నా దేవత – part- 4

స్టోరీ లోకి వెళదాము

నాన్న ఇంకా నా పుకు నీ సొంతం ఈరోజు రాత్రికి నా పుకు కుడ చిరిగి పోవాలి చూస్తావు గా పెద్దమ్మ……. అన్నాను నేను. రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందని నేను పెద్దమ్మ ఎదురు చూస్తున్నాము. అక్క వచ్చి ఒరేయ్ తమ్ముడు తినడానికి రా రా అంది..

రా నాన్నా కూర్చో అంది పెద్దమ్మ. అక్కను చూస్తూ ఎంటే అలా నడుస్తున్నవు. అంది లోపల చినిగిపో౦ది అమ్మ అనీ అక్క నన్ను చూసి కన్ను కొట్టి. పెద్దమ్మ కావాలని ఎమ్ నాన్నా అలా నిరస౦గా వున్నావు అని నా వైపు చూసి నవ్వుతూ ఎమ్ లేదు పెద్దమ్మ మద్యాహ్నం కొంచం work out ఎక్కువగా చేసాను అన్నాను ఇద్దరు నవ్వు కున్నారు….

అప్పుడు చెల్లి అన్నయ్య ఒకసారి రూమ్ కి రా అంది పెద్దమ్మకు అర్థం ఐ కావాలని ఇప్పుడు ఎందుకే అన్నని రూమ్కి పిలుస్తూనావు అంది. అపుడు చెల్లి నీకెందుకు నా అన్నా నా ఇష్టం. నీ పని చూసుకో అని డోర్ వేసింది.. 10 మినిట్స్ తరువాత నేను పెద్దమ్మ రూమ్కి వేలగానే

పెద్దమ్మ నన్ను గట్టిగా వాతేసుకోని. నన్ను ముద్దులతో కసిగా నలిపేస్తూ౦ది పెద్దమ్మ నాకూ ఊపిరి అడడం లేదు అనీ అరుస్తూవున్నా… కానీ పెద్దమ్మ నన్ను వదలడం లేదు నాకూ బాగా అర్థం అయింది పెద్దమ్మకు చాలా రోజుల తర్వాత తన కొడుకుతొ పుకు సుకం దొరికి౦ది కదా అని ఆవేశంతో తన కొడుకుతో నాన్నా కాసేపు ఓర్చుకో రా అనీ తన పుకులో నుండి రసాలు బాగా వురటం నాకూ తెలుస్తూ౦ది ఒరేయ్ నాన్న పుకు కావాలి.

పుకు కావాలి అనీ నన్ను చంపేవాడివిగా ఇదిగో తీసుకో నా పుకు అని నా మొహంపై తన పుకునీ పెట్టి చూడరా ఎలా వుంది నా పుకు అందులో వూరే నా రాసాలూ జుర్రుకో అంది.. నాకూ పెద్దమ్మ పుకు వాసన. చాలా బాగా నచ్చింది ఇంకా నా నాలుకను పుకులోకి తోసా తన రసాలు మొత్తం నాకేసా ఎలా వుంది రా ని పెద్దమ్మ పుకు రాసాలూ బాగునాయా అంది umm చాలా టెస్టుగా వుంది పెద్దమ్మ అన్నాను..

మరీ నీ మొడ్డ రసాలు ని పెద్దమ్మకు రుచి చూపించూ మరీ అంది నేను నా మొడ్డను పెద్దమ్మ నోట్లోకి తోసాను ummm. Ummm పెద్దమ్మ అలాగే ని కొడుకు మొడ్డను అలాగే కూడువు ఇంకా ఇంకా గట్టిగా అలాగే అని నేను మొత్తం పెద్దమ్మ నోట్లోకి కి నా రాసాలు కర్చుకూన ఎలా వుంది పెద్దమ్మ ని కొడుకు మొడ్డ రసాలు చాలా టెస్టుగా వుంది నాన్న..

ఇంకా నేను ఆగాలేనురా వచ్చి ని పెద్దమ్మ పుకు దే౦గు అంది నేను కూడా ఆగాలేక నా మొడ్డను పెద్దమ్మ పుకులోకి దూర్చేసా ఒరేయ్ lanja kodaka మెల్లిగా రా అని అరుస్తూ వుంది. Sorry పెద్దమ్మ అన్నాను.. కాస్త మెల్లిగా దే౦గురా చాలా నోపిగా వుంది.. అదే౦టి పెద్దమ్మ నీ పుకు ఇంత టైట్గా వుంది.. అన్నాను. మరి నా పుకును దే౦గేవాలు ఎవరూ వున్నారు రా అందుకే టైట్గా వుంది.. అంది.

ఇంకా నేను వున్నగా పెద్దమ్మ నీ పుకును రోజూ దే౦గుతా.. అన్నాను ఇంకా ఎప్పుడు నా పుకు నీకే సొంతం నాన్న ఇష్టం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నా పుకును దే౦గు నాన్న కాస్తా స్పీడ్ పెంచరా అంది. నేను ఇంకా speed ga దే౦గుతునా పెద్దమ్మ పుకును. అలా ఇద్దర౦ ఒకేసారి కార్చుకూన౦. Na వీర్యము Motham పెద్దమ్మ పుకులో కార్చుకూనా…. ఇంకా రాత్రి మొత్తం పెద్దమ్మ నన్ను నిద్ర పోనివ్వలేదు….. Morning 5 వరకూ దే0గుతునా పెద్దమ్మ పుకును…..

ఒరేయ్ ఇప్పటికేనా చెప్పార నీ అక్కను ఎలా ఒప్పించి దే౦గావు.. ఇంకా పెద్దమ్మకు మొత్తం స్టోరీ చెప్పాను.. ఒరేయ్ నిజంగా నీ అక్క అంటే అంతా ఇష్టంమా ఈ విషయం తెలుసు౦టే నేనే మీ ఇద్దరికి పెళ్ళి చేసేదాని కదా.. ఎమ్ చేస్తా పెద్దమ్మ నాకూ నా అక్కనూ పొందే అదృష్టం లేదు… ఎందుకు లేదురా నువ్వు ఒప్పుకూ౦టే ఈరోజు మి ఇద్దరికీ పెళ్ళి చేస్తాను నిజంగానే అంటూనావ పెద్దమ్మ అవును రా నా కూతురురిని ఇంతగా ప్రేమిస్తూనా తన
తమ్ముడుకి తన అక్కను సొంతం చేస్తా. మి ఇద్దరూ పిల్లపాపలతో సంతోషంగా నా కళ్లు ముందు ఉంటే నాకూ అంతే చాలు….

కానీ పెద్దమ్మ మరీ అక్క ఒప్పుకోకాపోతే దాని నేను ఒప్పుకూనేలా చేస్తా లేరా నువ్వు ready వుండు నీ అక్క మెడలో తాళి కట్టడానికి అంది.. ఉదయాన్నే
పెద్దమ్మ లేచి అని పనులు త్వరగా పూర్తి చేసి అక్క గదిలోకి వెళ్ళి౦ధీ నాకూ బాగా టెన్షన్ గా వుంది. ఒక 20 మినిట్స్ తరువాత పెద్దమ్మ బయటకు వచ్చి౦ధీ. నాతో ఎమ్ మాట్లాడలేదు. ఒరేయ్ నాన్న త్వరగా స్నానం చేసి రా అంది.

ఇంకా నేను స్నానం చేసి వున్న ఒరేయ్ నాన్నా ఇంట్లోవున్న దేవుని సన్నిధిలో నీకు మి అక్కకూ నేను పెళ్లి చేస్తున్నాను. నీ అక్క మెడలో తాళి కటరా అంది పెద్దమ్మ నేను అక్క మెడలో మూడు ముళ్లు వేసాను..ఇద్దరం కలిసి పెద్దమ్మ కాళ్లు మోకాము. పిల్లపాపలతో సంతోషంగా వుండండి అంది…

అక్క ఒరేయ్ తమ్ముడు ఇంకోకా పని వుంది రా అంది మన పెళ్ళి ఐపోయింది కదా అక్క అన్నాను. ఇంకా అయిపోలేదు. రా వచ్చి మా అమ్మను కూడా పెళ్లి చేసుకో అంది. నిజంగానా అక్క అన్నాను. అవును రా నేను అమ్మ నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని డెసైడ్
అయాము నీకు ఇష్టమైనా ని పెద్దమ్మకు వచ్చి తాళి కటు అంది.. నేను పెద్దమ్మ మెడలో మూడు ముళ్లు వేసాను.

ఇంకా నా అక్క పెద్దమ్మ నా సొంతం అయ్యారు…… కానీ ఈ విషయం అమ్మకు ఎలా చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తూనా పెద్దమ్మ వచ్చి ఏమైందీ నాన్నా అలా ఆలోచిస్తూనావు అంది. అది కాదు పెద్దమ్మ ఈ విషయం అమ్మకు ఎలా చెప్పాలని.. నువ్వే౦ అంతా కష్టపడ్డాకూ నాన్న మీ అమ్మకు ఈ విషయం మేము చేపేసాము మీ అమ్మ permission తోనే నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్న౦. ఇంతలో అమ్మ ఫోన్ చేసింది..

Congrats నాన్న happy married life అంది sorry నాన్న నీ పెళ్లికీ నేను రాలేకపోవడం చాలా బాధగా ఉంది.. పర్వాలేదు అమ్మ నేను చెల్లినీ పెళ్ళి చేసుకునేటపుడు నిన్ను పిలుస్తానులే అన్నాను దాని కూడా వదలవా రా అంది. మన కుటుంబ౦లో వున్న అందాలు అనీ నా ఒకడికే సొంతం అన్నాను.

ఇంకా రాత్రీపగలు అక్కను పెద్దమ్మను దే౦గే వాడిని. ఈరోజు నా చెల్లి కన్నె పుకు చినిగిపోయి రోజూ. Happy birthday day చెల్లి thanks అన్నయ్య. అంది అన్నయ్య నా గిఫ్ట్ ఏది అంది ఈ రోజు నీకు గుర్తుందిపోయే గిఫ్ట్ ఇస్తా చెల్లి చీ పో అన్నయ్య అని సిగ్గుతో తన రూమ్ కి వెళ్ళింది.. పెద్దమ్మ ఒరేయ్ నాన్న all the best అంది అక్క కూడా.. నేను నా చెల్లి రూమ్ లోకి వేళ్ళను.. అక్కడ చెల్లి ఎంత సేపటికీ నుండి wait చేయాలి అన్నా ని కోసం. అంది నేను sorry చెల్లి అని తన పెదవులులను కిస్ చేశా.

కొంచెం తన కింది పెదివిని కరిచి తన నోట్లో వుండే అమృత నీ enjoy చేస్తున్న. కానీ చెల్లి ఇంకా కసిగా నా పెదవి ని కోరాకడం చేసి నాకూ దానికి ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా కష్టంగా వుంది.. అన్నయ్య నీకు నా సల్లు అంటే ఇష్టం కదా వచ్చి ని ఇష్ట౦ పిసికి నా సల్ల దూల తీరుచు. అంది అప్పటికే నేను దాని సల్లు చేస్తున్నా. Ummmm అన్నయ్య కొరకరా నా nipple అభ ఇంకా గట్టిగా అటు చిన్నగా ములుగుతుంది .

తరువాత తన పుకు నాకూతూ తన రసాలు చాలా టెస్టు గా వుంది.. ఇంకా తన పుకు పై నా మొడ్డను రాస్తూ అన్నయ్య ఇంకా ని చెల్లి పుకును దే౦గారా Please అంది. నా మొడ్డను తన పుకులోకి ఒకసారి గా తోసానూ నా మొడ్డ మొత్తం పుకులో దూరి౦ది తన పుకులోనుండి రక్తమ్ వస్తు౦ది. ఇంకా చెల్లి కళ్లలో౦చి నీళ్లు వస్తున్నాయి చెల్లి నోప్పిగా వుందా అవును అన్నయ్య. మరీ అపాన వద్దు అలాగే దే౦గారా.

కానీ నీ పుకులోనుండి రక్తమ్ వస్తుంది ఐనా పర్వాలేదు దే౦గారా నువ్వుటే నాకూ పిచ్చి రా అన్నయ్య.. నీకోసం ఎలాంటి నోప్పి ఐన తటుకుంట .నిన్ను సుఖ పెట్టకుండా వదలను. నువ్వే చెల్లి నన్ను బాగా సుఖ పేటవే అనీ చెపేదాక నిన్ను వదలను.. ఇంకా దే౦గారా ఒకసారి తన నుదుటి పై ముద్దు పెట్టుకున్నా. ఇంకా దే౦గారా అంది కొంచెం స్పీడ్ గా
దే౦గుతూనా కానీ తన పుకులోనుండి రక్తమ్వ స్తునేవుంది కానీ నా చెల్లి కేవలం నన్ను సుఖ
పేటలని తను నోప్పి భారీస్తు౦ది..

నాకూ ఇంకా అర్థం కావడం లేదు నన్ను నా చెల్లి ఇంతాలా ప్రేమీస్తూ౦ది. అని ఇంకా తనను బాద పెట్టడం ఇష్ట౦ లేక త్వరగా తన పుకులో కార్చేసాను… అన్నయ్య నిన్ను బాగా సుఖపేటనా అడిగిoది. అవును చెల్లి నన్ను బాగా సుఖ పెట్టావు.. Thanks చెల్లి అన్నాను… అన్నయ్య emm చెపు. మరి నా birthday day gift ఏదీ. అంది నీ పుకులో నా gift పెట్టాను. నీ Next birthday day వచ్చేలోగా నీ చేతిలో ఒక బిడ్డను పేడతా.. మరి నాతో పిల్లలను కా౦టావా అనీ అడిగా. నీ ఇష్టం అన్నయ్య ఎంత మందిని కనమ౦టే. అంత మందిని కంటునేవుంటాన్ను i love you chelli.. Mee too అన్నయ్య…

ఇంకా ఒక నెల రోజులు పెద్దమ్మను. అక్కను. ఇంకా చెల్లిని దే౦గుతునాన్ను… ఒక రోజు
పెద్దమ్మ అక్క ఇంకా చెల్లి ఒకే సారి ముగ్గురు Pregnant అయ్యారు. నేను ఇంకా అమ్మ కు ఫోన్ చేసి అమ్మ చేపు నాన్నా నేను చెల్లిని పెళ్ళి చేసుకుంటునం నువ్వు త్వరగా హైదరాబాద్ కి వచ్చి మాకు పెళ్ళిచేయు సరే నాన్నా నేను ఈ రోజే వచ్చేస్టా.

జాగ్రత్తగా రా అమ్మ సరే నా ఒకే నాన్నా నేను త్వరగానే వచేస్తా. అమ్మ ఈవినింగ్ అమ్మ వచ్చేసింది. NEXT day అమ్మ నాకూ చెల్లి కి పెళ్లి చేసింది 7 నెలల తరువాత మా అమ్మకు డెలివరీ అయింది. నాకూ కొడుకు పూటడు. నాకూ చాలా సంతోషంగా ఉంది.. ఇంకో రెండు నెలల తరువాత పెద్దమ్మ అక్క ఇంకా చెల్లికి కూడా డెలివరీ అయింది…

పెద్దమ్మ కు కొడుకు పూటడు
అక్క కి కూతురు పుటి౦ది
చెల్లికి. మాత్రం twins పూటరూ. కొడుకు కూతురు ఒకే సారి

To be continue