హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాజ్. మాది వైజాగ్ నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. నేను ఫస్ట్ టైమ్ నా కథ రాస్తూనాను ఏమైనా తప్పులు వుంటే క్షమించండి.. ఇంకా నా కథ లోకి వేలాధం. మా తాతకు ముగ్గురు కూతుళ్లు.

‌1. విజయ (పెద్దమ్మ) 2. మంజుల ( మా అమ్మ) 3. కళ్యాణి (పిన్ని). మా అమ్మ కు నేను ఒకనే కొడుకునీ ఒకడినే అని గారంగ పెంచారు. నేను అంటే మా అమ్మకు ప్రాణం నాకూ కూడా మా అమ్మ అంటే పిచ్చి. ఎందుకంటే అంతా అందంగా వుంటుంది. అమ్మ ఏజ్ 38. చాలా సెక్సీ గా వుంటుంది. ఇంకా స్టోరీ లోకి వెళ్లధం. నేను ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వచ్చాను మా అమ్మ ఎదురుగా వచ్చి0ది. ఎమ్ నాన్న అలా డల్గా వున్నావు అంది. సరే గానీ ఫ్రెష్ ఐ రా నీకు tea ఇస్తాను అంది సరే అమ్మ అని నేను ఫ్రెష్ ఐ T. V చూస్తుంటే అమ్మ వచ్చి tea ఇచ్చి0దీ. Um చెప్పు నాన్న ఎందుకు డల్ గా వున్నావు.

ఎవరైనా అమ్మాయి హ్యాండ్ ‌ ఇచ్చి0ధా అని అమ్మ నను ఎగతాళి చేసింది. ఛీ ఫో అమ్మ. అన్నాను. ఎందుకంటే అమ్మకు నన్ను ఏడిపించడం చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మా అమ్మ నాకూ బేస్ ఫ్రెండ్. మరి చెపు ఎందుకు అలా వున్నావు. నాకూ హైదరాబాద్ transfer aindhi అన్నాను అంతే అమ్మ కళ్లలో నీళ్లు తిరిగి ఏడవఢం స్టార్ట్ చేసింది. అమ్మ వూరుకో ఎందుకు ఏడుస్తూనావు అని అమ్మను దగ్గరికీ తీసుకోని కళ్లు తుడుస్తూవున్న ఛీ పోరా నాతో మాట్లాడకు అని లేచి తన రూమ్ కి వెళ్ళింది. అమ్మ అమ్మ అంటూ వెనకాల వేళ్ళను అమ్మ మంచం పై కూర్చుని ఏడుస్తూ వుంది నన్ను చూసి నన్ను గట్టిగా వాతెసుకుంది.

నాన్న నన్ను వదిలి వేళ్లకు రా నిన్ను చూడకుండా ఒక రోజు కూడా వుండలేను అని ఏడుస్తూ వుంది. అమ్మ తల ఎతీ ఒక్క సంవత్సరంమే కదా అన్నాను. ఏమో రా నిన్ను విడచి ఒక రోజు కూడా వుండలేదు అంది నాకూ కూడా అంతే అమ్మ నిన్ను ఎప్పుడూ వెళ్ళ లేదు కధా అన్నాను. ఐనా అమ్మ విన్నడం లేదు ఇంకా నాకూ కోపం వచ్చి అమ్మ పెదవులు గట్టిగా కోరికను అలా ముద్దు పెట్టుకున్నాము అలా 5 మినిట్స్ ఒకరి ఎంగిలి ఒకరి జురుకూనాము అబ్బ వదలరా నాకూ ఊపిరి ఆడడం లేదు అని నన్ను తొసేసింధి చూడ రా వెధవ రక్తం ఎలా వస్తుందో అంది అయ్యో సారీ అమ్మ అని అమ్మ పెదవుల నుండి వచ్చిన రక్తని నా నాలుక తో నాకూతూవున్న అమ్మ ummm ummmm అంటూ ములుగుతుంథి అలా అమ్మ నా నాలుకను తన పెదవులు తో చికి0థి అల్లా నన్ను కూడా కొరికేసింధి అబ్బ అమ్మ అన్నాను బాగా aindha అని అమ్మ నవ్వి0ధీ నేను నా చేతితో అమ్మ కళ్లు తుడిచి నువ్వు ఎప్పుడు ఎలాగై సంతోషంగా వుండాలి అమ్మ నువ్వు ఏడుస్తూ వుంటే నేను తాటుకోలెను. అన్నాను. నా బంగారుతండ్రి అంటూ నను
ముద్దులతో ముంచేసింధి.

ఓకే మరి నేను హైదరాబాద్ వెల్లోచా అన్నాను. నాన్న ఈ అమ్మను మరిచిపోవుగా అంది. నిను ఎలా మార్చిపోత అమ్మ నాకూ పడక సుఖ0 నేర్పిన నా గురువు నువ్వు ఛీ పోరా కొంటె వెధవ. నిజం చెపు అమ్మ నువ్వు నన్ను వదిలి వుండలేవా లేదా నా మొడ కోసమే గా ఈ ఏడుపూ. అవును రా అది నా ముద్దుల కొడుకు మొడ నాకే సొంతం ఇంకా ఎవరికీ కాదు జీవితం మొత్తం నా పుకులోనే పెట్టుకుని వుంటా. అలా అని ఎవరికైనా ఇచావో కోసి పడేస్టా. అనీ నా మొడను బయటకు తీసి నోట్లోకి తీసుకొని చీకసాగి0ధీ నాకూ ప్రాణాలు గాలిలో తెలినటు వుంది.

Umm చికవే లంజా umm అబ్బ ummm మొడను చికడం లో బాగా ఆరి తేరవే ummmm. అంత నా కొడుకు పుణ్యమే సారీ నా రంకు మొగుడు పుణ్యమే అంటూ umm. లంజా నాకూ కారి పోతుందే అని నోట్లోకి నా వీర్యం మొత్తం కర్చెసా ఎలా వుండే అమ్మ నీ కొడుకు వీర్యం చాలా టెస్ట్ గా వుంది రా అంది umm ఎందుకు వుండదు రుచి నీ ముద్దుల కొడుకుధీ కదా. అనీ నేను బయటకి వేళ్ళను ఎక్కడికి రా అంది అమ్మ. ఫోన్ చేస్తున్న అమ్మ మా ఫ్రెండ్ కి ఎందుకు రా అని అడిగి. అదే అమ్మ హైదరాబాద్ లో రూమ్ చూడమని ఎందుకు రా ఎమ్ అవసరం లేదు అంది. ఎమైన్డీ అమ్మ మళ్లీ నువ్వు బయట వుండటం నాకూ ఇష్టం లేదు. మా అక్క విజయ మీ పెద్దమ్మ వుంది కదా
వాళ్లతో వుండు అంది.

కానీ అమ్మ ఇంకేం
మాట్లాడాకూ అంటూ పెద్దమ్మ కూ ఫోన్ చేసింది. హలో అక్కా బాగునావ అంది umm బాగానే ఉన్నా నువ్వు నేను కూడా బాగున. చెప్పు చాలా రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేశావు. అక్క రాజ్ గాడికి హైదరాబాద్ transfer అంది అలా నా వాడినీ ఇంట్లో నీతో వుంచుకో అంది చాలా సంతోషంగా వుంది నాకూ వాడిని చూసి చాలా ఏలు aindi వాడు ఒక్కడే కధా మన కుటుంబాన్ని వున్న మగ పిల్లవాడు అంది. అక్క ఇప్పుడు వాడు పిల్లాడు కాదు మగాడు అయ్యాడు అనీ నా మొడ్డను చూస్తూ అంది అమ్మ . అలాగ ఐతే వాడి మగతన0 ఏంటో ఇక్కడికి వచ్చాక నేనూ చూస్తా అంది అక్కా సరే నీకే తెలుస్తుంది లే అనీ ఫోన్ పెట్టేసింధి అమ్మ.

ఎంటే అమ్మ అలా పెద్దమ్మతో అలా మాట్లాడావు. అన్నాను మీ పెద్దమ్మకూ మన matter తెలుసు లేరా అంది ఎలా అన్నాను. నేనే నా కన్నా కొడుకు నన్ను రాత్రీపగలు అనీ చూడకుండా వాడి అమ్మ పుకు పగల దే0గుతాడు అనీ చెప్పాను . ఎందుకు చేశావు అన్నాను. నా ఇష్టం రా నేను చెప్తాను నీకు ఎందుకు. ఒరేయ్ నాన్న నువ్వు అంటే మి పెద్దమ్మ చాలా ఇష్టం రా. నువ్వు నన్ను ఎలా దే0గే వాడివి అనీ మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగింది. అప్పుడు తన పుకులో వేలు పెట్టుకొని కొట్టుకుంటూ వుంటుంది. అంటే నీ మొడ్డకు ఇంకో పుకు దొరికింది. అంటే అమ్మ పెద్దమ్మను కూడా దే0గాన అన్నాను. అయ్యో ఆశ చూడు నా పుకు దే0గుతూనావు.

సరిపొద నా అక్క పుకు కూడా కావాల అంది. అవును నాకూ అమ్మ. పెద్దమ్మ. చిన్నమ్మ పుకు కూడా కావాలి. Umm నీ కన్ను మా చెల్లెలు మీద కూడా పడింది అంది అమ్మ నీ ఇష్టం రా నిజంగా నువ్వు నా చెల్లెలును దే0గీ దానికి కడుపు చేయరా అంది అమ్మ. నేను షాక్ అయ్యాను. ఏ0టీ అమ్మ నువ్వు మాట్లాడేథి అన్నాను. అవును రా పాపం మా చెల్లికి పెళ్లి ఐ 10 సంవత్సరాలు ఐనా దానికి పిల్లలు లేరు దానికి పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం. నాకూ ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు ఏడుస్తూ వుంది. సరే కానీ మరీ పిన్ని వొప్పుకు0టు0ధా అన్నాను ఆ సంగతి నాకూ వదిలి నువ్వు రెడీ గా వుండు మీ పిన్ని పంట పండించే0దుకు .

నాకూ ఒక doubt వచ్చింది. అమ్మ ఏంట్రా నా మొడ నీకూ మాత్రమే సొంతం
అన్నా వుగా అన్నాను. అవును అన్నాను ఇప్పుడు అదే అంటున్నా ఈ మొడ మా అక్కాచెల్లెల సొంతం ఇంకా ఎవరికీ ఐనా ఇచావో. అంటే పెద్దమ్మ ను కూడా దే0గనా అన్నాను. Ummm దే0గు అని చెప్పింది. పాపం రా మీ పెద్దమ్మ దే0గుడు లేక ఎలా ఉంటుందో మీ మి పెదనాన్న చనిపోయారు కదా దే0గుడుకు అలవాటు పడ్డ పుకు మాట వినధు మీ పెద్దమ్మ పుకు బాగా దే0గీ దాని కూడా సుఖ పెట్టు. సరే కానీ ముందు నీ పుకు దే0గుతా పద అన్నాను. Umm మీ నాన్నగారు వచ్చే టైమ్ aindi నేను వంట చేయాలి అని కిచెన్ లోకి వెళ్లి డిన్నర్ రెడీ చేస్తూ0ధీ.

నేను కూడా కిచెన్ లోకి వెళ్లి అమ్మ ను గట్టిగా వాటేసుకునా. అబ్బ మెల్లిగా నానా అంటూ నేను లేచిన నా మొడ అమ్మ పిర్రల మధ్య పెట్టి గట్టిగా గుచ్చుతున. నా రెండు చేతులు అమ్మ సంకల నుండి అమ్మ రెండు సల్లు పిసికి వదులుతు వదులు నానా మీ నాన్నగారు వచ్చే టైమ్ aindi. సరే కానీ ఈరోజు రాత్రి మొత్తం నీ పుకు దే0గుతా అన్నాను. నాకూ నీతో దే0గి0చూకొవాలనీ వుంది కానీ మి నాన్నగారు వుంటారు కదా అంది. సరే పద తినడానికి అంది అమ్మ. అప్పుడు అమ్మకు ఫొన్ ఏమండీ చెప్పండి అని అమ్మ నాన్న తో మాట్లాడుతూ వుంది. అమ్మ ఏమీ అని అడిగా నాన్న ఈరోజు మనకు జాగరమే అంది నాకూ అర్థం కాలేదు మి నాన్నగారు రావటం లేదు అంది నేను ఒకసారి ఎగిరి అమ్మ ను గట్టిగా వాతేసుకునా అబ్బ వరదల రా నువ్వు రూమ్ లోకి పో నేను వస్తాను అంది ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత అమ్మ నా గదిలోకి వచ్చింది అమ్మ గట్టిగా వాతేసుకునా.

నేను అమ్మ పెదవులు కు kiss చేశాను అమ్మ కూడా నన్ను గట్టిగా ముద్దులు పెడుతున్న అమ్మ తన నాలుకను నా నోట్లోకి దూర్చి నేను అమ్మ నోట్లో వున్న అమృతని మొత్తం జుర్రుకూన నేనూ కూడా నాలుకను తన నోట్లోకి దూర్చి ఒకరికి ఒకరు గాఢాంగా కిస్ చేస్తున్న మాకు ఊపిరి ఆడకుండా వుంది ఇంకా అమ్మ ను ఎత్తుకొని బెడ్ పై
పడుకోబెట్టను రా నానా వచ్చి మి అమ్మ నీ దే0గు తట్టుకోలేక పోతున్నా అని అమ్మ అరుస్తున్నది అమ్మ జాకెట్ విపేసా ఒక సరిగా జాకెట్ లో నుండి అమ్మ సల్లు బయట పడింది నేను గట్టిగా సల్లు పిసుకుతూ వున్న ummm నానా ఇంకా గట్టిగా పిసుకు అంది. అమ్మ చనుమొనలు ను చికుతూనా ఒకసారి గట్టిగా కోరికను అబ్బ మెల్లిగా రా అని అరుస్తూ ఇంకా అమ్మ చీర కుచ్చెళ్లు మొత్తం లాగా అంటే అమ్మ పూర్తిగా నగ్నంగా చేసా.

అప్పటికే అమ్మ పుకులో రసలు వురుతునై. అమ్మ పుకులో నా నాలుకను తొసా అమ్మ రసములు మోత0 నాకేస్తూవున్న కానీ అమ్మ ఒరేయ్ నేను ఇంకా తటుకోలేను ఇంకా పుకు దే0గు అని అరుస్తూ వుంది ఇంకా అమ్మ ను ఏడిపించి0ది చాలు అని దే0గు నీ అమ్మ పుకు అంది నేను నా మొడ నూ అమ్మ పుకు పై రాస్తూ ఓకే సారి పుకు లో
మొడ మొత్తం అమ్మ పుకులోకి దూరిన మొడ అమ్మ గట్టిగా అరుస్తూ ఒరేయ్ లంజాకొడుక మెల్లగా దే0గు అని అరుస్తూ వుంది sorry అమ్మ అన్నాను ఎమ్ పర్వాలేదు నానా కాస్తా మెల్లిగా దే0గు అంది అమ్మ ఇంకా నేను స్లోగా దే0గుతూనా ummm నానా ummm అలాగే ummmmmm.

నానా కొంచెం స్పీడ్ పెంచు రా అంది అమ్మ సరే అమ్మ అన్నాను నా బంగారు కొండ అని అమ్మ ఆయాస పడుతూ గట్టిగా ముద్దు పెట్టి ఇంకా దే0గు నాన్న అంది ఇంకా అమ్మ ను కొంచెం స్పీడ్ పెంచి దే0గుతూనా ummm నానా నాకూ
ఆపోఇంది అని కార్చేసింది నేను కూడా 5 మినిట్స్ దే0గి అమ్మ నాకూ ఐపోతోంది అని అమ్మ పుకులో మొత్తం కార్చేస. అలాగే అమ్మ పుకులో నా మొడ నీ వుంచి అమ్మ పై వాళ్లను……

ఆ రాత్రి ఇంకో మూడుసార్లు అమ్మ ను దే0గి ఇద్దర0 అలసిపోయి పడకునాము…… తరువాత రోజు ఇంకా నేను హైదరాబాద్ వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను…. అమ్మ నా దగ్గరకు వచ్చి గట్టిగా కౌగిలించుకోనీ
ఏడవాడం స్టార్ట్ చేసింది అమ్మ వూరుకో అని నుదుటి పై ముద్దు పెట్టి రోజు ఫోన్ చేస్తా అని చెప్పా అమ్మ అప్పుడు నాన్న నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అంది ఏంటి అమ్మ అన్నాను. ఇపుడు కాదు నేల తరువాత చెప్తా అంది. సరే అని నేను వెళ్లిపోయాను. హైదరాబాద్ చేరగానే అమ్మ కు ఫోన్ చేసి నేను
చేరాను అన్నాను.

పెద్దమ్మ నాకూ ఎదురుగా వచ్చి కన్నా వచ్చావా అని నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకు0ది . ఆమె సల్లు గట్టిగా నా గుండె చప్పుడు ఆగినంతా పని ఐ0ది అని నా బుగ్గ పై ముద్దు పెట్టింది. చాలా అందంగా వున్నావు రా అంది నేను కూడా పెద్దమ్మ చెంపను గట్టిగా కోరికను అబ్బా నీకు ఇంకా అల్లరి భూధీ పోలేదు రా అంది ఇప్పుడు కాదు పెద్దమ్మ ముందు ముందు చాలా అల్లరి చేస్తాను అన్న umm. నేను చూస్తా ఎంత అల్లరి చేస్తాఒ అని ఇంట్లో కి వెళ్ళాము. అప్పుడు చూశా అక్క ను. అదే మా పెద్దమ్మ కూతురిని. అక్క పేరు చంద్రకళ దాని చూడగానే నాకూ మొడా లేచింది.

Em రా అలా తీనేసల చూస్తున్నావు అంది అక్క ఎమ్ లేదు అక్క అన్నాను. ఇంకా నా చెల్లెలు శ్రీ లతా. అన్నయ్య అంటూ వచ్చి గట్టిగా కౌగిలి0చూకూ0ది నన్ను
కొరికేస్తు0ధీ అబ్బా అని అరిచి గోల చేసింది.. ఇంకా నాకూ అమ్మ బాగా గుర్తుకువచ్చింది. అలా నేల రోజులు గడిచినా తరువాత అమ్మ ఫోన్ చేసింది.. హలో అమ్మ చెపు అన్నాను.. నాన్న నువ్వు తండ్రివి కాబోతూనావు అంది.. నాకూ అర్థం కాలేదు. అంటే నువ్వు కడుపుతో వున్నవ అన్న అవును అంది..

సారీ అమ్మ? అన్నాను ఎందుకు రా sorry. నేనూ కావాలనే నీతో కడుపు తెచ్చుకున్న. కానీ ఎందుకు అన్నాను. నాకూ తెలియదు నానా నీకు అమ్మ అంటే ఎంత ఇస్తామని నాకూ తెలుసు ఆదుకని నా కొడుకు ప్రేమ నా కడుపులో పెరగలని ela చేశా. మరి నాన్నగారు కీ ఈ విషయం తెలుస అన్నను మరీ em అన్నారు. ముందు భాధ పడ్డారు తరువాత
ఒప్పుకోలేకా తప్పలేదు.. అంటే నా వారసుడు నా అమ్మ కడుపులో వున్నాడు అనమాట thanks అమ్మ నా కొడుకును జాగ్రత్తగా చూసుకో అన్నాను…..

Friends ఇంతటితో ఫస్ట్ పార్ట్ పూర్తయింది. కానీ ఏమి అనుకోవద్దు storys చాలా sloga వుంది అనుకున్న.
మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. మీకు నచ్చితె e story continues చేస్తా.. లేకపోతే end chesta

Categorized in: