Vijay Sirisha La Ranku

నా పేరు విజయ్.. నేన్ రాస్తున్న మొదటి కథ.. ఇది నాకు నా వదిన కు మధ్య జరిగింది..ఆమె పేరు శిరీష..మా కజిన్ వాళ్ళ భార్య..ఆమె చాలా అందంగా ఉంటుంది..ఆమె అంటే నాకు చాలా ఇష్టం..ఆమె మీద నాకు కోరిక ఎలా కలిగందంటే, ఒక రోజు రాత్రి నేను మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను, కానీ ఆ ఇంట్లో ఎవరూ లేరు ,కానీ తలుపు మాత్రం తీసే ఉంది, ఏంట్రా ఇంట్లో ఎవరూ లేరు అని ఆలోచిస్తూ ఇంట్లోకి వెళ్లి కూర్చిలో కూర్చున్నాను..

అప్పుడే పక్కనే ఉన్న బాత్రూంలో నుంచి స్నానం చేసి ఇంట్లో ఎవరు లేరనుకోని ,అలాగే వొంటి మీద ఏం లేకుండా న్యూడ్ గా బయటకు వచ్చింది..నేను వెంటనే ఆమెను అల చూసి షాక్ అయ్యాను..తెల్లటి శరీరం ,మిల మీల మెరుస్తుంది..సన్నగా ఐశ్వర్య రాయ్ అంతా అందంగా కనిపించింది..దాన్ని అల చూస్తే ఏ మగాడికైన కామం తలకి ఎక్కుతుంది…తను నన్ను అల చూసి”అయ్యో” అని గబ గబ తన గదిలోకి పరిగితింది..

తనను అల చూసి నాలో రేగిన కామ కోరికలను అణుచుకుంటూ అక్కడే కూర్చున్నాను.. పది నిమిషాల తర్వాత వదిన మంచి ఆకుపచ్చని చీర కట్టుకుని బయటకు వచ్చింది..ఆమె ను అల చూస్తే దేవత కిందికి వచ్చిందా అన్నట్లుగా అన్పించింది.. తను నవ్వుకుంటూ నా దగ్గరికి వచ్చి

వదిన: సారీ విజయ్ నువ్వు ఉన్నావని అనుకోలేదు..
అని అంది..ఆ మాట విన్న
నేను: అయ్యో వదిన నేనే మీకు సారీ చెప్పాలి మిమ్మల్ని అల చూసినందుకు.. అని అన్నాను.
అందుకు తను నవ్వి
వదిన: పర్లేదులే కానీ,ఎందుకు వచ్చావు..

అని అడిగింది.నేను ఊకనే వచ్చాల్నే కానీ,ఎంటి ఇంట్లో ఎవరూ లేరు”అని అడిగాను..దానికి ఆమె నవ్వుతూ
వదిన: అందరూ బంధువుల పెళ్లి ఉందని వెళ్ళాను, రేపటికి కానీ రారు,ఈ రాత్రి కి నేను ఒక్కదాన్నే..
అని అన్నది. ఆ మాట వినగానే నాకు చాల సంతోషం అన్పించింది..నా మనసులో నేను”( ఆ ఇదే నాకు మంచి అవకాశం,ఈ రోజు దీన్ని ఎలాగైనా దీన్ని దెంగాలి”) అని అనుకున్నాను.నేను ఏదో ఆలోచించడం గమనించి వదిన”ఏంటి విజయ్ ఏదో alochinchutunnav అని అడిగింది.నాకు ఏదైనా స్త్రయిట్ గా అడగడం అలవాటు. అందుకే ఆమెతో
నేను: వదిన నిన్ను ఒక విషయం అడగనా ..

అని అడిగాను.దానికి తను ,వదిన: ఏంటో అడుగు విజయ్”అని అంది.దానికి నేను:వదిన,నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, పిచ్చి ,నాతో గడపటం నీకు ఇష్టమేనా..?”
అని అడిగాను..ఆ మాట విన్న తను షాక్ అయ్యింది..ఆ షాక్ లోనే
వదిన: ఏంటి విజయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావ్..

అని అంది.. అప్పుడు నేను”వదిన నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ఎప్పటి నుండో నీ మీద నాకు మోజు..నీకు ఇష్టం అయితే నీకు స్వర్గం చూపిస్తా; నీకు ఇష్టం లేకపోతే నా ముఖం కూడా నీకు చూపించను” అని వెనక్కి తిరగా వెళ్లి పోవటానికి రెండు అడుగులు ముందుకు వేసా.. ఆప్పుడే నా చెయ్యి పట్టుకొని ఆపింది..నేను వెనకకు తిరగ చూసా.. అప్పుడు వదిన నా వైపు వోరగా చూస్తూ ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వింది..

అంతే నాది సర్రున పైకి లేచింది..వెంటనే కౌగలించుకున్నాడు.. రెండు నిమిషాల వరకు ఇద్దరం అలాగే ఉన్నాం..ఆ తర్వాత ఇద్దరం విదిపడ్డమే..ఆ తర్వాత తన మొహంలోకి చూసాను..తను నా మొహంలోకి చూడలేక సిగ్గుతో ముఖం కిందకు దించుకుంది..ఆ తర్వాత ఆమెను చూస్తూ”వదిన గారు స్టార్ట్ చేద్దామా..అని అడిగాను.

* * * * *
తర్వాత ఏం జగబోతుందో రెండో పార్ట్ లో చూద్దాం.. ఏమైనా droughts unte msg me my email is Shanthi143ilu@gmail.com

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.