక్కగానొక్క కొడుకు రాకేష్, నన్ను ప్రాణం గా ప్రేమించే భర్త, నన్ను వీడని
కొడుకు, డబ్బుకు లోటు లేక పోవడం నేను నోచిన నోముల ఫలము వల్లే లభించాయని అందరూ అంటుంటారు. చీకూ చింతా లేని నా జీవితం లో జరిగిన అనుకోని కొన్ని సంఘటనలను మీతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను.

రాకేష్ ఒక్కగానొక్క కొడుకు కావడం వల్ల వాడిని చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచాను. పెంచాను అని ఎందుకు చెబుతున్నాను అంటే మా వారు ఎక్కువ సమయం బయటే గడిపే వారు. ఇంటి విషయాలన్నీ నేనే చూసుకొనేదానిని. రాకేష్ నన్ను విడిచి ఒక్క క్షణం కూడా వుండే వాడు కాదు. కిచెన్ లో మాత్రమే కాక బాత్రూం లోనికి వస్తాను అంటూ అల్లరి చేస్తుంటే “తప్పు రాకీ అమ్మ స్నానం చేస్తుంటే నువ్వు చూడకూడదు” అనే దాన్ని.

వాడు
వెంటనె “మరి నువ్వు నాకు స్నానం చేయిస్తావుగా” అంటూ ఎదురు ప్రశ్న వేసేవాడు.
అలా వాడి అల్లరితో నాకు రోజంతా గడిచి పోయేది. ఒక సారి పెళ్ళికి వెళ్ళి ఇంటికి తిరిగి వచాము. కాసేపటికి నేను టీవీ చూస్తుంటే రాకీ వచ్చి తన చేతులు వెనక్కు పెట్టుకొని నా ముందు నిలబడి “మమ్మీ కళ్ళు మూసుకో” అన్నాడు. నాకు అర్థం కాలేదు వాడు ఏమి చేయబోతునాడో సరేనని కళ్ళు మూసుకున్నాను. నా తల పైన ఏవో జారుతుంటే కళ్ళు తెరచి చూసాను. బియ్యపు గింజలు ఉన్నాయి!

“ఏంటి రాకీ అల్లరి” అన్నాను చిరుకోపముతో. వాడు హీరో లా ఫోజు పెట్టి “ఇప్పుడు మనము మొగుడు పెళ్ళాల ము మమ్మీ” అన్నాడు. నేను “అదెలా” అన్నాను.
వాడు వెంటనే “ఇవాళ పొద్దున పెళ్ళిలో చూసాను గా అలా తలంబ్రాలు పోసుకుంటే మొగుడు పెళ్ళాలు అవుతారు అని నువ్వే చెప్పావుగా” అన్నాను.

వాడి మాటలకు ముచ్చటేసి నేను కిల కిలా నవ్వుతూ వాడిని దగ్గరకు తీసుకొని “అవును రాకీ నేను నీ పెళ్ళాన్నే, నువ్వు నా చిట్టి మొగుడు” అన్నాను
వాడు నన్ను వదలి కుర్చీలో కూర్చొని “ఒసేయ్ భువనా వెళ్ళి నీ మొగుడికి కాఫీ తీసుకురావే” అన్నాడు. నాకు కోపం నవ్వూ రెండూ వచ్చాయి. “వెధవా వేలెడంత లేవు అప్పుడే పెద్ద మాటలు ఎలా నేర్చావు” అంటూ నేను వాడిని కొట్టబోతుంటే నాకు దొరక కుండా ఇల్లంతా పరుగెత్తే వాడు.

అలా మా వారు ఇంట్లో లేకున్నా నాకు రాకీతో కాలం గడచి పోయేది. వాడు నన్ను పెళ్ళామా అని పిలవడం నేను “ఏంటి చిట్టి మొగుడు గారూ” అంటూ పిలుస్తూ ఆడుకోవడం మాకు దినచర్య అయింది. మా వారు అపుడపుడు అది చూసి నవ్వుతూ ” ఏంటోయ్ ఏమంటున్నాడు నీ చిట్టి మొగుడు” అంటూ నన్ను ఏడిపించే వారు.
రాకీ స్కూలుకు వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాడు. వాడిని వదిలి ఉండడం కష్ట మయినా నెమ్మది గా అల వాటు చేసుకున్నాను.

రాకీ చదువులో ఎప్పుడూ ముందు ఉండే వాడు. ప్రతి సారి క్లాసులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుండేది. చదువుల గొడవలో పడి వాడి అల్లరి బాగా తగ్గిపోయింది. చిన్నప్పుడు నాతో చేసిన చిలిపి పనులు, కొంటె చేష్టలు (బోలెడు ఉన్నాయి, తరువాత చెబుతాను) అన్నీ మరచిపోయి ఎప్పుడూ చదువుకొనే వాడు. వాడు నాకు దూరం అవుతున్నాడేమో అని పిస్తున్నా చదువు పట్ల వాడి కున్న శ్రద్ధ చూసి ఆనంద మేసేది.

రాకీకి 14 ఏళ్ళు వచ్చాయి. వాడిలో ఎదుగుదల కనిపించ సాగింది.
పిల్లాడి గా ఉన్న వాడు కాస్తా మగాడుగా తయారవసాగాడు. రాకీ స్నానం చేసాక తన డ్రాయరు కూడా బాత్రూం లో వదిలి వస్తాడు. నేను వాడిని ఉతుక్కొన మని ఎన్నడూ చెప్పలేదు. నేను కూడా స్నానం చేసాక నా బట్టలతో పాటు వాడివి కూడా వాషింగ్ మెషిన్ లో వేసేదాన్ని. ఒక రోజు అనుకోకుండా వాడి డ్రాయరును కాస్త పరిశీలించి చూసాను. ఎక్కడా ఒక్క మరక కూడా లేదు. టీనేజ్ కుర్రళ్ళు తమ డ్రాయర్లు ఖరాబు చేసుకొంటారని నాకు బాగా తెలుసు (ఎలా అంటారా? అదొక సరదా కథ).

కానీ రాకీ డ్రాయరును చూసాక నాకు ఎందుకో కాస్త ఆందోళన మొదలయింది. ఆ రోజు
నుండి పది రోజుల పాటు క్రమం తప్పకుండా డ్రాయరును చూసాను. ఒక్క రోజు కూడా మరకలు కనపడలేదు.

నాకెందుకో భయం వేసింది. వీడికి వయసు పెరుగుతున్నదే కానీ మనసు ఎదగడం లేదా అనుకొన్నాను. ఒక రోజు వాడు స్కూలుకు వెళ్ళాక వాడి గదిలోకి వెళ్ళి అణువణువూ పరీసిక్షించి చూసాను. ప్రతి పుస్తకము తెరచి చూసాను ఏవయినా బూతు బొమ్మలు ఉంటాయేమోనని. గది మొత్తం ఒక్క బూతు పుస్తక ము కూడా లేదు. నాకు మరింత భయమేసింది.

బాగా ఆలోచించి నా ప్రాణ స్నేహితురాలయిన డాక్టర్ సుశీలను కలిసి వివరించాను. అది పక పకా నవ్వి “ఎందుకే కంగారు పడతావు? కొందరు కుర్రాళ్ళలో ఇది మామూలే. హార్మొన్ లు లేటుగా వస్తాయి. ఏమీ భయపడకు ఇంకో ఏడాదిలో అన్నీ సర్దుకుంటాయి” అంది. దాని మాటలకు నా మనసు కాస్త కుదుట పడింది. అయినా అప్పుడపుడు వాడి డ్రాయర్లు తడిమి చూడడం అల వాటు అయింది.

మరో నాలుగేళ్ళు గిర్రున గడిచి పోయాయి. రాకీ ఎంతో కష్టపడి చదివి మంచి ర్యాంకు తెచ్చుకొన్నాడు. పెద్ద కాలేజ్ లో సీటు వచ్చినా నన్ను వదలి ఉండలేక ఇక్కడే మంచి కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు.

నా దిగులు మళ్ళీ మొదలయింది. వాడిలో ఎటు వంటి మార్పు లేదు. చదువు ఇల్లు తప్ప ఇంకే మీ తెలుసుకోలేదు. వాడి వయసు కుర్రాళ్ళు అమ్మాయిలను కూర్చోబెట్టుకొని బైక్ పైన రివ్వున వెళ్తుంటే వాడు సాయంత్రం కాలేజ్ అయిన వెంటనే సరాసరి ఇంటికి వచ్చి నా వొడిలో పడుకొనే వాడు. బయటి వారితో సిగ్గు పడుతూ ఆడపిల్లలా మాటాడే వాడు. నాకు భయం ఎక్కువయింది. వీడు ఇలా గే ఆడంగి అయె పోయాడేమో అన్న దిగులు పట్టుకుంది. సుశీల ఒక సారి ఫోన్ చేస్తే “అన్నీ సర్దుకున్నాయి” అంటూ అబద్దం చెప్పాను.

ఇలా ఉంటే రాకీ ఒక కంప్యూటర్ కొన్నాడు. “మమ్మీ ఇది చూడు” అంటూ నాకు కంప్యూటర్ గురించి చెబుతుంటే ఆసక్తిగా చూసేదాన్ని. నెమ్మది గా నేను విదేశాల్లో వున్న మా బంధువులతో ఛాట్ చేయడం నేర్చుకున్నాను. ఒక సారి ఇంట్లో ఎవరూ లేనపుడు బోర్ కొడుతుంటే
కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని రాకీ విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఏదో ఛాట్ రూం లోకి వెళ్ళాను. ఒక కుర్రాడు చాట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆంటీ అంటూ.

ముక్కూ
మొహం తెలియని కుర్రాడు కబట్టి నేనెవరో తెలియదు అన్న ధైర్యం తో రాకీ సమస్య గురించి చెప్పాను. ఆ కుర్రాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏవో లింక్స్ చూపించి “ఇవి చదవండి ఆంటీ. మీ లాంటి మదర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, ఇక్కడ మీకు ఏదయినా మార్గం కనపడుతుంది” అన్నాడు.
ఒక్కొక్కటి చదవసాగాను. ప్రపంచములో నాలాంటి తల్లులు చాలా మంది ఉంటారు అని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయాను. అన్నీ చదివిన తరువాత “ఎవరయితే తమ కన్న తల్లితో క్లోజ్ గా ఉంటారో వారిలో కొందరికి
మిగతా ఆడవాళ్ళ పట్ల ఆసక్తి ఉండదు. బహుశా వారిలో తమ తల్లి లో ఉన్న లక్షణాలు లేకపోవడమో లేదా వారిని కూడా తమ తల్లిలా భావించడమో కారణం అయి ఉంటుంది” అని అర్థ మయింది. రాకేష్ విషయం లో ఇదే జరుగుతున్నది. వాడిని నేను తప్ప ఇంకెవరూ ఇష్టం లేదు. నేను తప్ప మరొక వ్యక్తితో ఫ్రెండ్ షిప్ లేదు. మరి ఈ సమస్య కు పరిష్కారం ఏమిటా అని చూసాను.

కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని రాకీ విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఏదో ఛాట్ రూం లోకి వెళ్ళాను. ఒక కుర్రాడు చాట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆంటీ అంటూ. ముక్కూ
మొహం తెలియని కుర్రాడు కబట్టి నేనెవరో తెలియదు అన్న ధైర్యం తో రాకీ సమస్య గురించి చెప్పాను. ఆ కుర్రాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఏవో లింక్స్ చూపించి “ఇవి చదవండి ఆంటీ. మీ లాంటి మదర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, ఇక్కడ మీకు ఏదయినా మార్గం కనపడుతుంది” అన్నాడు.

ఒక్కొక్కటి చదవసాగాను. ప్రపంచములో నాలాంటి తల్లులు చాలా మంది ఉంటారు అని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయాను. అన్నీ చదివిన తరువాత “ఎవరయితే తమ కన్న తల్లితో క్లోజ్ గా ఉంటారో వారిలో కొందరికి
మిగతా ఆడవాళ్ళ పట్ల ఆసక్తి ఉండదు. బహుశా వారిలో తమ తల్లి లో ఉన్న లక్షణాలు లేకపోవడమో లేదా వారిని కూడా తమ తల్లిలా భావించడమో కారణం అయి ఉంటుంది” అని అర్థ మయింది. రాకేష్ విషయం లో ఇదే జరుగుతున్నది. వాడిని నేను తప్ప ఇంకెవరూ ఇష్టం లేదు. నేను తప్ప మరొక వ్యక్తితో ఫ్రెండ్ షిప్ లేదు. మరి ఈ సమస్య కు పరిష్కారం ఏమిటా అని చూసాను.

తన భర్త లేడట చిన్నప్పటి నుండి కొడుకును తనే పెంచి పెద్ద చేసిందట. తన మనసులో ఉన్న ఏకయిక మగాడు తన కొడుకే కాబట్టి వాడి కోసం దేనికయినా సిద్ధమే అనుకొని తన కొడుకు ను రెచ్చకొట్టి వాడిలోని మగాడిని మేల్కొల్పినదట. ఆవిడ ఎలా మొదలు పెట్టినది, ఎలా కొడుకుకు అన్నీ నేర్పినది చదవడానికి ఒక గంట పట్టింది.

“కొడుకుతో సెక్స్” అని చదవడానికి చాలా అసహ్యముగా ఉన్నా ఆవిడ పాటించిన పద్దతులు, తన కొడుకుకు నేర్పించిన విషయాలు చూసి కన్న తల్లిగా ఆవిడ చాలా మంచి పని చేస్తున్నది అని పించ సాగింది. వారి ఇద్దరి మధ్య జరిగినది చదువుతుంటే నాకు తెలియకనే నేను రాకీతో చేస్తున్నట్లు వూహించుకోవడం, నాకు భావ ప్రాప్తి కలగడం జరిగిపోయాయి. సిగేసి బాతూం లోనికి పరుగెత్తాను.

అప్పటి నుండి నా ఆలోచనలు మారిపోయాయి. వారం రోజుల పాటు మరిన్ని విషయాలు చదివి నేను కూడా రాకీ ని రెచ్చకొట్టి వాడికి ఆడదానితో అనుభ వాన్ని అందివ్వాలని నిశ్చయించుకొన్నాను. కన్న తల్లి అయిన నేను

 

Categorized in: