Lavanya Nu Lanjanu Chesanu

హాయ్ ప్రెండ్సు నా పేరు యాదగిరి నేను బట్టలు తయారీ కంపెనీ Lavanya Nu Lanjanu Chesanu లో సూపర్ వేజర్ పని చేస్తున్న ఆ కంపెనీ లో నేను బట్టలు చెక్ చేసే పని ఆ కంపెనీ లో నేను ఇంకా చాలా మంది వర్కర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు బట్టలు తయారీ పని చేస్తారు వాళ్ళు అందరూ ఒరిస్సా యూపి బిహార్ వాళ్ళు ఆ కంపెనీ మొత్తంలో ఇద్దరు ఆడవాళ్లు వస్తారు వారు ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఒక బెంగాలీ ఆంటి వస్తారు వారు చేసే పని బట్టల పోగులు

కత్తిరించే పని వారు నా ఆఫీసు లోనే పని చేసే వారు నేను ఆ అమ్మాయిని పనికి వచ్చినప్పటినుంచి గమనిస్తున్న లంగా జాకెట్ వేసుకొని పనికి వస్తుంది లోపల బ్రా కాని బాడీ కానీ ఏదీ వేసుకోదు దాని సండ్లు గుండ్రంగా క్లియర్ గా కనిపించేవి నాకు దాని సండ్లు చూస్తే పిసకాలి కొరకాలి కసితీరా దెంగాలనిపించేది నేనే కాదు ఆ కంపెనీ లో ఉన్న మగవారందరు దాన్ని దెంగాలని ఆకలితో చూచేది దానికి కూడా చాలా సిగ్గుగా ఇబ్బందిగా అనిపించేది ఎందుకంటే అది పేద పిల్ల దానికి బట్టలు కూడా సరిగా లేవు దానికి చంకలా కాడ కూడా చిరిగి ఉన్నవి అది చేతులు చాపి లేపి ఏదైనా పని చేసిన దాని చంకలో వెంట్రుకలు కనబడేవి ఒక రోజు ఆ పిల్లకు ఇటు రా అని పిలిచిన అది నా దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డది ఏమైంది అంకుల్ అంది ఆ బెంగాలీ ఆంటి కి తెలుగు రాదు

తన పని తాను చేసుకుంటూ ఉంది నీ పేరు ఏంటి అని ఆ పిల్లకు అడిగిన లావణ్య అంది చూడు లావణ్య నువ్వు ఎప్పుడు లంగా జాకెట్ వేసుకుంటావు నీ సండ్లు మాకు క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి లోపల ఏమైనా వేసుకోవాలి గా అని దాని సండ్లు పట్టుకుని అడిగినా ప్లీజ్ అంకుల్ వదులు అంది ఇంకా గట్టిగా పిసుకుంటు అది కాదు లావణ్య నీ సండ్లు ఎంత పెద్దగా ఉన్నవి ఇలా మేమందరం చూస్తే నీకు దిష్టి తాకదా అని అడిగా నాకు జీతం పడ్డాక తెచ్చుకుంట అంది మరి లోపల అండర్ వేర్ వేసుకున్నవా అని దాని పిఱల మీద చేయి వేసిన అది లోపల అండర్ వేర్ కూడా వేసుకోలేదు దాని పిఱలు పెద్దగా మెత్తగా పరుపుల వలె ఉన్నవి ఏందీ లావణ్య లోపల అండర్ వేర్ కూడా వేసుకోలేదు అని దాని పిఱలు పిసుకుంటు నిమురుకుంటు దాని పూకు దగ్గరికి చెయ్యి

పెట్టిన వెంటనే గింజుకొని దూరం పోయింది ఇదంతా లంగా జాకెట్ మీదనే చేసిన బెంగాలీది చూసి చూడనట్లు ఉంది అయితే మరుసటి రోజు చాలా వర్షం పడింది లావణ్య ఆఫీసు లోకి వచ్చింది దాని చూసిన వెంటనే షాక్ అయిన అది పూర్తిగా ముద్ద ముద్ద తడిసింది అది పల్చటి తెల్ల జాకెట్ పల్చటి నీలం రంగు లంగా వేసుకొని వచ్చింది దాని దగ్గరకు వెళ్లి ఏమైంది లావణ్య ఇంత తడిసి వచ్చినావు అన్నా అది అంకుల్ గాలి వాన బాగా వచ్చింది నా గొడుగు పల్టీ అయ్యి విరిగింది నేను పూర్తిగా తడిసిన అంది అసలు అది పనికి రాకపోతుండె జీతం కోసం పనికి వచ్చింది అది అంకుల్ నేను పూర్తిగా

తడిసిన నాకు జీతం ఇవ్వు నేను ఇంటికి పోత అంది నేను అన్నా ఈరోజు బెంగాలీది రాలేదు పని బాగా ఉంది పని అయినంక నీ జీతం ఇస్తా అప్పటి వరకు నేను చెప్పిన పనులు చేస్తూ ఉండూ లేకపోతే నీకు జీతం ఇవ్వను అన్నా అది సరే అని తల ఊపింది అది బట్ట తీసుకుని పని చేయబోతుండటే ఏందీ లావణ్య పచ్చి బట్టల మీద ఉన్నవ్ అలాగే పని చేస్తే కంపెనీ బట్టలు పాడై పోతయ్ పాడై పోతే నీ జీతం కట్ చేయాల్సి వస్తది నడుస్తదా అన్నా వద్దు అంకుల్ అంది ముందు నువ్వు ఆ తడిసిన బట్టలు తీసేయ్ అన్న అయితే అది అంకుల్ బట్టలు లేకుండా ఎలా పని చేయాలి అంది నేను అన్నా నువ్వు లోపల బ్రా కాని బాడీ కానీ ఏదీ వేసుకోలేదు నీ సండ్లు నాకు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి నీలం రంగు లంగాలో ఎరుపు రంగు డాయర్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఇంకా ఏం దాచుకొంటావు

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.