రమ్య ఫిగర్ సూపర్ – Part 20

రమ్య ఫిగర్ సూపర్ – Part 19

మీరే బలవంతం గా చేశారు…”అని వేసుకుంటూ పని చేసుకుంటుంటే ఇంతలో అజయ్ బెడ్ రూమ్ కి వచ్చి ” ఏంటి సంగతులు…అన్నయ్య ఎడి…”అంటూ హారిక వైపు చూస్తూ వచ్చి బెడ్ మీద కూర్చుంటుంటే విద్య కోపం గా “మీరు వెళ్లి బయట కుర్చుండి… ఇక్కడ ఎందుకు మీరూ…వెళ్ళండి….”అని కోపం గా అనగానే అజయ్ కొంచం ఆశ్చర్యం గా “ఏమైందే నీకు…..ఎందుకు అంత కోపం…మాములుగా చెప్పు…” అంటూ వెళుతుంటే విద్య ఇంకా కోపం గా “హా…హ….. మామూలుగానే చెప్ప నేను….ముందు బయటకి వేళ్ళు…సిగ్గు ఉండాలి మనిషన్నాకా…..కామం తో కొచుకుంటున్నావ్….ఒకరు చాలరా మీకు…ఊరు మీద పడి పరువు తక్కువ పనులు చేసేప్పుడు…..”అని అంటుంటే అజయ్ నోరు మూసుకుని బయటకి వెళ్ళాడు…విద్య కి ఇంకా కోపం తగ్గలేదు…..దిండ్లు సరి చేస్తూ “చి..

వీళ్ళ ఫామిలీ అంతా ఇంతే అనుకుంటా అక్క……చూడు..అన్నయ్య ఒకటైప్ …తమ్ముడు ఇంకో టైప్….ఇద్దరికి సిగ్గు లేదు……”అని అంటుండగా నేను స్నానం చేసి బయటకి వచ్చి వెంటనే ఫోన్ తీసుకుని చూస్తూ ఒక మెయిల్ వస్తే అది చూసి విద్య కి ఇచ్చా….విద్య నా మొబైల్ లో మెయిల్ చూస్తూ “అక్క….ఇక సద్దుకోండి…..గౌతమ్ బావ కి యూకే లో పోస్టింగ్ ఇచ్చారు….10 డేస్ లో వెళ్ళాలి”అని అనగానే హారిక కొంచం.

ఆశ్చర్యం గా…”అదేంటి…..ఇంకా వన్ ఇయర్ అయినా పడుతుంది అని అన్నారు ఆయన”అని అంది..వెంటనే విద్య “లేదు…అది.చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్…..నాకు తెలిసి సర్ కూడా వస్తారు మీరు వెళ్లిన ఒక ఆరు నెలలకు…..”అని అంటూ నా వైపు చూస్తే నేను బట్టలు వేసుకుంటూ “అవును…..నేను ఇక్కడే ఉండిపోదాం అనుకున్న….కానీ హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు నన్ను కూడా యూకే వెళ్ళటానికి రెడి అవమన్నరూ మెల్లగా…..ఇక్కడ కన్నా యూకే లో మనకి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లు ఉన్నాయి….” అని చెప్పగానే హారిక కొంచం డల్ గా అయిన్ది…..

విద్య హారిక తో “ఏమి అక్క….ఎం బాధ పడకు….ఇక్కడ కన్నా అక్కడే చాలా బాగుంతది….బావ శాలరీ కూడా బాగా పెరుగుద్ది…”అని అనగానే హారిక “అది కాదే నా బాధ….మీ బావ గురుంచి నీకు తెలుసు కదా….ఇక్కడ ఉంటేనే కనపడిన ప్రతి ఆడదాన్ని వదిలి పెట్టడు….ఇక అక్కడ ఆ తెల్ల తోలు ముండల తో ఇంకా ఎలా ఉంటారో తెలుసు కదా….”అని అనగానే నాకు గౌతమ్ ఇంటక ముంది మా Md సిస్టర్ తో చేసిన బాడ్ బేహావిఔర్ గుర్తు వచ్చింది….వెంటనే విద్య తో “అవును విద్య…నీకు గుర్తు ఉందా….వైజాగ్ లో వెజ్న్నపుడు ఒకసారి గౌతమ్ ని తీసేయాలి చూసారు..తెలుసా….చాలా కష్టం మీద వనజ మేడం ని ఒపించా…ఒకప్పుడు తాను నా కింద నే ట్రైనీ గా వర్క్ చేసింది కాబటీ కనీసం నాకు అలా అడిగే ఛాన్స్ వచ్చింది….

ఇంకోసారి ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగితే ఇక అంతే…ఎవరు ఏమి చేయలేరు….రాజు సర్ అంత సాఫ్ట్ కాదు వాళ్ళ వైఫ్…చాలా కోపం.ఎక్ఖవ ఆవిడకి…జాగర్త గా వుండమని చెప్పు ఒకసారి హారిక”అంటూ నేను బట్టలు వేసుకుని టిఫిన్ తింటూ బయటకి వెళ్లి నా తమ్ముఇతో కూర్చుని మాట్లాడుతూ టిఫిన్ చేసి ఆఫీస్ కి బయలు దేరా….. అజయ్ కాసేపు తర్వాత హారిక ని వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలి విద్య ని గౌతమ్ ని ఆఫీస్ లో డ్రాప్ చేసి వెళ్ళాడు……నేను ఆఫీస్ కి వెళ్లిన వెంటనే రమ్య కి కాల్ చేసి ఈవెనింగ్ కి వీలైనంత ఎర్లీ గా టికెట్ చేశా……రమ్య లేట్ నైట్ కి చేయమని చెప్పిన వినకుండా ఈవెనింగ్ 7 కి చెన్నై లో ల్యాండ్ అయ్యేలా టికెట్ చేసి సాయంత్రం కోసం వైట్ చేస్తూ ఉన్న….

సాయంత్రం నాలుగు అవగానే రమ్య కి కాల్ చేసి బయలు దేరావ అని అడిగా….రమ్య రొప్పుతూ “హ…హ…హ్మ్…..హ్మ్….ఇపౌడే…….హ…బయలుదేరుతున్న……హ్మ్…..ఒక ఆ. అరగంట….హ్మ్మ్….లో ఎయిర్పోర్ట్ కి…హ్….వెళ్తా….హ్మ్మ్…..”అని అంటుంటే నేను “ఇంకా ఏంటి రమ్య……త్వరగా అవగొట్టి వేళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ కి…..6.15 డిపార్చర్…..వన్ అర్ బెఫోర్ వెళ్ళాలి…..అని అనగానే…”హ….హ్మ్మ్….హమ్మ….అయిపోతుంది ఒక 10 మినిట్స్ లో బయలుదేరుత…..ఇదిగో….ఇప్పుడే క్యాబ్ బుక్ చేస్తా…..హ…..హ్మ్మ్….”అంటూ ఫోన్ పక్కన పెట్టి త్వరగా కానివ్వు ర….ప్లీస్…..టైం అవుతుంది..నాకు ఇక ఓపిక లేదు…ఇప్పటికే 3, 4 సార్లు అయిన్ది నాకు…ఇక నా వల్ల కాదు…..హా….అమ్మా….వద్దు…వద్దు….ప్లీస్…..కొరకొద్దు…మచ్చలు పడుతున్నాయి ర….ప్లేయస్సే…….హ్
.స్……స్…….స్…..వైస్……..హ……ఇక వాదులు……రక్తం వస్తుంది మళ్ళీ….గా…హమ్మ……ప్లీస్……”అని చాలా పెద్దగా అరుస్తూ వాడిని బతిమిలాడుతు ఉంది…..

ఇంకో 5 నిమిషాలు పైనే నాకు రమ్య మూలుగులు…..అరుపులు…….మంచం సౌండ్ లో…వాళ్ళ తొడల చప్పుడు పెద్దగా వినపడుతున్నాయి…చివరగా మురళి పెద్దగా మూలుగుతూ “లంజ…హ….అవుతుంరే……హ…..”అని రమ్య పూకు లో కారుస్తూ ఉంటే “హ్మ్…..హ……హమ్మ…కానీ…”అంటూ వాడిని గట్టిగా వాటేసి మూలుగుతూ ఉంది…..ఇంకా రెండు నిమిషాలు ఏమి సౌండ్ లు లేవు కేవలం వాళ్ళ ఇద్దరి శ్వాస తప్ప……ఇక్కడ నా పాంట్ లో మడ్డ గట్టిగా అవటం నాకు తెలుస్తూ ఉంది…..రమ్య మాటలు ఇంతలో ఫోన్ లో నాకు వినపడుతింటే మళ్ళీ నేను ఏఆర్ఫోన్స్ పెట్టుకుని వింటున్న…..”హ్మ్మ్ మురళి….మళ్ళీ ఎప్పుడు ర…..ఈ సాటర్డే వచ్చేయి ర…..ఎం కాదు…ఫ్లైట్ టికెట్ చేస్తా….. నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ వస్తుంది…నేను ఉండలేను…..”అని అంది….”

ఈ వీక్ మొత్తం ట్రైనింగ్ వుందే… లేకపోతే వచ్చేవాడిని…..మీ ఆయనతో సరిపెట్టుకో లంజ ఈ ఒక్క వారం”అని అనగానే రమ్య తన పై పనుకున్న వాడి వీపు మీద కొట్టి “నోరుముయ్….దెంగుడు ఒకటేనా……ప్రేమతో రమ్మని అడుగుతుంటే ఎందుకు ఎస్త్రాలు చేస్తావ్…….”అని అనగానే మురళి మరల రమ్యా ని గట్టిగా సళ్ళు పిసుకుతూఏడ మీద గట్టిగా కోరుకుటుంటే రమ్య మురళి ని నేటేసి “ఇక లే….ఒక్కన్తా మచ్చలు పెట్టావు…చూడు…ఆయన కి ఎం చెప్పాలి నేను…..ఆల్రెడీ నీకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు ఇంతకు ముందు ఇలా చేయొద్దు అని..”అని రమ్య లేచి రెడి అవుతుబితే “అందుకే నే లంజ నేను ఆ కసి అంతా ఇలా ఇపుడు తీర్చుకున్నా….అయినా మీ ఆయన ఆపితే నేను ఆగుతాన….నువ్ నా లంజవి….అంటే….నా ఇష్టం.వచ్చినట్లు చేస్తా….మీ ఆయన ఏమి పికలేడు…… ఇక నుండి మీ ఆయన నన్ను తిట్టిన ప్రతిసారి నేను నిన్ను ఇలానే దెంగుతా…..చూడు….వెళ్లి చెప్పు…..మీ ఆయన మీద వున్న కోపం.మొత్తం నేను నీ మీద తీర్చుకున్నా అని…..

లంజ..”అని అంటూ ఉంటే రమ్య “ఇక చాలు…ఆపు…నీకోసం ఆయన అంత చేస్తుంటే …..కొంచం కూడా…నాకు సిగ్గుందాలి…నీ మొడ్డ కోసం ఎగబడినందుకు”అంటుంటే మురళి లేచి రమ్యని వెనక.నుండి వాటేసి ” నేను కాకుండా ఎవరఏ నిన్ను ఇంత బాగా దెంగేది….చెప్పు…..నువ్ ఫ్రైడే నైట్ వచేసేయ్….మండే మళ్ళీ వెల్లుదువు…… ఆ 2 డేస్ నాకు ట్రైనింగ్ తప్ప వేరే పని లేదు….మిగతా టైం.అంతా దెంగుతా నా లంజ ని….నెక్స్ట్ వీక్ ఎండ్ కి నేనె అక్కడికి వస్తా…”అని అనగానే రమ్య “సరే…చూస్తా….ఫ్రైడే అంటే ఇంకా రెండు రోజుల్లో నే కధ ర….ఈరోజు మంగళవారం…..ఆయన వపౌకుంటే వస్తా….”అని అంది….””ఒప్పుకోకపోయిన రా……నువ్ నా లంజ వి…నేను చెప్పినట్లు వినాలి…”అని అంటూంన్నాడు…..ఇక్కడ నా.మనసులో నాకు కొంచెం టెన్షన్ మొదలు అయిన్ది…మెల్లగా వాడు నా భార్య ని ఔర్తిగా వాడి కంట్రోల్ లో కి తెచుకుంటున్నాడు…పైగా నా భార్య కూడా ఇంటక మునుపు లాగా వాడు నన్ను ఏమైనా అంటుంటే ఎదురు చెప్పటం.

లేదు వాడికి …..”సరే….టైం అవుతుంది…బయటకి వెళ్లి ఇందాక కొన్న షాపింగ్ బాగ్స్ తీసుఖఃర….. అందులో నా డ్రెస్ ఉంది…అది వేసుకుంటా…అందులో అయితే నువ్ పెట్టిన ఈ మచ్చలు కొంచం అయినా కవర్ చేయొచ్చు…..నేను ఈలోపు క్యాబ్ బుక్ చేస్తా.”అని అంటూ వాడు బయటకి వెళ్ళగానే ఫోన్ తీసుకుని స్క్రీన్ మీద నేను లైన్ లో నే ఉండటం చూసి…”మీరు ఇంకా లైన్ లొనే ఉన్నారా…..”అని అడిగింది….నేను “హ్మ్…….త్వరగా బయలుదేరు రమ్య….టైం అవుతుంది….ఫ్లైట్ మిస్ అయితే ఇక మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ నే ఉన్నాయి….”అని అనగానే “హ…ఇదిగో…ఇపుడే క్యాబ్ బుక్ చేస్తా……మీరు ఫోన్ పెట్టేయండి”అని అంది…నేను వెంటనే “సరే..సరే…”అని ఫోన్ పెట్టేస్తూ “రమ్య…..”అని అనగానే కాల్ కట్ చేయబోతున్న రమ్య మళ్ళీ “హ….చెప్పండి…”అని అంది…నేను “ఐ లవ్ యు……త్వరగా వచ్చేయి రమ్య…నిన్ను మిస్ అవుతున్న….”అని అనగానే “హ్మ్మ్…ఐ టూ విజయ్…..మిస్ యు సో మచ్……ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయండి….

నేరుగా ఇంటికి వచేస్తా నేను”అని రమ్య అనగానే నేను “వద్దు…నేను నీ కార్ వేసుకొచ్చా…..ఇది ఆఫీస్ లో నే పెట్టేసి నేను ఎయిర్పోర్ట్ కి వస్తా….కలిసి వెళ్దాం ఇంటికి….”అనగానే రమ్య “సరే మీ ఇష్టం…..ఉంటా….”అని ఫోన్ పెట్టేసింది….నేను ఒక్కడినే కూర్చుని ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటే విద్య వెళ్లిపోతానికి రెడి అయి నా కేబిన్ కి వచ్చి “సర్…నేను ఇంటికి వెళ్తున్న…మీ తమ్ముడు వచ్చారు పికప్ కి…..ఏమైనా వర్క్ ఉందా సర్”అని అనగానే “లేదు…మీరు వెళ్ళండి….నేను కాసేపు ఐఎంఆక వెళ్తా…..

”అని చెప్పగానే విద్య లోపలకి వచ్చి “ఇదిగో మీ ఇంటి కీ…. మరచిపోయా…..రమ్య అక్క వస్తున్నారు కదా”అని అనగానే “హ…7.30 ఫ్లైట్….ఆర్రైవల్…వస్తుంది”అని చెప్పగానే సరే అని విద్య బయటకి వెళ్లిపోయిన్ది…నేను అలా కూర్చుని మళ్ళీ వర్క్ చేసుకుంటుండగా రమ్య దగ్గర నుండి సెల్ఫీ మెసేజ్ వస్తే ఓపెన్ చేస….కార్ ఎక్కి బాబు తో కలిసి ఫోటో పెట్టి…”జస్ట్ గాట్ క్యాబ్ తో ఎయిర్పోర్ట్….ఐ లవ్ యు విజయ్…..”అని పెట్టింది..నేను వెంటనే హ్యాపీ సైమ్బెల్ పెట్టి “వెయిటింగ్ టు ఫీల్ యొఉర్ లవ్లీ టచ్…..” అని రిప్లై ఇచ్చా…..కాసేపు తర్వాత నేను కూడా నా కార్ ఆఫీస్ లో నే పెట్టి క్యాబ్ లో ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళిపోయి రమ్య కోసం వెదురు చూస్తూ ఉన్న…