రమ్య ఫిగర్ సూపర్ – Part 8

రమ్య ఫిగర్ సూపర్ – Part 7

నా కిక ఒంట్లో ఓపిక మొత్తం అయిపోయింది…. నిరసంగానే ఆఫీస్ కి వచ్చేసరికి మురళి బయట సెక్యురిటి దగ్గెరే కూర్చుని ఉన్నాడు….నేను వెళ్ళటం.తో నే నన్ను విష్ చేసాడు…ఇక్కడ ఉన్నావ్ ఏంటి అని అడిగితే లోపలకి అలౌఈ చేయొద్దు అన్నారు విద్య మేడం… అని అన్నారు….సరే అని నాతోపాటు లోపలకి తీసుకెళ్లి వాడిక్యాబిన్ లో.కూర్చోమని చెప్పి లోపలకి వెళ్ళేసరికి విద్య నా వెనకమాలే వచ్చింది లోపలకి….కాసేపు విద్య తో ఆఫీస్ విషయాలు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత విద్య నా ఎదురుగా కూర్చుంటూ “సర్…మురళి ని మళ్ళీ ఎందుకు సర్ తెచ్చారు సర్….”అని అడగగానే “లైట్ తీసుకో విద్య…ఇప్పుడు జాబ్ పోతే ఎక్కడికి వెళ్తాడు వాడు….ఇంకో పది రోజులు ఉంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది…పిల్లలకి ఫీస్ కూడా కట్టలేడు…. వదిలేయ్…గట్టిగా వార్నింగ్ ఇద్దాం… లోపలకి పిలువు…..”అని అనగానే విద్య కాల్ చేసి లోపలకి పిలిచింది….

నేను మురళి లోపలకి రాగానే మురళి తో “చూడు మురళి…నా సర్వీస్ లో ఫస్ట్ టైం నీవల్ల నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది….నిన్ను ఇక్కడ ఉంచటం నాకు ఇష్టం.లేదు…నిన్ను వేరే బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్న…రెడి గా ఉండు….రమ్య బాధ పడుతుంది అని నేను నిన్ను ఇన్నాళ్లు చూసి చూడనట్లు ఊరుకుంటున్న….ఒక రెండు నెలలలో నువ్ వేరే బ్రాంచ్ కి వెళ్ళటానికి రెడి గా ఉండు….ఇష్టం లేకపోతే బునువ్ వేరే జాబ్ చూసుకుని మానేసేయొచ్చు….”అని స్టారైట్ గా చెప్పి పంపించ….విద్య కు కూడా అర్థం ఐఎంది…..

నా వైఫ్ నుండి ప్లెషర్ ఉంది అని….తర్వాత వారం రోజులు పాటు మురళి పాపం బాగా జాబ్ ట్రైల్స్ చేసాడు…ఎక్కడ కూడా జాబ్ రాలేదు వాడికి…ఈ వారం రోజులు రమ్య కూడా నా దగ్గర మురళి ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు….ప్రతి రోజు ఏదొక టైం.లో.ఒక్కసారైనా నాకు నోటితో చేస్తుంది…..కానింరమ్య కి మాత్రం నేను దెంగేది సరిపోవడం లేదు…మా తమ్ముడు ఊరు వెళ్లి 10 రోజులు ఐఎంది….ఫోన్ చేస్తే ఇంకో వారం వుండింవస్తా అని అన్నాడు….

ఒకరోజు ఆఫీస్ లో సడన్ గా రమ్య నుండి కాల్ వచ్చింది…లిఫ్ట్ చేయగానే “మురళి చేత కార్ పంపండి…నేను షాపింగ్ మాల్ లో ఉన్న…”.అని అన్నది..వెంటనే మురళి ని పిలిచి కార్ కీస్ ఇచ్చి రమ్య దగ్గెరే కి వెల్లమనగానే వాడు ఆనందం గా వెళ్ళిపోయాడు….ఆరోజు సాయంత్రం రమ్య ఫోన్ నుండి మురళి కాల్ చేసి “రమ్య వున్నట్లుండి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిన్ది…. వెంటానే రండి సర్”అని హాస్పిటల్ పెరు చెప్పగానే నేను కంగారుగా లేచి ఉన్నపాలం గా న లాప్టాప్ కూడా వదిలేసి కంపెనీ కార్ లో హాస్పిటల్ కి వేళ్ళ….

అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రమ్య బెడ్ మీద పనుకుని నిద్ర పొత్తు ఉంది…లోపలకి వెళ్తుంటే నర్స్ నన్నుంకుడా అలౌఈ చెయ్యలేదు..వెళ్లి డాక్టర్ ని కలవగానే డాక్టర్ ఇంటక ముందు మమ్మల్ని చెక్ చేసిన ఆవిడ…మురళి ఫ్రెండ్….నేను రాగానే “కాంగ్రేట్స్ విజయ్…..మీ ఆవిడ 9 వీక్స్ ప్రేజ్ఞాన్త్…. ఎలాగైతేనేం…సాధించారు….కూర్చో …నీతో మాట్లాడాలి”అంటూ నేను కూర్చోగానే డాక్టర్ నాతో “రమ్య కి చాలా కొంపలికటెడ్ కేస్ లో ప్రేజ్ఞాన్త్ అయిన్ది…తన బాడీ అసలు డెలివరీ కి సపోర్ట్ చేయదు…కాబట్టి ఇక నుండి రమ్య అసలు పని చేయకుండా రెస్ట్ తీసుకోవాలి….తన వంట్లో అసలు బలం లేదు….బేబీ ని కారి చేయటానికి కావలిసిన శక్తి తనకి లేదు…ఈవెన్…షాపింగ్ లు…ఇంటి పనులు కూడా వద్దు…ప్లీస్…చాలా జాగ్రత్త గా చుకోవాలి….”అని చెప్పగానే నాకు విషయం మొత్తం అర్థం అయిన్ది…..

ఆరోజు రమ్య కి రెండు సలైన్ లు పెట్టారు….మరుసటి రోజు వరకు నేను హాస్పిటల్ లో.నఏ ఉన్న…రమ్య కనీసం కళ్ళు కూడా తెరవలేదు….తెల్లారి ఉదయం 9 గంటలకి ఇంటికి వచ్చాం…మురళి కూడా నాతోనే వున్నాడు..

మురళి కి నేను ఈరోజు ఆఫీస్ కి రాను…నువ్ వేళ్ళు అని చెప్పి నేను రమ్య కార్ లో.ఇంటికి వాస్తు కార్ లో చూస్తే వెనక సీట్ నిండా స్కూల్ యూనిఫామ్స్…బుక్స్…బ్యాగ్…. ఇంకా చాలా కొన్నారు….వీటికోసం తిరిగి తిరిగి పాపం రమ్య కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి ఉంటుంది….ఇంటికి వెళ్ళగానే రమ్య ని ఒక రెండు రోజులు నేను ఆఫీస్ కి సెలవు పెట్టి జాగ్రత్త గా చూసుకున్న…నా ఆఫీస్ కి ప్రాబ్లెమ్ అవుతుంది అని రమ్య ఇక తప్పేది లేక .మా అమ్మ కి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పగానే ఎంతో సంతోషం గా ఉన్నపళంగా అజయ్ ని తీసుకుని మా ఇంటికి వచ్చేసింది….మా అమ్మ అయితే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు…..

వచ్చిన రోజు నుండి రమ్య కి కాళ్ళు కింద పెట్టకుండా….గంట గంట కి జ్యూస్ ఇస్తూ చాలా జాగ్రత్త గా చూసుకుంది….పెళ్ళైన పడేళ్ళకి ఇక రాదు అనుకున్న టైం లో రమ్య కి కడుపు వచ్చేసరికి మా అమ్మ బాగా సంతోషం గా తన ఆరోగ్యం కూడా లేజ్క చేయకుండా రమ్య ని సేవలు చేస్తూ కూర్చుంది….నేను కూడా ఒక వారం పాటు ఆఫీస్ పనుల్లో బిజీ అయి ఉండటం వలన అజయ్ ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో నే ఉండి కావలిసిన వన్నీ తెచ్చి పెడుతూ వున్నాడు…రమ్య కీ ఒళ్ళు నీరసం గా ఉండటం వలన నన్ను వారం ను డి అసలు సెక్స్ కోసం అడగానే లేదు…రోజు నన్ను వాటేసుకుని పనుకుంటుంది అంతే…

ఒకరోజు నైట్ రమ్య నా గుండెలమీద చెయ్ వేసి నిద్ర పొతు ఉండగా మెల్లగా అజయ్ వచ్చి రమ్య పక్కన వెనకమాలే పనుకున్నాడు…వాడికి రమ్య తో కలిసి దాదాపు నెల అవుతూ డి..అందుకే ఆగలేక పోతున్నాడు…నన్ను వాటేసుకుని ఉన్న రమ్య సడన్ గా “మ్మ్…మ్మ్..విజయ్…ప్లీస్…ఓపిక లేదు…..”అంటూ ఉంటే మెలకువ వచ్చి చూసా….అజయ్ రమ్య వెనకమాలే దుప్పట్లో దూరి మెల్లగా వెనక ను డి రమ్య పూకు లో దోపుతున్నాడు…బయట మా అమ్మ నిద్ర పొత ఉంది….మెల్లగా అజయ్ తో “అరేయ్….రమ్య కి సరిగా లేదు కదా…వదిలేయ్….”అని అనగానే అజయ్ మెల్లగా “ప్లీస్ అన్నయ్య….

నెల అయిన్ది…ఆగలేకపోతున్న….” అంటుండగా రమ్య సడన్ గా నిద్ర లేచి నా వైపు చూసి కంగారుగా వెనక్కి తిరిగింది… అప్పటికే అజయ్ రమ్య నైటీ ని నడుం వరకు లేపి నైటీ మీద ను డే సళ్ళని పిసుకుతున్నాడు….కొంచం తేరుకుని రమ్య “హ…నువ్వా అజయ్…. హమ్మ….హ్…కొన్ని రోజులు ఆగవచ్చు కదా…” అంటూ నన్ను కొంచం పక్కకి నెట్టి నా గుండెలమీద తలా పెట్టి పనుకుని పిర్రలని కొంచం వెనక్కి పెట్టి మెల్లగా “మ్మ్…కానీ త్వరగా….. “అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది….

అజయ్ ఇక ఇదే ఛాన్స్ అని రమ్య మీద కప్పి ఉన్న దుప్పటి తీసి వేసి రమ్య కాళీ ని పైకి లేపి వెనక నుండి తన పూకు లో మెల్లగా దోపుతూ రమ్య చెవి దగ్గర “వదిన… హమ్…. ఏంటి….కొంచం టైట్ అయిన్ది…..హబ్బా…చాలా ….బాగుం…ది …..ఛుం…” అంటూ రమ్య చెవి కింద ముద్దు పెడుతూ మెడ మీద కొరుకుతూ గట్టిగా కాకుండా మెల్ల మెల్లగా దెంగుతూ వున్నాడు…..రమ్య కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ “హ….అజయ్…మ్మ్…కొరకకు…. హ్హ్…వారం అయిన్ది కదార… అందుకే… హ్…. టైట్ గా ఉన్న… నువ్…హ్… లూస్…హ్.హ్హ్..చ… చెస్ట్….. తావ్…. కధ…హ్….. హ్హ్…. కానీ… నాకు అవుతుం…ది…హ్హ్”అంటూ నన్ను గట్టిగా పట్టుకుని నా షర్ట్ బటన్స్ ఉడిపోయిట్లు గట్టిగా లాగి పట్టుకుని ఊపిరి బిగపట్టి ఒక్క నిమిషం అలానే ఉంది…..ఒక్కసారిగా మళ్ళీ ఊపిరి వదిలి “హ్హ్…ష్..హ్హ్”అంటూ నన్ను వదిలేసి అజయ్ ని వెనక్కి నెట్టి వెల్లకిలా పనుకుని “హ్…ఒక్క నిమిషం…ఆగు…నాకు ఇప్పుడే అయిన్ది….ష్…”అంటూ నా పొట్ట మీద చెయ్ వేసి ఇంకో చెయ్ అజయ్ మొహం మీద వేసి పనుకుని ఉంది కాసేపు…

నా పొట్ట మీద చెయ్ మెల్లగా కిందకి పంపి నా మడ్డ ని చేత్తో పట్టుకుని “ఏమండీ….మీది కూడా రెడి అయిన్ది గా …”అంటూ నీరసం గ అజయ్ వైపు తిరిగి “నీకు చేత్తో చేసుకోవటం అలవాటే కదా….ఈరోజుకి చేత్తో చేసుకోకూడదు….మీ అన్నయ్య కి అలవాటు లేదు…..”అని అడిగింది….అజయ్ వెంటనే “హమ్….హ్హ్…ప్లీస్ వదిన….కొంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్న…..”అంటూ బలవంతం గా రమ్య వద్దు అని అంటున్న సరే రమ్య చేతులు రెండు బెడ్ కి అదేంపెట్టి పట్టుకుని పూర్తిగా పైకి ఎక్కి బలవంతం గా రమ్య మీద పడి గొంతు కింద కొరుకుతూ ఒక్కసారిగా రమ్య కాళ్ళను అజయ్ మోకాళ్ళతో దూరం గా నెట్టగానే ఒక కాలు నా మీద పెట్టుకుని అజయ్ ని ఓపిక లేకపోయినా అతి కష్టం మీద పక్కకి నెడుతూ ఉంది….నేను మొత్తం చూస్తూ ఉన్న కానీ అజయ్ ని ఆపాలని అనిపించలేదు….

ఇంతలో ఒక్కసారిగా రమ్య పూకు లో అజయ్ మడ్డ ని లోపలికంటా దోపగానే “హమ్మా….నొప్పి…మెల్లగా ర…”అంటూ కళ్ళ నుండి నీళ్ళు వాస్తు ఏడుస్తూ వు ది…ఒక పది దెబ్బలు వేయగానే రమ్య మెల్లగా అజయ్ చేతులు వేడిపించుకుని అజయ్ న్నీ గట్టిగా వాటేసుకుని వాడికి సహకరించడం స్టార్ట్ చేసింది…. అలా ఒక పది నిమిషాలు అజయ్ రమ్య మీద ఊగుతూ ఉండగా రమ్య ఇంకోసారి అజయ్ ని గట్టిగా వాటేసుకుని కార్చుకుని కొంచం రిలాక్స్ అయిన తర్వాత నా వైపు చూసింది..పైన అజయ్ ఇంకా ఊగుతూ నే వున్నాడు….నా కళ్ళలోకి చూస్తూ “మీకు కూడా అంతే నా వల్ల కాదు…చేత్తో చేస్తా. ..

దగ్గెరే కి రండి….”అంటూ చెయ్ కిందకి పెట్టి నా మడ్డ ని బాల్స్ తో సహా పట్టుకుని పైకి లాగగానే నేను కొంచెం.పైకి జరిగి కొంచం పిర్రలని పైకి లేపా…నా మడ్డ చాలా గట్టిగా రాడ్ లాగా ఉండటం చూసి “హబ్బా…ఇంత కోరిక ఏంటి….స్టీల్ రాడ్ ని పట్టుకున్నట్లు వు ది….”అంటూ నా మడ్డ ని గట్టిగా ఊపుతూ ఉంది…ఇంతలో రమ్య ని దెంగుతున్న అజయ్ మడ్డ సడన్ గా బయటకి వచ్చి అలానే మళ్ళీ పొడవటం.వలన పూకు పక్కన గుచుకుని “ష్…హబ్బా… సాచానురా… దేవుడా…అజయ్…మైండ్ ఉందా లేదా…”అంటూ చేతిలో.వున్నా నా మడ్డ వదిలేసి వాడి పిర్రల మీద కొట్టి “సరిగ్గా చెయ్…ఇంటక ముందు నయం….5 నిమిషాలలో అవగొట్టేవాడివి….అనవసరం గా నేర్పిమ్చా నీకు…..”అంటూ మళ్ళీ వాడికి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ గట్టిగా వాటేసుకుంది….

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.