నా కోడలి పిర్రలు ఎత్తుగా గుండ్రంగా మెత్తగా ఉంటాయి

రాధిక వయసు 32. ఆమెకు ఒక కూతురు 7 ఏళ్లు. భర్త రాజారావు. కరీంనగర్ ఉద్యోగం వారం వారం వస్తుంటాడు. హైదరాబాదులో రాధిక, ఆమె కూతురు, రాధిక మామగారు అంటే రాజారావు తండ్రి మదన్ మోహన్ ( అంటే నేనేనండీ బాబూ) ఉంటారు. ఊరికే ఉండటం ఎందుకని రాధిక చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంది. తన టివియస్ స్కూటీ మీద వెళుతుంది.
నేను బాంకులో ఉద్యోగం 50 చేసి ఏళ్లకే వాలంటరీగా రిటైర్ అయ్యాను. ఇంటి వ్యవహారాలు చూచుకోడం, కోడలి అందాలు చూస్తూ లొట్టలెయ్యడం, ఇదీ నా పని.
నేను ఉదయం 5 గంటలకే నిద్రలేస్తాను. మా కోడలి పడుకొనే గదికి వెళ్లి అమ్మాయి రాధికా పాలకు వెళుతున్నా అంటాను. నిద్రలో ఉంటుంది కదా లేవదు నాకు అదే కావాలి. నా కోడలు ఎక్కువగా

బోర్లాపడుకుంటుంది. నా కోడలి పిర్రలు ఎత్తుగా గుండ్రంగా మెత్తగా ఉంటాయి.
నేను నా కోడలి దగ్గరకు వెళ్లి నా కోడలి పిర్రల మీద చెయ్యివేసి నిమురుతూ అమ్మాయి రాధికా నేను వెళ్లేనా అని అంటూ పిర్రలు పిసుకుతుంటాను. నా వేషాలు నా కోడలికి తెలుసు. ఎటూమొగుడు వారానికి కాని రాడు. పిసికించుకుంటే పోయిందేముంది అని నా చేత బాగా పిసికించుకుంటుంది.
5 నిమిషాలు నేను అలా పిలుస్తూనే పిసుకుతాను తరువాత ఉమ్ మ్ మ వెళ్లిరండి అంటుంది. నేనుసరే అని వెళతాను మరలా పాలు తెచ్చిన తరువాత నా కోడలి దగ్గరకువెళ్లి ఇంకా బోర్లా పడుకొని ఉంటే పిర్రలు వెల్లకిలా పడుకొని ఉంటే తొడలు పిసుకుతూ అమ్మాయి పాలు తెచ్చా అంటాను.
కాసేపు పిసికించుకొని నా కోడలు సరేలెండి నేను కాఫీ పెట్టి పిలుస్తాను అంటుంది.అంతే ఆ రోజుకు పిసుకుడు కార్యక్రమం అయిపోతుంది.
అలా రోజూ నా కోడలి పిర్రలు, తొడలు పిసుకుతుంటాను.
కాని బయటకుమాత్రం ఇద్దరం ఏమీ ఎరగనట్టు ఉంటాము. అదే గమ్మత్తు.

అలా కొన్ని రోజులు అయిన తరువాత మా కొడలు ఒక అడుగుముందుకేసింది. ఒక రోజు కాళ్లు నొప్పులు,మడిమ నొప్పి గా ఉంది అంది అదేంటమ్మా ఎక్కడ నొప్పి అన్నాను కాలు తీసుకొని చూస్తూ. నా కోడలు కాలు లాగేసుకుంది
ఒద్దు మామయ్యా మీరు పెద్దవారు నా కాలు పట్టుకోవద్దు అంది.
అదేంటమ్మా మీ నాన్న ఉంటే నీ కాలుపట్టుకొని ఎక్కడో చూడడా.నేను మా నాన్ననే అనుకో అన్నాను
ఏమనుకుందో ఏమో కాలు చాచింది నేను నా కోడలి కాలు తీసి నా ఒడిలో పెట్టుకున్నాను అప్పటికే నా కోడలి స్పర్శకు నాకు లండు బాగా లేచింది. నా కోడలి కాలికి నిగిడిన నా లండు తగులుతూ ఉంది. తన కాలికి తగిలేది నా లండు అని నా కోడలికి తెలుసు. కాని ఏమీ తెలియనట్టు అమ్మ అబ్మా అంటూ మూలుగుతూ ఉంది.
నేను నా కోడలి కాలు సవర దీసాను. ఆ రోజు మాత్రం బుద్ధిగా ఎక్కడ నొప్పి ఉందో అక్కడ మాత్రమే ముట్టుకున్నాను. రెండు రోజుల తరువాత మా అబ్బాయి లేటుగా వస్తానని చెప్పాడు. నేను నా కోడలు

భోజనం చేసాము. నా మనుమరాలు పెందరాడే నిద్రపోయింది. నేను నా కోడలు టివి చూస్తున్నాము. నేను కొంచెంధైర్యం చేసాను.
ఏమ్మా రాధికా! కాస్త కాళ్లు పట్టనా పొద్దుటి నుండి బాగా అలిసిపోయినట్టున్నావు. అన్నాను.
వద్దులెండి మామయ్యా మీకు ఎందుకు శ్రమ అంది అదేంటమ్మా ఇందులో శ్రమ ఏముంది. రేపు నాకు కాళ్లు నొప్పులుగా ఉంటే నువ్వు పిసకవా ఏంటి అంటే వెళ్లి నా కోడలు కూర్చున్న సోఫా కింద కూర్చున్నాను.
నా కోడలి కాలు తీసి నా తొడమీద పెట్టుకున్నాను. నా కోడలు వెనక్కు వాకళ్లు మూసుకుంది నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోమని నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ.
నేను ముందు నా కోడలి పిక్కలు పిసుకుతున్నాను.నా కోడలి పిక్కలు బాగా లావుగా ఉంటాయి. రెందు చేతులతో పిసుకుతున్నాను.
అలా పిసుకుతూ నా చేతులు నా కోడలి తొడల దాకా పోనిచ్చాను. నా కోడలు తొడలు కూడా మెత్తగా లావుగా ఉంటాయి. నేను నా కోడలి

తొడలు నిమురుతున్నాను కళ్లు మూసుకొని పడుకున్నా దానికి నా స్పర్శ కిక్ ఇస్తూ ఉంది. పిర్రలు అటు ఇటూ కదిలిస్తూ ఉంది. నేను అలా పిసుకుతూ నా కోడలి తొడలు విడదీసాను. కాని అది తన తొడలు విడదీయలేదు ఎందుకో తెలియదు. నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇంత చేయించుకున్నది తొడలు ఎందుకు విడదీయలేదు అని. కొంపదీసి నేను దాని పూకు దెంగుతాను అని అనుమానం వచ్చిందేమో. నాకు నాకడం ఇష్టం కాని దెంగడం ఇష్టం లేదు బలవంతం చెయ్యడం ఎందుకని ఊరుకున్నాను. పిక్కలు తొడలు మాత్రంపిసుకుతున్నాను.
5 నిమిషాలు పిసికించుకుంది ఏమయిందో ఏమో తొడలు గట్టిగా మూసుకుంది. అమ్మాయికి ఆర్గజమ్ అయిందనుకున్నాను ఎంతయినా దాని కన్నా పెద్దవాడిని మామగారిని దానిపూకురసం నేను ముట్టుకోడం బాగోదుకదా అందుకనేమో అనుకున్నాను. నేను దాని కాళ్లు వదిలి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను.
మరునాడు ఉదయం పాలకు వెళూతూ మామూలుగా నా కోడలి పిర్రల సేవ చేసుకుందామని వెళ్లాను. నా కోడలుముడుచుకొని పడుకొని
ఉంది.
అమ్మాయి పాలకు వెళుతున్నాను అన్నాను

వచ్చేటప్పు ఒక కేర్ ఫ్రీ పాకెట్ పట్టుకురండి అంది
నాకు అర్ధం అయ్యింది అమ్మాయిగారునిన్న సమర్త అయ్యారు అని. (సమర్త అంటే మొదటి సమర్త కాదండీ బాబూ. నెల నెలా ముట్టు అవడాన్ని మేమే ముద్దుగా సమర్త అంటాము.)
సరే అని నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక కేర్ ఫ్రీ పాకెట్ పట్టుకు వచ్చాను అందుకేనేమోనిన్న సడన్ గా తొడలు మూసుకొంది అనుకున్నాను అంతే 5 రోజులు నేను నా కోడలి దగ్గరకు వెళ్లలేదు. పాపం ఆడవాళ్లకు వాళ్ల ఇబ్బందులు వాళ్ల కు ఉంటాయి. మనం కూడా వాళ్లను ఇబ్బంది పెడితే ఎలా ఇదివరకు ఒక మోటు సామెత ఉండేది . మొగుడు చచ్చి ఒకతి ఏడుస్తుంటే మిండగాడు వచ్చి రావే అని పిలిచాడట అలా ఉంటుంది.
అలా
అందుకని 5 రోజులు రెస్టు ఇచ్చాను నేను వంటచేసి పెట్టాను నా కోడలు ఎంతో హాపీగా ఫీల్ అయింది. ఆరవ రోజు భోజనాలు చేసి టివి చూస్తున్నాము. నా కోడలు కాళ్లు పారజాపి కూర్చుని ఉంది. ఒక్కసారిగా ఒళ్లు విరుచుకుంది.

మామయ్యా ఎందుకో మామయ్యా ఒళ్లంతా నొప్పులుగా ఉన్నాయి అంది. నాకు అర్ధం అయింది.
ఏమ్మా నీ కాళ్లు పట్టనా అన్నాను
మీ ఇష్టం అంది వెనక్కు జారగిలపడి కళ్లు మూసుకుంది.
నేను దాని కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాను. రసికత కల కోడలు ఉంటే, కోడలి తొడల మధ్య పడి ఉండటం కన్నా మామగారికి మరో స్వర్గం ఏముంటుంది అనుకున్నాను నా కోడలి పిక్కలు పిసుకుతూ. అలా రా కోడలి పిక్కలు పిసుకుతూ నా చేతులు నా కోడలి తొడల మీదికి పోనిచ్చాను.
తొడలు మెత్తగా మీగడ లాగా ఉన్నాయి. బాగా లావుగా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క తొడను రెండుచేతలో పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను నా కోడలు మెల్ల మెల్లగా తన తొడలు ఎడం చేస్తూ ఉంది.
ఇదే సందని నా చేతిని ఇంకొంచెం ముందుకు పోనిచ్చాను. నా కోడలి పూకు తగిలింది పూకు మీద ఆతులు లేదు నున్నగా ఉంది. నేను

నా చేతిని ఇంకొంచెం పోనిచ్చినా కోడలి పూకు మీద నిమురుతున్నాను. నా కోడలి నోటినుండి ఇస్స్స్సి అంటూ సన్నగా మూలుగు వినిపించింది. నేను నా వేలిని కోడలి పూకులో దోపుదాము అనుకున్నాను ఇంతలో బయట ఎవరో వస్తున్నడు అలికిడి అయింది. నా కోడలు కళ్లు తెరిచి తన కాళ్లు దగ్గరగా లాక్కుంగి.
సారీ మామయ్యా. మీరు కాళ్లు పడుతుంటే అలా గే నిద్రపోయాను. ఇవ్వాళికి
చాల్లెండి అంది చీనీ యమ్మ మంచి టైములో తీసేసింది అనుకున్నాను సరేలే మరొక అవకాశం రాకపోతుందా అని అనుకున్నాను అనుకున్న అవకాశం రానే వచ్చింది.
ఒక రోజు ఉదయం నా కోడలు కూతురిని దింపి రావడానికి స్కూటీ మీద వెళ్లింది. ఇంటికి మాత్రం గాయాలతో వచ్చింది. మోకాళ్లు తొడలు అన్ని దోక్కుపోయాయి. అవన్ని న్ని గాయాలు అని నాకు తెలుసు కాని వ న అవకాశం ఎందుకు వదులుకోవాలి అనుకున్నాను.హడావిడి చేసాను. నేను నాకోడలిని బెడమీద పడుకోబెట్టాను. గాయాలుశుభ్రం చేసాను. అప్పుడు నా కోడలు చీర కట్టుకొని వుంది.

ఏంటమ్మా ఈ సమయంలో అన్ని పట్టించుకుంటే ఎట్లా అంటూ చీర విప్పాను. నీ కోడలు లంగా మీద ఉంది. లంగా బాగా తొడలదాకా లాగి బర్నాల్ రాసాను. నొప్పిగా ఉందని అంటే నా కోడలి తొడలు కాళ్లు పిక్కలు పిసుకుతున్నాను. నా కొడలు అమ్మా అబ్బా అంటూ మూలుగుతూ కళ్లుమూసుకొని పడుకొంది.
ఏంటమ్మా మూలుగుతున్నావు అన్నాను. ఏంలేదు నడుము దగ్గర కూడా గీరుకుపోయింది అంది. నేను వెంటనే నడుము దగ్గర ఉన్న లంగా బొందు లాగాను లంగాను బాగా కిందికి జార్చను. నాకోడలి పిర్రల పైన గీరుకు పోయింది. నేను ఆ
గాయం బాగా తుడి చి మందు వేసాను. మరలా లంగా కట్టుకుంటే మందు లంగాకు అంటుతుందని లంగాను అలాగే వదిలెయ్యమన్నాను. పాంటీని కూడా తీసెయ్యమన్నాను. మారు కాటాడకుండా పాంటీకూడా కిందికి జార్చింది. పిర్రలు సగం కనపడుతున్నాయి. వీపుమీద మందు రాస్తున్నప్పుడు నా చేతులకు నా కోడలి 36సి సళ్లు తగులుతున్నాయి.
నా కోడలి వళ్లంతా నిమురుతూ హాయిగా ఎంజాయి చేస్తున్నాను. మామయ్యా వెల్లకిలా పడుకోనా అంది నా కోడలు. అలాగా అమ్మా కాని మందు బట్టలకు అంటకూడా పడుకో అన్నాను నా కోడలు వెల్లకిలా

తిరిగింది. అప్పటికే నేనులంగాను నడుము దాకా ఎత్తడం వల్ల నా కోడలి పూకు నున్నగా పెద్ద సైజు బన్నులాగా నాకు దర్శనమిచ్చింది. ఇప్పటిదాకా తడమటమే గాని చూడ్డం కుదరలేదు. ఇప్పుడు నా కోడలి పూకు చూస్తుంటే నా కు లండు లేచింది. నాకు దగ్గరగానా కోడలు పడుకొని ఉంది నా లం డు దాని తొడలకు తగులుతూ ఉంది. నేను బాగా ఎంజాయి చేస్తున్నాను. నా కోడలు కళ్లు మూసుకొని మూలుగుతూంది. మరి నా
మొడ్డ స్పర్శ దానికి మాత్రం సుఖంగా లేదూ. అలా ఆ రోజు నేను నా కోడలు బాగా ఎంజాయి చేసాము.
రెండు రోజుల తరువాత నా కోడలు కిచన్ లో వంట చేస్తూ ఉంది.
అమ్మాయి రాధికా తగ్గిందా ఇంకా మందు రాయనా అంటే వెళ్లాను. అప్పుడు నా కోడలు చీర కట్టుకొని ఉంద.
తగ్గింది మామయ్యా. మీరు మందు రాస్తూ ఉంటే నేసగం తగ్గిపోయింది అందినవ్వుతూ.
నేను అంత బాగా మందు రాసానా అన్నాను కొంటెగా.

అవును అంటూ తనూ కొంటెగా నవ్వింది.
ఒక్కసారి చూడనా అన్నాను.
చూడండి అంది నా కోడలు.

నేను కింద కూర్చున్నాను. నా కోడలి చీర లంగా నడుముదాకా ఎత్తాను.నా కోడలి పూకు కనపడింది. ఆతులు బాగా ఉన్నాయి.

ఏంటమ్మా ఇలా పెంచావు. నాతో చెబితేనేను షేవ్ చేసేవాడిని కదా అన్నాను నాకోడలి ఆతుల పూకు మీద రుద్దుతూ.అనుకోని పరాణామానికి నాకోడలు ఆశ్చర్యపోయింది.
వద్దు మామయ్యా తప్పు అంది చీర లంగా కిందికి లాక్కుంటూ.
అదేంటమ్మా నేను ఇదివరకే చూసాను కదా కొత్తగా చేసేదేముంది అన్నాను. అది వేరు నేను కళ్లు మూసుకొని ఉన్నాను. నా కళ్ల ఎదుట చూడ్డం బాగోలేదు. అంది నా కోడలు.

అదా దాందేముందిలే అంటూ మరలా నా కోడలి చీరలంగా పైకి ఎత్తబోయాను. ఆ సారి నాకోడలు నాకు అడ్డు చెప్పలేదు. నీ ఇష్టం అన్నట్టు ఊరుకుంది. నేను నా కోడలి చీర లాగా బాగా పైకి ఎత్తాను. పాంటీలోకి చెయ్యిపోనిచ్చి నా కోడలి పిర్రలు నిమిరాను. ముందు భాగంలోకి చెయ్యిపోనిచ్చి నా కోడలి పూకునిమురుతున్నాను.
నా కోడలికి తట్టుకోలేని పరిస్థితి పక్కనే ఉన్న డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చుంది. నేను పక్కనే ఉన్న చేర్ కూర్చున్నాను. నా కోడలి రెండు తొడలు విడదసాను. నా కోడలు రెండు చేతులు వెనక్కు పెట్టి వెనక్కు వాలింది. నేను నా మొహం నా కోడలి తొడల మధ్య పెట్టినా కోడలి పూకు
మీద రుద్దుతున్నాను. మెత్తటి ఆతులు నా మొహానికి తగిలి గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి.
నేను నాకోడలి పూకు మీద ఆతులు అటు ఇటు నెట్టి కోడలి పూకు పెదాలు విడదీసాను. నా నాలుక నా కోడలి పూకులో దోపాను ఇస్స్ అంటూ మూలిగింది నా ముద్దుల కోడలు. నా కోడలి మెత్తటి తొడల మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకోడలి పూకునాకుతున్నాను. పాపం నా నాకుడు తట్టుకోలేక నాకోడలు బొళక్కుమంటూ తన పూకు రసం కార్చుకుంది.

పాయసం జుర్రుకున్నట్టు నా కోడలు ఐస్ క్రీం కప్పులో పాయసం జుర్రుకుంటున్నాను.
ఉమ్ మ్ మ్ రాధికా నీ
పాయసం చాలా రుచిగా ఉంది. రేపుకూడా నాకు నీ పాయసం పెట్టవా అన్నాను.

నా కోడలు సిగ్గుతో మొహంఅటు తిప్పుకొని లంగా చీరకిందికి లాక్కుంది.నేను నా నాలుకతో పెదిమల కారిన నా కోడలి పూకురసం నాక్కుంటూ బయటకువచ్చాను.
మరునాడు రాత్రి 10 అయింది. నేను మామాగారికి భోజనం వడ్డిస్తున్నాను. నువ్వు కూడా తినరాదా అన్నాను. మీరు కానివ్వండి నేను తరువాత తింటాను అంది. సరే అని నేను కానిచ్చాను. పోతూ పోతూ నా కోడలి తొడల మధ్య చేత్తో తడిమి దాని బుగ్గమీద ఒక ముద్దు పెట్టాను. కొత్త పెళ్లికూతురు సిగ్గు పడ్డట్టు సిగ్గు పడింది.
నా కోడలు భోజనం చేసి బెడ్ రూముకు వచ్చింది. అప్పటికే నేను అక్కడ నా కోడలి కోసం వైట్ చేస్తున్నాను. నా కోడలు చీర జాకెట్ లో ఉంది. అప్పటికే నా లండు బాగా లేచింది. నేను

కట్టుకున్నలుంగీలోనుండి ఎత్తుగా కనపడుతూ ఉంది. నా కోడలు చూచి సిగ్గు పడింది. నేను నా కోడలినిలాగి నా తొడల మీద కూర్చోపెట్టుకున్నాను. నా కోడలికి కూడా అలవాటు అయింది. వద్దన్నా నేను ఊరుకోనని తెలుసు. అందుకని బుద్ధి గా నా తొడల మీద కూర్చుంది.
ఎవరన్నా చూస్తారని భయం లేదు. ఇంట్లో ఉన్నది మేము ఇద్దరమే. బయట డోరు పెడితే ఇంక మా ఇష్టం.నేను కోడలి మెడ మీద నాకుతూ
ముద్దులు పెడుతున్నాను. ఒక చెయ్యి ముందుకు పోనిచ్చినా కోడలి పొత్తి కడుపు బొడ్డ తడుముతున్నాను. దాని లోతైన బొడ్డ వేలు పెట్టి తిప్పుతున్నాను. నా కోడలు కళ్లు మూసుకొని తల వెనక్కు వాల్చి మూలుగుతూ ఉంది.
నేను ఒక చేత్తో నాకోడలి బలిసిన సళ్లను పిసుకుతూ మరొక చేతిని దాని తొడల మధ్య పెట్టాను. నా కోడలి పూకులో ఒక వేలు పెట్టి ఆడిస్తున్నాను. నా ముద్దులతో నీ సళ్ల పిసుకుడితో నా కోడలికి అప్పుడే కారడం మొదలయింది. నా చేతినిండా దానిపూకురసం అంటుకుంది. నేను ఆ రసాన్ని నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించాను.

అది చూచి నా కోడలుసన్నగా నవ్వింది. నా కోడలు వెనక్కు జారగిలా పడి బోర విరుచుకొని పడుకుంది. నేను ఎత్తైన దాని సళ్లు కసా కసా పిసికేస్తున్నాను.నా కోడలి పొట్టమీద తొడల మీద సళ్ల ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తున్నాను.నేను నా కోడలి తొడ మీద తల పెట్టుకొని పడుకున్నాను. నా కోడలి తొడలు పిసుకుతూ ముద్దులాడుతూనా కోడలి పూకు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. నా మునిపంటితో నా కోడలి గొల్లి కొరుకుతున్నాను.
ఇస్స్ నెమ్మదిగా అని మూలిగింది నా కోడలు. నా కోడలి గొల్లి పెదాల మధ్య పెట్టిచప్పరిస్తుంటే ఉమ్ మ్ మ్ హా ఇస్ అంటూ తన పిర్రలు పై పై కి ఎత్తుతూ ఉంది. నేను నా కోడలి చేతిని తీసుకొని కిందికి లాగి నా
మొడ్డను నా కోడలి చేతికి ఇచ్చాను. నా కోడలు నా లండును సవర దీస్తూ ఉంది. నా వట్టకాయలను కూడా నిమురుతూ ఉంది.నాకు ఇంక త ట్టుకోలేకపోయాను. కొంచెంగా పైకి లేచి నా లండును నా కోడలి పూకు మీద పెట్టపోయాను.
అది చటుక్కున తొడలు మూసేసుకుంది. నాకు అర్ధం కాలేదు. ఇంతదాకా వచ్చి దెంగించుకోడానికి అభ్యంతరం ఏమిటి అనుకున్నాను.

Categorized in: