నా అనుభవాలు

హాయ్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం కథ వ్రాయటం అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటూ వున్న
నేను పలేటురి లో పుట్టి పెరిగాను అక్కడ ఆ రోజుల్లో కరెంట్ సరిగా వుండేది కాదు నేను సేవంత్ క్లాస్ కి వచ్చే అపితికే నా మడ్ద ఫుల్ల్ గ ఫార్మ్ లో వుండేది నాకు కొంచం గుద్దలు బలిసిన ఆడవాళ్ళ ని చూస్తే చాలు లేచి నిలబడుతూ వుండేది నా మడ్ద

నా ఇంటి పకన జ్యోతి అక్క వుండేది అది అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతూ వుండేది దాని గుద్దలు సల్లు బలిసి వుండేది దానిని చూడగానే నా మడ్ద ఫుల్ల్ గ లేచి పోది ఎలా ఇన దాని నీ దెంగాలి అని అనుకునే వాడిని ఒక రోజు రాత్రి పూట పిల్లలు అందరము కలిసి ఆడుకునే టైం లో కరెంట్ పోయింది

నేను జ్యోతి అక్క పక్కనే కూర్చుని వున్న మెల్లిగా నా చెయ్యి తీసి దాని ముద్దికి అనిచ అది ఏమి అన లేదు ఇదే ఛాన్స్ అనుకుని దాని గుద్దని మెల్లిగా నొక్కటం మొదలు పెట్టా అది కొంచెం సర్దుకొని కూర్చుంది నాకు కొంచం బయం వేసి చెయ్యి తేసి వేసా

కరెంట్ ఇంకా రాలేదు నేను ఊరుకున్నా నా మడ్ద ఊరుకోవడం లేదు ఇది ఐతే అది అని దాని గుద్దలు మీద మళ్ళీ చెయ్యి వేసాను ఈ సారీ గట్టిగ నొక్కటం మొదలు పెట్టాను అది నావంక కోపంగా చూస్తోంది ఇన నేను నొక్కటం ఆపలేదు అది చెయ్యి తేసి వెయ్యి ర అని అంటుంది నేను వినంట్టుగా నట్టిస్తు దాని గుద్దని మెల్లిగా నొక్కటం చేస్తూ వున్న దానికి అది నేను మీ ఇంట్లో చెబుతా ఇలా చేస్తే నువు అని అంటుంది నేను వెంటనే దాని సల్లు కూడా నొక్కటం మొదలు పెట్టాను దానికి ఏమి చెయ్యాలో అర్థం కాక లేచి వెళ్లి పొడము అని ట్రై చేసింది నేను దాని వెనకకి వెళ్లి కూర్చుని చీకటిలో దాని గుద్దకి నా మోడ్డ నొక్కుతూ సల్లు కసిగా పిసుకుతూ వున్న అది వదులు నన్ను వడులుర అని లేచి నిలబడి పారి పోవటానికి ట్రై చేసింది నేను లాగు లోనుంచి నా మడ్ద తేసి బయట పెట్టి దాని గుద్దకి గట్టిగ రుద్దుతూ దానిని గోడకు అదిమి పట్టి నా సుల్లిని ఊపుతూ వున్న అది నన్ను వదులు ర్రా అని గట్టిగా అరవబాయింది నేను దాని సల్లు గట్టిగా పిసుకుతూ లంజ్ అరువు అని అన్నా దానికి అర్థం అవుతుంది అరిస్తే చుట్టూ వున్న పిల్లలు వింటారు అని వాళ్ళు చూస్తే దేని పరువే పోతుంది అని అది ఇక అర్వ కుండ వదిలించు కోవడానికి ట్రై చేస్తుంది నేను నా సుల్లిని దాని లంగా పైకి లేపి నా సుల్లిని దాని రెండు పిర్రమధ్యలో పెట్టీ ఊపుతున్న దాని డర్యర్ అడ్డముగా ఉన్నది ఐన నేను నా మోడ్డను దాని గుద్దలు కి ఆనించి

ఊపుతూ వున్న అది వదులు రా వెదవ నన్ను వదులు అంటుంది నేను లాంజ నీ వల్ల ఐతే వదిలించు కో అని సల్లు కసిగా నలిపి వడిల అది పెనుగులాడతూ వుందగనే నేను దాని లంగా బోందు వుడదేసి వేశ అది కింద వట్టి డ్రాయేర్ తో మిగిలింది దానికి ఇంకా ఎడుపు మొదలు ఐఎంది నన్ను బ్రతిమడటం స్టార్ట్ చేసింది నేను దానిని కిందకి లాగి నా సుల్లిని దాని మొకనికి రుద్దుతూ దాని పెదవుల మధ్యలో నా మోడ్డను పెడటనికి ట్రై చేస్తున్న నాకు కొంచం డౌట్ వచ్చింది ఎవరో మమ్ములని చూస్తున్నారు అని పక్కకి తల తిప్పి చూసా జ్యోతి అక్క క్లాస్మేట్ ఫద్మ్ నిలబడి చూస్తుంది జ్యోతికి అది కంపడటం లేదు నేను దానికి సిగా చేసి నా మోడ్డ ను పద్మ కి చూపించ పద్మ బయముగ్ చూస్తుంది నా సుల్లిని నేను ఇక జ్యోతి అక్క నోరు తెరిచి బలవంతముగా నా సుల్లిని దాని నోట్లో దోపి ఊపటం స్టార్ట్ చేసా మనకి అదే మొదటి సారి ఐన కూడా ఆ లంజది ఇస్తున్న సుకముతో ఊపుతూనే వున్న ఇంతలో ఒక్క సారే కరెంట్ వచ్చింది

మేము గోడ చాటున వుండటం వలన ఎవరికి కనపడటం లేదు ఆ పద్మ లంజ అక్క షాక్ తో అలాగే చూస్తూ వువుంది నేను ఇంకా కసిగా దాని నొట్లో ఊపుతూ వున్న ఇంతలో జ్యోతి అక్క అమ్మ దాన్ని పిలూస్త వుంది నేను దాని లంగా ఇచ్చి దానికి దాని నోట్లో నుంచి సుళ్ళి తీసి వేశా
జ్యోతి అక్క లంగా

వేసుకొని పరుగు తీసింది నా మోడ్డ లేచి నిలబడి ఉంది ఫుల్ల్ గా పద్మ ాఅక్క్ బయం గా నా సుల్లిని చూస్తూ వుంది అది పరిపోవటికి అటు పక్క గోడ ాఅడ్డ్దముగా వుంది ఇటు వస్తే సుళ్లి లేపుకొని నగ్నంగా నేను వున్న ఈ లంజ తెల్లటి తెలుపు రంగులో లంగా వోణీ వేసుకొని బలే వుంది రావే లంజ అని గట్టిగా అనుకుంటు మడ్ద నీ ఊపుతూ చూస్తూ వున్న దానికి వేరే దరి లేక ఇటు వేపు వచ్చింది నేను వెంటనే దాని వోణీ లాగి వేసి లంగా లేపి దాని కుత్త నీ నలపటం స్టార్ట్ చేశా ఈ లంజ బలముగా నన్ను వదిలించుకొని పోటనికి చూస్తుంది నేను ఇక ఇలా కాదు అని లేపిన లంగా లోకి రెండో చెయ్యి కూడా పెట్టీ దాని డ్రాయేర్ లాగి వేశా లంజ దెబ్బకి బెదిరి పోయింది నా సుల్లిని దాని గుధ చీలిక లోకి పెట్టీ సళ్ళు కసిగా నలుపుతూ ఊపటం స్టార్ట్ చేసా లంజ తప్పించు

కోవటానికి ముందుకి వెనక్కి కదలటం తో నా సుల్లికి బలే మజాగా ఉంది కాసేపు దాని కుత్త మీద రుద్దుతూ వుంటే అది ఇక నన్ను వదులు అని గట్టిగా అంటూ వుంది నాకు ఇంకా గట్టిగ బలంగా దన్ని దెంగాలి అని ఉంది దాని జాకెట్ కూడా విప్పి సల్లు గట్టిగా పిసుకుతూ వున్న దాన్ని కిందికి లాగి నా సుల్లిని నోట్లో పెట్టి దేన్గతం మొదలు పెట్టాను అది ఏమీ చియలేక్ వుంది పోయింది నేను దాని నోట్లో సుల్లీ నీ వుపి నాకు మొదటి సారి వస్తున్న నా రసాన్ని దాని మోకం మీద కొట్టాను నా సుల్లిని లో నుంచి అగి ఆగి వస్తున్న రసాన్ని మొత్తము

దాని మొకం అం త నింపి వేశా ఇక పద్మ నిజము గ లంజ లాగా వుంది అపుడు నేను నా మోడ్డను అలాగే వదిలి వేసి దాని పక్కనే కూర్చుని దని కుత్త నొక్కటం చేస్తూ ఏమే లంజ ఎలా వుంది అని అడిగా దానికి అది ఏడుస్తూ నన్ను వదులు రా నేను వెళ్లి పోత అనది నేను నవ్వుతూ దెంగవే లంజ అని దానిని వదిలి వేశా ఇది మొదలు ఇక నా కోరికలు ఎలా తెరినవో మేకు చెబుతా

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.