మేనమామ భార్యతో ఈ అనుభవం నా మేనమామ భార్యతో జరిగినది. మాదికృష్ణ జిల్లా లో ఒక పల్లెటూరు అపుడు నేను ఇంటర్ చదువు చున్నాను అపుడు నావయసు 20 (కొద్దిగా వయస్సు ఎక్కువ)మా అమ్మకు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు అదేవూరిలో వుంటారు మా చిన్న మామ కు షుమారు ముప్పది అయిదు ఏళ్ళు వుంటాయికొద్దిగా అమాయకుడు అత్త వయస్సు షుమారు ముప్పయి వుంటది వాళ్ళకు పిల్లలుకలగ లేదువాళ్ళ ఇంటి దగ్గర

సౌకర్యముగా వుంటదని మేము ఎక్కువగా అక్కడే కూర్చుంటాముఅత్త పై నాకు చెడు అభిప్రాయము లేదు మామయ్య కు కూడా నేనంటే చాల ఇష్టంఅందుకే ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళే వాడు ఒక రోజు ఉదయం నేను మామయ్యకూర్చుని టిఫిన్ చేస్తున్నాము అపుడు అత్త ఇల్లు తుడుస్తుంది అత్త వంగిఇల్లు తుడుస్తుంటే నేను అటు చూసాను అత్త వంగి తుడుస్తుంటే జాకెట్ లోనుండి రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి చాల

బలముగా లావుగా గుండ్రముగావున్నాయి నేను కళ్ళు తిప్పుకోకుండా అలాగే చూస్తున్నాను ఇంతలో అత్త నావైపు చూసింది నేను గబ్బుక్కున తల తిప్పు కున్నాను సిగ్గు వేసింది అటువైపు కూడా చూడలేదు అత్త మా అమ్మ తో చెప్తుందేమో నని భయము గా వుంది ఇంకొకఅయిదు నిముషాలు వుంది వచ్చేసానుఅత్త సాయంత్రము మా ఇంటికి వచ్చింది నాకు చాల భయం వేసింది అత్త అమ్మను నాగురుంచి అడుగుతుంది లోపల వున్నదని అమ్మ చెప్పింది నా దగ్గరకు వచ్చిందిఏమిటి నాని పొద్దున్న చెప్పా కుండ వచ్చేసావ్ అందిమామయ్య తో చెప్పి వచ్చా అత్తా అన్నానుఏమిటిరా

అంటూ అమ్మ వచ్చింది వీడు పెద్దోడు అయిపోయాడు వదినా అంది అత్తఅమ్మో చెప్తుందేమో అనుకున్నాను అదేమిటి అమ్మాయ్ అంది అమ్మలేక పోతే నాకు చెప్పకుండా వచ్చే వాడు కాదు ఈ రోజు చెప్పా కుండ వచ్చేసాడు అందిఓహో అలన అంది అమ్మఅమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చు కున్నానుసరే రేపు వస్తావుగా అంటూ అత్తయ్య అమ్మతో వెళ్లి పోయిందిమరుసటి రోజు పొద్దున్న మామయ్య కనపడి వాళ్ళ ఇంటికి తీసు కెళ్ళాడుఅత్త మాకు టిఫిన్ పెట్టి టిఫిన్ పెట్టె టపుడు తను వంగుంది అపుడు రెండుపూర్ణ కుంభాలు మళ్ళీ దర్సనం అలాగే ఒక నిమిషం చూసి తల తిప్పు

కున్నానుఅత్త గమనించిందిఏమితెలియనట్లు కాం గా వున్నాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఒరేయ్ నాని ఈ రోజుఇక్కడే బోజనము చేయరా చికెన్ వండుతున్నాను అంది అత్తఅలాగే అత్త అంటూ లేవ బోయానుఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు వంట లో హెల్ప్ చేయి అంది అత్తసరేలే అత్తా అన్నానుసరే మీరు ఆ పని చూసుకోండి నేను బయటకు వెళ్లి వస్తా అంటూ మామయ్య వెళ్లి పోయాడునేను అక్కడే కూర్చున్నానుఒరేయ్ నీవు ఇక్కడకు రారా అంది అత్తనేను కూడా అత్త దగ్గరకు వెళ్ళానుఅత్త కు వంట లో సాయం చేయ సాగాను అత్త అడిగిందల్ల అందించ సాగాను

అత్తఅందాలు అపుడపుడు చూడ సాగానుఅమ్మో అత్త చాల అందముగా వుంది అని పించిందిఅత్త సళ్ళు పెద్ద బంగిన పల్లి మామిడి పండ్ల లాగా వున్నాయిగుడ్డలు రెండు గుమ్మడి కాయలు బోర్లించి నట్లున్నాయినడుము రెండు ముడతలు పడి వుందిఇక నాకు అత్తను చూస్తుంటే విందు భోజనం లాగుందిబయట ఎంతో మంది ఆడ పిల్లను చూస్తూ వుంటా కానీ ఈ అత్త అందము ముందు అవయవసంపద ముందు వాళ్ళు ఎందుకు

పనికి రారు అనిపించిందిఅమ్మో ఇంత అందమైన అత్తను చేసు కున్న మామయ్య చాల అదృష్ట వంతుడుఅనుకున్నానా ఆలోచనలు పైకి కనపడ నీయ కుండ అత్త చెప్పినట్లు చేస్తున్నానుఇంతలో అత్త ఏదో కడుగుతుంటే తన పైట జారింది నేను నోరు తెరుచుకుని అటే చూస్తున్నానుఏమిటి చూస్తున్నావు అంది ఏమి లేదత్తా అన్నానుపైట సరిచేయరా బాబు అంది నేను తన పైట సరి చేశానుఒకసారి అత్త నా వైపు జరిగింది తన సళ్ళు నా గుండెలకు తగిలాయి ఒక్కసారిగానా మొడ్డ లేచి నుంచుంది అపుడు అత్త నా ముందుకు వచ్చి నుంచుంది తన గుద్దలునా ముందు భాగం లో తగిలాయి నా మొడ్డ తన సీట్ ను తాకింది నాకు ఒంట్లోజివ్వు మంది నేను వెనుకకు జరిగాను ఈ లోపు వంట పూర్తి అయిందిఅత్త స్నానం చేసి

వస్తానని బాత్ రూం కి వెళ్ళిందితను బయట బాత్ రూం లో స్నానం చేసి లంగా టవల్ తో నా ముందు నుండే బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది.
నేను అలాగే చూస్తూ వుంది పోయాను తను నడిచి వెళ్ళేటపుడులంగా కింది ఆ గుద్దల కదలిక నా లో కోరిక ఉవ్వెత్తున లేచే తాతలు చేసిందిఅబ్బా ఈ అత్త కుత్త దేన్గితే ఎంత బాగుండు అనిపించింది ఇంతలో అత్త నానిఅని పిలిచింది అత్త గుద్దలు చూడ వచ్చు అని గబా గబా లోపలి వెళ్ళాను తనులంగా జాకెట్ పైన వుంది ఇంకా చీర కట్టు కోలేదు అబ్బో వెనుక గుద్దలు ముందుసళ్ళు అత్త అందాల విశ్వ రూపం కనిపించిందిఏమిటి అత్తా అన్నానుఒరేయ్ నాని జాకెట్ హుక్స్ పట్టటం లేదురా పెట్టరా అందినేను ఆలోచిస్తుంటే ఏమిటిరా పెట్టూ అంది అలాగే అత్తా అంటూ ముందుకు వెళ్ళానుఅత్తకు వెనక హుక్స్ పెట్ట సాగాను అత్త కొద్దిగా నా వైపు జరిగింది అత్తగుద్దలకు నా మడ్డ తగులు చున్నది నా మొడ్డ బాగా తనను

కొచ్చిందిఇంతలో ఏమిటిరా గుచ్చు కుంటుంది అని చేయి ని వెనుకకు జరిపింది నా మడ్డ నుప్యాంటు పై నుండే పట్టు కుందిఅమ్మో ఏమిటిరా నాని నా గురుంచి చెడుగా ఆలోచిస్తున్నావ అంది లేదత్త అనివెనుకకు జరగా బోయానుమరి ఇదేమిటి అందిఅదీ అదీ అంటూ నసిగాను తను నవ్వుతు నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టుకుని నాపిచ్చి కన్నా అందినేను మాటలాడ లేదు ఇంకా బయముగా వుందిఈసారి అత్త వాటేసుకుని నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది అత్త సళ్ళు నాకుబలముగా హత్తుకున్నాయి వెచ్చగా తగులు చున్నాయి అత్త తన పెదాలతో నా పేదలనుహత్తి ఉంచింది నా మడ్డ లేచి

అత్త పూకు దగ్గరలో తగుల్లు చున్నదినాని అందిఏమిటి అత్తా అన్నానుఈ అత్త నీకు నచ్చింద నేనంటే నీకిష్ట మేనా అందినేను మాటలాడ లేదు ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నానుమాట్లాడ వేరా నేను ఇష్టం లేదా అందిఅదేమీ కాదు అత్తా అన్నానుమరి ముద్దు కూడా పెట్ట వేరా అందినేను తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టు కున్నానుఅంతేనా కొద్ది ఇష్ట మేనా అందినేను మళ్ళీ తన పెదాలపై ముద్దు పెట్టి తన నాలుకను నా నోటిలోకి లాక్కునిచీకు తున్నానుఅబ్బో ఈ అత్త అంటే చాల ఇష్ట ముందే అందికాహల ఇష్ట మత్త అంటూ రెండు సళ్ళు పిసక సాగానుఏమిటిరా ఈ అత్త ను దెంగా లని తొందరగా వుందా అన్నానుఅవును అత్తా నిన్ను దేన్గాలని తొందర గా వుంది అంటూ మళ్ళీ అత్త పెదాలపైముద్దులు పెడుతూ సళ్ళు పిసక

సాగానుఆహా ఓహో అంటూ అత్త కూడా నా పేదలను కోరక సాగిందినేను అత్త జాకెట్ హుక్స్ తప్పించానుఅత్త మొహం నా ముద్దులతో నిండి పోయిందిఏమిటిరా అంతగా ముద్దులు పెడుతున్నావ్ అంది అత్తాఅత్త నీ మీద నీ కుత్త మీద చాల మోజు గ వున్నాను అన్నాసరే మరి ఇక ఈ అత్తను నీ ఇష్ట నోచ్చినట్లు దెంగుకో నీకు అడ్డు లేదు అందిఅత్తను నిదానముగా మంచము పైకి చేర్చాను నేను కూడా అత్త పక్కకు చేరానుఅత్త పొట్ట పై చేతి తో సవర దీస్తూ నడుము మడత దగ్గరకు చేరాను నడుము మడతను కాసేపు సున్నితం గా రుద్దాను కాసేపు అక్కడ రుద్దిన తర్వాత నా చేతు

లనుఅత్త నడుము కిందికి జరిపాను అత్త లంగా బొందు తప్పించాను అక్కడి నుండి నాచేతులు అత్త తోడలపైకి చేర్చాను కాసేపు ఆ బలమైన తొడలను రుద్దాను అత్తసన్నగా మూలుగులు మొదలెట్టింది అక్కడినుండి ఒక చేతిని రెండు తొడల మధ్యకుచేర్చాను రెండో చేతితో చను మొనలను పిసక సాగానుఅత్త మూలుగు పెరిగాయి ఒక చేయి అత్త తొడల మద్య వేరొక చేతోతో ఒక చను మొనఇక నా నోటితో ఇంకో చను మొనను చీక సాగాను అత్త మూలుగుల తీవ్రత పెరిగిపోయింది అల కాసేపు చేసిన తర్వాత నా నోటిని అత్త పూకు దగ్గరకు చేర్చానుపూకుని కాసేపు నాకాను పూకు పై పెదాలను చీకాను పూకు లోనుండి అత్త రసాలనునా నోటిలోకి ఒక్కసారిగా పీల్చాను ఒక్కసారిగా అత్త అమ్మో చంపెస్తున్నవురాఅంది అత్త రసాలు నా నోటిలోకి వుప్ప వుప్ప గా వస్తున్నాయి అత్త మూలుగులతీవ్రత పెరిగి కేకలుగా మర సాగింది అమ్మో చంపెస్తున్నవురా నా పూకులోకి

నీదద్దు దిన్చేయర అని నన్ను తన వైపుకు లాక్కుంది నేను తన పెదాలపై ముద్దుపెట్టి ఎలా వుంది అత్తా అన్నానుఅబ్బో బ్రహ్మాండ ముగా వుందిరా అంది త్వరగా నీ మడ్డ ను నా పూకులోదిన్చేయర నేను తట్టు కోలేక పోతున్నాను అందినేను లేచి తన రెండు కాళ్ళ మధ్యకు చేరాను అత్త తొడలను దూరము చేశాను వాటిమద్యన ఆమె మదన మందిరము విచ్చుకుంది నేను నా మద్దను నిదానముగా లోపలితోసాను నా మద్దను పూర్తిగా లోనికి తోసేసానుఅమ్మో లోపలికంతా తోసేసావురా అంది అత్తఇక స్ట్రోక్స్ మొదలెట్టాను ఎత్తెత్తి దేన్గుతుంటే అత్త పూకు లోనుండిరసాలు

కారిపోతున్నాయిఅమ్మో ఏమి డెంగు తున్నవురా నీ అమ్మ న కోసమే కన్నదేమిర నిన్ను బలే పోటుగాడివిర కొట్టు అట్టాగే కొట్టు అనసాగింది నేను ఉత్సాహముతో ఇంకా కొట్టసాగాను అమ్మో ఏమి డెంగు చున్నవురా నీ మొడ్డ గొప్పదిరా నా పూకు బలుపు ఈరోజు తో తీరి పోవాలిర నీ మొడ్డ దెబ్బకి నా పూకు వాచీ పోతుందిరా నీతోఒకసారి దేన్గించు కుంటే ఆడది నిన్ను వొడల లేదురానా పూకుని నన్ను అమ్మో అనిపిస్తున్నవురా నా లంజోడ ఏమి

దెంగు తున్నవురామొడ్డ గల మొగాడివిర ఎంత టి ఆడదైనా నీకు దాసోహమెర దేన్గర దెంగు నీ అత్తను దెంగు స్వర్గం చుపుతున్నవురా అంది నేను సళ్ళు బలముగా పిసుకుతూ ఇంకాబలమైన స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నానుఅత్త కు ఇంకా ఊపు వచ్చిందిదెంగు దెంగు నా లంజ కోడాక పగల దేన్గర నా పూకు అమ్మో అబ్బో అంటూ అత్తకరచేసు కుంది నా మడ్డ అత్త రసాలతో తడిసి పోయింది నేను ఇంకా స్పీడ్ పెంచితప తప కొట్ట సాగాను హూ ఆహా అంటూ అత్త మూలగ సాగింది కాసేపు దెంగి నేను నారసము అత్త పూకులో వదిలేసాను కాసేపు ఇద్దరమూ అలాగే వుంది పోయాము తర్వాతలేచి

కడుగు కున్నాము బట్టలు వేసుకున్నాము అత్త నా వొళ్ళో తల పెట్టుకునిపడుకుంది కాసేపటికి మామయ్య వచ్చి తలుపు కొట్టాడు అత్త తలుపు తీసిందిబోజనము చేయ లేదా అని అడిగాడుమీ కోసమే చూస్తున్నాము అంది అత్తఆ ఎందుకు నాని కి ఆకలి గా ఉందేమో అందినాని నాకు కూడా ఆకలి తీరిందిలే అందిఅదేమిటి బోజనము చేయలేదు అన్నావుగా అన్నాడు నా పిచ్చి మామవంట చేసేటపుడు కొద్ది గ తిన్నములే అందిసరే రండి బోజనము చేద్దాము అన్నాడుముగ్గురము బోజనము చేసాముమద్యాహ్నం మామయ్య బయటకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ వేసుకున్నాముఇక అక్కడినుండి నా మకాము ఎప్పుడు అక్కడేఇంతలో అత్తయ్య కు కడుపు వచ్చిందిఅత్తా నాకు అలవాటు చేసావు నీకు నెలలు నిండిన తర్వాత నా మడ్డ కు పని ఎలా అన్నానునీకు నేను చూస్తా లేరా అంది . Evaraina unstatisfied aunties unte ping me [email protected] full privacy

1.5 2 votes
Article Rating

Categorized in: