Malli Pilichindi

వేళ్ళు లెక్కపెట్టుకుంటూ విసుగ్గా వస్తున్న చిట్టిని చూసి నవ్వుతూ ‘ఏమిటి చిట్టీ అంతగా బుర్రబద్దలు కొట్టుకుంటున్నావు, లెక్క తెలీలేదా?’ అనడిగాడు చంద్రం. అప్పుడే తలకి స్నానం చేసి వచ్చాడు. టవల్తో తల తుడుచుకుంటూ అద్దం ముందు నిలుచున్నాడు. అతడి ప్రశ్న విని సీరియస్*గా చూస్తూ దగ్గరకొచ్చింది చిట్టి.
“అదికాదు మాస్టారూ, తొమ్మిదిలోంచి ఆరుపోతే ఎంత మిగిలుద్ది చెప్పండి?” అనడిగింది.
ఆ ప్రశ్నకి నవ్వేస్తూ, చిట్టి నెత్తిమీద మొట్టి “ఎక్కడో శుద్దమొద్దులా వున్నావే, ఆ మాత్రం తెలీదూ – తొమ్మిదిలోంచి ఆరుపోతే మూడు మిగులుతుంది” అన్నాడు.
“తప్పు రెండే మిగులుద్దట మా అక్క చెప్పింది” అంది నవ్వెస్తూ.
తెల్లబోయాడు చంద్రం.
అతడి అవస్థ చూసి మరోమారు కిలకిలా నవ్వేస్తూ “ఔను మాస్టారూ! మీరన్నట్టు మూడే మిగులుతుందని నాకు తెలుసు, కాని రెండు ఎలా మిగులుద్దో అర్ధంకాక బుర్రబద్దలు కొట్టుకుంటున్నా నాకు తెలీటం లేదు; మీకు తెలిస్తే చెప్పండి మాస్తారూ” అంది.
క్షనకాలం ఏం బదులు చెప్పాలో తెలీక బిక్కముఖం వేసాడు చంద్రం. అతడి వయసు పాతికేళ్ళు; స్థానిక హైస్కూల్లో తీచరు. మనిషి ఐదున్నరడుగుల యెత్తున కండపుష్టితో ఎర్రగా ఆకర్ష్ణీయంగా ఉంటాడు. చక్కటి వంకీల జుత్తు విశాలమైన ఛాతీ, ఎప్పుడూ నవ్వుతున్నటుండే ఎర్రపెదవులు. కాఫీ సిగరెట్ లాంటి అలవాట్లు కూడా ఏమీ లేవు. ఇంటి దగ్గర సాయంత్రం ట్యూషన్లు చెబుతుంటాడు. భార్య పురిటికి పోవడంతో ప్రస్తుతం ఇంటిలో ఒక్కడే వుంటున్నాడు. ఇంటి ఓనరు పొరుగూళ్ళో ఉన్నందున ఆ డాబా ఇల్లు చంద్రం క్రిందే వుంది.
చిట్టి అసలు పేరు కమల. ముద్దుగా చిన్నప్పటినుంచి చిట్టి అని పిలవటం చేత ఆ పేరే అలవాటైపోయింది. పక్కింటి మెడికల్ రిప్రజంటేటివ్ వెంకటేశంగారి మూడో కూతురు. వయసు పద్నాలుగేళ్ళయినా వయసుకు మించి పెరిగిన శరీరంతో రబ్బఱు బొమ్మలా వుంతుంది. హైస్కూల్*ల్లో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. క్లాసు టీచర్ చంద్రం. ట్యూషన్ కూడా తనే చెప్ప్టం చేత అతడి వద్ద బాగా చనువు ఏర్పడింది. మంచి ఎరుపు గుండ్రటి ముఖంతో ముద్దుగుమ్మలా ఉండే చిట్టిని చూస్తుంటే చంద్రానికి టిమటిమలాదుతూంటుంది. అలాగ్నై ఏమన్న వయసు పిల్లతో తలనొప్పులు ఏర్పడే ప్రమాదం వుందని వూరుకుంటున్నాడు. అలాంటి చిట్టి ఉన్నటుండి ఈ పిచ్చి లెక్కని భుజాన్నేసుకు రావటంతో గుండె ఝల్లుమంది. పై ఈ లెక్క చెప్పింది తన అక్కట.
ఆవిడగారి పేరు రేవతి. చక్కటి చుక్క అని చెప్పాలి. వయసు ఇరవై మించదు. ఆవిడగారి భర్త ఏదో ఊళ్ళో బ్యాంక్ ఉద్యోగి. కట్నం సొమ్ము ఏదో తేడా వచ్చి కాపరానికి తీసుకెళ్ళలేదు.
రేవతి ఊరికి త్రాన్స్ఫరై వచ్చి రెండేళ్ళయింది. ఆమె పుట్టింటికి వచ్చి మూడు మాసాలు కావస్తోంది. రంభలాంటి పెళ్ళాన్ని వెధవ కట్నం గురించి వదిలేసి ఎలా వుంటున్నాడో ఆ సన్యాసిగారు; తను మాత్రం మొదటి చూపులోనే ఆవిడ కోసం మతిపోగొట్టుకున్నాడు. గులాబిరంగు ఎరుపుతో మాలతిలతలా సొగసుగా సాఫ్టుగా కనిపించే రేవతిలో ఎలాంటి సెక్స్ భావాలున్నాయో ఇప్పుడు ఆమె చెప్పిన మాయలెక్కను బట్టి అర్ధం చేసుకోవచ్చు.
చిట్టి మూలంగా ఆ కుటుంబ సభ్యులతో బాగా పరిచయం ఏర్పడింది. ఏదో ఒకటి రెందు సందర్భాలలో ముక్తసరిగా సమాధానం చెప్పిందేగాని చూడటంలాంటివేమీ లేవు. రెస్పాన్స్ లేని ఆడవాళ్ళని తను పొరబాతుగా కూడా చూడడు అది తన నియమం. ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు రేగుతున్నాయి క్రొత్త ఆలోచనలు.
“ఏమిటి మాస్టారూ! లెక్క చెప్పడానికి ఇంత ఆలోచనా” అంటూ చిట్టి తన చేయిలాగే వరకు చంద్రం ఆలోచనల నుండి తేరుకోలేకపోయాడు.
“ఆలోచన కాదు చిట్టి అదసలె తప్పుడులెక్క నీకు చెప్పకూడదు” అంటూ వెళ్ళి రేడియో ఆన్ చేశాడు. ఏవో తెలుగు సినిమా పాటలు వస్తున్నాయి.
“ఎందుకు చెప్పకూడదట! చెప్పితేగాని ఇక్కణ్నుంచి కదల్ను” అంటూ మొండికేసింది.
క్షణకాలం చిట్టి ముఖంలోకి చూసాడు చంద్రం.
“నేను చెప్పానే అనుకో నువ్వు ఎవరితోనన్నా చెబితే నా మర్యాద ఉండాదు” అన్నాడు.
“మీ మర్యాదకి నేను గ్యారంటీ మాస్టారూ చెప్పండి” అంది.
“అది సెక్స్*కి చెందింది చిట్టి; నీకు పెళ్ళిగాకుండా అర్ధం కాదు” నసిగాడు.
“అర్ధమయ్యేట్టే చెప్పండి” అంది చిట్టి.
“మరి.. ఆరు అంటే ఆడపిల్ల తొమ్మిదంటే మగాడు అనుకో ఈ చేయి ఆడపిల్లనుకో” అంటూ ఎడం చేతిని గుప్పిట మధ్య ఖాళీగా వుండేట్టు పట్టుకున్నాడు. తర్వాత కుడిచేయి మూడు వేళ్ళను చూపిస్తూ “ఇవి మగాడివి అనుకో” అంటూ రెండు చేతులు చూపించాడు.
గమ్మత్తుగా చూసింది చిట్టి.
“ఇప్పుడు చూడు అంటూ కుడిచేయి మూడువేళ్ళలో మధ్యవేలు ఎడం చేయి గుప్పిటలో దూరేట్టు పెట్టి చూపించాడు.
ఒకటి లోనకు పోయింది కదా, గోళీలు రెండు బయటకు వేలాడుతుంటాయి. అంటే తొమ్మిదిలో ఒకటి లోనకు పోతే మిగిలేది ఎనిమిది. ఎనిమిదిలో ఆరుపోతే రెండు మిగులుతుంది అర్ధమయిందా!” అంటూ నెత్తిమీద మొట్టాడు.
…ఆశ్చర్యంగా దగ్గరకొచ్చి కూర్చుంటూ అడిగింది చిట్టి. కుర్చీలో కొంచెం ఇబ్బందిగా వెనక్కి జరిగి కూర్చున్నాడు చంద్రం.
చిట్టి: “అవునూ… మీకూ ఇన్నాయా?”
చంద్రం: “ఏం”
చిట్టి: “నాకు చూపించవూ!”
చంద్రం: “ఛ.. ఛ.. తప్పు అంతవరకు వస్తే ఆగలేము తర్వాత గోలెడతావు”
చిట్టి: “పోనీ తొమ్మిది ఆరు వేయటం అంటే ఏమిటో చెప్పండి”
చంద్రం: “అదే ఆరుని అడ్డంగా పడేసి తొమ్మిది మీదకు తిప్పితే ఎలా వుంటుందో అలా”
చిట్టి: “అబ్బా! అర్ధం అయ్యేలా చెప్పండి”
చంద్రం: “నువ్వు ఆడపిల్లవేగదా? నువ్వు వెల్లకిలా పడుకున్నావ్ అనుకో, నేనేమో నీ మీద బోర్లా పడుకుని నా తలని నీ తొడల్లో పెట్టి నీ చిట్టి బిళ్ళని నాకేనే అనుకో, అప్పుడు నీ ముఖం దగ్గర ఉన్న నా దండాన్ని నువ్వు నోట్లో పెట్టుకుని ఐస్*ఫ్రూట్*లా చప్పరిస్తే అదో మజా. అలా నోటిపని చేసుకోడాన్నే ఆరు తొమ్మిది వేయడం అంటారు”.
“నిజంగా! అలా కూడా చేసుకుంటారా…?” అంటూ చటుక్కున చేతిని అతడి లుంగీలోకి తోసేసి అతడి దండాన్ని గుప్పిట పట్టేసింది చిట్టి.
ఊహించని ఆ చొరవకి బిత్తరపోయాడు చంద్రం. అప్పటికే ఆమె కుర్రగూటం గాలితో ఊపిరి పోసుకుని నిత్యంలా నిగడదన్నేసింది అతడి గునపం. చిట్టి లుంగీ చెంగులు తడిమేసుకుని చూసింది. అతడి ఆయుధాన్ని గుప్పిట పట్టుకుని దాని పొడవున మతి పోగొడుతోంది. గుప్పిట వెనక్కి నెట్టగానే నేతిలో ముంచిన టొమాటోలా ఎర్రని నాబ్ బయటపడింది.
“అయ్య బాబోయ్! ఇంత లావు లోపలికి ఎలా పోతుంది మాస్టారూ?” అంది తమాషాగా.
“ఏం పెట్టుకు చూస్తావా?” అన్నడు చంద్రం. ఇంక అంతవరకూ వచ్చాక తనుమాత్రం ఆగడం ఎందుకని.
“ఏమోబాబూ నేనసలే కుర్రదాన్ని, దీని తోపుడికి చిట్లుద్దో బాబూ అంటే,; మీరన్న ఆ తొమ్మిది వెద్దం ఇలాగేకదా” అంటూ చిట్టి తల ముందుకు చాపి అతడి దండాన్ని పెదవులకి చిక్కించుకుని చప్పరించింది.
ఝల్లుమన్నాయి చంద్రం నరాలు.
“అగ్గగు… నువ్వేదో నా కొంప ముంచడానికే బయల్దేరి వచ్చినట్టున్నావు ఈ పూట. తలుపులు మూసిరా!” అంటూ గొణుక్కున్నాడు.
చిట్టి గబగబా లేచి తలుపులు మూసేసి రావటంలేదని గ్రహించాక తలుపు మూసి… చంద్రం బెడ్ ఎక్కి కూర్చున్నాడు.
“నువ్వు రావటం ఎవరూ చూడలేదు కదా!” అడిగాడు.
“లేదు” అంది తనూ మంచమెక్కుతూ.
“ఆగు బట్టలిప్పేయ్” అన్నాడు.
“నాకు సిగ్గు” అంది.
“సిగ్గుని కాసేపు హేంగర్*కి అటేద్దూ పంపవే” అంటూ తనే ఆమె లంగా బొందు లాగేసాడు.
క్షణంలో ఇద్దరూ నగ్నంగా తయారై మంచం ఎక్కారు.
ఓ సారి ఆమె లేత అందాన్ని తనివితీరా చూసాడు చంద్రం. సిగ్గుతో బోర్లా పడుకుంది చిట్టి. కుబుసం విడిచిన కాలనాగులా వుంది ఆమె శరీరం. ఎత్తైన పిరుదులు, సన్నటి నడుం, ఎక్కడా మచ్చలేని గులాబిరంగు శరీరం. ఆగలేక నిలువునా మీదపడి ఆమె పిరుదులు తొడలు నడుం అందిన చోటల్లా ముద్దులు కరిపిస్తూ భుజం పట్టుకుని వెల్లకిల్లా త్రిప్పడు. గుప్పిట ఇమిడి ఇమడని సైజు రొమ్ములు లేత తేనె రాంగు ముచ్చికలతో ముద్దులారిస్తున్నాయి. ఒకదానిమీద అరిచేయి బోర్లించాడు. గట్టిగా రాయిలా వుంది. చేతికి ఎదురు తిరుగుతోంది. ఆత్రంగా ఒకటి చేతికి చిక్కించి రెండోదాన్ని నోటికి అందించాను.
పదినిముషాలపాటు చిట్టిని ఎడాపెడా నలిపి వదిలాడు. ఆమె బుగ్గలు పెదవులు మంట పుట్ట్టేలా కొరికాడు. ఆగలేక ఆమె తొడలు విడదీసాడు. వెనక్కి తిరిగి కంగారు పడిపోతూ గబుక్కున లేచి కూర్చుంది చిట్టి.
“అమ్మో! ఏం చేస్తున్నారు?” అంటూ.
“ఏం చేయటం లేదింకా ఆకుమడి ఎలా వుందో చూస్తున్నాను” అన్నాడు.
“దాన్ని మంటగలపొద్దు బాబు పై పనులు ఏం చేసినా మీ ఇష్టం. మేకు దిగేయాలని చూడొద్దు” అంటూ స్ట్రయిట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
“సర్లే! కోమలీ మూసుకోక” అంటూ నెమ్మదిగా విడదీసాడు లాకులు తలుపుల్లా ఆమె తొడల్ని అరచేతి మందాన ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న ఆమె ఆడతనం రేవు వాటం, సొగసు చూసి పులకరించిపోయాడు చంద్రం. అంగుళం మాత్రం వుండీలేనట్టున్న క్లిటారిస్ పొర నుంచి గట్టిపడి మెరుస్తోంది. నిలువు రెమ్మలు రెండు అంటుకు పోయి మూసిన ఆలిచిప్ప షేప్లో వుండి మడతవద్ద గాడివెంట నునుపు. అంచు వెంట పెరిగిన లేత పచ్చికలాంటి వెంట్రుకలు ఎంత చూసినా తనివి తీరటంలేదు. మొదట ఆమె ధోరణి చూసి ఎక్కడో బోణీ పడిందని అనుకునాడు. ఆ సందేహం తీర్చుకోవాలని పెదవుల్ని విడదీశాడు. అప్పటికే తేమజేరిపోయి తడితో మెరుస్తున్నాయి. పెదవులు లేత ముంజుకన్నులులా ఊరిస్తున్న ఆమె పూకట్టు బింకం చంద్రం కళ్ళకి విందు చేస్తుండగా చూపుడు వేలుని లోనకు నరాలు జల్లుమన్నట్టున్నాయి తీయగా మూలిగింది చిట్టి. వేలు రెండు అంగుళాలు కూడా లోనకు పోకుండానే వేలికి ఏదో అడ్డు తగలటంతో ఆమె కన్య అని బోణీ కాలేదని గ్రహించాడు.
“ఏమిటి మాస్టారూ!” అంది గారాబంగా.
“ఏమీ లేదు చిట్టిపిడత అందాన్ని వేళ్ళతో కొలుస్తున్నాను. మరి ఆరు తొమ్మిది వేద్దామా? అనడిగాడు చంద్రం.
“ఊ” అంటూ అతడి దండాన్ని ఆడించింది గంటకొడుతున్నట్లు.
ఆమెకి అటోకాలు ఇటోకాలు వేసి ఆమె తొడల్ని చేతులు త్రిప్పి పట్టుకుని అతను ఆమె దిమ్మమీద వుంచాడు చంద్రం. అదే సమయంలో ఓసారి తన ముఖం మీదకు వేలాడుతున్న అతడి గోళీలను చిలిపిగా ఆడించింది ఆమె. తర్వాత ఓ చేతిని అతడి నడుంమీద వేసి క్రిందకి వంచి కుడిచేత్తో అతడి దండాన్ని ఒలిచి అరటిపండులా నోటినిండా చిక్కించుకుంది. తీయటి సుఖంతో నడుం వంచాడు చంద్రం.
సుమారు పావుగంటసేపు ఆమె బిళ్ళను ఆకురాయిలా అరగదీసి వంగాడు చంద్రం. ఆమె కూడా చాలా హుషారుగా అతడి గోళిలను దువ్వి దువ్వి మరీ సరదాగా పొడిచింది నోటిని, ఇక ఆగలేకపోయాడు చంద్రం. అలాగే అంటే ఆమె నోరు నిండిపోవటం ఖాయం. చటుక్కున లేచిపోయాడు. ఆత్రంగా వెనక్కి తిరిగి ఆమె తొడల మధ్య కూర్చుని చేత్తో ఆమె రెమ్మల్ని విడదీసి దండాన్ని ఆనించేసాడు. ఇక తోసేస్తాడనగా గాభరాతో లేచిపోయి కూర్చుంది ఆమె.
“బాబోయ్ ఆ పని మాత్రం వద్దు మాస్టారూ, లోపలికి తొయ్యకుండా మీ ఇష్టం” అంది బ్రతిమాలుతున్నట్టు.
“చంపేస్తున్నావ్ చిట్టి… ఇంత చేసి తోసుకోకపోతే ఎలా?” అన్నాడు.
“నోటితో చేస్తాను” అంది.
“నోరు నిండిపోతుంది” అన్నాడు.
“నిండితే కడుపులోకి పోతుంది. పరవాలేదు; కాని దాంట్లోకిపోతే కడుపు వస్తుంది” అంది.
“ఏం చేద్దామంటావ్… నాకు తోసుకోకపోతే నిద్రపట్టదే?” అన్నాడు.
“మీకు నిద్రపట్టే ఉపాయం నేను చెప్తాగాని నన్ను ఇలా వదిలేయండి బాబు” అంది.
“ఏం చేస్తాం! సరి పట్టు” అంటూ ఆమె దిమ్మను నోతికి జిక్కించుకున్నాడు.
ఈసారి ఆమె చేత్తోనే అతడ్ని లాగేసింది. ఐదునుముషాల్లో అతడి నోటిపనికి జావకారిపోయింది. ఆమె అదే సమయంలో దండంలోంచి ఎగజిమ్మిన లావా ఆమె మధ్య ముగ్గులేసింది.
ఇద్దరూ అసంతృప్తిగానే లేచారు. బాత్*రూంలో శుభ్రం చేసుకుని వచ్చారు. అప్పటికే సినిమా పాటలు అయిపోయి ఏదో కర్నాటక సంగీతం వస్తోంది రేడియోలో. రేడియో ఆపేసాడు చంద్రం. ఇద్దరూ బట్టలు కట్టుకునారు. చిట్టి చెంప బుగ్గ ముద్దాడాడు చంద్రం.
బంగారుకన్నా ఇందాకేదో ఉపాయం చెబ్తానన్నావ్ ఏమిటదీ? అడిగాడు.
“ఏంటో చెబ్తానుకానీ పెద్ద బిళ్ళ దొరికిందని ఈ బిళ్ళని అశ్రద్ద చేస్తే ఊరుకోను” అంది.
“అమ్మమ్మా నీ బిళ్ళ మీద ఒట్టు. నీ ఛాన్సు నీకే ఎప్పుడూ” అన్నాడు.
“అయితే చెప్తా మాస్టారూ, అక్కకి మీమీద మనసుంది” అంది.
“డామిట్! నేన్నమ్మను” అన్నాడు.
“నేను నాకించుకుంటానని నమ్మేవా!” అని అడిగింది.
“నిజమే అనుకో…”
“అనుకో లేదు… గినుకో లేదు.. బావ కట్నం గురించి వదలి వెళ్ళిపోయారు. ఆ రుచి మరిగాక మూసుకు తొంగోవాలంటే ఏం చేస్తుంది పాపం? ఈ మధ్య మీ గురించి ఎంక్వయిరీలు మొదలెట్టడంతో అనుమానం వచ్చింది. సాయంకాలం అడిగింది ‘ఏమే చిట్టి మీ మాస్టారు రసికుడేనా?’ అని నేనే టెస్ట్*చేసి చెప్తాగా అన్నాను” అంటూ వివరించింది చిట్టి.
“పంపు కొట్టకుండానే టెస్టు పూర్తయినట్టు కాదుగదా?” అన్నాడు తమాషాగా చంద్రం.
“ఎలా… నేను మీ ఇంట్లోకి రాలేను! మీ అక్క ఇక్కడికా రాదు!” అన్నాడు.
“వస్తుంది లెద్దురూ!” అంది.
“ఎలా?” అడిగాడు.
“మా నాన్నగారు వారం రోజులు దాకా రారు. మా అమ్మ పడుకుంటే తెల్లవారే దాకా లేవదు. మిగిలింది నేను, మా అన్న. పదకొండుదాటాక దాన్ని పంపుతాను దొడ్డితలుపు తీసి వుంచండి” అని అంది.
“ఓకే గురువుగారూ ఇప్పుడు నువ్వే నాకు మాస్టారివి కాని చిట్టి ఓ మాట, అసలీ ఆరు తొమ్మిది గురించి ఎవరు చెప్పారు నీకు?” అని అడిగాడు.
“ఎవరూ చెప్పలేదు… మా అమ్మ నాన్న ఈ మాట అనుకోవడం విన్నాను” అంది.
ఆ రాత్రి…
ఒకటి రెండుసార్లు కాళ్ళు ముడుచుకుంది రేవతి చంద్రం నడుం బిగించాడు. బిర్రుగా బిరడా కొట్టినట్లు సాంతం ఆమెలోకి దూసుకుపోయాడు. తియ్యగా మూలిగిందామె. ఆమె రొమ్ముల్ని ఊపగా పట్టుకుని గుంజీలు ప్రారంభించాడు.
సుఖంతో లతలా అల్లుకుపోయింది రేవతి.
ఆ రాత్రి మూడుసార్లు కుతిగా అతడిచేత చీకటిలో పోటేయించుకుని వెళ్ళిపోయింది రేవతి.
మర్నాడు పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకి వచ్చింది చిట్టి. హుషారుగా ఆమెను చూసి నవ్వాడు చంద్రం.
“సారీ మాస్టారూ! పాపం రాత్రి మా అక్క గురించి చాలాసేపు ఎదురు చూసుంటారు కదూ!” అంది.
“అదేమిటి” తెల్లబోయాడు చంద్రం.
“సారీ మాస్టారూ! రాత్రి పదింటికి మా బావగారు ఊడిపడ్డాడు. కట్నం సంగతి తర్వాత – ముందు పెళ్ళన్ని పంపించేయండి బెంగుళూరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అంటూ వచ్చాడు. రాత్రి నీ చేత వాయించుకోవాలనుకుంది అక్క. ఆ ఛాన్స్ బావ కొట్టేశాడు. అక్క మరీ మరీ సారీ చెప్పింది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఆయన కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ సారి వచ్చినప్పుడు అవకాశం చూసుకుని మీ ఆకలి తీరుస్తానని చెప్పమంది. వస్తానూ! సాయంకాలం వస్తాను. నేను వెళ్ళనులే వాళ్ళ కూడా” అంటూ ఓ ముద్దు పారేసి హడావిడిగా వెళ్ళిపోయింది చిట్టి.
బుర్ర గిర్రున తిరిగినంత పనయింది చంద్రానికి.
అయితే రాత్రి వచ్చింది రేవతి కాదా? అయితే వచ్చింది ఎవరు? చిట్టిని తనని బీట్*గా అబ్జర్వ్ చేసి, రేవతి రాదని తెలిసాకే వచ్చిందావిడ అంటే తనకి తెలియకుండానే తనమీద మోజుపడుతున్న ఆ ముద్దులగుమ్మ ఎవరు? సస్పెన్స్ తెలియక జుత్తు పీక్కుంటున్న చంద్రంకి మంచం క్రిద కనిపించాయి చిట్లిన ఎర్రగాజులు. ఆలోచిస్తూ వీది గుమ్మంలోకి వచ్చి నిలబడ్డాడు. అప్రయత్నంగా ఎదురింటి వనజ మీద పడింది అతని దృష్టి. గుమ్మంలో నిలబడి ఏవో కూరగాయల బేరం చేస్తోంది. ఆమె చేతికి ఎర్రగాజులే, రేవతివి నలుపే! గొప్ప అందం కకున్నా పొందికైన తూకం. కాని తలెత్తి కూడా ఇటు చూడాడం లేదు. రెడు నిమిషాల తర్వాత వచ్చింది అతని నిరీక్షణ తలెత్తి చూసింది అనుకోకుండా ఇద్దరి పెదవుల మీద చిరునవ్వు మెరిసింది.
రేవతి దక్కనందుకు బాధ పడతాడా? వనజ దక్కినందుకు సంతోషించాలా? అర్ధంకాక అప్రయత్నంగా చూపుల్ని చిట్టి వాళ్ళింటివైపు సారించాడు. చిట్టి హుషారుగా చేయి వూపుతూ గుమ్మంలో నిలబడింది. గాల్లోనే ఓ ముద్దు విసిరి లోనకు నడిచాడు చంద్రం.
*** సమాప్తం ***