నా దేవత – part- 5

స్టోరీ లోకి valadamu

ఇంకా రోజు నా ముగ్గురు పెళ్లలాలతో సంతోషంగా వున్నాను. నేను మా పెద్దమ్మ రూంకి వెళ్ళాను అపుడు నా కొడుకుకు పాలు ఇస్తుంది పెద్దమ్మ ఎరా నాన్న నీకు కూడా పాలు కావాలా అంది. పెద్దమ్మ నీకు కడుపు చేసి నీ సళ్ళ నుండి వచ్చే పాల తాగాలని వుంది అని అడిగి నాకు కడుపు చేసి మల్లి నా కడుపునా మా నాన్నను పుట్టేలా చేసావు చాల థాంక్స్ నానా వచ్చి నీ పెద్దమ్మ పాలు పిండుకొని తాగు నాన్న అంది ఇంకా పెద్దమ్మ రోజు నాకు నా కొడుకుకు పాలు పటేది ..

తరువాత నా చెల్లి రూంకి వెళ్ళాను అక్కడ చెల్లి కూడా పిల్లలకు పాలు పడుతుంది. ఎరా అన్నయ్య నీకు కూడా పాలు కావాలా అని అడిగింది. అని తన సన్నుని నా నోట్లో కుకింది నేను పాలు తాగుతున్న ఎరా అన్నయ నీ చెల్లి పాలు బాగున్నాయా అంది చాలా బాగున్నాయి చెల్లి అన్నాను అవునా అన్నయ్య అంత రుచిగా వునయ్యా అవునే.

నాకు కూడా పాలు తాగాలని వుని అన్నయ్య కానీ నా సళ్ళు నా నోటికి అందడం లేదు నీకు నీ సళ్ళ పాలు తాగాలనివుందా అవును అయితే అగు అని తన పాలను నా నోట్లోంచి తన నోట్లోకి పోసాను ఎలా వున్నాయి నీ పాలు చాలా రుచిగా వున్నాయి అన్నయ్య నాకు ఇంకా కావాలి అంది ఆలా నేను తన పాలను తనకు తపించాను అలాగే న పెదవులపై వున్న త పాలను మొత్తం నాకేస్తుంది.. అలా రోజు ముగ్గురి పాలు తాగేవాడిని..

అప్పుడే మా అమ్మ నాకు ఫోన్ చేసి ఏడుస్తుంది అమ్మ ఏమైంది అని అడిగాను ఒరేయ్ మీ నాన్నగారు చనిపోయారు అని చెపింది……. అమ్మ చాల బాధపడుతుంది అలా కొని రోజుల గడిచిపోయాయి.. ఇంకా నేను పెద్దమ్మ అక్క చెల్లి ని మా వూరిలోనే మా ఇంట్లో కాపురం పెటేసాను. అలాగే పెద్దమ్మ నాకు మా అమ్మకు కూడ పెళ్లి చేసింది ఆలా మా అమ్మ కూడా నాకు సొంతం అయింది ఆలా అందరు నన్ను చాల ప్రేమగా సుకంగా చూసుకుంటున్నారు… ఒక రోజు అమ్మ పెద్దమ్మ ఎదో మాట్లాడుకుంటున్నారు….

ఒరేయ్ నాన్న ఒకసారి ఇలా రా అని అమ్మ పిలిచింది చేపు అమ్మ ఏంటి అని అడిగా. నన్ను మా అక్కను నీ సొంతం చేసుకున్నావ్. మరి మా చెల్లిని నీ సొంతం ఎప్పుడు చేసుకుంటావు. దాని కూడా పెళ్లి చేసుకోరా ముగ్గురం అక్కాచెల్లెలు లామ్ ఒకేసారి నీతో దెంగిచుకుంటాం… అవును కదా పిన్ని సంగతే మర్చిపోయా…. అభో అక్క చూడవే వాలా పిన్ని ని తలుచుకోగానే వాడి మొడ్డ ఎలా లేచిందో… ఉమ్మ్ ముందు మా పూకుల దూల తీర్చరా . తరువాత మీ పిన్ని పూకు దెంగుదువుగాని… అంది అమ్మ ఒక గంట సేపు అమ్మ పెద్దమ్మ ల పూకును దెంగి వదిలేసా..

కానీ వాలాను దెంగేటపుడు మా పిన్ని గుర్తుకుకు వచ్చింది .. ఇంకా పిన్నిని కూడా న సొంతం చేసుకొని దాని పూకును కూడా దెంగాలి అని ఫిక్స్ ఆయను… కానీ ఎలా అని అమ్మను అడిగా. ఒరేయ్ నాన్న దానికి ణువంటే ప్రాణం రా దానికి పిల్లలు లేరు కదా అని నిన్ను నిజంగా తన కొడుకే అని నిన్ను ప్రాణంగా చూసుకునేది నువ్వు కూడా పిన్ని పిన్ని అని దాని చంకె ఏకేవాడివి… కానీ నిన్ను ఒక నిమిషం కూడా వదిలి ఉండేది కాదు తనతోనే పాడుకోబెట్టుకొనేది.. కానీ దాని చుస్తే నాకు చాల బాధగా ఉండేది…. నాకు ఫోన్ చేసినపుడల ఎక్కువగా నిన్నే అడిగేది నా కొడుకు ఎలా వునాడే అని అడిగేది. కొన్ని రోజులు నా దాగరకు పంపొచ్చుకడే అని నను బ్రతిమలాడేది

నువ్వు ఒకే అంటే ఈరోజే వేలు వీలైతే దాని పెళ్లి చేసుకొని ర అంది సరే అని నేను పిన్ని దాగరకు వెళ్ళాను.. నేను పిన్ని ఇంటికి వెళ్లగానే పిన్ని నను చూసి కోపంగా లోపలికి వెళ్ళింది.. పిన్ని పిన్ని అని అరుస్తున్నా పాటించుకోలేదు. అబ్బో పిన్ని కి నాపై చాల కోపంగా వున్నటుందే అని వెనకనుండి గట్టిగా కౌగిలించుకున్న . ఒరేయ్ వదలరా నీకు ఇంకా ఈ పిన్ని గుర్తుందా కనీసం ఒక సరి కూడా నను చూడాలని అనిపించలేదా.

ఇన్ని సంవత్సరాలకూ గుర్తుకు వచన అంది కోపంగా. సారీ పిన్ని అని తన కాళ్లపై పడ్డాను కానీ పిన్ని కోపంగానే వుంది ఒరేయ్ వదలరా నేను కిందపడేలా వున్నాను ఊహ్హ్ అని నేను వదలలేదు పిన్ని కిందపడబోతుంటే వచ్చి నా వాళ్ళో పడింది.. నేను పిన్ని నడుమును గట్టిగా పట్టుకుని అబ్బా వదలరా నొపిగా వుంది ఊహ్హ్హ్ నన్ను క్షమిస్తేనే వదులుట . సరే క్షమించను లే.. మా మంచి పిన్ని అని బుగ్గపై గట్టిగా ముద్దు పెట్టాను. అబ్బా నువ్వు ఇంకా చిలిపి పనులు మనలేదురా అని నువ్వు నా ప్రాణం రా నా బంగారుకొండవు అని ముద్దు పెట్టుకుంది

సరే లేచి స్నానం చేసి రా తినడానికి అంది సరే అని నేను ఫ్రెష్ ఐ వచ్చాను.. ఒరేయ్ నాన్న అగు నేను తినిపిస్తా నీకు అంది పిన్ని నేనింకా పిలానీ కాదు అన్నాను. నాకే ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు అన్నాను నాకు తెలుసులేరా మా ఇంట్లోవున్న పొలాలు మొత్తం నువ్వే దుని పండిస్తునావు అని. ఐనా నువ్వుఇంకా నాకు చిన్న పిల్లాడివే అంది.. అని నాకు తినిపిస్తుంది. ఇంకా వేలి కాసేపు పడుకో అలసిపోయావు అంది సరే పిన్ని అని రూంలో పడుకున్న… సాయంతం బాబాయ్ వచ్చాడు ఎరా ఎలా వున్నావు అనడు బాగానే వున్న బాబాయ్ అన్నాను

ఆ రోజు బాబాయ్ పిన్ని గొడవ పడ్డారు ఇంకా నేను నిద్ర పోయా. తరువాత పిన్ని పోదునే లేపింది లేరా నాన్న ఎంత సేపు పాడుకుంటావు అంది. తరువాత కాఫీ ఇంచింది. పిన్ని బాబాయ్ ఎక్కడ అని అడిగా. మీ బాబాయ్ క్యాంపుకు వేలాడు వారం దాక రాడు అంది…. తరువాత నాకు తినిపించింది. నువ్వు తినవా పిన్ని అడిగా లేదురా నాకు ఆకలిగలేదు అని రూంకి

వెళ్ళింది…. నేను అన్నం పట్టుకొని పిన్ని రూంకి వాళ్ళను పిన్ని తిను అన్నాను బాబాయ్ తిట్టినందుకు భాదపడుతున్నావా అన్నాను అదేం లేదురా అంది నా పిన్ని తినకుండా వ్వుంటే నేను తట్టుకోలేను అని తనకు తినిపించాను. పిన్ని ఏడుస్తూ నను కౌగిలించుకొని ఏడుస్తుంది.. ఊరుకో పిన్ని నేను వచ్చగా నిను సంతోషంగా చూసుకుంటా బాధపడకు అన్నాను. పిన్ని నా బంగారం రా నువ్వు ఒవొకడివే చాలు రా నాకు ఇంకెవరు వద్దు రా నాకు అంది. నాన్న నన్ను ఇంకా వదిలి వేళ్ళకు రా నాతోనే ఉండిపో ఎప్పటికీ అంది సరే పిన్ని అన్నాను…

చెపు పిన్ని ఏమైంది ఇంతకూ అన్నాను ఒరేయ్ వాడు అదే లంజాకొడుకు మీ బాబాయ్ గడు నన్ను ఎ రోజు పెళ్ళాం ల చుడలేదు ఒక పనిమనిషిలాగా చూస్తాడు. వాడికి నేనంటే ఇష్టం లేదంట రా . పెళ్లైన రోజే వాడు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు నాకు నిను బలవంతంగా ఇచ్చి పెళ్ళిచేసారు అన్నాడు. తాను వేరే అమ్మాయి ని ప్రేమించా ధానే పెళ్లిచేసుకుంటా అనడు.. వాడు దాని పెళ్లి చేసుకొని వేరే కాపురం పెట్టాడు..

ఇపుడు కూడా ఆ లంజ దగ్గరికే వెళ్ళాడు.. నెలలో రెండు రోజులు నాతో ఉంటాడు అంతే నేను ఉన్నానో చాచానో చూడడానికి వస్తాడు.. అని ఏడుస్తుంది….. మరి మాకు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చెప్పలేదు పిన్ని అన్నాను. మీకు చేపి మిమల్ని బడా పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు రా అంది….

ఊరుకో పిన్ని అన్నాను… పిన్ని నాన్న ఇంకా. నన్ను వదిలి వేళ్ళకు రా నిన్ను విడిచి ఒకరోజు కూడా వుండలేనూ అంది……పిన్ని ఊహ్హ్ పిన్ని ఊహ్హ్. నువ్వు చాలా అందంగా వున్నావు అన్నాను ఒకసారి తన పెదాలను ముద్దు పెట్టుకున్న పిన్ని పెదాలు చాలా తీయగా వున్నాయి ముద్దు పెట్టుకొని కోరికను అభ ఒరేయ్ ఏంట్రా ఆలా కొరికావు అంది చూడు ఎలా రక్తం వస్తుందో అంది పిన్ని పెదవులపై వున్న రక్తాన్ని నాకేస్తున్న ఒరేయ్ నాన్న నన్ను ముద్దు పెటుకున ఫస్ట్ మగాడివి నివ్వెర అంది అవునా పిన్ని ఇంత అందమైన పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది నేనేనా. అవును రా..

పిన్ని నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి.. చెప్పారా చెప్పక నువ్వు కోపడకూడదు .. నూవంటే నాకు చిన్నపటినుంచి ప్రానమ్ రా నీ మీద నాకు ఎపుడు కోపం రాదు చెపు ఏంటి విషయం… అది అది పిన్ని నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగేసా….. ఎందుకు నాన్న నేనంటే అంత ఇష్టమా నీకు కాదు పిన్ని ణువంటే నాకు పిచ్చి.. అన్నాను ఒరేయ్ నాన్న నేను ప్రాణంగా ప్రేమించే నా కొడుకే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే నేన్ను ఎందుకు ఒప్పుకోను రా. అని నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది.. అవునా పిన్ని నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా. అవును రా నేన్ను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంది….

కానీ నాన్న మి అమ్మకు పెద్దమ్మకు ఎలా చెప్పాలి రా.. పిన్ని నీకు ఒక విషయం చెప్పనా నువ్వంటే .. వాళ్లకు ప్రాణం.. నువ్వు ఇక్కడ బాధపడుతున్నావని వల్లే నాకు మీ పిన్నిని కూడా పెళ్లి చేసుకోరా అని చెప్పి ఇక్కడకు పంపారు.. అందుకే నేన్ను ఇక్కడికి వచ్చాను.. ఐతే పదరా మా అక్కల ముందే నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను.
అంది… నాన్న ఒక నిమిషం అగర అని ఎవరికో ఫోన్ చేసింది ఎవరికీ పిన్ని ఫోన్ చేస్తున్నావు అన్నాను మీ బాబాయ్ కి . అంది. ఒరేయ్ లంజాకొడకా నేను ఇంట్లోచి వెళ్లిపోతున్నా.
నా కొడుకు నన్ను లేపుకుపోతున్నాడు.. ఇంకా నీ చావు నీవు చావు అంది…

తరువాత రోజు అమ్మ. పెద్దమ్మ. అక్క. ఇంకా చెల్లి ముందు మా పిన్ని మేడలో మూడుముళ్లు వేసాను.. ఈ రోజు నాకు మా పిన్ని కి శోభనం…. అమ్మ పెద్దమ్మ నా పిన్నిని శోభనానికి రెడీ చేస్తున్నారు.. తరువాత పిన్నిని న గదిలోకి తోసారు అమ్మ నాన్న నా చెల్లి జాగ్రతార మెల్లిగా దెంగు ఒకే న అల్ ది బెస్ట్ అంది… పిన్ని సిగ్గుతో తలా దించుకుంది…. పిన్ని ని మంచంపై కూర్చోబెట్టాను…

ఏంటి పిన్ని ఆలోచిస్తున్నావు అన్నాను. పిన్ని ఏమి లేదురా నేను పెంచిన నా కొడుకు నేనే దెంగడానికి సిదంగావున్నాడు. నేను నీతో దెంగిచుకుంటా అని ఎపుడు అనుకోలేదురా
ఒరేయ్ నాన్న నీకు ఒక విషయం చెప్పనా చేపు పిన్ని నేను ఇంకా వర్జిన్ నే రా నిజంగాన పిన్ని అవును రా పెళ్లి ఐ ఇరవై ఏళ్ల ఐన ఆ లంజాకొడుకు ఒకసారి కుడు నన్ను ముట్టుకోలేదు… నా కన్నె పోరా ఇంకా నా కొడుకుకే సొంతం చించార ని పిన్ని కన్నె పూకును..

సరే పిన్ని అని ముద్దులతో పిన్ని కి ఊపిరి ఆడలేదు. కొంచం అగర ఊపిరి అందడంలేదు అంత కసిమీద వున్నవేంట్రా.. అని పిన్ని సళ్ళను పిసికాను గట్టిగా అబ్బా మెల్లిగా నాన్న నాకసలే కొత్త రా. అని పిన్ని సళ్ళను కొరికేస్తున్న అబ్బా ఉహ్ ఊహ్హ్ ఉఛ్హు ఊహ్హ్ అంటూ పిన్ని ములుగుతుంది.. తన ముచికలు చాల అందంగా వున్నాయి వాటిని వదల బుద్ధి కావడం లేదు. కాని పిన్ని కి మాత్రం పిచ్చెక్కుతుంది…..

ఇంకా నా చేతిని పిన్ని పూకు మీద రాసానూ అక్కడ నున్నగా వుంది క్లీన్ చేసినట్టు వుంది చాలా స్మూత్ గ వుంది.. పిన్ని పూకును క్లీన్ చేసావా అవును నాన్న నేన్ను ఎం చేసిన అంత నా ముద్దుల్లా కొడుకు కోసమే రా అని పిన్ని ఆలా అనగానే నాకు పిన్ని పూకు చూడాలనే కోరిక బాగా పెరిగింది ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా పిన్ని చీరను మొత్తం లాగేసి పిన్ని ఒంటిపై నూలు పోగు కూడా లేకుండా చేసాను అప్పుడు చూసా పిన్ని పూకు చూడగానే నాకు పిచికేసింది పిన్ని పూకులోంచి రసాలు ఊరడం మొదలు అయి పూకులోంచి రసలుకారుతున్నాయి పిన్ని ఊహ్హ్ పిన్ని ఊహ్హ్ ఏంటి పిన్ని నీ శరీరం మొత్తం పండ్లతోటల వుంది అన్నాను. నేకోసమేరా.. ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి దాచాను.. నీఇష్టం కొరికి తినేసేయ్. ఇంకా నేను ఆగలేక……

పిన్ని తొడలను దూరం చేసి పిన్ని పూకును నాకాను ఒరేయ్ ఎం చేస్తున్నావురా నువ్వే కదా పిన్ని పండ్లను తినమనావు.. అయితే అక్కడ నాకుతావేంట్రా చి. పిన్ని పూకు నాకించుకుంటే చాలా సుకంగా ఉంటుంది.. ఏమో ర నాకే0 తెలుసు .. పిన్ని రోజు నీ ఇద్దరూ అక్కలు. ఇంకా నా అక్కాచెల్లెలు నాతో పూకు నాకించుకోకుండా ఒక రోజుకూడా ఉండలేరు తెలుసా.. అన్నాను ఇక పిన్ని పూకు నాకడం స్టార్ట్ చేశాను. కానీ పిన్ని పూకులోంచి రసాలు కారుతూనే వున్నాయి ఆగడం లేదు వాటిని నేన్ను వదలకుండా మొత్తం నాకేస్తున్న. నా నాలుకను పూకులోకి తోసాను .

పిన్ని పూకులో నా నాలుక కదిలించి. అమ్మ ఒరేయ్ నాన్న చంపేస్తున్నావురా… ఇంత సుకంగా వుండేంట్రా నాన్న ఇంకా ఇంకా నీ నాలుకని లోపలి తోయ్యర ఇంకా ఉహ్ ఉహ్ ఉహ్ ఉహ్ ఉహ్ ఉహు ఉహు అంటూ కార్చేసుకుంది. ఎలా వుంది పిన్ని పూకు నాకడం. చాలా బాగుంది ఉందిరా ఒరేయ్ రోజు ఫస్ట్ నా పూకునాకాలి తెలిసిందా.. ఒకే పిన్ని నాకూడా నీ పూకు బాగానచ్చింది.

పిన్ని ఇపుడు నా మొడ్డను చీకవే ప్లీజ్ అన్నాను.. నా కొడుకు అంత ముద్దుగా అడిగితె చేయకుండా ఉంటానా సరే అని చూసింది. ఒరేయ్ ఏంట్రా నీ మొడ్డ ఇంతలా పెరిగింది. చిన్నపుడు చిన్నగా ఉండేది. పిన్ని ఇపుడు నేను పెద్దగా ఆయను కదా నాతోపాటు అదికూడా పెరిగింది..

ఏమో రా నాకు భయంగా వుంది చీకాలంటే. పిన్ని నీకు చీకాలనీ వుంటేనే చీకు లేకుంటే వదిలేయ్ అన్నాను.. ఒరేయ్ నువ్వు మొదటిసారిగా నన్ను ఒక కోరిక కోరావు నీ ఈ చిన్న కోరికనుకూడా తీర్చకుంటే నేనెందుకు రా నా కొడుకు కోసం ఏమాత్రం చేయనా అని నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకుంది.. మెల్లిగా చీకడం మొదలు పెటింది ఆలా ఐదు నిమిషాలు చీకింది.. సారీ నాన్న నీ మొడ్డను చీకడంలో నీకు సుకం ఇవలేకపోయా.. పరవాలేదు పిన్ని నాకోసం అలవాటులేకున నా సంతోషంకోసం చికావు.. అది చాలు నాకు……

పిన్ని నీ పూకును దెంగాన.. దెంగరా ఇపుడు నిన్ను ఎవరు అప్పారు.. నేన్ను నా మొడ్డను పిన్ని పూకుపై మెల్లిగా రాస్తూ కొంచం తోసాను. పూకులో రసాలు వూరటం వలన సంగం వరకు మొడ్డ పూకులోకి వెళ్ళింది.. అభ చాచానురోయ్ అని గట్టిగా అరుస్తూ అపార నాన్న చాల మంటగా వుంది అంది పిన్ని కానీ నేను వినకుండా ఒకేసారి ఇంకా గట్టిగా లోపలి తోసాను మొడ్డ మొత్తం లోపలి దూసుకుపోయింది..

ఒరేయ్ ఒరేయ్ ఆపమనగా అపార చాల నొపిగా వుంది అని పిన్ని గింజుకుంటుంది… నేన్ను మొడ్డను బయటకు తీయకుండా పూకులోనే ఉచ్చ… పిన్ని ఏడుస్తుంది….. పిన్ని కళ్ళను తుదిసాను.. నా మొడ్డ పూకులోనే ఉండడం వాళ్ళ పిన్ని కి నోపి కాస్త తగింది.. నేన్ను పిన్ని పూకువైపు చూసా రక్తం వచ్చింది… పిన్ని నీ కన్నెపొర చినిగిపోయింది. అన్నాను. ఇంకా మెల్లిగా దెంగడం స్టార్ట్ చేశా.. పిన్ని కి కూడా నోపి తగి ఎంజాయ్ చేస్తుంది.. ఇంకా స్పీడ్ గ దెంగడం చేశాను… పిన్ని నాకు ఐపోతుంది ని పూకులో కార్చేసా…. పిన్ని ఎలా వుంది అనిఅడిగా దెంగిచుకోవడంలో ఇంత సుకం ని నాకూ ఇచ్చావు నాన్న చాలా థాంక్స్ అంది……

రాత్రి మొత్తం పిన్నిని దేన్గుతూనే వున్నా ఒరేయ్ నాన్న ఇంకా వదలరా టైం. ఐదు అవుతుంది కాసేపైనా పాడుకొనిరా.. ఏమో పిన్ని నాకూడా తెలియడం లేదు నిన్ను దెంగే కొద్దీ ఇంకా దెంగాలని వుంది… ఒరేయ్ నేన్ను ఎక్కడికి పారిపోనురా రోజు దెంగుదువుగాని.. ఇపుడు నేన్ను నీ పెళ్లాన్ని.. సరే పిన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు కొంచం ఓర్చుకో. అన్ని నేను కార్చేసుకుంనా.. ఇంకా నేను పిన్ని పాడుకున్నాము……

పొద్దునే అమ్మ వచ్చి పిన్నిని నిద్రలేపింది ఎలా దెంగాడే నా కొడుకు అంది.. ఎం కొడుకును కన్నావు అక్క. వెధవ అసలు నిద్రే పోనివ్వలేదు.. చూడు నా పూకును ఎం చేసాడో.. వామో ఎంటే పూకు అలా వాచింది. ఊహ్హ్ అంతా నీ సుపుత్రుని మహిమ… అంది…. తొమ్మిది నెలల తరువాత పిన్నికి కూడా కొడుకు పుట్టాడు…..

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టోరీస్ లో ముందు అమ్మ స్టోరీ ఉంది ఇపుడు అది. 0.5 గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను.

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.