Mogudiki Kosam Ammayi Ni Set Chesa 2

పార్ట్ 2 Mogudiki Kosam Ammayi Ni Set Chesa నేను duty నుండి వచ్చి స్నానం చేసి రెడీ గా ఉన్నాను. కాసేపు టివి చూస్తున్నాను. ఇంతలో బయట నుండి గేట్ సౌండ్ వినిపిస్తోంది.

కిటికీ నుండి బయటికి చూశ సునీత తలుపు తడుతుంది. వెళ్లి తలుపు తీస మా ఆవిడ కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తే తెలుస్తుంది అమ్మాయి వచ్చినట్టు కాని కనిపించడం లేదు. కళ్లతో సైగ చేశా అమ్మాయి ఏది అని సునీత కూడా చిన్న నవ్వు నవ్వి వెనకకు చూడు అని సైగ చేసింది. వెనకకు చూశా తన బాగ్ పట్టుకుని మెల్లిగా నడచుకుంటా వస్తుంది. చందమామ లా రౌండ్ గా తెల్లని ముఖం కళ్లకు కళ్లజోడు, తనివి తీర నాకాలనిపించే ఎర్రని పెదాలు ఆ పెదాలు ని చూస్తుంటే అక్కడే modda తీసి నా ఎర్రని నా modda గుండు తో ruddalanipinchindi నోట్లో modda పెట్టి బాగా dengi లోపలే నా రసాన్ని నింపేయాలనిపిoచిoది. ఇప్పుడే లేతగా పెరుగుతున్న sallani చూస్తుంటే నోట్లో పెట్టుకుని చీకాలని ఉంది. ఆశ్చర్యము తో చూస్తున్న !!!

అప్పుడు మా ఆవిడ చిన్నగా…మరి అంతలా ముగిసిపోకుండా లోపలకు vellanistara మమ్మల్ని. మీ లేత పెళ్లం ఎక్కడికి వెళ్లదు. ఇక్కడే ఉంటుంది. Oh సారీ రండి అని చెప్పాను లోపలకు వచ్చి నేను వెంటనే బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళి కూర్చున్న సునీత ఆ అమ్మాయి ని మా కూతుళ్లు పడుకునే రూమ్ చూపించి ఇదే నీ రూమ్ అని చెప్పి మా రూమ్ కి వచ్చింది. రాగానే ఏంటి సర్ ఎలా ఉంది నా గిఫ్ట్ కాళ్లతో సైగ చేసింది….. నేను వెంటనే వెళ్ళి సునీత ని అతుక్కొని లవ్ యు రా బంగారం అని ముద్దులు పెట్టి ఇంకో సారి చూడాలని ఉంది అని చెప్పా అయ్యో ఇంత కంగారు మీకు..స్నానం చెయ్యానివండి. అని చెప్పి స్నానం కి వెళ్లిపోయింది. స్నానం అయిపోయిన తరువాత భోజనం చేయటానికి వెళ్లారు సునీత ఆ అమ్మాయి ని పిలిచి అందరం కూర్చున్నాము. ఆ అమ్మాయి t shirts వేసింది కింద చిన్న షార్ట్ వేసింది. అప్పుడు సునీత ఎలా ఉంది నవ్య రూమ్ పరవాలేద అని చెప్పింది,,,,,,పరవాలేదు మేడం అని అంది.అదైనా అవసరం అయితే చెప్పు అని చెప్పింది. సరే నువ్వు రూమ్ లో పడుకో…అని గుడ్ నైట్ చెప్పి మా రూమ్ కి వచ్చేసా. …..ఆ రోజు మా ఆవిడ కి ఉదయం 3.00 వరకు dengutu ఉన్నాను. అమ్మాయి గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు నాకూ తొందరగా కారిపోతు ఉండేది. అలా నిద్రలో jaarukunnam…,,,,,,,,
ఉదయం లేచి స్నానం చేసి బెడ్ రూమ్ లో చిన్న వర్క్ ఉంటే చేసుకుంటున్న. సర్ మీకు ఈ రోజు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్న..ఏంటి అది తీసుకు వచ్చావు. ఇంకేమీ గిఫ్ట్ అన్నాను.. మీరు ఆఫీసు కి వెళ్లక whatsapp చెక్ చేసుకోండి మీకే తెలుస్తుంది. సరే అని అందరం భోజనం చేసి నేను duty కి వెళ్ళాను వాళ్లు స్కూల్ కి వెళ్లిపోయారు. నేను ఆఫీసు కి చేసుకోగా డాటా ఆన్ చేసి చూశా మా సునీత అదో వీడియో సెండ్ చేసింది లోడ్ అవుతుంది. వెంటనే ప్లే అయింది. నవ్య బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తున్న వీడియో ….అది ఆ అమ్మాయి తన chest వరకు లంగా కట్టుకుని స్నానం చేస్తుంది తట్టుకోలేక పోయా…ఎలా teesav వీడియో అని టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేశా ఆ అమ్మాయి కి తెలియకుండా. దాని బాత్ రూమ్ లో వీడియో కెమెరా పెట్ట అని చెప్పింది….

నేను వెంటనే బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి ఆ వీడియో చూస్తూ కొట్టుకున్న… నా రసం బాగా కారింది…ఆ రసం pics సునీత కి సెండ్ చేశా అయ్యో ఇంత కార్చుతున్నారు. ఏంటి అని మెసేజ్ చేసింది…సునీ నాకూ దానికి ఏప్పుఏప్పుడు dengutana అని ఉంది అని మెసేజ్ చేశా……అప్పుడు సరే ఈ రోజు శనివారం కదా మేము మద్యాహ్నం కళ్ల ఇంటికి వస్తాము. నా దగ్గిర ఒక ప్లాన్ ఉంది ఈరోజు కచ్చితంగా దాని లేత puku లో మీ 9inch ల modda ఉంటుంది… సరే నా అని చెప్పింది. సాయంత్రం అయింది. నేను రాగానే వాళ్లు ఇంట్లో స్నానం చేసి రెడీ గా ఉన్నారు. నేను స్నానం చేసి టివి చూస్తున్న ఆ అమ్మాయి రూమ్ లో వర్క్ చేస్తుంది. …..అప్పుడు సునీత ఆ అమ్మాయి రూమ్ లో వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి ని ఒప్పించటానికి. వెళ్లింది……
వాళ్లు ఎమ్ మాట్లాడుకొంటున్నారో…సరిగ్గా vinapadatam లేదు సరే అని నేను టివి చూస్తున్న కాసేపు తరువాత సునీత వచ్చింది…..ఏంటి అయింద అని అడిగాను.???? సారీ అంది…..,,,,,,,, ఏ అని అన్నాను అప్పుడు మా చదువుల తల్లి కదా కుంచెo కష్టం…..!.? కాని నా sollu తన ముఖం దగ్గిర ఉన్నపుడు తాను ఊపిరి తీసుకొనే విదానం లో కుంచం తేడా ఉంది …….

నాకూ ఎందుకో తను కూడా కోరిక ఉన్నట్టు ఉంది.. అని అనిపిస్తుంది…. సరే రేపు అవుతుంది కదా అని అన్నాను రేపు ఆదివారం కదా ekkade ఉంటుంది…..చూద్దాం సరే పడకుందం… మా బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళి ఒక 2 గంటలు బాగా డెంగీ..అలా నిద్రలో jaarukunnamu ఇంతలో పెద్ద పెద్ద పిడుగుల తో గట్టిగా చల్లటి గాలి వేస్తుంది…ఒక్కసారి డోర్ కొడుతూ మేడమ్ మేడం…అని అరుపు వినిపించింది. సునీత ఉలిక్కిపడి వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేసింది… అది నవ్య ఏరా భయపడ్డావ ??? అని అడిగింది ఆ అమ్మాయి ఫేస్ లో కుంచం ఏడుపు కుంచం భయం కనిపిస్తుంది సరే ఎడవకు సరే మా రూమ్ లో పడుకో అని చెప్పింది.. సరే అని అంది కింద padukobothunte బెడ్ పైన పడుకో అని చెప్పింది సునీత పరవాలేదు మేడం కింద పడకుంటా…అని చెప్పింది నేను సునీత కి సైగ చేశా ఏదో ల బెడ్ మీదకు తీసుకు రా అని….wait అని సైగ చేసింది…
పరవాలేదు నవ్య నా పక్కనే పడుకో అంది సరే అని వచ్చి పడుకుంది…..లేత పడుచు వాసన నాకూ తెలుస్తుంది నా modda బాగా లేచింది….ఇప్పుడు ఎలా అని అన్నాను సరే….మెల్లిగా ఉండు అని కళ్లతో సైగ చేసింది. నవ్య ఈ tablet వేసుకో నిద్ర బాగా పడుతుంది అని చెప్పింది సునీత ఆ అమ్మాయి tablet చేసుకుంది…. నేను అలా చూస్తున్న నాకూ ఏమీ అర్దం కావటం లేదు….

కాసేపు తరువాత ఆ అమ్మాయి నిద్రలో జారకుంది. సునీత కూడా నిద్రపోయింది.. అనుకున్న ఇంతలో లేచి ఇప్పుడు గృహ ప్రవేశం చేయండి అని అంది… నేను ఆశ్చర్యతో చూస్తున్న మీరేమీ కంగారు పడకుండా kaanichandi దానికి ఇచ్చింది మత్తు tablet రేపు ఉదయం వరకు లేవదు….అనగానే నాలో తెలియని కసి రేపింది…నా modda ఇంకా బాగా గట్టి పడింది… హమ్మయ్య అనుకున్న ….సునీత వెంటనే లేచి తనని నా పక్కకు లాగి పడుకో పెట్టింది…నేను కూడా ఆ అమ్మాయి ని మెల్లిగా నా కౌగిలి లో కి తీసుకుంటున్న నా modda ఇంకా పెద్దది గా తయారైంది మెల్లిగా tshirt ని విప్పి నా చేతిని నడుము మీద పెట్టి దాని ఎర్రని పేదలను ముద్దులు పెడుతున్న నడుము బాగా లేతగా ఉండటం వల్ల బాగా గట్టిగా పిసుకుతూ దాని లాలా jalanni jurrutunnanu సునీత వెనక నుండి కౌగిలించి దాని sallani ప్రెస్ చేస్తూ మెడ పై ముద్దుల వర్షం కురిపించిoది…తరువాత నా చేతులు మెల్లిగా దాని లేత sallu పై తీసుకు vellanu తరువాత సునీత లేచి nighty vippesindi డ్రాయర్ కూడా vippesindi…మళ్లీ వచ్చి నవ్య tshirt ని vippesindi…అప్పుడు నాకూ దాని లేత sallu ని చూశాను దాన్ని వెంటనే నా నోట్లో పెట్టుకుని cheekatam స్టార్ట్ చేశా …..అలా చేస్తున్న కొద్ది నాకూ ఇంకా బాగా rechipotunna…..

ఆ తరువాత లేచి నేను బట్టలు vippesa నా modda పైకి లేచి ఉంది…..నేను ఆ అమ్మాయి పైన ఎక్కి మెల్లిగా దాని షార్ట్ ని లాగాను..అప్పుడు దాని తెల్లని తొడలు ముద్దు పెట్ట అలా ఒక 2mi ముద్దులు పెట్టక మెల్లిగా దాని panty ని లాగాను….ఇప్పుడే molustunna చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు తో నాలో వేడి ని పెంచుతున్నాయి …..మత్తు తో దాని లేత puku మీద ముద్దు పెట్టాను ….సునీత దాని sallani cheesukutundi నేను దాని puku పేదలను vidadeesi naakadam modalupetta ఆ లేత puku వాసన నాలో మరింత కామాన్ని leputundi….నా నాలుక తో దాని లేత pukuni arigela నాకూ తున్నాను….కాసేపు తరువాత ఆ puku లో నుండి మత్తుగా కొద్దిగా కన్నె రసం కొద్ది కొద్ది గా బయటకు వస్తుంది నేను నా నోటితో ఆ rasanni peelustunnanu ఆ లేత పడుచు పిల్ల రసం బాగా రుచి గా ఉంది…puku లోపలకు నా నాలుకను పెట్టి లోపల ఉన్న rasanni taagudam అంటే నా నాలుక లోపలకు వెళ్లడం లేదు అంత టైట్ గా ఉంది….నాకూ బాగా మూడ్ వస్తుంది… సునీత మాత్రం ఒక చేత్తో puku లో వేళ్లు పెట్టి మరో చేత్తో నవ్య sallani పిసుకుతూ ఉంది నేను అలా 20mi నవ్య puku లేత puku లో నుండి kaarutunna తియ్యని కామ రసాల ను taagutunna….ఆ తరువాత తన రెండు కాళ్లు vidadeesi నా moddani ఒక 4times బాగా ముందుకు వెనకకు ఆడించి ….

సునీ నా గునపం ఆగడం లేదు ఈ లేత ఇంటిలో ప్రవేశం pettana అని అన్నాను..mmmmm అని సైగ చేసింది…నేను నా moddani ఆ అమ్మాయి పూ పేదల పై మెల్లిగా rudduthu……ఉన్న..తరువాత మెల్లిగా puku పేదలను vidadeesi మెల్లిగా tosanu బాగా టైట్ గా ఉండటం వల్ల లోపలకు వెళ్లడం లేదు ఇంకా గట్టిగా tosanu నా ఎర్రని గుండు ఆవేశం తట్టుకోలేక ఒక్కసారిగా లోపలకు వెళ్లిపోయింది….వెంటనే నా moddani బయటకు తీసి ..సునీత నోట్లో పెట్టుకోమినీ …ఇచ్చ సునీత దాని లాలాజలం తో బాగా టిడిపిoది…..ఆ తరువాత సునీత puku నుండి వస్తున్న puku rasalanu tadapalani కాసేపు సునీత puku లో పెట్టి ఉంచాను….కాసేపు సునీత ని dengagaane సునీత karchesindi kasipettinche సునీత రసాల నా moddani అభిషేకం చేసి …ఆ రసాల తో నా modda …అప్పుడే uddam కోసం తయారు చేసిన kathila మెరుస్తున్నది…..మా ఆవిడ తన రసాల తో నా moddani అభిషేకం చేసి ఇప్పుడు చెయ్యు uddam అని నన్ను asirvadinchindi ….నేను నా moddani నా భార్య puku లో నుండి తీసి ఆ అమ్మాయి puku bokka దగ్గిర పెట్టి ఉంచాను లోపలకు రా …వచ్చి ఈ కన్నె porani చించి గృహ ప్రవేశం చెయ్యు అని స్వగతం పలుకుతోంది….ఇంకోసారి puku మీద ruddi ….

ఆ అమ్మాయి కన్నె puku బొక్కలో నా 9ich moddani లోపలకు tosanu….మెల్లిగా సునీత రసం తో తడిసిన నా modda లోపలకు వెళుతుంది నా modda మొత్తం లోపలకు tosesa బాగా టైట్ గా ఉంది అంతే వెంటనే puku లో నుండి రక్తం కారింది భయం తో తీసేస …అప్పుడు సునీత gudda తో ఆ రక్తాన్ని తుడిచి మళ్లీ నా modda ని నోట్లో పెట్టి కాసేపు చీకి మళ్లీ ఇప్పుడు dengu అని చెప్పింది….నేను మళ్లీ ఆ అమ్మాయి puku బొక్కలో పెట్టి ఒక్క తోపు tosanu నా modda పూ అంచు వరకు వెళ్లిపోయింది…అలా dengutunna కొద్ది స్పీడ్ పెంచా …..ఆ అమ్మాయి puku నా modda….రక్తం తో tadichidi….చాలా టైట్ గా లేతగా ఉండటం తో నాలో ఎక్కడ లేని కామం తో dengutunna…puku లో నుండి లత్….. లత్ …మినీ సౌండ్ వస్తుంది….ఆ సౌండ్ కి ఇంకా బాగా మూడ్ వచ్చి ఇంకా స్పీడ్ penchanu .. నా చేతులు దాని లేత sallaపై పెట్టి pichukutunnanu……అ తరువాత నేను పడుకుని ఆ అమ్మాయి ని నా వైపుకు తిప్పుకొని నా చేతులు దాని పిర్ర ల పై పెట్టి moddani puku లో పెట్టి దాని pirralani ఒక్కసారిగా నా modda కి అదుము కన్నాను …..అప్పుడు నా modda సర్రున ఆ లేత పడుచు puku పేదలను vidadeesi నా modda లోపలకు వెళ్లిపోయింది….అలా ఒక 30 నిమిషాలు పడుకుని dengutundenu..నా సునీత మళ్లీ మూడు లోకి వచ్చింది….సునీత padukoe తన puku ని నా నోట్లో పెట్టింది నేను ఇటు నా భార్యను puku ని నాకూతు..ఇటు నా moddani పడుచు puku lo పెట్టి బాగా స్పీడ్ గా dengutunna…..(టైట్ గా ఉన్న puku ని dengutunte ఆ సుఖం marekkada దొరకదు అనుకున్నాను…

లేత puku కండరాలు ముద్దు గా పెంచుకున్న నా modda ..మృదువుగా పట్టి ఉండటం ఆ హా…..ఆ సుఖం వేరు..అని అనుకున్నా…..ఇంతలో నా ముద్దు ల పెళ్లం సునీత అమృత వర్షం kuripinchindi…a.ఆ.ఆ.ఆ..ఆ.ఆ.ఆ.ఆ……taagandi …నీ పెళ్లం puku rasanni బాగా తాగి …ఆ రసం తో వచ్చే బలం తో ఆ లేత puku ని chippeyyandi ….ఈ paduchuni కడుపు చేయండి…అని మూలుగుతూ సునీత …నా నోట్లో బాగా kaarchesindi….నిజం చెప్పాలి అంటే నా భార్య puku రసం బాగా రుచిగా ఉంటుంది….దాని రసం తరగకుండా ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేను …….అంత మత్తుగా టేస్ట్ గా కసిగా ఉంటుంది…నా భార్య సునీత రసం తాగిన తరువాత…ఇంకా బాగా బలం వచ్చి ఇంకా 1hr బాగా కసిగా dengutunnanu ఆ అమ్మాయి లో కుంచం కూడా చలనం లేదు ఐన సరే నాకూ చాలా బాగుంది….అలా 1hr dengina తరువాత…ipoendi ఎక్కడ kaarchali అని సునీత ని అడిగాడు puku లో karche అని చెప్పింది…అప్పుడు నేను కడుపు వస్తే…

అని అన్నాను పరవాలేదు నేను చూసుకుంటా….అని అన్నాను…1mi బాగా స్పీడ్ గా డెంగీ…..నా పాలు (రసం)….లేత puku లో నింపాను ……..అలానే ఆ పడుచు పిల్ల మీద padukunna…..నా moddani బయటికి తియ్యలేదు…ఎందుకో ఆ మెత్తని బిగుతు గా ఉండే ఆ స్థలం నుండి tiyyalani anipichaledu….ఆ తరువాత modda ని తియ్యకుండానే ….చిన్న sollu ను నోట్లో పెట్టి cheekutunnanu…..రసం బాగా kaaradam వల్ల ఆ లేత puku లో బాగా నిండిపోయింది …నా modda స్పర్శ నాకూ తెలుస్తుంది….చాలా హాయిగా ఉంది అందుకే నా moddani బయటికి తియ్యలేదు…..నా modda గట్టిదనం ఇంకా పోలేదు….కాసేపు sollani cheekutunte …మళ్లీ మూడ్ వచ్చింది అలా sollani cheekutu కింద puku లో ఉన్న modda ని మళ్లీ గా ముందుకు వెనకకు upadam మొదలు పెట్టాను …ఇప్పుడు puku టైట్ గా ఉన్న సరే….నా రసం నిండి పోవటం వల్ల free గా కదులుతుంది…అలా అలా స్పీడ్ penchanu…కొద్ది కొద్ది గా నేను nimpina రసం ఆ స్పీడ్ కి బయటికి tullutundi….బులక్ బులక్ బులక్ బులక్….మినీ సౌండ్ వస్తుంది…ఇంకా స్పీడ్ penchanu….దాని sollu ugutunnai….1hr dendi…మళ్లీ karchesa….ఇప్పుడు రసం ఇంకా బాగా బయటికి tullutundi….ఒక్కసారిగా ఆ అమ్మాయి ఒళ్లు పై padipoyanu….

ఆ తరువాత పక్కకు జరిగి padukunna…అలా పక్కకు jarugutunte..నా modda..ఆ లేత puku నుండి బయటికి వస్తుంటే వెంటనే సునీత వచ్చి ఒక చెయ్యి తో నా modda ని పట్టు kuni మరో చెయ్యి ఆ అమ్మాయి puku లో నుండి నా రసం బయటకు రాకుండ అడ్డుపెట్టి…..ఉంచింది…కాసేపు తరువాత ..puku మీద ఉన్న చెయ్యి ని తీసి వెంటనే puku లో నోరు పెట్టి ఆ rasanni మొత్తం taagesindi…..ఆ తరువాత నా modda ని నోట్లో పెట్టుకుని gudichindi…కాసేపు…మళ్లీ నాకూ మూడ్ వచ్చి నా modda మళ్లీ గట్టి పడింది..మళ్లీ ఆ అమ్మాయి ని నా వైపు తిప్పుకొని…4 వరకు degutundenu……బెడ్ మొత్తం నా రసాల తో..తడిసి మత్తు వాసన వస్తుంది…..ఉదయం 7ki మాకు మెలుకువ వచ్చింది…..లేచి చూశాను ఆ అమ్మాయి ఇంకా మత్తు నుండి బయటకు రాలేదు…అప్పుడు సునీత tablet డోస్ akkuvainattu ఉంది అందుకే ఇంకా లేవలేదు..అని అంది….బద్దకం తో కళ్లు తుడుచుకొని రాత్రి నన్ను నా moddani sukhapettina puku ని చూశా….ముద్దుగా ఉన్న puku ఎప్పుడు puku చుట్టూ పక్క బాగా ఎర్రగా ఉంది…పేదలు బాగా విచ్చుకొని ఉన్నాయి….puku bokka కుంచం పెద్దది గా అయింది……అపుడు సునీత ఇలా dengarentandi….చూడండి మీ dengudu కి..

ఆ అమ్మాయి puku ఎంత కసిగా ఉంది….నాకే modda ఉంటే….వదిలి pettanu అని అన్నాను నాది మళ్లీ లేచింది…మళ్లీ dengana అని అన్నాను అపుడు వద్దు మెలుకువ రావచ్చు అని అన్నాను……..సరే పద మొత్తం సర్ది pettu….నీ దీని బట్టలు tudugu అని అన్నాను ముందు ఆ రసాల మరక ని tudavali అని అంది…..నేను ఉన్న కదా అని నా నాలుక తో నా రసం marakalani నాకీ క్లీన్ చేశాను…………….నేను స్నానం చేసి….sunday కదా చికెన్ తీసుకు వస్తాను….అని బయటికి vellanu అటునుంచి వచ్చే సరికి……..ఒక వింత న్యూస్…..ఆ న్యూస్ నెక్స్ట్ part లో cheptanu……….నాకూ oka help చేస్తారా….అమ్మాయిలు ఎవరైనా చదివితే….మీ puku రసాల తో తడిసిన..photos సెండ్ చేయండి…plz