నా దేవత అమ్మ part – 2

ఇంకా కథాలోకీ వెళ్తే అమ్మ కు కడుపు చేశా అనే ఆనందం లో రూమ్ లో నుండి బయటకు వచ్చాను. మా పెద్దమ్మ వచ్చి నా నోట్లో స్వీట్ పెట్టి కంగ్రాట్స్ కన్నా నువ్వు తండ్రివి కాబోతున్నావు . అలా పెద్దమ్మ అనగానే నాకూ చాలా సిగ్గు వుంది. అభో సిగ్గె
చేసిందతా చేసి సిగ్గు పడుతున్నావా. మి అమ్మ నా కొడుకు మగాడు అయ్యాడు అంటే ఏమో అనుకున్న అమ్మ కే కడుపు చేశావు కదరా. నాకూ తెలుసు లేరా
మీ అమ్మ కొడుకుల రంకు వేషాలు అంది అప్పుడే అక్క. చెల్లి వచ్చారు?

అక్క: ఎంటే అమ్మ అంతా ఆనందంగా వున్నారు
పెద్దమ్మ : మీ తమ్ముడి నే అడుగు అంది పెద్దమ్మ
అక్క : ఎమైంది చేపు రా
నేను : అది అది అక్క అమ్మ Pregnant అంట.
అక్క : మరీ ఇంత శుభవార్త ను అలా చెబుతున్నా వు. అంటే నాకూ మలి తమ్ముడు కానీ చెల్లెలు వస్తున్నాడు…… అలా అక్క సంతోషంగా వుంది. అక్క కు ఎదో గుర్తుకు వచ్చింది. ఏడుస్తూ తన రూమ్ కి వెళ్ళింది..
నేను : అక్క అక్క అoటు పిలిచాను వినకుండా రూమ్ లోకి వెళ్లి డోర్ వేసుకుoధీ. ఎమైంది పెద్దమ్మ అనీ అడిగాను. ఇప్పుడు కాదు రాత్రికి నా రూమ్కి రా చెప్తాను అంది పెద్దమ్మ. ఓకే అన్నాను

రాత్రికి అందరి భోజనాలు అయ్యాక. నేను పెద్దమ్మ రూమ్ కి వెళ్ళాను. అప్పుడు పెద్దమ్మ మంచం పై కూర్చునివుంది పెద్దమ్మ అనీ పిలిచాను రా రా లోపలికి అలా పారాఇ వాడిలా అక్కడే నిలిచిపోయాయి అంది పెద్దమ్మ. ఎమ్ లేదు పెద్దమ్మ పడుకుని వున్నావు అనుకున్న.. ఎమ్ లేదు లే వచ్చి నా పక్కలో కూర్చో అంది. ఏంట్రా ఇలా వచ్చావు అంది. అదేoటి పెద్దమ్మ నువ్వే కదా రాత్రికి రూమ్ కి రమానావుగా . అవును కదా మరిచిపోయ సారీ నాన్న.. అంది. పెద్దమ్మ నాకూ ఒకటి చెపు ఎందుకు అమ్మ. నువ్వు. పిన్ని. ఎప్పుడు నన్ను నాన్న నాన్న అనీ పిలుస్తారు నన్ను పేరుతో ఎందుకు పిల్లవారూ..

మా నాన్న అంటే మా అక్కాచెల్లెలు కు చాలా ఇష్టం. నువ్వు పుటక ముందే ఆయన చనిపోయారు….. మా నాన్న నా కడుపున పుడతామని చాలా ఆశ పడ్డాను కానీ నాకూ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుటరూ . కానీ మీ అమ్మ మాత్రం సరిగా మా నాన్న బర్త్ డే రోజే నీను కన్నది.. మా నాన్న మళ్లీ పుట్టాడు అనీ చాల సంతోషంగా వుంది మాకు అందుకే నిన్ను నాన్న అనీ పిలుస్తామూ అంది.. పెద్దమ్మ ummm ఏంట్రా కావాలంటే నేను నిన్ను దేoగీ నీకు కూడా కడుపు చేస్తా అప్పుడు నువ్వు మీ నాన్నను కన్ను అన్నాను.

వెధవ నన్ను దేoగీ కడుపు చేస్తా అంటావా అని నన్ను బెడ్ పై తోసి నా మీద కూర్చొని అబ్బ సారీ పెద్దమ్మ లే నాకూ నోపిగా వుంది అన్నాను. నువ్వు చాలా బరువు గా వున్నావు అన్నాను నా బరువు నే
మోయలేకా పోతున్నావు ఇంకా నన్ను ఎమ్
దే౦గుతావు రా అంది.
ఐనా నన్ను దెంగలంటే నీ మొడ్డ సరిపోదు రా అంది. ఒకసారి ఛాన్స్ ఇస్తేనే కదా పెద్దమ్మ నా stamina తెలుస్తోంది అన్నాను. ఐతే నా నుండి తప్పించుకొ చూస్తా అనీ పెద్దమ్మ అంది. నేను

కదలడానికి ట్రై చేస్తున్నా కానీ నా వల్ల కాలేదు. ఏరా అలసిపోయవ అంది. నాకూ ఇంకా మండిది ఇంకా నేను గట్టిగా ట్రై చేసి పైన కూర్చున్నా పెద్దమ్మ నడుము గట్టిగా నొక్కను పెద్దమ్మ ఒంటిలో కరెంట్ పాస్ అంది ఇంకా నా మీదకూ లాకున్నాను. నా రెండు చేతులు పెద్దమ్మ నడుముకు చూటేసా అబ్బ వరదల రా నా నడుము విరిగి పోతుoధీ అని కేకలు వేస్తుంది. పెద్దమ్మ నువు నా నుండి తాపించుకో చూస్తా అన్నాను. అలా నా మీదకు లాక్కుని పెద్దమ్మ మొహం నా మొహం చాలా దగ్గరగా వుంది. మా పెద్దమ్మ ఊపిరి భారంగా పీలుస్తుంది నాకూ పెద్దమ్మ ఊపిరి పీలుస్తుంతె నాకూ పిచ్చి ఎకింది. పెద్దమ్మ పేదలపై ముద్దు పెట్టి కింది పెదవులను కొంచెం కోరికను. నాకూ భయం వేసింది.

పెద్దమ్మ ఏమీ అంటుంది అని కానీ పెద్దమ్మ ఏమీ అనకుండా నా పేదలపై నాకూతూఉంది పిచ్చి పట్టిన దానిల నా మొహం అంత నాకూతూ వుంది నాకూ అప్పుడు అర్థం అయింది పెద్దమ్మ కు పుకు సుఖo లేదు కదా అని తెలిసింది ఆదుకని నా మొహం అంత ముద్దు లతో నాకూతూ వుంది. ఇంకా నేను కూడా

రేచిపోయా పెద్దమ్మ నాలుకను నా నోట్లో కి తోసిoధీ
నేను దాని ice-cream చిక్కినటు చికాను
పెద్దమ్మకూ ఊపిరి అడడం లేదు అనుకుంట
నా నోట్లోoచి తన నాలుక తీయడానికి
ప్రయత్నిస్తుథి ఒరేయ్ వదలరా నాకూ ఊపిరి అడడం లేదు అంది. మరి ఒప్పుకో నీ పుకును దేoగే stamina నా మొడ్డకు వుంది అని.. సరే
ఒప్పుకూoటునా నా పుకు ను దేoగే stamina నీకు వుంది

పెద్దమ్మ ఇంకా వదిలేస అలా లెస్తూoటే పైటను
లాగేస అప్పుడు చూశా పెద్దమ్మ సల్లు ఒక్కటి పాల కుండాలా వున్నాయి ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు అంది పెద్దమ్మ నాకూ పాలు కావాలి అన్నాను సరే పద ఇస్తాను అంది లేచి ఎక్కడి అన్నాను నువ్వే కదా పాలు కావాలి అన్నావు. అవును కానీ ఆ పాలు కాదు నీ పాలు అని ఒక సన్ను గట్టిగా పిసికను అబ్బ మెల్లిగా పిసక రా నోపిగా వుంది అంది. ఐనా అక్కడ పాలు లేవు అంది. ఎందుకు అన్నాను. Umm.
చిన్నపూడు నువ్వు మీ అక్క పిండుకొని మరీ
తాగరూగా అంది అవునా పెద్దమ్మ నేను నీ పాలు తాగనా అవును రా మి అమ్మ కు పాలు రావడం లేదని నానే పాలు పటమంధీ. నువ్వు మీ అక్క
పోటీపడి మరీ నా పాలు మొత్తం పిండేసారూ..

ఐనా ఒకసారి ట్రై చేద్దాము పెద్దమ్మ అన్నాను సరే ఇష్టo అని జాకెట్ విపేసీన్ధీ అపుడు చూసి నోరు తెరిచి చూడగా పెద్దమ్మ ఒరేయ్ నోరు మూయరా ఈగలు దురుతాయి అంది ఒక చనుమొనలు నా నోట్లో కి తీసుకోని చికడం మొదలు పెట్టాను అలా
10 మినిట్స్ చీకాను.. ఏరా పాలు వస్తున్నయ అంది పెద్దమ్మ లేదు అన్నాను ఇంకా వదులు రా అంది…

పెద్దమ్మ మళ్లీ నీ సల్ల నుండి పాలు రావాలాన్టె ఎమ్ చేయాలి అని అడిగా.. Uuummm మళ్లీ నాకూ కడుపు వస్తే అప్పుడు పాలు వస్తున్నాయి అంది. ఐతే నీకు నేను కడుపు చేస్తా అన్నా.. ఒరేయ్ నువ్వు పాలు తాగడానికి నాకూ కడుపు చేస్తావా అని కోపంగా చూసిoధీ. ఐన నువ్వు హైదరాబాద్ కు జాబ్ పని మీద వచ్చావా. లేకపోతే మీ పెద్దమ్మ కడుపు చేయడానికి వచ్చావా. అంది నువ్వు నాకూ కడుపు చేసేదాoకా నన్ను వదిలేలా లేవు రా…… అలా నేను నా చేతిని పెద్దమ్మ లంగా లోకి దూర్చేసా పెద్దమ్మ ఒక సారిగా ఎగిరి ఒరేయ్ చేయితీ అంది.. ఎందుకు పెద్దమ్మ నాకూ నీ పుకు కావాలి అన్నాను. Ummmm..

పెద్దమ్మ పుకు నీకు అంత ఇసీగా దొరకదు అంది ఎందుకు అన్నాను నా పుకు నా ఇష్టం అంది. అబ్బ పెద్దమ్మ నాకూ నీ పుకు కావాలి అన్నను. ఐతే నాకూ ఒక కోరిక వుంది అది తీరుచు అంది. అపుడు నా పుకు నీ సొంతం నీ ఇష్టం ఇంకా ఎలా పడితే అలా దేoగోచూ అంది…….
Next part లో ఆ కోరిక ఏంటో తెలుసు కుండం

To be continue

 

Categorized in: