అక్క తో అనుకోకుండా

నా పేరు శివ నేను సెలవులకి అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. బావ software జాబ్ చేస్తాడు. అక్క నేను మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్నాం. అక్క ఇంట్లో నైటీ వేసుకునేది. ఒకసారి అక్క వంగోని ఏదో తీస్తుంది అప్పుడు కనపడ్డాయి అక్క తెల్లని సండ్లు. ముచ్చుకాలతో సహా. అబ్బా ఎం ఉన్నాయ్ అనియించింది. ఆలా అక్క తన పనులు చేసుకుంటుంది. నాకు అవే గుర్తొస్తున్నయు అక్క నీ ఆలా చూడటం తప్ప అని సందేహం కలిగింది కాని మా అక్కే కదా నేను ఎం బైట వాళ్ళవి చూడట్లేదు. అయినా అక్కను నేను ఎం ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. చూడటం బాగుంది ఎం కాదులే అని నాకు నేను సర్ది చెప్పుకున్న.

ఆలా ఒకరోజు అక్క వేసుకున్న నైటీ కాస్త టైట్ గారు ఉంది అక్క బాడీ షేప్ పూర్తిగా కనపడుతుంది. నేను ఆలా చూసేసరికి నా అక్క ఇంత బాగుంది ఏంటి అనుకున్న. నాకు అక్కను అలాంటీ చూస్తూ ఉండాలని ఉంది.

అక్క బైట కూర్చొని బట్టలు ఉతుకుతుంది నాకు బోర్ కొడుతోంది అని అక్క దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతూ అక్క ను చూస్తున్న. నాకు అక్క సండ్లు చూపు తిప్పుకొనివ్వట్లేదు. అక్క నా వైపు చూస్తూ మాట్లాడుతుంది. అక్క నన్ను గమనించి ఎం చూస్తున్నావ్ రా అంది. నువ్ చాలా అందంగా ఉన్నావ్ అక్క అన్న. అవును నేను చాలా బాగుంటాను అంది నవ్వుతూ… నాలో ఎం నచ్చాయి రా అంది. నీ పర్సనాలిటీ చాలా బాగుంది అన్న.

ఏంట్రా కొత్తగా నా పర్సనాలిటీ నీ కూడా చూస్తున్నావా అంది..
చూడట్లేద్దు కాని చాలా బాగున్నావ్
సరే అని తన నైటీ నీ మోకాళ్ళ వరకు లేపుకుని లాంగలో డోపుకొని. బట్టలు ఉతుకుతుంది. అప్పుడు అక్క బ్రా బైట కు వచ్చింది. నేను దాన్ని అలానే చూస్తున్న. నేను చూస్తున్న కూడా అక్క అలాగే ఉతుకుతుంది. ఏంట్రా ఆలా చూస్తున్నావ్ అంది.
ఎం లేదు అక్క అని అక్క నీ చూసా.
బ్రా నీ ఎప్పుడు చూడలేదారా..
లేదు అక్క అన్న..
అర్థం అయింది అంతలా చూస్తుంటే.. అని అంది.
బ్రా ఎలా వాడుతారో తెలుసా అంది.
లేదు అక్క అన్న..
జాకెట్ లో వాడుతారు అని బ్రా నీ చూపించింది.
ఎందుకు వాడుతారు అక్క అన్న..

నవ్వుతూ… నా తమ్ముడివే కదా ఎం కాదులే అని..
బయలు మంచిగా కనపడతానికిరా అంది.
అవునా అన్న…
ఇప్పుడు వేసుకున్నావా అన్న
అవును అంది నవ్వుతు..
కనపడట్లేదార వేసుకున్నట్లు. అప్పటి నుండి చూస్తున్నవ్ కదా అంది….
నేను షాక్ అయ్యా..

లేదు అక్క నేను చూడలేదు అన్న..
చూసావని నాకు తెలుసు బయపడకు అంది నవ్వుతూ..
అవును అక్క చూసా.. చూడాలంపించింది అన్న.
ఇప్పటి నుండి చూస్తున్నావ్ అంది.
నువ్ తిట్టొద్దు అన్న..
తిడితే ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతారా చెప్పు అంది.
మొన్న నువ్ కిందకి వంగినపుడు నీ బయలు కనపడ్డాయ్ అప్పటి నుండి చూడాలనిపించింది..
అవునా.. లోపల ఎం వేసుకోలేదా ఆ రోజు
అవును అక్క అన్న…
వెదవ మొత్తం కనపడ్డాయా…

అవును అక్క…
అందుకేనా నీ చూపు వాటి పైన ఉంది అంది
అవును అన్న.
అక్క నాకు వాటిని చూడాలని ఉంది..
చూసావ్ కదరా అంది.
సరిగ్గా కనపడలేదు..
కనపడకపోవడం మంచిదేలే అంది నవ్వుతూ.
అక్క బట్టలు ఆరెయడానికి పైకి వెళ్తుంటే నేను కూడా వెళ్ళా… అక్క ఆరెస్తుంటే చూస్తున్న అక్కను అలాగే ఎం చూస్తున్నావ్ రా అంది. ఎం లేదు అన్న అన్న.
బట్టలు ఆరెసాక కిందకి వెళ్ళాం.

అక్క స్నానానికి వెళ్లి నైటీ తో వచ్చింది ఈసారి లోపల ఎం వేసుకోలేదు.
అక్క కిచెన్ లో ఉంది నేను ఊరికే వెళ్ళా నేను వెళ్ళప్పటికి అక్క వంగోని పల్లీలు తీస్తుంది. అప్పుడు కనపడ్డాయ్ అక్క సండ్లు ఈసారి పూర్తిగా కనపడ్డాయి. బొండల్లగా బలే ఉన్నాయ్. చూసినప్పుడు ఒకరకమైన మైకం కమ్మింది. వెంటనే అక్క నన్ను చూసి ఎప్పుడు వచ్చావ్ రా ఎం చూస్తున్నావ్ అంది..
ఎం లేదు అన్న.
మళ్ళీ చూసావా అంది..
అవును అక్క అవి చాలా బాగున్నాయి అన్న.
నవ్వి అంత బాగున్నయారా అంది.

అవును అన్న
మళ్ళీ చూడాలని ఉందా అంది అవును అన్న.
సరే అని మళ్ళీ వంగి మిగతా పల్లీలు తీస్తుంది..
అప్పుడు. అబ్బా అమ్మ ఎం ఉన్నాయ్ అక్క నాకు ఏదోలా ఉంది చాలా బాగున్నాయి అని మైకమ్ లో ఏదో ఏదో మాట్లాడుతున్న.
అరేయ్ ఎం అయింది. అంది నవ్వుతూ.
నువ్ వెళ్ళరా చూసింది చాలు అంది.
అక్క వంట చేసి వచ్చి హాల్ లో నా పక్కనా కూర్చుంది.
ఎరా ఎం అయింది ఆలా అయ్యావ్ అంది.

ఏమో అక్క నాకు కొత్తగా ఉంది అవి చూడటం అందుకే ఆలా అనిపించింది అన్న.
ఎప్పుడు చూళ్ళేదార…
చూళ్ళే అక్క నీవే 1st టైం చాలా బాగున్నాయి అవి అన్న..
నవ్వుతూ.. చూసినప్పుడు ఎం అనిపించింది రా అంది.
వాటిని తకాలని.. నిన్ను బట్టలు లేకుండా చూడాలని అనిపించింది అన్న.
అవునా.. అంది నవ్వుతు..
నువ్ నా సండ్లు చూద్దాం నాకు తెలుసురా అనుకోకుండా నీకు అవి కనపడ్డాయి. నీ కళ్ళలో ఆనందం చూసి నా తమ్ముడే కదా పోనీలెయ్ అని ఎం అనలేదు. ఒకవేళ నీకు ఆలా చూడటం తప్పు అనిపిస్తే నువ్ మళ్ళీ చూడవు.. ఎం కాదులే నా అక్కనే అని అనుకుంటే మళ్ళీ చూస్తావ్ అనిపించింది. అందుకే ఉదయం కావాలనే టైట్ నైటీ వేసుకున్న. నువ్ ఓపెన్ అయ్యావ్. చూసా అని.
నీకు ఇష్టమే కదా అని ఇప్పుడు బ్రా వేసుకోకుండా కావాలనే వచ్చా.. నువ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక మెలికలు తిరిగావ్ అంది నవ్వుతూ…

నీకు తెలిసే చేసావా అక్క ఇవన్నీ అన్న.
అవునురా నువ్ నన్ను ఆలా చూస్తూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నావ్. నువ్ వచ్చినప్పుడు డల్ గారు ఉండేవాడివి.
అందుకే నీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి అనిపించింది.
నీకు ఇష్టమా అక్క నాకు చూపించడం.
అవును రా నీ ఆనందం కోసం అంది.
థాంక్స్ అక్క అని హాగ్ చేసుకున్న.
ఇప్పుడు చెప్పురా నీకు ఎం కావాలి నా దగ్గరి నుండి అంది.
నాకు నిన్ను బట్టలు లేకుండా చూసి వాటిని తకాలని ఉంది అన్న..
సరే రా తిన్నాక నా రూమ్ కీ రా అంది.
తిని అక్క రూమ్ కీ వెళ్ళా.
అక్క పడుకొని ఉంది.
అక్క లేచి వచ్చి నన్ను కూర్చోపెట్టి.
మెల్లిగా తన నైటీ నీ బుజాల పై నుండి కిందకి అంటుంది.
నాకు మూడ్ ఎక్కువ అయి. నా మొడ్డని గట్టిగ అయింది. అక్క నా అవస్థలు చూసి ఒక్కసారిగా నైటీ కిందకి అంది.
అవి తెల్లగా గుండ్రంగా పిచ్చేకిస్తున్నాయి అక్క అన్న. అక్క నవ్వుతు అంత బాగున్నయారా అని నా చేతినీ వాటి పైన వేసుకుంది. నేను ఆగలేక వాటిని నొక్కుతున్న.
ఎలా ఉందిరా అంది అక్క.. చాలా బాగుంది అక్క అన్న.
హ్యాపీ ఆరా అంది నైటీ మొత్తమ్ విప్పు అక్క అన్న.
నా బట్టలు విప్పమంది నేను ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగకుండా బట్టలు వేప్పేసా నా మొడ్డ నిక్కీ ఉంది బాగా అది చూసి అక్క నీకు నా మీద బాగానే కోరిక ఉందిరా అంది. అవును అక్క అన్న
ఇక ఈరోజు అక్క నీదేరా ఎం అయినా చేసుకో అని తన నైటీ మొత్తం తల పైనుండి తీసేసింది.
లోపల ఎం వేసుకోలేదు.
అబ్బా ఎం ఉన్నాయ్ అక్క అందాలు ఆలా చుసిన అక్క ను పట్టుకొని లిప్కిస్ ఇచ్చి బెడ్ పైన పడుకున్నాం.
అక్క సండ్లను చీకుతూ బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ పుకు దగ్గరికి వచ్చా… చిన్నగా ఉన్న ఆతులతో పుకు అందంగా ఉంది. పుకు పెదాలను మెల్లిగా విడదిస్తూ పుకు నీ రుద్దుతూన్న
అబ్బా ఎం చేస్తున్నావ్ రా పిచ్చేకతుంది అని అరుస్తుంది.
నా నాలుక్తతో పుకు ను గెలికిన. అక్క కు మూడ్ ఆగలేక నన్ను పుకు కు నొక్కుకుంది. అరేయ్ నీ మొడ్డ పెట్టి గట్టిగ దెంగురా ఆగలేకపోతున్న అంది.

నా మొడ్డని పుకు లో పెట్టి దెంగుతుంటే అక్క ములుగులతో అరుస్తుంది. ఎం దెంగుతున్నావ్ రా అని.
నన్ను తన మీదకి లాక్కొని లిపకీస్ ఇస్తుంది.
అక్క కీ కారిపోయే టైం కీ అరేయ్ గట్టిగ చెయ్ రా అనీ కార్చేసుకుంది. అబ్బా ఎం సుఖపెట్టావ్ రా అంది.
ఆలా అక్క ను కుదిరినప్పుడల్లా దెంగే వాణ్ణి…

4.2 12 votes
Article Rating

Categorized in: