రమ్య ఫిగర్ సూపర్ – Part 19

రమ్య ఫిగర్ సూపర్ – Part 18

మీద నుండి చెయ్ తీసి కొంచం దిగాలుగా లేస్తూ ఉంటే “ఏమైంది….రమ్య తో మాట్లాడావ”అని అడిగింది హరిగా నా పక్కన కూర్చుంటూ…”హ……మాట్లాడ….”అని అనగానే హారిక నా కళ్ళలోకి చూస్తూ “వాళ్లిద్దరూ ఇంకా బెడ్ మీదనే ఉన్నారా….” అని అంది అనుమానం గా …నేను అవునని తలా ఊపాను…..హరిగా నిట్టూరుస్తూ “హ్మ్…..చూడండి…మీ భార్య సుకం కోసం మీరు ఒప్పుకున్నారు….ఇపుడు తాను వాడి మోజు లో ఉంది…మీరే కొంచం సర్దుకుపోండి….. ఆడదాన్ని అడకత్తెర లో ఆకు ముక్కల ఉంచాలి…అలా కాదు అని ఒక్కసారి వదిలేస్తే ఇంకా ఎవరు కంట్రోల్.చేయలేరు….

ఇపుడు మీరు చేయగలిగింది ఏమి లేదు..తనకి తాను గా మనసు మారితే తప్ప….ఎక్కువ ఆలోచించకుండా లేచి రండి బయటకి””అంటుండగా విద్య లోపలకి వచ్చి మా ఇద్దరిని చూస్తూ “ఏంటి…చాలా సీరియస్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నారు….ఏంటి విషయం…..”అంటూ నన్ను చూసి “బావ కి బట్టలు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండటం లేదు అనుకుంటా ఈ మధ్య….”అంటూ నవ్వుతూ బెడ్ రూమ్ డోర్ దగ్గరకి వేసి వచ్చి బెడ్ కి ఇంకో వైపు కుర్చీని నా చంప.మీద చేయి వేసి “ఏంటి డల్ గా వున్నారు…..ఆరోగ్యం బాగానే వుంది గా”అంటు నాకు జ్వరం ఏమైనా ఉందేమో అని చూసి “జ్వరం ఏమి లేదు లే….ఏమైంది అక్క” అని హారిక ని ఆదిగింది….

ఏముంది……ఈయన గారి ముద్దుల పెళ్ళాం ఉంది కదా…..దాని బాగోతం గురుంచి…..ఇక్కడ ఈయనని ఇలా వదిలేసి రంకు మొగుడితో అదేమో బెంగళూర్ వెళ్ళింది…ఇక్కడ ఈయన ఏమో దాని కోసం ఆలోచిస్తూ లోపల బాధ పడుతున్నారు చూడు…” అని ఈర్ష్య తో హారిక విద్య తో అంటుంటే నేను నా తల మీద చేయి వేసుకుని బెడ్ హెడ్ సైడ్ వీపు ఆనించి వెనక్కి వాలుతూ “అలా మాట్లాడ మాకు హారిక….అది గిది అని…అండ్ నా భార్య” అని కళ్ళు మూసుకుని రిలాక్స్ అయ్యా…..విద్య వెంటనే హారిక వైపు కళ్ళతి సైగ చేస్తూ అలా మాట్లాడవద్దు అని సిగ్నల్ ఇస్తుంది….హారిక కొంచం కోపం గా గుండెల మీద చేత్తో కొట్టి “ఎంత చెప్పినా నువ్ దాని పిచ్చి లో మునిగి పోయి వుంన్నావ్…..

ఇక మా.మాటలు ఎం ఆనతాయి నీకు…..చి…నీకు మంచి చెప్పటం నా బుద్ది తక్కువ”అని కోపం గా లేచి బయటకి వెళ్ళింది…ఇక్కడ విద్య కొంచం.నాకు దగ్గరగా జరిగి కూర్చుని “నేను ఇలా అంటున్నాను అని ఏమి అనుకికండి బావ గారు….మీ ఆవిడ ఆ మురళి మోజు లో ఉండి మీ సోషల్ స్టేటస్ గురుంచి ఆలోచించటం లేదు అసలు…..ఆ వెధవ మీ ఇంట్లో నే ఉంటున్నది…మీ ఆవిడ తో బయట తిరుగుతుంది మొత్తం మన ఆఫీస్ లో రక రకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు…..ఎలాగో మీరు ఆవిడని వాడి నుండి వేదటేయలేరు….అది నాకు తెలుసు….కనీసం వాడిని మీ ఇంటికి రానీయకుండా చూసుకోండి….

అటు ఇటు వెళ్లి ఈ విషయం మీ తమ్ముడి చెవిన పడితే ఆయన కచ్చితం గా మురళి ని ఊరికే వదిలిపెట్టడు…..”అని అంటుండగా నేను “హ్మ్మ్….అవును……ఇకనుండైన జాగ్రత్త గా ఉంటా…..”అని అంటుండగా హరిగా ప్లేట్ లో నాకు టిఫిన్ తీసుకువచ్చి పక్కన పెట్టి “ఇక లే…..టిఫిన్ చేసి టాబ్లెట్స్ వేసుకో…ఆఫీస్ కి వెళ్ళారా ఈరోజు….9 అవుతుంది” అని అంటుండగా నేను లేస్తూ దుప్పటి కింద నగ్నం గా ఉండటం వలన విద్య ముందు పైకి లెవటానికి కొంచం ఇబ్బంది పడుతూ లుంగీ కోసం వెతుకుతున్న….విద్య ఇంతలో నా మీద నుండి దుప్పటి లాగుతూ ఉంంటే నేను చేత్తో దుప్పటి పట్టుకుని “ఆ..ఆగు…లోపల ఎం లేదు”అని అనగానే విద్య నవ్వి “ఏంటి..

నేను చూడలేదా ఏంటి మీది ఇంతకుముందు…..పర్లేదు లేవండి..దుప్పటి మాదటపెడతాను…”అని నా చేతిలో దుప్పటి లాగేసింది….ఇంట్లో నా బాడ్ రూమ్ లో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ ముందు నేను నగ్నం గా నిలుచుని ఉన్న….టవల్ కోసం నేను కబోర్డు వైపు వెళుతుబితే విద్య నా మడ్డ వైపు చూస్తూ “బావ గారిది వాళ్ళ తమ్ముడు కంటే చిన్నది తెలుసా…..”అని హారిక తో అంటుంటే హారిక నవ్వుతూ “మా.ఆయన తో పోల్చుకుంటే ఇది పెద్దదే నే…గౌతమ్ ది ఇంకా చిన్నది కదు….”అని అంది హారిక…..”అవునక్క……నిజమే….గౌతమ్ బావది చాలా చిన్నది…..మా ఆయన దానితో పోల్చుకుంటే గౌతమ్ బావ ది చాలా చిన్నది “అని కొంచం గర్వం గా చెప్పింది విద్య…..నేను టవల్ తీసుకుని చుట్టుకుని స్నానము కి వెళ్తుంటే హారిక నన్ను చెయ్ పట్టుకుని దగ్గరకి లాగి “టిఫిన్ చేసి వేళ్ళు…చల్లరి పోతుంది”అని అంటూ టవల్ కింద చెయ్ పెడుతూ ఉంటే నేను తన చెయ్ నెట్టేసి “లేదు…బ్రష్ చేయక్జ్నడా ఏమి తినను నేను”అని చెప్పి నేను స్నానం కి వేళ్ళ….

హారిక బెడ్ రూమ్ సద్దుతూ ఉంటే విద్య బెడ్ సెట్ చేస్తూ ఉంది….హారిక విద్య తో “అవును ఏంటీ మీ ఆయన నా వైపు అదోలా చూస్తున్నాడు …చాలా రోజుల నుండి గమనిస్తున్న” అని అనగానే విద్య “హ్మ్మ్…అవునక్క…..నీ సళ్ళు చాలా బాగుంటాయి ఆట….నిన్ను ట్ర్య్ చేస్తున్నాడు …నాతో చెప్పాడు సిగ్గు లేకుండా…”అని అనగానే హారిక న్నవ్వి “అవునా…ఏమన్నాడు..” అని అడిగింది….”ఒకసారి నిన్ను సెట్ చేయమన్నాడు….సిగ్గు లేకుండా నన్ను అడిగాడు నిన్ను ఒపించమని….నీది,,బావగారు సంగతి తెలుసు ఆయనకి”అని అనగానే హారిక కొంచం ఆశ్చర్యం గా “ఎలా తెలుసు…..రమ్య తో చెప్తాడెమో…..”బి అనగానే విద్య”ఎం చెప్పడు లే అక్క….కానీ ఈవిడ వేషాలు మా.

ఆయనకి తెలియకుండా ఉంటే చాలు…ఒకవేళ తెలిస్తే తన అన్నయ్య బాధ పడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోరు” అని అంటూ “నువ్ కొంచం మా ఆయనకి దూరం గా ఉండు….అసలే నీ మీద కన్ను ఉంది”అని అంది….హారిక “నేనేం చేయలేదే తల్లి….ఇందాక నేను కిచెన్ లో పని చేస్తుంటే లోపలకి వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో వాటర్ తీసుకుంటూ మీ ఆయనే కావాలని నా వెనక నుండి తాకుతూ వెళ్ళాడు…..తిరిగి చూస్తే నవ్వుతున్నాడు నా వైపు చూస్తూ…”అని అనగానే విద్య కోపం గా “ఆయనకి ఆల్రెడీ గట్టిగా వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చా అక్క…ఇలాంటి వి నాకు ఇష్టం ఉండదు అని….చి…ఈ మగాళ్లు అందరూ ఇంతే….అందుకే నాకు పెళ్లి వద్దు అణా….