Nitya Puku Paccadi

మమీ పేరూ నిత్య డాడి Nitya Puku Paccadi ముంబై లో ఒక్క కాంట్రాక్ డేగరా పని చేసాడు నా పేరు చిన్ని నేను 8థ్ క్లాస్ మేము ఉండే రెంట్ హౌస్ లో ఉంటాం మా మామి కి ఒక్క క్లోస్ ఫ్రెండ్ ఉంది తన పేరు స్వాతి తన భర్త మామి ని వదిన అని పిలుస్తారు నేను బాబాయ్ అని పిలుస్తా ఆయన కార్ షో రూమ్ లో జాబ్ చేస్తాడు మా ఇంటికి వల్ల ఇంటికి కొంచెం మే దూరం మా మీ కి కూడా ఒక్క జాబ్ ఐపిచింది ఆయనే మా మీ సూపర్ మార్కెట్ లో సిస్టం

ఆపరేట్ గా చేస్తాది మార్నింగ్ 11 వెళ్లి ఈవెనింగ్ 7 కి వచేస్తాది నేను 5 కి ఇంటికి వచ్చేసా మామి వచ్చేవరకు నేను హోమ్ వర్క్ చేసి ఇంటిని శుభం గా ఉంచేదాన్ని మమీ చాలా టైడ్ అయితడి మా మీ వంట చేస్తాది మా మామి ఫ్రెండ్ నేను బాబు ను తీసుకొని రేపు ఒక్క 1 వీక్ ఊరెళ్తున్న నువ్వు కష్టం అనుకోకుండా మా ఆయన నేను వచ్చే వరకు నీ ఇంట్లోనే తింటాడు అంది మామి స్వాతి నువ్వు ఇంతలా అడగల మీ ఆయన నాకు బరువు నా మరిది కి నేను భోజనం పెట్టన నువ్వు హ్యాపీ గా వేళ్ళు థాంక్స్ బయట ఫుడ్ బాగోదు ఈయనకి వంట రాదు

అది నా బాధ సరే నే నువ్వు చూసుకు ఆయనకు కొంచెం సిగ్గు పడతాడు నువ్వు చూసుకో అంది మామి ఫ్రెండ్ మార్నింగ్ నేను స్కూల్ కి రెడి ఆయుతున మామి బాబాయ్ కి ఫోన్ చేసి మీరు ఈ రోజు నుంచి మా ఇంటి లో లే టిఫిన్ భోజనం అని అంది బాబాయ్ మీకు ఎందుకు శ్రమ అన్నాడు మీరకపోతే బాగోతు స్వాతి మరి మరి చేపిండి అంది సరే వస్తే వదిన గారు అన్నాడు బాబాయ్ వచ్చాడు టిఫిన్ టీ తగ్గి వెళ్ళిపోయాడు మామి బాబాయ్ లంచ్

కూడా పెట్టించింది బాబాయ్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఈవెనింగ్ మామి కొంచెం ముందే ఇంటికి వచ్చి వంట చేసింది బాబాయ్ ఫోన్ చేసి ఏంటి మర్ధి గారు ప్రతి సారి ఫోన్ చేస్తే కానీరా రా అంది మామి బాబాయ్ లేదు నేను బయట తింటాను లే అన్న దు మామి అద్దెమ్ కుదరదు రండి అంది బాబాయ్ వచ్చాడు డిన్నర్ చేసి తరువాత వేణు వెళ్తా వదిన అన్నాడు మామి ఇక్కడే ఉండండి అటు ఇటు ఎంతిరుగుతారూ అంది మీ రూ చిన్ని రూమ్ లో పడుకోండి అంది బాబాయ్ లేదు నేను వెళ్తా అన్నాడు కానీ వెలనిలేదు బాబాయ్ సరే అన్నాడు టీవీ చూస్తూ

ఉన్నాం నేను బాబాయ్ మామి వేడి వేడి టీ తెచ్చింది నన్ను పడుకో రేపు స్కూల్ లైట్ ఆయుతుంది అంది బాబాయ్ పోనీ వదిన చూడని పాపం అన్నాడు మామి నన్ను లకేలింది రూమ్ లో కి నేను మామి ఒక్కే డేగరా పడుకున్నాము మార్నింగ్ లేచి రెడి ఆయును బాబాయ్ రెడి అయ్యాడు నెక్స్ట్ డే సండే నేను స్కూల్ కి వెళ్లి పోయాను నాకు స్కూల్ హాఫ్ డే మామి కూడా ఈవెనింగ్ వచ్చింది నేను టీవీ చూస్తూ నా బాబాయ్ 7.30 వచ్చాడు వచ్చి నన్ను మామి ని రెడి కంది అన్నారు మామి ఎందుకు అంది నేను మూవీ టికెట్స్ తెచ్చాను

అన్నాడు మామి నేను రాను నైట్ షో నా నావల్ల కాదు అంది నేను బాబాయ్ పోర్న్ చేస్తే వచ్చింది డిన్నర్ చేసి వెళ్ళాం మూవీ 2 గంటలే 11.20 కివచ్చాము మామి కి నైట్ షో పడదు కొంచెం తల నోపిగా ఉంది అంది కుర్చీలో కూర్చుంది నేను రూమ్ లో కి వెల్లడ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్న బాబాయ్ కొంచెం ఆయిల్ వేడి చేసి మామి తలా పై మర్దనచేస్తున్నాడు మామి మీకు ఎందుకు మీ మాకు గెస్ట్ మీ తో పని చేయించుకున్నాన మీరు వెళ్లి పడుకోండి అంది బాబాయ్ పర్లేదు మీరుమూవీ రాను అన్న నేను తీసుకెళ్లను మేమి వెళ్లి పడుకో చిన్ని అంది నాకు నిద్ర వస్తుంది బాబాయ్ మామి కి మర్దన చేస్తున్నాడు నేను నిద్ర లో కి వెళ్ళాను

నాకు మెలుకువ వచ్చింది మామి పక్కన లేదు సరే హాల్లో పడుకుందేమో అనుకున్న నేను హలొ లేదు బాబాయ్ రూమ్ లో చూసా బాబాయ్ పక్కన పడుకుంది మామి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది సరే తల నోపి తో పడుకుందేమో అనుకున్న నేను వెళ్లి నా రూమ్ లో పడుకున్న 4 క్లాక్ మెలుకువ వచ్చింది మామి నా పక్కనే పడుకుంది మార్నింగ లేచి మామి టిఫిన్ చేస్తుంది బాబాయ్ కొంచెం లైట్ గా లేచాడు సండే కదా అనుకున్న నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకుంటున్న బాబాయ్ కూడా బయటకి వెళ్ళాడు ఈవెనింగ్ వచ్చాడు నైట్ డిన్నర్ చేసి నేను టీవీ చూస్తున మామి చిన్ని వెళ్లి పడుకో నాని రేపు స్కూల్ ఉంది అంది బాబాయ్ కూడా అవును నాని వెళ్లి పడుకో

అన్నాడు నేను మామి వెళ్లి పడుకున్నాము నేను పడుకున్నటు నటించ మామి నేను పడుకున్న అనుకోని మెల్లి గా బయటకి వెళ్ళింది నేను లేచి వేళ్ళ బాబాయ్ రూమ్ లో దూరింది డోర్ లాక్ చేసింది నేను బయటకు వెళ్లి నా రూమ్ కదా విండో వైపు వెళ్ళాను విండో కొంచెం సందు ఉంది బాబాయ్ మామి ని ఏంటి ఇంత సేపు అన్నాడు అది పడుకోవద అంది మామి మామి నైట్ టి వేసుకుంది బాబాయ్ లాగి లో ఉన్నాడు మామి నువ్వు తోరగా పని కానీ తే అంది బాబాయ్ మామి ని ఎద్దుకొని బెడ్ పై పడేసాడు మామా నైట్ టి తీసాడు నేను చూస్తుంది నిజమేన

అనిపించింది ముద్దులు పెడుతూ బ్ర తీసాడు నిదా డ్రాయేర్ ని లాగేసాడు లుంగీ బాబాయ్ తీసాడు మొడ్డ నిచూసా లవ్వు గా పెద్దగా ఉంది మామి కండోమ్ తొడిగింది పూకులో పెట్ట నుకుతున్నాడు మామి మూలుగుతుంది మామి నిన్న ఎమ్ దెంగవు రా పూకు పచ్చడి చేసావు అంది అంటే నిన్న మామి దెంగాడు అన్న మాట బాబాయ్ పక్కకు పడుకో పెట్టి దెంగుతున్నాడు మామి నువ్వు ఆయిల్ తో మర్దన చేసావు నా పూకు ని మర్దన చేస్తున్నావు అంది మామి అని మామి ని చాలా దెంగి దెంగి వదలడు తాను రాక ముందే నేను రూమ్ లో పడుకున్స్ ఇది జరిగింది