మా కామ ఆకలికి అది అడ్డురాలేదు

అలా 2-3 నెలలు గడిచాయి ఒక రోజు రాత్రి భోజనాలు చేస్తుండగా అమ్మా నన్నా ఎదో విషయంలో గొడవ పడ్డారు… మాటా మాటా పెరిగి గొడవ పెద్దదయింది… ఇద్దరు కోపంతో భిఎజనం చేయకుండా నే వెళ్ళిపోయారు… నాకు కొంచం భయం వేసింది.. ఆ గొడవ ఫలితం ఏంటి అంటే అమ్మ వచ్చి నా రూంలో పడుకుంటాను అని చెప్పింది… నాకు గుండె మీద రాయి పడినట్టు అయింది.. ”గొడవ పడింది మీరు, సిక్ష ఏమో మాకు వేస్తారా ” అని మనసులో తెగ తిట్టుకున్నాను.. ఇక చేసేదేముంది అని అన్నీ మూసుకొని పడుకున్నాను… అన్నయ్య పాపం మళ్ళీ తన గదిలో పడుకున్నాడు చాల రోజులతరువాత… నేను ఈ గొడవ ఒక రోజే అనుకున్నను కాని నా కొంపముంచడానికి 3 రోజులు ఇద్దరూ మాట్లాడుకోలేదు.. నాన్నగారేమో ఇంటికి సరిగ్గా రావడమే లేదు..
ఏదో పని ఉంది అని చెప్పి ఆ ఊరు ఈ ఊరూ తిరుగుతూ ఉన్నారు.. తెలియకుండానే వారం గదిచిపోయింది… ఇల్లు అంతా అలా సందడి లేకుండా ఉండటం అస్సలు బాగోలేదు… అమ్మ కూడ కొన్ని రోజులు మా అమ్ముమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను అని వెళ్ళింది… అమ్మ వెళ్ళిన 10 నిముషాలు అయిందో లేదో నాన్నగారు హడావిడిగా ఇంటికి వచ్చి, పని మీద కోల్కత్తా వెళ్ళాలీ అని బట్టలు సద్దుకొని వెళ్ళిపోయారు.. ఏమి జరిగిందో అంతా అయోమయం గా ఉంది… మమ్మల్ని వదిలేసి ఎప్పుడూ అలా ఇద్దరూ వెళ్ళలేదు అప్పటి వరకు..
కరువు తరువాత వరద వచ్చినట్టు ఇల్లంతా మా ఇద్దరికే ఉంది… ఏముంది… ఈ వారం రోజులు పస్తుని పూరించడానికి మేము నన్నగారు వెళ్ళిన మరుక్షణమే ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరం నలిగిపోయాం.. నాన్న ఇంకా వీధి చివరకు కూడా చేరి ఉండరు ఆ సమయానికి.. కాని మా కామ ఆకలికి అది అడ్డురాలేదు.. ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు ఉంటూనే మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ముందు వాకిలి గడియ పెట్టి అక్కడే వివస్త్రులమై ఒకరి అవయువాలు ఒకరం నాక్కున్ని, చీక్కుని కార్చుకున్నాం… అలనే ఒక 20 నిముషాలు కింద నేల మీదే పడుకొని మెల్లిగా లేచి మా పరిస్తిథిని చూసి నవ్వుకున్నాం..
అన్నయ్య లేచి బట్టలువేసుకొని కాసేపట్లో వస్తాను అని బయటికి వెళ్ళాడు.. నేను లేచి కాస్త ఫ్రెష్ అయ్యి అన్నయ్య రాకకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను.. సాయంత్రం 5 కావస్తుండగా ఫోన్ మోగింది… అమ్మ చేరినట్టు చెప్పడానికి ఫోన్ చేసింది… నాన్నగారు కూడా ఊరెళ్ళారు అని చెప్పాను.. అవున ఐతే మర్నాడే బయల్దేరి వస్తాను అంది..
నేను కొంప ముణిగింది అనుకుంటూ.. ”పర్లేదులే అమ్మా… వెళ్ళావు గా అమ్ముమ్మ దగ్గర ఒక వారం ఉండిరా.. అన్నయ్య ఉన్నాడుగా నాకేమీ భయం లేదులే… పైగా నేను కూడా కాలేజీ కి వెళ్ళను… ఇంట్లోనే చదువుకుంటాను… రోజు ఫోన్ చేస్తూ ఉండు చాలు…. ” అని చెప్పాను..
అప్పుడు అమ్మ, “అదేంటి బుజ్జీ … ఇంట్లో ఎవరూ లేకుండా ఎలా ఉంటారు మీరిద్దరూ… నాకు మనశ్శాంతి ఉండదు…. రేపు బయల్దేరి వస్తాను..”
నేను ఖంగారుగా ” ఏమొ మరి నీ ఇష్టం… మరీ ఏదో చిన్న పిల్లలం ఐనట్టు చేస్తున్నావు… అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోతే అమ్ముమ్మ కూడా బాధపడుతుంది… లేదు వచ్చేస్తాను అంటే నీ ఇష్టం… ” అని తేల్చి చెప్పాను…
”పోనీ మీరిద్దరూ మీ పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఉండండి ఈ వారం రోజులూ’ అని అంది అమ్మ…
అప్పుడు నేను కోపం నటిస్తూ” వద్దులే అమ్మా… మెమౌ ఇంకా చిన్నపిల్లలము అని అనిపిస్తే నువ్వే వచ్చేయి… మేము మాత్రం ఎక్కడికీ వెళ్ళం…ఉంటాను ఇంక..” అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసాను..
అన్నయ్య వెళ్ళి చాలా సేపు అయిందే ఇంకా రాలేదు ఎంటీ అని అలోచిస్తూ టీవీ ఆన్ చేసుకోని కూర్చున్నా.. ఇంతకీ అన్నయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళాడా అని అనుకుంటూ టీవీ లో చాన్నెల్స్ తిరగేస్తున్నా.. దదాపు అరగంట తరువాత వచ్చాడు…
”ఎక్కడికి వెళ్ళావు అన్నయ్యా నన్ను వదిలేసి…” అని బుంగ మూతి పెట్టి అడీగాను…
అన్నయ్య నన్ను దగ్గరికి తీసుకొని నా బుంగ మూతి మీద కమ్మగా ఒక ముద్దు పెట్టాడు… ”ఏమి లేదు బంగారం… మనకి ఈ వారం రోజులూ దొరకడం చాలా అదృష్టం… ఇంకేమి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు… కాని నాకు కాలేజీ లో ఒక ముఖ్యమైన అస్సైన్ మెంట్ ఒకటి ఉంది… అది రేపు సబ్మిట్ చేయాలి… నేను అది చేసేసాను ముందే, కాని మా ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చాను…. అందుకే అది వాడీ దగ్గర తీసుకొని కాలేజీ లో ఇచ్చేసి వచ్చాను….” అని గడ గడా అప్పజెప్పాడు..
నేను అన్నయ్య చేసిన పనికి ఎంతో సంతోషించి ”థాంక్ యూ అన్నయ్యా” అని అన్నయ్యని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నా…
అప్పుడు వాడు ” దేవీ గారికి ఎందుకో అంత సంతోషం..” అని అన్నాడు..
”భక్తుడి సమయస్పూర్తి, ఇంకా దేవీ గారి పట్ల అమాంతమైన ప్రేమ వలన దేవికి మిక్కిలి సంతోషము గా ఉన్నది…” అని బదులిచ్చి నవ్వాను… ఇద్దరము ఒకరిని ఒకరం కౌగిలించుకొని సోఫా లో చతికిలపడ్డాము.. అప్పుడు సాయంత్రం 7 కావస్తోంది. నాకు కాస్త ఆకలి వేస్తోంది… అప్పుడు అనిపించింది అమ్మ లేకపోవడం ఎంత కష్టమో అని… అన్నయ్య తో అంటే బయటికి వెళదాము అని చెప్పాడు.. నేను సరే అని రెడీ అయ్యి వచ్చాను… ఇద్దరం బయలుదేరాము.. అన్నయ్య టూ వీలర్ మీద చాలా సార్లు వెళ్ళాను… కాని ఈ సారి చాలా కొత్తగా ఉంది… ఇదివరకు ఏమో అన్నా చెల్లి లాగా పద్ధతిగా కూర్చునేదాన్ని… ఇప్పుడు బంధం ఏమో కానీ అన్నయ్యని గట్టిగా హత్తుకొని కూర్చున్నా… నా సళ్ళు అన్నయ్య వీపుకేసి అదిమి ఉంచాను… అన్నయ్య వెనక్కి తిరిగి ” భలే ఉంది బంగారం… ఇన్నాళ్ళూ ఎందుకు ఇలా కూర్చోలేదు…” అని అడిగి నవ్వుకున్నాడు… నేను ఏమి మాట్లాడలేదు కాని అన్నయ్య తల మీద చిన్నగా కొట్టాను..
ఇద్దరం కలిసి ఒక ఫామిలీ రెస్టారంట్ కి వెళ్ళాము… అది ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు మేము… ఇంటికి కొంచం దూరం అది.. సొ మేము ఇద్దరం బాయ్ ఫ్రెండ్ గార్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా లోపలికి వెళ్ళాము… ఒక కార్నర్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళి కూర్చున్నాము… భోజనాలు చేసేటప్పుడు అన్నయ్య కాస్త కొంటె వేషాలు వేయబోయాడు కాని నేను సహకరించలేదు… తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి 9 అయింది… ఆ రోజు రాత్రి మా మధ్య జరిగింది బహుశా జరగకూడనిది ఏమో… కాని ఇప్పుడు ఆలోచించి ఏమీ ప్రయోజనము లేదు..
ఆ రోజు రాత్రి మా మధ్య జరిగినది బహుశా జరగకూడనిదేమో.. కాని ఇప్పుడు ఆలోచించి ఏమీ ప్రయోజనం లేదు… ఇంటికి రాగానే నేను నా రూంలోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చాను.. అన్నయ్య ఎవరితోనో ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు… నేను అన్నయ్య ఎప్పుడొస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఎదో బుక్ ఓపెన్ చేసాను.. అన్నయ్య ఒక 15 నిమిషాలలో వచ్చాడు.. నాకు కోపం వచ్చింది… నన్ను వదిలేసి కింద ఫోన్లో అంత ముఖ్యమైన వాళెవరు అని… వాడు వచ్చి నా మీద చేయి వేయంగానె విసిరి కొట్టాను… దానితో వాడు ఖంగారు పడి, ” ఏంటి.. నా బంగారం… అంత విసుకు…” అని నా గడ్డం పట్టుకొని వాడి వైపు తిప్పాడు తలని.. ”బంగారం అంట మళ్ళీ… నన్ను వదిలేసి ఎవరితోనో ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నావు గా… వెళ్ళి వాళ్ళతోనే ఉండు… పో ” అని నా మొహం తిప్పేసుకున్నాను.. వాడు ఏమి మాట్లాడకుండా కిందకి వంగి నా గుద్ద మీద ఒక ముద్దు పెట్టి ” నా బంగారు పూకు ముండా.. నా ఫ్రెండ్ కి నెను సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తాను అని చెప్పాను.. మర్చిపోయాను.. అందుకే ఫోన్ చెసాను… కాని వాడేదో సుత్తి కొడుతుంటే నెను నా చెల్లి బంగారు పూకు నాకాలి ఇక పెట్టేయి అని బలవంతాన వదిలించుకొని వచ్చానూ’ అని నన్ను రెచ్చగొట్టడానికి నా సళ్ళు రెండూ చెతిలోకి తీసుకొని చక్రలలాగ తిప్పుతూ చెప్పాడు.. అప్పటికే నాకు బాగ వేడి ఎక్కిపోయింది… అన్నయ్యని హత్తుకొని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టాను.. అన్నయ్య ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నన్ను నగ్నంగా మార్చి నా అందాలని ఆస్వాదించ సాగాడు… నేను తన్మయత్వం తొ మూలుగుతూ ఆ సుఖాన్ని ఎంజాయి చేస్తున్నాను.. అలా ఒకరినొకరం ముద్దులతో ముంచేసుకున్నాక అన్నయ్య మెల్లిగ కిందకి జరిగి నా కాళ్ళని బాగ విడదీసి నా పూకు పెదాలని కసి గా ముద్దాడి, తన నాలుకని నా పూకు చీలిక పైన రుద్ది మత్తెక్కించాడు.. వాడి మొడ్డ షార్ట్ లొ ఒక గుడారం లేపి ఎప్పుడు బయతికి వద్దామా అని చూస్తూ ఉంది.. కాస్త ముందుకి వంగి వాడి షార్ట్ ని కిందకి లాగేసాను… నాగుపాము లా వాడి మొడ్డ బుసలు కొడుతు నా మొహం మీద తగిలింది… ఎదో మైకం కమ్మెసింది… వాడి మొడ్డని చేతిలోకి తీసుకొని సుతారంగా ఆడించాను… నా చేతి స్పర్శకి అది ఇంకొంచం ఎగిరిపడింది.. నేను వాడి తోలుని వేనక్కి లాగి మొడ్డ గుండు ని నోటికి ఆనించి ముద్దులు పెడుతూ కాస్త నోటిలొకి తీసుకొని పళ్ళతో కొరికినట్టు పట్టుకున్నాను… నా పూకు పెదాల్ని బాగ విడదీసి లొపలంతా తీరికగా నాకుతున్న మా అన్నయ్య, వాడి పని ఆపి,” కొరకకే, పూకు ముండా… సమ్మగా చీకు… ” అంటూ నా రెందు కాళ్ళని పట్టుకొని మంచం మీద అడ్జస్ట్ అయ్యదు వాడు నా పైకి వచ్చేలా… పైకి లేచి వాడి మొడ్డని పట్టుకొని నా నోటిలోకి తోసాడు… ” ఇప్పుడు చీకు కసి ముండా…” అని మళ్ళి ముందుకి వంగి నా కాళ్ళని చాపి నా పంగ నాకడం మొదలు పెట్టాడు…
నేను నా నలికని వాడి గుండు చుట్టూ తిప్పుతూ చీకడం మొదలు పెట్టాను… వాడికి అది బాగ కసి రేపినట్టు ఉంది… వాద్డ్ నడుము లేపి చిన్నగా నా నోటిని దెంగడం మొదలు పెట్టాడు… నా పెదాలని గట్టిగా వాడి మొడ్డ చుట్టూ పట్టి ఉంచి వాడి పోట్లని గొంతులొకి దారి దీసే లా పడుకున్నాను… అలా ఒక పది నిముషాలు నా నోటిని త్రుప్తి గా దెంగి అడుకంతా పెట్టి, వాడి రసాన్ని చిమ్మాడు.. అది గొంతులొకి వెళ్ళి ఎటూ దారి లేక నా గుటకల ద్వరా కడుపులోకి జారిపోయింది… వాడి రసాని మొత్తం మింగేసి గర్వంగా వాడికేసి చూసి కన్ను కొట్టాను… దానికి వాడు నా పూకు ని ముద్దులతొ ముంచేస్తూ.” నీ నోటిని దెంగితేనే ఇంత సుఖం ఇస్తున్నవు, అదే నీ కసి పూకుని దెంగితే ఇంకెంత సుఖంగా ఉంటుందో ” అంటూ పైకి లేచి నా నోటిలో ఉన్న వాడి మొడ్డ ని బయటికి లాగి నా మొహం మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు… వాడి ముద్దులకి నా మొహం అంత తదిసిపోయింది… కస్త లేచి వాడి గుండెల మీద పడుకొని ” అయ్యగారికి, అంత ముద్దు ఎందుకొచిందో చెల్లెలు అంత హటతుగా…” అని అడిగాను ..
దానికి వాడు ” తన అందాలతో ఇంత కసి ఎక్కించడమే కాకుండా ,తన పంగ చాపి అన్నయ్యా నాకు అంటూ పూకుని అప్ప చెప్పి, నా మొడ్డ ని చీకి, చీకి నోటిలోనే కార్పించేసి, కొంచం కూడా బయటికి రాకుండ మొత్తం గుటకలు వేస్తు మింగేసి, మెరిసే కళ్ళతో కైపుగా చూసే నీ లాంటి చెల్లెలు ఉంటే ఏ అన్నయ్యకి తన చెల్లి అంటే ముద్దు రాదు… ” అని మళ్ళీ నన్ను తదితో ముంచుతూ ముద్దాడాడు.. నాకు కొంచం సిగ్గేసింది.. ”చీ పో అన్నయ్యా…” అని అన్నయ్య గుండెలో తల దాచుకొని సిగ్గు పడ్డాను.. ”అబ్బ ఎంత సిగ్గో ముండకి… సిగ్గు పడ్డది చాలు కాని మళ్ళీ పంగ చాపు… పూకు కెలుకుథను..” అని పచ్చిగా అనే సరికి లేచి చూసాను… ఈ లోపే వాడే నన్ను లేపి కూర్చోబెట్టి నా కాళ్ళు బాగా చాపి నా పిక్కల దగ్గర పట్టుకొని వాడి మీదకి లాకున్నాడు.. దాంతో నేను వచి వాది తొదల మీద నా పిర్రలని అంచి కుర్చున్నను వాడి వైపు తిరిగి … వాడి మొడ్డ నా పూకు దగ్గరకి వచ్చింది… అప్పుడు అర్థం అయింది అన్నయ్య ఎమి చేయబోతున్నాడో..
కాని నేను పప్పులొ కాలు వెసాను అని అప్పటికి నాకు తెలియదు … అన్నయ్య తన మొడ్డని చేత్తో పట్టుకొని నా పూకు పెదాలకి ఆనించి, పైకి కిందకి రుద్దటం మొదలు పెట్టాడు.. ఇది ముందు వివరించినట్టు మాకు మామూలే.. నాకు ఇలా చేస్తే చాలా చాలా ఇష్టం… అన్నయ్య గుండు నా చీలిక కి తగిలి వంట్లో కరెంట్ పాకుతున్నట్టు ఉంటుంది.. అలా చేస్తునప్పుడు నేను నా చేతులు అన్నయ్య మెడ చుట్టూ వేసి ” ఇంక ఫస్త్ గ చేయి అన్నయ్య… చాలా బాగుంది ” అంటూ అన్నయ్య ని ఇంకా ఉత్సాహపరుస్తాను… అన్నయ్య కి కూడా నేను అలా చేయడం చాలా ఇష్టం.. అలా ఒక పావుగంట పాటు చేసి నా పూకు పెదలమీద నా పొత్తి కడుపు మీదా, కొన్ని సార్లు ఆ ఫోర్స్ కి నా సళ్ళ మీద పడేలా కారుస్తాడు.. ఇవాళ కూడా అలానే మొదలు పెట్టిన అన్నయ్య నేను తన్మయత్వం లో మూలగడం గమనించి, అదును చూసుకొని నా పూకు ద్వారం దగ్గర మెల్లెగా గుచ్చుతూ మళ్ళీ పైకి కిందకి రుద్దటం చేస్తున్నాడు… అలా ఒక పది నిముషాల పాటు చేసి ఒక ఉదుటున నా పూకు లోకి తన లావు మొడ్డని తొసాడు… అప్పటివరకు సుఖంతో గాలిలొ తేలిపోతున్న నేను, ఒక్కసారి విపరీతమైన నొప్పి వేసేసరికి ఒక అరుపు అరిచి ఈ లొకం లోకి వచ్చి కింద చూసాను… అన్నయ్య మొడ్డ గుండు దాతి ఇంకాస్త నా పూకు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది.. నా నోటిలో మాటలు లేవు… అప్రయత్నంగా కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి… ఆ నొప్పి చాల బాధాకరంగా ఉంది… అన్నయ్య ఏమొ నన్ను హత్తుకొని గత్తిగ అలనే ఉన్నాడు… నేను తెరుకొని అన్నయ్య ని తోయడానికి ప్రయత్నించాను.. కాని వాడు బాగ బలంగా నన్ను పట్టుకొని కొంచం కూడా కదల లేదు… ”అన్నయ్యా… ప్లీస్ ఇక చాలు …. బాగా నొప్పిగా ఉంది… ప్లీస్ ఆపు… నన్ను వదులు ఇంక…” అని ఎదుపు గొంతు తో అన్నయ ని బ్రతిమిలాడుకున్నాను.. కాని వాడు ఏమాత్రం చలనం లేకుండా అలానే కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాడు… నేను నొప్పిని ఓర్చుకొదానికి ప్రయత్నించాను కాని ఆ నొప్పికి నా కళ్ళలొ నుంది నీరు కారి నా బుగ్గల మీదకి పాకుతూ ఉన్నాయి… కాస్త నొప్పి తగ్గుమొహం పట్టింది అనే సమయం లో అన్నయ్య ఇంకొంచం లొపలికి తొసాడు గట్టిగ… అంతే అప్రయత్నంగా ఒక పెద్ద కేక పెట్టాను… కింద చూస్తే మొత్తం రక్తం కనిపిస్తోంది.. అన్నయ్య నన్ను చంపేస్తున్నడు అనుకున్నాను… (నాకు నిజంగా కన్నె పొర, మొదటి సారి చేస్తె అంత నొప్పి ఉంటాయి అని తెలియవు అప్పుడు..) తడి కళ్ళతో అన్నయ్య ని బ్రతిమిలాడుకున్నాను.. కాని వాడు నా పిర్రల మీద చేతులు వేసి నా మొల వాది మొలకి ఆనుకొని ఉండేలా బలంగా పట్టుకొని ఉన్నాడు… .
కింద చూస్కున్నాను… మా ఇద్దరి మొలలు ఆనుకొని ఉన్నయి… అన్నయ్య ళావుపాటి మొడ్డ, కొంచం కూడా కనపడుట లేదు.. నా పూకు గోడలని చీల్చుకొని లోపలకెళ్ళి దాక్కుంది… ఇద్దరి శరీరాలు కలిసిన చొతు రక్తం తొ ఎర్రగా తదిసి ఉంది… నేను ఏమి చేయలేక కళ్ళు మూసుకోని నొప్పిని ఓర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ, కంటి నుంది ధారలా కారే కన్నీటిని ఎడమచేతితొ తుడుచుకుంటూ ఉన్నాను… అన్నయ్య కాస్త కాస్త కదల సాగాడు… వాడి మొడ్డని బయటికి లాగ సగాడు… వాడు బయటికి తీస్తున్న వస్తున్న మంటకి నా చేతులు వాడి పిర్రల మీదకి వేసి ఆపబోయాను.. అది గమనించిన అన్నయ్య… ” ఆగవే.. ముండా… మళ్ళి దింపుతాను లే” అని సగం దాక బయతికి తీసిన వాడి మొడ్డని మళ్ళీ ఒక తోపు తో నా పూకు అడుక్కంతా దింపాడు.. నాకు నొప్పి తలవరకు పాకింది… ఇంక ఏదుపు ఆగలేదు… అన్నయ్య కూడా ఆగలేదు… అలా కాస్త కాస్త బయటికి తీయడం మళ్ళీ లోపలికి తోయడం చేస్తునే ఉన్నాడు ప్రతి 2 నిముషాలకు… అల ఒక 10 నిముషాల తరువాత నొప్పి స్థానం లో మెల్లిగా సుఖం రా సాగింది… అన్నయ్య కదలికలు కాస్త వేఘం అందుకుంది… నా చేతులు అప్రయత్నంగా అన్నయ్య పిర్రలమీదకు చేరి అన్నయ్య బయటికి తీసి లోపలికి తోసేటప్పుడు నా బలం కొద్ది నాలొకి లాక్కోవడం మొదలు పెట్టాయి.. అది గమనించిన అన్నయ్య, ఒక తోపు పూకు లోకి తోసి నా నుండి విడిపోకుండా నన్ను అలనే వెనక్కి మంచం మీద పడుకోబెట్టి, నా కాళ్ళని చాపి మధ్యలోఅ చేరి తన నడుము ని పైకి కిందకి ఊపసాగాడు… అలా ఒక 5 నిముషాలు పాటు చేసాక నాకు మొదటి సారి ఆలింగన సుఖం ఎలా ఉంటుందో రుచి చూసాను… అన్నయ్య ప్రతీ పోటుకీ స్వర్గం కనిపించ సాగింది.. గుండెలు బరువెక్కాయి… నోటిలో తడి ఆరిపోయింది… పూకు రసాలతో నిండిపొయింది… ఆ పోట్లకి నాలో రసం ఫ్లో అవ్వడం నాకు తెలియ సాగింది… పొత్తి కడుపు లొ నుంచి, పూకులోకి రసన్ని చిమ్మింది… ఇంత త్రుప్తిగా ఎప్పుడూ కార్చుకోలేదు… నాకు కారిపోయింది అని గ్రహించిన అన్నయ్య, ముందుకి వంగి నా మొహం మీద ముద్దులు పెదుతూ..” అబ్బ నా కసి లంజా.. ఏముందే నీ పూకుని దెంగుతుంటే…ఇంత వేదిగ ఉందెంటే నీ పూకు… రోజు కన్న ఇవాళ ఇంక సుఖపెదుతున్నావే… ఇక రోజు నీ పూకుని దెంగకుండా ఉండలేను… పంగ చాపి దెంగించుకోవే నా లంజముండా” అని బూతులతో నన్ను ముంచేస్తూ నన్ను దెంగి దెంగి నా పూకులో కార్చుకున్నాడు.. అన్నయ్య రసం నా పూకు గొడలకి బుల్లెట్ల లాగ తగలడం నాకు తెలుస్తూనే ఉంది.. కాని సుఖంలో ముణిగి తేలుతున్న నా శరీరం అన్నయ్య ఇచ్చే ప్రతీ పోటులో తన్మయత్వం పొందుతూ హాయిగా అన్నయ్య తో పాటు ఊగసాగింది… మొథం ఒక పావుగంట సేపు నన్ను దెంగిన అన్నయ్య అలసట తో నా మీద వాలిపోయాడు… నేను పొందిన సుఖానికి కృతఘ్ఙతగా అన్నయ్యని ప్రేమ గా తన పెదాల మీద ముద్దాడాను.. అన్నయ్య మొహం ఎందుకో వెలిగిపోతోంది… ఆనందం కొట్టొచినట్టు కనబడుతోంది.. అది నా వల్లే అవడం వల్ల నాకు చాల గర్వంగా ఉంది… అన్నయ్యకి ఎంత తెలుసో అనుకున్నాను… వాడు నా గుండెల మీద అలా తల వాల్చుకొని నా ముచ్చికలను తన నాలుకతో ఆడిస్తూ నా మొహంలోకి చూసాడు… ఎందుకో ఎక్కడ లేని సిగ్గు తన్నుకొచ్చింది..
” బాగా సిగ్గు పడు బంగారం… నీ పూకుని తనివితీర దెంగించుకున్నవు… కానీ… ఎంత సుఖపెట్టావో తెలుసా…” అని నా ఎడమ చన్నుని నోటిలోకి అందుకొని అన్నాడు…
”నాకు కూడా చాలా బాగుంది అన్నయ్యా… మొదట్లో కొంచం నొప్పి వేసింది కాని మెల్లిగా చాలా సుఖంగా అనిపించింది…” అని అన్నయ్య జుట్టులోకి వెళ్ళని పోనిచి ప్రేమగ నిమురుథూ చెప్పాను.. మా ఇద్దరి తొలి కామకేళిని తల్చుకుంటూ ఇద్దరం హాయి గా నిద్రలోకి జారుకున్నాము..
మర్నాడు లేచే సరికి నా పూకులొ కాస్త మంటగా ఉంది… అన్నయ్య నన్ను విడిపోయి పక్కన పడుకొని ఉన్నాడు… వాడి మొడ్డ ఏమి తెలియను అమయకుడిలా నిద్ర పోతోంది… నేను లేచి బాత్రూం కెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి అన్నయ్యని లేపాను… నేను నైటీ వెసుకోవడం తో అన్నయ్య నన్ను చూసి ” అదేటి బంగారం… బట్టలేసుకున్నావు… ఇవాళంతా ఇద్దరం కసి కసి గా మళ్ళీ మళ్ళీ దెంగుకోవాలి… విప్పేసి వచ్చేయి… ” అని కన్ను కొట్టాడు.. ” చాల్లే… ఇప్పతికే నాకు కింద మండుతోంది… మళ్ళీ మళ్ళీ అంట… ఆశా’ అని కావలని ఉడికించాను.. కిందకి వెళ్ళి కాస్త కాఫీ పెట్టుకొని అమ్మకి ఫోన్ చేసాను అమ్మ ఫోన్ తీయగానే ” అమ్మా… ఎలా ఉన్నావు….? ” అని నవ్వుతూ పలకరించాను… దానికి అమ్మ ”ఎంటే .. అంత సంతోషంగా ఉన్నావు…. ” అని అడిగింది… ”ఏమీ లేదు… ఊరికే.. సంతోషంగా ఉండాలి అంటే ఏదైనా కరణాలు కావాలా.. ” అని కాసేపు అమ్మతో సోది కొట్టి పెట్టేసి పైకి వెళ్ళాను.. అన్నయ్య ఇంకా నిద్ర లోనే ఉన్నాడు.. వాడి మొడ్డని చూస్తుంటే నాకు మూడ్ వస్తోంది… నెను మంచం మీదకి చేరి వాది కాళ్ళ మధ్యలో పడుకొని అన్నయ్య మొడ్డని చేతిలోకి తీసుకొని ఒక తీయటి ముద్దు పెట్టాను.. అన్నయ్య ఏమి కదలిక లేకుండ ఘాడ నిద్రలో ఉన్నాడు.. అన్నయ్య మొడ్డని చేత్తో పట్టుకొని, తన వట్టకయల్ని మార్చి మార్చి చీకడం మొదలు పెట్టాను.. ఆ స్పర్శకి అన్నయ్య అంగం లో మార్పులు వస్తున్నాయి… అది మెల్లిగ ప్రనం పోసుకొని పదగ విప్ప సాగింది… ఆ పొసిషన్ లో అది మెల్లి మెల్లిగా లేస్తుంటే చూడటానికి భలే అనిపించింది…. అన్నయ్య వట్టలు కూడా బాగ లావెక్కుతున్నాయి నా నోట్లో.. నాకు కూడా పూకులో తడి మొదలైంది.. కసి పెరిగింది… లెస్తున్న అన్నయ్య మొడ్డని చేత్తొ పట్టుకొని ఆబగా నోటిలోకి పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెట్టాను.. 2 నిముషాలు చీకేసరికి అన్నయ్య కళ్ళు తెరిచి ” నా బంగరు ముండా… అన్నయ్యకి గుడ్ మార్ణింగ్ ఎలా చెప్పాలో బాగా తెలుసు… ఆహ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్… బాగా చీకవే నా లంజా… ” అంటూ నా కాళ్ళని పట్టుకొని తన వైపుకి లాక్కుని, అప్పటికే బాగ తడిసిన నా పూకు మీద తన నాలుక తో ధాడి మొదలు పెట్టాడు.. అల ఒక 5 నిముషాలు అయ్యయో లేదో లేచి…. ” ఇంకా నీ నోటిని ఏమి దెంగుతానే… సమ్మగా నీ పూకు ఉండగా… ” అంటు నా కాళ్ళ మధ్య చేరి తన మొడ్డతో నా పూకు పెదలని రుద్దసాగాడు.. నాకు కాస్త భయం వేసినా ఎందుకో చాలా కొరికగా కూడా ఉంది… సో ఆ భయంతో కూడిన కోరిక కల్గిన మొహంతో అన్నయ్య కింద నా పంగ చాపి పడుకొని ఉన్నను… వాడు ” నా బంగారు… దెంగనా… లెక వద్ద…” అని నా చెవిలో అన్నడు… నేను ఏమి మట్లాడకుండా సరే అనట్టు తల ఆడించాను… దానికి వాడు.. ” అదేం కుదరదు… నా బంగారం తన నోటితో అదగాలి లెకపోతే నేను ఏమి చేయను..” అని వాడి మొడ్డ తో నా పూకు ద్వారం దగ్గర రుద్దుతూ అన్నాడు… నేను కసితో..” దెంగు అన్నయ్యా… ” అని వాడి పిర్రలమీద చేయి వేసి నా మీదకి లాకున్నను…
”దెంగనా.. దెన్ని దెంగను…. సరిగ చెప్పు….” అని రెట్టించి అడిగాడు…
”నా పూకుని దెంగు అన్నయ్యా…. రాత్రి స్వర్గం చుపించావు…. అలనే మళ్ళీ దెంగు త్వరగా..హా ” అని నా కింద పెదవిని పై పంటితో కొరుకుతూ చెప్పాను… అది విని వాడు..” దెంగుతానే నా లంజా… నువ్వు లంజ లాగా మూలుగుతూ నీ పంగ చాపి దెంగించుకొడానికి రెడీ అయిపోయావు… మరి నేను వదులుతానా…” అంటూ వాడి మొడ్డని చేత్తో పట్టుకొని నా పూకులోకి చిన్నగా తోయడం మొదలు పెట్టాడు… కాస్త మంటగ అనిపించిన ఒపిక పట్టాను… వాడు తీరిక గ వీలుచూసుకొని వాడి బరువు సాయంతో కాస్త దిగిన మొడ్డని ఇంకాస్త లోనికి తోసాడు… ”లంజా ఏముందే నీ పూకు…. కసి కసి గా దెంగించుకునే నీ లాంటి చెల్లెల్లు అందరికి దొరకదు… నిన్ను జీవితాంతం దెంగి దెంగి సుఖపెట్టాలి…” అంటూ తన మొడ్డ ని నా పూకు లొపలికి బయటికి తీస్తూ, దెంగడం మొదలుపెట్టాడు… అన్నయ్య కసిలో ఉన్నప్పుడు నన్ను లంజ అని మాత్రమే అంటున్నాడు… నాకు అయిన ఎమి కోపం రావట్లేదు… నేను మరీ అంత బరితెగించానా అని అనిపించింది ఒక్కసారి.. అన్నది అన్నయ్యే కదా… అని సర్దిచెప్పుకొని… అన్నయ్య దెంగుడులో స్వర్గ సుఖాన్ని, ఆస్వాదించడం లో నిమఘ్ఞమయ్యాను.. అన్నయ్య ఇంక దెంగుడు స్పీడ్ పెంచాడు… తన నడుముని బాగా పైకి ఎత్తి నా లొపలికి దించుతున్నాడు… అన్నయ్య మొడ్డ నా పూకు అడుక్కంతా తగిలి మైకం వస్తోంది…” అబ్బా.. భలే ఉందన్నయ్యా… ఇంకా ఫాస్ట్ గా దెంగు… ఎంత బాగుందో నీ దెంగుడు… ”అంటూ నా కాళ్ళని అన్నయ్య నడుము చుట్టూ వేసి ప్రతీ పోటుకి నా వైపుకి గట్టిగ లాక్కుంటు హాఇగా దెంగించుకున్నాను… అన్నయ్య తనకి ఐపోతొంది అని చెప్పి మొడ్డని బయతికి తీసి నా కదుపుమీద సళ్ళమీద పడేల పెట్టి పిచ్కారి కొట్టాడు… కాని మూడొంతులు నా మొహం మీద పడింది ఆ ఫోర్స్ కి … ”అయ్యూ… నోటిలో కార్చి ఉండాల్సిందీ’ అంటూ లేచి వచ్చి తన మొడ్డని నా నోటికి అందించాడు… నేను చేసేది ఎముందని చీకడం మొదలుపెట్టాను… నా రసాలతో కలిసి ఉన్న అన్నయ్య మొడ్డ నాకు ఎందుకో బాగా రుచిగా అనిపించినిది… ఇంక కాస్త మిగిలిన మొడ్డ రసం రా సాగింది… నేను లొట్టలేసుకుంటూ మింగడం చూసి అన్నయ్యా ” నిజంగా లంజ లాగా ఉన్నావే… మొడ్డ రసం మొత్తం పీల్చేసుకుంటూ… అంత నచ్చిందా… రోజు నీ పూకు పగల దెంగి, నీ కడుపు నిండా నా రసం పట్టిస్తాను లెవే నా లంజ ముండా…” అని నా జుట్టు పట్టుకొని తన మొడ్డని న నోటిలోకి తోస్తూ త్రుప్తిగా కార్చుకున్నాడు…
పొద్దునే జరిగిన సంఘటన తల్చుకుంటూ బాత్రూం లో షవర్ కింద చల్లటినీళ్ళ ధార నా వంటిమీద పడుతూ ఉంటే వంట్లో వేడి పెరగసాగింది… అన్నయ్య రోజు ఇలానే చేస్తూ ఉంటాదు ఇంక… నన్ను దెంగకుండా నిద్ర పోడు… ఇలా చేయడం కర్రెక్టే నా… ఇంత్లో ఎవరికైన తెలిస్తే ఎంత పరువుపోతుంది… మళ్ళీ దెంగించుకొవడం తప్పు ఐతే ఇన్నాళ్ళూ చేసిన పనులు కూడా తప్పే… వాటి గురించి ఇంట్లో తెలిసిన పొయేది పరువే… అందుకే మన జగ్రత్తలో మనం ఉండాలి.. అంతకి మించిన మార్గం లేదు… పోని ఇలా చేయడం ఆపేద్దం అంటే శరీరం సుఖం మరిగి గోల చేస్తోంది… పైగా అన్నయ్య ఊరుకుంటాడా.. ఇంత జరిగాక ఇప్పుడు వద్దు అంటే.. ఇలా రకకాల ఆలోచనలతో స్ననం ముగించుకొని టవల్ కట్టుకొని బయటికి వచ్చాను… అన్నయ్య మంచం మీద ఇంకా నూలు పోగు లేకుండా అలానే పడుకొని ఉన్నాడు… నేను టవల్ కింద పడేసి ఒక నైటీ తీసి వేసుకున్నాను… అన్నయ్యని లేపి బలవంతాన బాత్రూం లోకి తోసి నేను కిందకి నడిచాను… ఎంత కడుపు నిండా అన్నయ్య మొడ్డ రసం నింపినా ఆకలి వేయకుండా ఉండదు గ… అందుకే కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఏదైనా తినడానికి చేద్దం అని ఏమి తోచక కొంచం ఉప్మా చేసాను… అది ఆ రోజు ఉప్పు ఎక్కువ అయి నోట్లో పెట్టుకోలేక పోయాము… ఆకలి తీర్చుకోడనికి వేరే దారేముంది అన్నయ్య రాగానే బయటికి వెళ్ళి టిఫ్ఫిన్ తెచ్చాడు.. ఇద్దరం టిఫ్ఫిన్ చేస్తుండగా ఫోన్ మోగింది… నేను ఎత్తాను… అవతల అన్నయ్య ఫ్రెండ్ సిద్ధు.. ”హాయి అన్నయ్యా… ఎల ఉన్నావు… ” అని పలకరించాను… అప్పుడు ఆ అన్నయ్య ” బాగున్నాను రా… రాజేష్ లేడా అని అడిగాడు…” నేను అన్నయ్యని పిలిచి ఫోన్ అన్నయ్యకి అందించి టిఫ్ఫిన్ పూర్తి చేసి పైకి వెళ్ళాను.. అన్నయ్య ఒక 10 నిముషాలు ఫోన్ మాట్లాడి ఇప్పుడే వస్తాను అని వెళ్ళిపోయాడు.. నాకెందుకో కొంచం కోపం వచ్చింది.. నన్ను వదిలి అస్సలి వెళ్ళను అని చెప్పి ఇప్పుడు సిద్ధన్నయ్య ఫోన్ చేయగానే ఏదో ముణిగిపోయినట్లు వెళ్ళాడు అని… నేను కూడా మా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి కాసేపు మాట్లాడాను… కాని ఏమి చేస్తున్నా నాకు అన్నయ్య తో చేసిన పనులే కళ్ళ ముందే కదులుతున్నాయ్… ఏవరితో మాట్లాడుతున్నా అస్సలు ధ్యాస ఉండట్లేదు… మామూలుగా నేను నా ఫ్రెండ్ హరిణి దగ్గర ఏవిషయము దాచలేదు… కొన్ని సార్లు దానితో జరిగిన విషయం చెబుదామని మరుక్షణమే మళ్ళీ వద్దులే అని అనిపించి మాటమార్చేయడంతో దానికి అనుమానం కలిగిందేమో అని అనుకునేదాన్ని.. అందువలన నేను మెల్లగా నా స్నెహితురాళ్ళకి క్రమ క్రమంగా దూరమయ్యాను… కాని ఈ దూరం అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ తో సాంగిత్యం పెంచుతుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు… అసలెందుకు ఇలా అయిపోయాను అని నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది… కాని అన్నయ్య ని చూడగానే మళ్ళీ వేరే ధ్యాసనే ఉండదు.. ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చి దెంగుతాడా అనే అలోచిస్తున్నాను… ఇలా అన్ని అలోచనలు పెట్టుకుంటే పిచ్చెక్కుతుందని నా భారం అంతా అన్నయ్య మీద వేసేసాను… కాని అన్నయ్యకి నా మీద వేరే ఆలొచనలున్నయి అని నాకు చాలా ఆలస్యంగా తెలిసింది… ఆ రోజు అన్నయ్య ఒక గంట తరువాత ఇంటికి వచ్చాడు… వచ్చిన కాసేపు నాతో ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే టీవీ చూస్తూ ఉన్నాడు… ఎందుకో ఖంగారుగా ఉన్నాడని నాకు అనిపించింది… ఏమైందా అని అనుకొని, నన్ను వదిలి వెళ్ళడంతో కోపం వచ్చిన నేను నాకెందుకులే అని వదిలేసి నా పని చేసుకుంటున్నాను… ఇలా మధ్యానం కావస్తున్నది.. నేను ఎదైనా చేద్దం అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళి బెండకాయ కూరా ఇంకా పప్పు చేసాను.. భొజనం చేసేటప్పుడు కూడా అన్నయ్య పెద్దగా మాట్లాడలేదు… నేను ఉండబట్టలేక ” ఏమైందన్నయ్యా.. ఎందుకు అలా ఉన్నావు.. నీకూ సిద్ధన్నయ్యకి ఏమైనా గొడవ అయిందా.. ” అంటూ అడిగాను… దానికి వాడు,” ఏమి లేదు లె బంగారం… ” ఎదో దాస్తునట్టు వణుకుతున్న మాటతో చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు… అన్నయ్య సాయంత్రం కావస్తుండగా నా దగ్గరకి వచ్చాడు… కాసేపు పడుకొని లేచ
ినట్టు ఉన్నాడు.. జుట్టంతా చెరిగిపోయి ఉంది…
”బంగారం… సినిమ కి వెళ్దామా.. సెకండ్ షో.. ” అని అడిగాడు.. నేను ఎగిరి గంత్తెసి ” సరే అన్నయ్యా… వెల్దామూ’ అన్నయ్యని కౌగిలించుకొని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాను… దానికి వాడు నవ్వి..” త్వరగా రేడీ అవ్వు…. వెల్దాము… ” అని అన్నాడు…
”అప్పుడే దేనికి… సెకండ్ షో అన్నవుగా… ఇంకా 5 అయింది అంతేగా…” అని అయోమయంగా అడిగాను..
” అబ్బా… చెప్పింది చేయి బంగారం… అలా సరదాగా తిరిగుదాం… ” అని నా నైటీ ని లాగి విప్పేయనా అనట్టు సైగ చేసాడు… నేను కొంచం సిగ్గు పడుతూ అన్నయ్య చేతిని వదిలించుకొని పైకి పరిగెత్తాను… నేను రెడీ అయ్యి వచ్చేసరికి అన్నయ్య ఎవరితోనో ఫోన్ లో మాట్లాడి పెడుతున్నాడు… నాకెందుకో నన్ను చూసి ఫోన్ పెట్టేసాడు అని అనిపించింది… కాని పెద్ద పట్టించుకోలేదు.. నేను చుడిదార్ వేసుకున్నాను… అప్పుడు అన్నయ్య నా దగ్గరికి వచ్చీ’ బంగారం… చుడీదార్ ఎందుకు వేసుకున్నావు…నువ్వు స్కర్ట్ లో భలే ఉంటావు… నీ దగ్గర ఉన్న స్కర్ట్ ల లో ఏదైనా వేసుకో… ” నేను దానికి ”సరే… అంతగా అడగాలా” అని నా రూం కి వెళ్ళాను… అన్నయ్య నా వెనకాలే వచ్చాడు… వచ్చి మంచం మీద కూర్చోని నేను ఏమి వేసుకుంటానా అని చూస్తున్నాడు… నన్ను పూర్తిగా నఘ్నంగా చూసినా అన్నయ్య నన్ను అలా గుచ్చి గుచ్చి చూడటంతో నాకు చాల సిగ్గు వేసింది… నేను ” ఎందుకన్నయ్య అలా చూస్తున్నావు… కళ్ళు మూసుకో నాకు సిగ్గుగా ఉంది.. ” అని అన్నాను…
” నువ్వు ఏమి వేసుకుంటావో చూదామని బంగారం… పోని నేను సెలెక్ట్ చేయనా… అని లేచి నా కప్ బోర్డ్ దగ్గరికి వచ్చాడు.. స్కర్ట్ లు రెండు మూడు తీసి నాకు పెట్టి చూసాడు… అందులో ఒక బ్లూ కలర్ స్కర్ట్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసాడు… అన్నయ్య భావం నాకు చెప్పకుండా నే అర్థం అయింది… నా దగ్గర ఉన్న స్కర్ట్ ల లో అన్నిటికన్నా పొట్టి స్కర్ట్ అదే… మోకాళ్ళ పైకి వస్తుంది.. అది నేను కొనప్పుడు బాగనే ఉండేది… ఇప్పుడు కాస్త పొడుగు పెరగడం తో పొట్టి అయింది… నేను అన్నయ్య తో ” ఇది కొంచం పొట్టి అయిందన్నయ్య … ఎవరన్న చూస్తే బగోదు కద… వెరేది వేసుకొనా..”
” బంగారం… నాకు కావాల్సింది అదేనే నా కసిదానా.. పొత్తి గౌన్ వేసుకొని నా బైక్ మీద ఎక్కి నన్ను హత్తుకొని కుర్చుంటే, చూసే వాళ్ళు, కత్తిలాంటి ఫిగర్ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయిందని, కుళ్ళుకోవాలి… ” అని నా సళ్ళని పిసుకుతూ నా బుగ్గ కొరికాడు.. నాకు వాడు అలా అనే సరికి చాలా ఆనందం వేసింది… అలా పొగుడుతుంటే ఏ ఆడపిల్లకి నచ్చదు చెప్పండి…
”అయినా… మనమిద్దరం అలా తిరిగితే ఎవరన్న చూసి ఇంట్లో అమ్మకి కాని నాన్నకి కాని చెబితే కొంప ముణుగుతుంది… ” అని కొంచం భయపడుతూ చెప్పాను…
” మనం మన ఏరియా లో వెళ్ళత్లేదు సినిమా కి… కుకట్ పల్లీ అవతలకి వెళ్తున్నాం… అక్కడ మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కద…నువ్వు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగే ఉండు… ” అని నా పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ చెప్పాడు… అబ్బొ బాగనే ప్లాన్ చేసాడు అని అన్నయ్య తెలివితేటలకి మురిసిపోయాను… ఇంక చేసేది ఏమి లేక నా చుడీదార్ విప్పేసి అన్నయ్య్య ముందే ఉట్టి బ్రా ఇంకా పాంటీ తో ఉన్నాను… పైన టాప్ వేసుకుంటుంటే ” భలే ఉన్నవే ఇలా… ఇలానే వచ్చేయ రాదు… కసి కసి గ ఉంటుంది…. ” అని నా పిర్ర మీద ఒకటి ఇచ్చాడు…
” వస్తాను…. ఇలా వస్తే ఇంక ఇంటికి రాము మనం… ” అని వాడికి నవ్వుతూ కన్ను కొట్టాను… నేను అలా రియాక్ట్ అవుతాను అని ఊహించలేదేమో కొంచం ఆస్చర్యపోయాడు.. నేను స్కర్ట్ వేసుకొని రేడీ ఔతుండగా అన్నయ్య కూడా వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి జీన్స్ ఇంక టీ షర్ట్ వేసుకొని రేడీ అయ్యాడు… ఇద్దరం ఒకరిని ఒకరం చూసుకొని ఘాడంగా ముద్దులాడుకొని ఇంటిలొనుంచి బయలుదేరాము

1 1 vote
Article Rating

Categorized in: