కళ్ళు మూసుకున్న కామం – Part 3

నిమిషాలు కాలం సైలెంట్ గా గడిచింది. పాపం నిద్దట్లో వేసినట్టున్నాడు అనుకొంటుండగా .. తన బలమంతా ఉపయోగించి ఒక్కసారి నొక్కాడు. ప్రాణం విల విల లాడింది మా పెళ్ళయ్యాక నా భర్త కూడ ఎప్పుడూ ఇంత
మోటు గా నన్ను వాడలేదు. నన్ను పువ్వులా చూసుకుంటాడు. ఆఖరికి రామారవు కూడా. నేనే అప్పుడప్పుడు సిగ్గు విడిచి ఇంకా గట్టిగా పిసుకబ్బా అంటాను. తనకి నా తొడలన్నా కూడా భలే ఇష్టం వాటినెంతగ ముద్దులాడతాడో చెప్పలేను.

నీ కంత కసిగా ఉంటే గట్టి గా కరిచెయ్య వయ్యా మగడా అని అన్నా వింటే నా. అలా మృదుత్వానికి అల వాటు పడి పోయిన నా శరీరం అన్నయ్య చేసిన మోటు పనికి పొజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవడం విడ్డూరమని పించలేదు. అంత నొప్పిని ఓర్చుకుని కళ్ళు పైకెత్తి చూశాను. వాడి కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాయి. మెల్ల గా ఏదో గొణు గుతున్నాడు. చెవులు నిక్కిరించాను. కామూ కామూ అని అంటున్నాడు. కాము అనేది వదిన పేరు కాదు, నా పేరూ కాదు మరీ, నాకు వెలిగింది అది మొన్న సినిమా హాల్లో చూసిన వాడి కొలీగ్ పేరు అయి ఉంటుంది. వాడికి ఇంకా కుతి తీరలేదే మో దాని పేరు జపిస్తూ నన్ను నలిపేస్తున్నాదు అనుకున్నా. నేను ఆలోచిస్తున్నంతలో ఈ సారి మళ్ళీ గట్టిగా కసా పిసా మూడు నాలుగు సార్లు పిసికాడు. అప్రయత్నం గా నా చెయ్యి మళ్ళీ వాడి చేతి మీద పడింది. వాడి స్పర్శతో నాలో కలుగుతున్న వేడి కి నన్ను నేను మైమరిచి పోయాను. … వెల్ల కిలా తిరిగాను… ఒక వేళ వాడు కళ్ళు తెరిచి చూసినా నిద్ర పోతున్నట్టు ఉండాలి అనుకుని, కళ్ళు మూసేసుకున్నాను. నా చేయి మాత్రం వాడి చేతి మీద అలాగే ఉండి పోయింది.
నేను ఊహించని విధంగా అన్నయ్య సడన్ గా నా మీద కి ఒరిగాడు. ఆశ్చర్యం లోంచి తేరుకునే లోగ వాడు నా మొహాన్ని ముద్దులతో నింపాడు. నేను కనీసం పెనుగులాడే స్థితిలో లేను.
మొన్న రామారవు తో నా వ్యవహారం చూసినప్పటి నుండి వీడి తీరు మారి నట్టుంది అనుకున్నా. అయినా సొంత అన్నయ్య నా
మీద ఇలా పడి…. ఊహించడానికే సమయంలేదు. ఏదో మూల నాక్కూడా ఈ పని ఇష్టం లావుంది అందుకే పెను గులాడలేక పోతున్నా.

నేను ఆలోచనలతో సత మత మవుతుంటే, వాడి పెదాలు నా ఎత్తుల మీద దాడి ప్రారంభించాయి. ఇదే మిటన్నయ్యా అందా మనుకున్నా.. .. .. , పెదాలు కదిలాయి కాని మాట రాలేదు. ఓ
రొమ్ముని నోటి నిండా పట్టించుకుని రెండో దాన్ని గట్టిగ పిసుకుతున్నాడు. వాడు ఇంకా నిద్ర మత్తులో ఉన్నాడని నేననుకోను. కాని ఏంచెయ్యను !! దాదాపు ఓ అర గంట నన్ను ఊపిరి సలుపుకోనివ్వ లేదు వాడు. నా సళ్ళని పిండి , పిసికి, చీకి కొరికాడు .. నాలో విపరీతమైన వాంచ కలిగించాడు. నేను అసలే నా రొమ్ములపైన చేతులు పడితే ఆగ లేను. అలాంటి ది ఇన్నిపనులు

చేసాక ఎలా ఆగ గలను… నా భైజు హూక్స్ అన్ని ఎప్పుడో విప్పేసాడు. బ్రాసరీ కూడా సడలించాడు. బేర్ గా నా సళ్ళు అంది పుచ్చుకుని అదే పనిగా వత్తేస్తూ ముద్దులాడుతూ చీకేస్తున్నాడు. మార్చి మార్చి. అప్పుడప్పుడు పళ్ళతో కూడ కరిచేస్తుంటే, నేను కీచుగా చిన్నగా అరుస్తున్నా బాదతో… కాని వొద్దురా లేవరా అనడం లేదు. ఏదో స్టేషంలో బండి ఆగింది. పయిట చెంగుని నా పొంగుల మీద జాగ్రత్త గా కప్పి లేచి బయటకు వెళ్ళాడు. నా సళ్ళు పమిట చాటున ఉవ్వెత్తున

ఎగ సిపడుతున్నాయి. వాడి చేతుల్లో నలిగిన అవి మరింత గర్వంగా తలలు ఎత్తుకుని గర్వంగా నిలబడ్డయి నా పమిట చాటున అన్నయ్య మోటు పనులకి అవెంత గా కంది పొయ్యాయో చూసుకోవాలని పించింది… .. .. చీకట్లో ఏం కనపడుతుంది.!!! వాడు పిసుకుతున్నప్పుడు వాడి గోళ్ళు దిగబడి కాబోలు సుర సుర మని మంటెత్తి పొతూ ఉంది ఎడమ సన్ను కింది భాగం లో. ఇంతలో బండి కదిలింది. అక్కడా ఎవరూ ఎక్కినట్టు లేరు. .అన్నయ్య తిరిగి వచ్చేసరికి వాడి

మొహం ఎలా చూడాలో అని బోర్ల తిరిగి పడుకుని నా స్తనాలని బెర్త్ కి అది మిపెట్టాను. పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. రామారావు తో ఇదయ్యాను గనక వీడికి అలుసు అయ్యాను. అలా అని వద్దని అనలేకున్నా. అన్నయ్య తిరిగి వచ్చాక బుద్ది గా తన బెర్త్ మీద కు వెళ్ళి పడుకుంటాడా, లేక మళ్ళీ నా మీద దాడి ప్రారంభిస్తాడా !! ఏమో చూద్దాం అనుకునేంతలో అన్నయ్య తిరిగి వచ్చాడు. వస్తూనే తన బాగ్ లోంచి దుప్పటి తీసి రెండు బెర్తుల నడుమ కింద పరిచాడు. “ఇంతలే సి డబ్బు పోసి AC కంపార్ట్మెంట్లో కింద పడు కోవడ మేంటో” అనుకున్నా, కాని మరో రెండు నిమిషాల్లో వాడి అయిడియా తెలిసింది. కింద బెడ్ షీట్ మీద కూచ్చున్నవాడు అలా కూచ్చుని మెల్ల గా బొర్ల పడుకున్న నా పిరుదుల మీద చెయ్యే సాడు. మళ్ళీ నా వొళ్ళు యల్లు మంది. ఇందాక నా సళ్ళు పిండినట్టే వాటిని కూడా గట్టిగా నొక్కాడు. వాడి మొహాన్ని నా నడుము వెనక వంపులో దాచుకుని నా పిరుదులు మర్ధించ సాగాడు. ఒక క్షణం ఆగి చీర

మెల్ల గా పైకి ఎత్త సాగాడు. ఎవరైన చూస్తే .. అనుకుని కంగారు పడ్డాను. చీకటి .. పైగా జనం లేరు, curtains వేసి
ఉన్నాయి మరో గంటన్నర వరకు బండి ఆగదు.. అందుకే ధైర్యం చేసినట్టున్నాడు. చీర లంగా కలిపి నడుం వరకూ ఎత్తే సాడు. అక్కడ వెలుతురు లేకున్నా వంటి మీద బట్ట లేకుండా పడు కోడం అదీ అన్నయ్య ముందు… సిగ్గుగా ఉండదూ…. వాడు వంగి నా పిర్రలు ముద్దెట్టుకున్నాడు. అప్పటికీ నేను కదల్లేదు. నా బలమైన తొడలు తడిమాడు. తొడల మధ్య నుంచి చేయి కిందికి పోనిచ్చి నా అన్నయ్య ఏది తాక కూడదో దాన్ని పట్టుకున్నాడు. సిగ్గుతో ముడుచుకున్నాను. వాడి ముని వేళ్ళు నా తొడల మధ్య నా బొటి మను కదిలిస్తున్నాయ్. నాలో వాంచ రగులు కోగా సిగ్గు మర్చిపోయి నాకు తెలియకుండానే బోర్ల పడుకున్న నేను వెల్ల కిలా తిరిగాను. కళ్ళు మాత్రం తెరవలేదు. వాడి చెయ్యి నా పిరుదుల కింద నలిగింది మెత్త గా. వాడు తన చెయ్యి తీసేసుకున్నాడు. నా తొడల వేపు, వాటి మధ్య కళ్ళు పత్తి కాయల్లా తెరుచుకుని చీకట్లో చూస్తుంటాడు అనుకున్నా. అప్రయత్నంగా నా కుడిచేయి దాని మీద కు పోయింది అరచేత్తో మూసేసు కోడానికి. మరుక్షణం అన్నయ్య పెదాలు నా పెదాల కి సీలు వేసినట్టు అతుక్కుపోయాయి. కింద మూసుకున్న నా చేతిని పక్కకు తప్పించి, తన చేతిని నా ఆడతనం మీద బోర్లించాడు. రెండు వేళ్ళతో న పూ రెమ్మల పెదాలను పక్కకి జరిపి మధ్య వేలు సుతారంగా లోనికి జొనుపుతూ నా చెవి దగ్గర నోరు పెట్టి మెల్లగ నన్ను పేరు పెట్టి విజయా అని పిలిచాడు. పలక కూడదు అనుకుంటూనే మత్తుగా ఊ.. అన్నాను. “నీ అందం నన్ను ఆగ నీయ్యలేదు విజయా నువ్వు అరిచి గోల పెట్టినా నిన్ను పొందాలను కున్నాను. ఇవ్వాళ ఇలా

కలిసి వచ్చింది” అన్నాడు తన వేళ్ళు నా తొడల మధ్య.. … లోనికి బయటకీ కదిలిస్తూ. ఊం.. హుమ్మా అని మూలిగాను. దా .. అన్నాడు నన్ను తన వేపుకు తిప్పుకుంటూ.. నేను తల అడ్డంగా ఊపుతూ .. ఊహూ .. అంటూ కళ్ళు తెరవకుండానే అన్నయ్య తలని నా సళ్ళ కేసి నొక్కుకున్నాను. వాడు ఏ మాత్రం

మొహమాట పడ కుండా ముచ్చిక నోట కరుచుకుని కొరికాడు. అబ్బా అన్నాను బాధ గా నొప్పెట్టిందా అన్నాడు. నేను బదులు పలక కుండా వాడి తలను నా రెండో రొమ్ముకు అదుముకున్నా, ఈ సారి వాడు నా రెండో నిపిల్ ను అందుకుని మరింత కసిగా కొరికాడు. స్ స్ స్ స్ స్ స్ అబ్బా అని అంటూ వాడిని మరింత గా నా సళ్ళకు అదుముకున్నా. అన్నయ్య వేడి చేతి వేళ్ళు ఇంకా నా లోతుల్లో విహరిస్తున్నాయి. నాలో కోరిక రగిలి పోతూ నే ఉంది. వాడి కళ్ళల్లోకి కోరిక గా చూసాను. నన్ను కిందకు లాగాడు. అలాగే అన్నయ్యతో కలిసి బెర్తులకు కింద పరిచిన బెడ్లీట్ మీద కు దొర్లాను. నన్ను బలంగా చుట్టేసాడు. అన్నయ్య శరీరం నా దేహం లోని ప్రతి అణువణువును స్పృశిస్తోంది. నన్ను హత్తుకుని నా పెదాల కు సీల్ చేసాడు. నా అధరామృతాన్ని జుర్రు కుంటున్నాడు.

నేనూ వాడి వీపు చుట్టూ చేతులతో చుట్టే సాను. అన్నయ్య అంగం నా తొడలకు గట్టి గా గుచ్చుకుంటోంది. నన్ను వెల్ల కిలా చేసి నా చీర నా మొల మీద కి ఎత్తే సాడు. వాడి అర చేత్తో నా తొడల మధ్య నా ఉబ్బెత్తుని తడుముతున్నాడు. అన్నయ్య తన లుంగీ జార్చేసాడు. నా చెయ్యి అందు కుని వాడి పొడుగు మీద వేసుకున్నాడు. మా వారి కన్నా, రామారావు దాని కన్నా పెద్దది. పట్టు కుంటే బిగుసుకు పోయి నరాలు తేలిన స్పర్శ
తెలుస్తూ ఉంది. గట్టి గా అది మాను. నచ్చిందా అన్నాడు. నేను సిగ్గుతో పలకలేదు. చెప్పు నాది నీకు నచ్చిందా అన్నాడు రెట్టిస్తూ ఊం అన్నాను మరో సారి దాన్ని నిమిరి వత్తుతూ. రామారావు కన్నా చిన్నదా, పెద్దదా అన్నాడు చిలిపిగా…. చీ పో అన్నాను … చెప్పు విజయా అన్నాడు నా సళ్ళు పిసుకుతూ… ఇదే పెద్దది అన్నాను మెల్ల గా .. అంతే హటాత్తుగా నా కాళ్ళు ఎడంగా చాపి తొడలు విశాలం చేసి అన్నయ్య తన మొహాన్ని అక్కడ దాచుకున్నాడు. మరుక్షణం వాడి నాలుక నా తొడల కన్నం లోకి దూసుకు పోయింది. ఓహ్ నాకు ఆకాశం అంచుల మీద ఉన్నట్టుంది. పది నిమిషాలు అర గదీసి లేచాడు. నా పక్కనే మోకాళ్ళ మీద కూచున్న అన్నయ్య పొడుగు ఊదుడు గొట్టం లా ఉంది ఋణం తీర్చుకోడానికా అన్నట్టు వాడి గున పాన్ని అమాంతం నా అంగిట్లోకి దూర్చుకున్నాను. నాకిది రామారావు బాగా అలవాటు చేశాడు. నా పనితన మంతా అన్నయ్య కు చూపించాను.

ఇహ చాల్లే వే అని గొణుగుతూ లాక్కున్నాడు. అయిపోతుందేమో అని భయం కాబోలు .. నా పనితనం అంటే ఏమనుకున్నాడో ఏంటో.. నా మీద కు వచ్చాడు. తన పొడుగుని నా ఆడతనం మీద ఉంచి ఊ పెట్టుకో అన్నాడు. ఊహూ అన్నాను కళ్ళు మూసుకుని .. విజయ ప్లీజ్ పెట్టుకో .. నువ్వు పెట్టు కుంటేనే నాకు బాగుంటుంది అన్నాడు నా చేతిని తన అంగం మీద వేసుకుంటూ. నేను కళ్ళు మూసుకునే అన్నయ్య గునపాన్ని నా గుప్పిటతో పట్టుకుని నా పూ రెమ్మల మధ్య అంచులు తప్పించి సర్దుకుని ఊం అన్నాను. అంతే .. అన్నయ్య ఒక్క ఉదుటున వాడి మొడ్డని నా పూకులో దిగే సాడు. అమ్మా … అన్నాను భాధను పళ్ళ బిగువున అణుచుకుంటూ…

నొప్పిగా ఉందా మ్మా అన్నాడు వాడి మొడ్డని కొద్ది గా వెనక్కి లాగి.. లేదు అన్నయ్యా కానీ అన్నాను పళ్ళు కరుచు కుంటూ…. ఈ సారి కస్సున పొడిచాడు . పూర్తిగా నాలో కి దూరి పోయాడు. నా పూకులో కి ఊదుడు గొట్టం దట్టించినట్టు నిండుగా ఉన్నాడు. ఎంత హాయి… హూం అమ్మా అనుకున్నా.. రైలు తో పాటు పోటీ పడి తనా నేనా అన్నట్టు గా వేగంగా దెంగ సాగాడు. నేను వాడి ఊపులకు పిర్రలు పైకెత్తి దాపు కాస్తూ ఉంటే ఇంకా వేగం పెంచి నా పూకు అదర గొట్ట సాగాడు. కింద వాడి వేగం ఏ మతం ఆపకుండా .. నా లావు పాటి సళ్ళు చేతులతో ఇరికించుకుని పిసికేస్తూ వంగి చీకుతూ దెంగ సాగాడు. నాలో కి ఊదుడు గొట్టం దిగుతున్న అనుభూతి … ఒరే అన్నయ్యా ఇంత సుఖం నీదగ్గర ఉందని తెలిస్తే ఎప్పుడో నిన్ను నాలో దోపేసుకుని ఉందును కదరా .. అందుకే రా ,, … కాము నిన్ను వదలడం లేదు. ఇక దాని వేపు కన్నెత్తి చూ సావంటే నీ మొడ్డ కోసేస్తాను.

నీకు ఎప్పుడు కావలనిపిస్తే అప్పుడు వచ్చి నన్ను దెంగ రా. అబ్బా.. ఇంత వరకు నన్ను ఎవరూ ఇంతలా దెంగ లేద మ్మా.. ఏం దెంగుతున్నావురా ఆహ్ ….. ఉమ్మ్మ అంటూ పలవరిస్తూ బొడ బొడ కర్చేసుకున్నా. అన్నయ్య మరో పది పోట్లు పొడిచి నాలో వాడి రసాన్ని వదిలాడు.

ఊరు చేరే లోపు మరో రెండు సార్లు వాడితో కుతి తీర చేయించుకున్నా ఒక సారి వొంగుని మరో సారి బెర్త్ మీద అడ్డంగ పడుకుని కాళ్ళు మరో బెర్త్ మీద పెట్టు కుంటే ఆ ఖాళీ లో అన్నయ్య నిల్చుని నా పిర్రలు పైకెత్తి ఇరగ దెంగాడు.

ఊరికెళ్ళాక సమయం దొరికితే వాడితో దెంగిచ్చుకున్నానని వేరే చెప్పాలా…
ఇప్పుడు వాడికి కేంపులు ఎక్కువయ్యాయి నెలకు నాలుగు సార్లు వచ్చి వెళ్తున్నాడు. ప్రత్యేకంగా నా కోసమే. మమ్మల్ని అను మానించే వాళ్ళే లేరని వేరే చెప్పాలా!!!!
end

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.