కళ్ళు మూసుకున్న కామం – Part 1

(ఈ కధ సెకండ్ పార్ట్ వ్రాయడాని కి ఆలస్యం అయ్యింది. అందుకే, ఫస్ట్ పార్ట్ చదివి కూడా మర్చి పోయి ఉంటారని ఇక్కడ ఇస్తున్నా.)

నాకు పెళ్ళై ఇప్పటి కి ఆరు సంవత్సరాలయినా ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదన్న కారణం ఒక్కటి తప్పితే మరే విషయం లోను బాధ లేదు. నా భర్త సురేష్ కి మంచి ఉద్యోగం. నన్ను బాగానే చూచు కుంటాడు. వారం రోజులు ఉద్యోగ బాధ్యతో తీరిక లేని పనులతో ఉన్నా నా కోసం ఒక్క ఆది వారం కేటాయిస్తారు. నన్ను ఉన్న ఊర్లోనే ఇచ్చి చెయ్యడం వల్ల అప్పుడప్పుడు పగలు మా అమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళి వస్తుంటాను. నాకు ఒక అక్కయ్య ఒక అన్నయ్య. వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు అయి దూరంగా ఉంటున్నారు. అక్కయ్య విశాఖ పట్నం లోనూ, అన్నయ్య హైద రాబాద్ లోనూ.

మేముండేది విజయవాడలో. మా భార్యా భర్తల్ని మంచి ఈడు జోడూ అంటారు. పడక సుఖం అందించడంలోనూ ఆయన తక్కువేమీ తినలేదు కాని తన బాధ్యతల వల్ల త్వరగా అలసిపోయి వస్తుంటారు. నాకు స్వతహాగా కొంచం ఆ యావ ఎక్కువ అయినందువల్ల ఆయన దగ్గర అన్నీ అడిగి మరీ చేయించు కోవాలని ఉన్నా ఎందుకో వెనకా ముందు ఆడుతుంటాను. నిజం చెప్పాలంటే, పెళ్ళి కాక ముందు మా పక్కింటి అంకుల్ చేతి లో నలిగి ఆ సుఖాన్ని బాగ వంట పట్టించుకున్నా. పక్కింటి అంకుల్ అంటే పెద్ద వయసే మీ కాదు.

నాకన్న మహా అయితే ఓ ఐదేళ్ళు పెద్దే మో అంతే. ఇప్పటి కీ అప్పుడప్పుడు వీలు చిక్కినప్పుడల్లా నన్ను దున్నుకుంటూనే ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరి వల్లా కూడ నా కడుపు పండడం లేదంటే, నాలోనే ఏదో లోప ముందే మో అని అనుకుంటూ ఉంటాను, పైకి చెప్పలేక.

అసలు పక్కింటి అంకుల్ తో మొదట కలిసింది ఓ సినిమా హల్లో. నేను నా స్నేహితురాలు కలిసి ఓ ఆదివారం సినిమాకు వెళ్ళాము బాగ రష్ గా ఉంది. ఎలాగో టికెట్లు సంపాదించింది నా స్నేహితు రాలు. తీరా హల్లోకి వెళ్ళాక ఆ వరుసలో మొదటి రెండు సీట్లు మావి ఆ తర్వాత అంతా కుర్ర కారు. ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నంతలో మా పక్కింటి అంకుల్ మా రో లోకి రాబోతూ మమ్మల్ని చూసి పలకరింపుగా నవ్వి మా వేపు వచ్చి సిని మాకు వచ్చారా అంటూ మా అవస్త గ మనించి మా పక్క నున్నతనితో మా వాళ్ళే లే మీరు అలా నా సీట్లో కూర్చోండి అని అతన్ని లేపాడు.

మేము అంకుల్ వేపు కృతజ్నతతో చూసి కూచ్చుని సినిమాలో లీన మైనా ము. అది మంచి జోకులున్న సినిమా. నేను పగలపడి నవ్వుతున్నప్పుడు నా వంక చూస్తూ తనూ నవ్వుతుండే వాడు. అలా నవ్వుతూ సీట్ హాండ్ రెస్ట్ మీదున్న నా చెయ్యి పట్టుకుని నవ్వేంత వరకు వచ్చాడు. నేనూ పట్టించు కోలేదు.

అలా మొదలైన మా పరిచయం తర్వాత తర్వాత
మెల్ల గా ముద్దులు పెట్టు కోడం మొదలు నన్ను తడ మడం వరకూ వచ్చింది. ఓ సారి మా ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు సరాసరి ఇంట్లో కొచ్చి దుకాణం పెట్టేసాడు. ఆ రోజు మొదటి సారిగా మగ వాడి అంగాన్ని చూడడం పట్టు కోడం లోన పెట్టు కోడం జరిగి పోయింది. అదే మొదలు. ఇంట్లో కుదరనప్పుడు సినిమా హల్లో కలుసుకునే వాళ్ళం.

నేను నా ఫ్రండ్ తో సినిమాకు వెళ్తున్నానని అబద్దం చెప్పి హల్లో ముద్దులు మురిపాలు తీర్చుకునే దాన్ని. మరీ ముఖ్యంగా అంకుల్ నా పైటలో తల దూర్చి నా క్లౌడ్ పైకెత్తి నా చను మొనలు చీకుతుంటే నాకు కింద కారి పొయ్యేది. నేను చీర మీద నుండే వత్తుకుంటూ ఉంటే , అంకుల్ నా చెయ్యి తీసి చీర కుచ్చిళ్ళళ్ళో నుండి తన చెయ్యి దోపి నా బుజ్జి దాన్ని సవరిస్తూ ఉంటే, పరవశించి పొయ్యేదాన్ని. ఒక్కొసరి తన పాంట్ జిప్ విప్పదీసి నాకు తన అంగాన్ని అందించే వాడు. నా చేత్తో జాడించి కార్పించేదాన్ని. కారిందాన్ని శుబ్రంగా తన కర్చీప్ తో తుడిచి పాంట్ లో కి సర్దుకునే వాడు.

ఒక్కసులు నుండి తనేను చీర దూర్చి,
ఈ వ్యవహారం నా పెళ్ళయ్యాక కూడా అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా సాగుతోంది. మరీ అడ పాదడపా కాదు గాని, మూషెల్ల కో ఆర్నెల్ల కో కలిసే వాళ్ళం. నా పెళ్ళయ్యాక తనూ నేను, మా జాగ్రత్తలో మేము ఉండే వాళ్ళం.

ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మాటినీకి రమ్మని కబురు అందింది నాకు. మా వారికి, మా ఇంటి కి వెళ్తున్నానని ఫోన్ చేసి చెప్పి ఊరికి దూరంగా ఉన్న సినిమా హాల్ కి ఆటో లో బయలుదేరాను ఏలూరు లాకుల దగ్గర కాచుకుని ఉన్న అంకుల్ నా ఆటోలోకి వచ్చాడు. పది నిమిషాల తర్వాత ఇద్దరమూ హాల్ దగ్గర దిగుతూ ఉంటే నాకు ఎందుకో కాళ్ళు సన్నగా వణి కాయి. నేను బాల్కనీ వేపు నడిచేంతలో టికెట్లు పట్టు కొచ్చాడు.

లోని కెళ్ళాము అప్పటికే సినిమా మొదలై 10 నిమిషాలైందే మో లోనంతా చీకటి గా ఉంది. కళ్ళు సరిగా కనిపించడం లేదు. జనం పలచ గా ఉన్నట్టున్నారు. బాల్కనీ లో 7,8 రోస్ మత్ర మే ఉన్నట్టున్నా. మధ్యలో చివర ఓ మూల గా కూచ్చున్నాము. కూచ్చున్న రెండు నిమిషాలకే అంకుల్ చేతులు నా జాకెట్ పైన దాడి చేశాయి. చీకటి కి అల వాటు పడ్డ నా కళ్ళు చుట్టూ చూశాయి పాత సినిమా అయినందు వల్ల కాబోలు మొత్తం మీద నాలుగైదు జంటలు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. ఏవైన కబుర్లు చెప్పు అన్నాడు నా భుజం మీదు గా వాలి, .. .. తన చేతులు జాకెట్ లో తమ పని చేసుకు పోతున్నాయి. కబుర్లే ముంబై , ఇలా రావడం నాకు ఎందుకో భయం గా ఉంది అన్నాను. మరీ పిరికి గా తయారౌతున్నావు అంటూ నా
క్లౌజ్ హూక్స్ విప్పడం మొదలెట్టాడు. నీకేం మగాడివి ఎన్నైనా చెప్తావు అన్నాను పైట నిండు గా అతని చేతి మీద కప్పుతూ.
బాగా పెద్దవై పోతున్నాయి అన్నాడు ఒక్కో దాన్ని తన చేతి నిండు గా పట్టుకుని పిసుకుతూ… మెల్ల గా మూలిగి నా పెళ్ళి కాక ముందు నుండి నువ్వేగా వాటిని పెద్ద గా చేస్తూ ఉన్నావు అన్నాను.

కసిగా నలిపేస్తున్నాడు. నేను హాయిగా పిసికించు కుంటున్నా.
ఎందుకో గాని అంకుల్ పిసుకుతుంటే నాకు గాల్లోకి తేలి పోతున్నట్టు గా ఉంటుంది. నన్ను తన వేపు తిప్పుకుని ఒక్కో సన్ను ముచ్చిక ను చీ కాడు.

అతని కి నేనే మీ అడ్డు చెప్పడంలేదు. అతని కంటే నేనే ఎక్కువ క్రేజ్ అవుతున్నాను. అతని చెయ్యి అందు కుని చీర మీదే నా తొడల మధ్య వేసి అది మాను కాళ్ళు పంగ చాపి.
అంత గా వేడెక్కి పోయిందా నీ బుజ్జిది అంటూ ఆత్రంగా అది మాడు గట్టి గా. మెల్ల గా స్ స్ స్ స్ అంటూ మూలిగాను. తన పళ్ళతో నా నిపిల్స్ ను చిన్నగా కొరుకుతూ నా చీర లంగా తో సహా పైకెత్తి నా పూ రెమ్మల మధ్య తన మధ్య వేలితో రుద్దుతూ నా గొల్లి కి ప్రెజర్ ఇస్తూ ఉంటే నాకు లో లోన రసాలు కార సాగాయి. అతని వేలి కి నా కామ రాసాలు అంటు కో సాగింది.

మెల్ల గా నా
మొత్త లేచి లేచి పడుతోంది. అమాంతం తనను మీద కు లాక్కుని ఎక్కించుకుందామా అని పించింది. అతని పాంట్ పిస్తా మీద నా చెయ్యేసి అది మాను. ఎత్తు గా లావుగా తగిలాడు. గట్టిగా వత్తాను. పాంట్ జిప్ విప్పి నా చేతి కి అందించాడు. పట్టుకున్నా, వేడి గా గునపం లా ఉంది. నా చేతికి సరిపోవడం లేదు. నా రెమ్మల మధ్య తన మిడిల్ ఫింగర్ కసుక్కున దోపాడు. నా చేతిలోని గూటాన్ని కసిగా పిసికి రెండు సార్లు జాడించాను. అది థియేటర్ కప్పును చూస్తూ ఉంది.

అమాంతం వంగి అతని మొడ్డను నా నోట్లోకి తీసుకుని తల పైకి కిందకూ ఊపుతూ చీక సాగాను. అతని చెయ్యి నా తల మీద పడి మరింత గా అదుముకుంది. చుట్టు పక్కల ఎవరున్నారని కూడా గమనించలేని పరిస్తితిలో ఉన్నాను. నోటి నిండుగా ఉండడంతో పెదాలు బిగించి మరీ చీక సాగాను. నా తల అతని మొలకేసి దించుతున్నప్పుడు అతను తన మొలని కింద నుండి పైకెత్తుతున్నాడు. దాంతో అతని మొడ్డ నా అం గుట్లో కి వెళ్తూ ఉంది. అతను నా తల తన రెండు చేతుల్తో పట్టుకుని కింద నుండి కస కస మని నా అం గుట్లోకి కుమ్మి సర్ సర్ర్ మంటూ తన వీర్యాన్ని కార్చాడు.

అతను కార్చే రసం సరాసరి నా గొంతులో నుండి నా కడుపులోకి జారింది. రెండు నిమిషాలు నా తల ను అలా అదిమి పెట్టి వదిలాడు. ఈ లోపు అత ను కార్చిన రసాలు మొత్తం మింగే సాను. నేను సీట్లో సర్దుకునేంతలో అతను జర్రున జారి నా మోకాళ్ళ మధ్యకు వచ్చాడు. నా చీర లంగా తో సహా పైకెత్తి తన తల మీదు గా వేసుకుని నా తొడలు విడదీసి నా పూకులోకి తన నాలుక జొనిపాడు. నేను చీర మీద నుండే అతని తలను అదుముకున్నాను. అతని నాకుడు కు నా బుజ్జిది తెగ కార్చుకుంటూ ఉంది. తన సీటు వదిలి నా ముందు డెలిబరేట్ గా గొంతుక్కూర్చుని టంగ్ టిక్లింగ్ మొదలెడితే ఏ ఆడది నిబ్బరించు కోగలదు. అక్కడే జారబడి ఆ రోస్ మధ్యలో కింద పడుకుని అతన్ని మీదె క్కించుకుని దెంగించుకుందామా అన్నంత కుతి లేచింది. అక్కడ మరీ అంత బరితెగించడం మంచిది కాదని ఊరుకున్నా. అయినా ఆ పని జరగలేదన్న మాటే కాని అతను తన నాలుకతో అంత పనీ అయిందని పించాడు.. నాకు ఓ రాత్రంతా దొబ్బించుకున్న దాని కన్నా ఎక్కువ సుఖాన్ని ఫీల్ అయ్యాను.

ఇంటర్వెల్ సమయానికి ఇద్దరమూ సర్దుకుని కూచ్చున్నాము. ఇంటర్వెల్ లో కూల్ డ్రింక్స్ తేవడానికి బయటకి వెళ్ళాడు. నేను ఎందుకో చుట్టూ రా చూశాను. వెనక్కు తిరిగి చూసే సరికి నా గుండె యల్లు మంది. వెనక రెండు వరసల తర్వాత అన్నయ్య .. నా సొంత అన్నయ్య ఉన్నాడు. పక్కన ఎవరో ఒక ఆవిడ .. ఆవిడను సరిగ్గా గుర్తు పట్టలేకున్నా ఆవిడ వదిన మాత్రం కాదు.. వీడు హైద రాబాద్ నుండి ఎప్పుడొచ్చాడు. నాకు బుర్రంతా ఖాళీ అయినట్టుంది. నన్ను చూడనే చూశాడు. ఇప్పుడెలా..

నేను తల వంచుకుని కూచ్చున్నా.. అంకుల్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాక కూల్డింక్స్ పట్టు కొచ్చాడు. నా మనసు ఇక్కడ లేదు. నా మీద చెయ్యి వెయ్య బోతుంటే తోసేసాను. ఏమైంది అన్నాడు. వెనక .. వెనక మా అన్నయున్నాడు అన్నాను మెల్ల గా .. ఆ .. అని నిర్ధాత పోయాడు. చూశాడా అన్నాడు. ఆ ..

చూశాడు పక్కనెవరో ఒకావిడ ఉంది యవరో తెలియడం లేదు మా వదిన మాత్రం కాదు
అన్నాను. అయితే మన బాపతేనా అన్నాడు నవ్వుతూ .. ఏమో అయినా తనకు నాకు తేడా లేదా అన్నాను మెల్ల గా వణికి పోతూ.. నువ్వే మీ భయపడకు నిన్ను చూసి ఉండడు లే అన్నాను. చూసే ఉంటాడు అన్నాను. మరేం చేద్దాం అన్నాడు. .. వెళ్ళిపోదాం అన్నాను. సరే అని ఇద్దర మూ లేచి వడి వడి గా బయటకు వచ్చి అటు గా వెళ్తున్న ఆటోను పిల్చి ఎక్కాము. ఆటో బయల్దేరబోతుండగా ఎందుకో థియేటర్ వేపు చూసిన నాకు అన్నయ్య బాల్కనీలో నిల్చుని ఆటో వేపే చూడ్డం కనిపించింది. గుండె చిక్కబట్టుకుని ఎలా ఇల్లు చే రానో నాకే తెలియదు.

ఇంటి కి వచ్చి బెడ్ మీద పడ్డాను . మన సంతా ఒకటే ఆలోచనలు ఈ విషయం అన్నయ్య ఇంట్లో చెప్తాడా.. చెబితే అందరూ నన్ను ఏ మను కుంటారు? మా ఆయనతో చెప్తాడా .. ఊహూ… చెల్లెలు గురించి ఏ అన్నయ్యా చెడుగా తన మొగుడితో చెప్పడు అంత వరకు ష్యూర్. అయినా తను మరొక దానితో కుల కంగా లేనిది నేను చేస్తే తప్పా.. ఎందుకో మనసు త మాయించు కోలేక పోతూ ఉంది.

మా వారు వచ్చేవరకు అలాగే పడునే ఉన్నా.. ఏమోయ్ మీ ఇంటి కి వెళ్తాను అన్నావు వెళ్ళలేదా అన్నారు. వెళ్ళలే దండీ అన్నాను. ఏం అన్నారు. ఏం లేదు తల నొప్పిగా ఉంటే నూ అన్నాను. తల నొప్పా అని అమ్రు తాంజనం తెచ్చి హడావిడి చేసారు. స్నానం చేసి కాఫీ తాగితే అదే పోతుంది అని బాత్ రూం లోకి దూరాను.

(contd in part II)