అమ్మ అంకుల్తో దెంగించుకోవడం చూసి నేను కూడా దేంగా

హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ , నా వయస్సు 18 , మా నాన్న పేరు మురళి కృష్ణ , వయస్సు 50 , అమ్మ పేరు కౌసల్య వయసు 38 , నాన్న రైల్వే లో లోకో పైలట్ గా పనిచేస్తున్నారు ఇంట్లో సరిగా ఉండరు వారం పది రోజులకు గానీ ఇంటికీ రారు ,అమ్మ ఒక ప్రైవేటు హాస్పిటల్ లో హెడ్ నర్సు గా పనిచేస్తుంది ,నేను btech 1 st year ,

మేము ఉండే అపార్ట్మెంట్లో మొత్తం 6 ఇలులు ఉనాయి మేము టాప్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాము , మా ఇంటికి పకన అమ్మ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ జ్యోతి ఆంటీ వాళ్ళు ఉంటారు ,ఆంటీ గవ్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్,శేఖర్ అంకుల్ అమ్మ పనిచేసే హాస్పిటల్ లో x-ray and scans తీస్తుంటారు ,నాకు ఇంటర్ ఫస్ట్ యియర్ వరకు సెక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు ,ఒక రోజు కాలేజిలో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూపించారు సెక్స్ వీడియో అప్పటి నుండి నాకు చూడడం అలవాటు అయింది ,ఒక రోజు నాన్న వచ్చారు ఆ రోజు అమ్మ వాలది పెళ్లి రోజు, నేను వాలకు విష్ చేసి నేను కాలేజ్ కీ వెలిపోయా మళ్ళీ ఈవెనింగ్ అయింది గుడికి వెళ్లి వచ్చాము ,

తరువాత అమ్మ dinner రెడీ చేసింది తినేసి నేను నా రూంకి వెళ్లి పడుకున నాకు మధ్య లో దాహం వేసింది వాటర్ కోసం కిచెన్ దగరికి వెళ్తున్న నాకు ఏదో సౌండ్స్ వస్తున్నాయి ఎవరో ములుగుతునటు అమ్మ వాళ్ళ రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసా డోర్ లాక్ చేసి ఉంది లైట్ వెలుగుతుంది సరేలే అని నేను వంటింట్లొకివెళ్లా వాటర్ తాగి వస్తున అమ్మ అరుస్తుంది ఆ ఆ అని నేను ఏందుకు అరుస్తుంది అని కిటికీ తెరిచి చూసా వాళ్ళు సెక్స్ చేస్కుంటునారు నేను సైలెంట్ గా వచ్చేసా నాన్న వెరేవలకి డబ్బు పంపమనారు సరే అని నేను నాన్న ఫోన్ తీసుకుని డబ్బు పంపాను , అందులో గాలరీ ఐకాన్ గుర్తుపై notification ఉంది నేను ఓపెన్ చేసాను అందులో వీడియోస్, ఫొటోస్ ఉంది అమ్మ నాన్న సెక్స్ వీడియో ఫోటోలు కూడా ఉంది అందులో ఒక వీడియో అమ్మ నాన్న మడని చీకుతోంది .

నేను వీడియోస్ ఫొటోస్ నా ఫోన్ కి పంపుకున, నేను అదే తొలిసారి అమ్మని గుడలు లేకుండా చూడడం అమ్మ మరి లావుగా ఉండదు మరి సన్నగా ఉండదు ఒంటి రంగు కూడా కొంచెం బ్రౌన్ గా ఉంటుంది ,మొహం రౌండ్ గా ఉంటుంది, మొహం పై అక్కడ అక్కడ చిన్న చిన్న మచ్చలు ఉంటుంది కానీ బటలు లేకుండా అయిత్యే సూపర్ గా ఉంది బూబ్స్ వైటగా ఉంది పాచిలు మాత్రం నలగ ఉంది . నాన్న మడ చిన్నదిగా ఉంది చూస్తుంటే ఒక 2 లేదా 3 ఇంచులు ఉంటుంది .

సరే అని నేను అంత మరిచిపోయి exams కి చదువుకుంటున్న exams అయిపోయింది నాకు ఒక 20 రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు ఒకరోజు నేను క్రికెట్ ఆడి ఇంటికి వచ్చా డోర్ లాక్ చేసి ఉంది ,ఈరోజు ఆదివారం అమ్మ ఏకడికి వేలింది అని నేను ఆలోచిస్తూ అలా తిరుగుతూ ఇంటివెనక వరండా ఉంది అక్కడికి వెళ్లి నిలుచున్న ఏదో మాటలు విన్న అది అమ్మ గొంతు ఎవరు అని చూసా కిటికీలో అమ్మ గుడలు లేకుండా పడుకొని ఉంది బెడ్ మీద ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంది పక్కన

అమ్మ: ఇంకా ఎంత సేపు పోస్తవ్ కొడుకుని రా అంటూ ఉంది
ఎవరో: ఆ అయింది వస్తున అంటున్నారు
చూస్తే శేఖర్ అంకుల్ వచ్చాడు అమ్మ పక్కన పడుకున్నాడు అమ్మ లేసి కూర్చొని అంకుల్ మడని నాకుతుంది అంకుల్ మడ బాగా పేదగనే ఉంది ఒక 5 ఇంచూలు ఉంటుంది
అమ్మ : ఏంటి జ్యోతి లేదా ఇంట్లో ఈరోజు నా మీద పడావ్
అంకుల్ : అది వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళింది 10 రోజులు రాదు నేను రేపు వెళ్తున్న మళ్ళీ ఎలుండి వచ్చేస్తా
అమ్మ : సరేలే త్వరగా కానీ మళ్ళీ మా అబ్బాయి వచ్చేస్తాడు
అంకుల్: సరేలే

అని లేచి అమ్మ పుకులో పెటి దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు అలా ఒక 10 నిమిషాలు దేంగి లేసేసాడు
అమ్మ ఏంటి అయిందా అని అడిగింది అంకుల్ హా అయింది వదిలేసా లోపల అనీ చేపాడు
అమ్మ: ఏంటి వదిలేసావ చేప కదా వదలదు అని సరేలే పోని లే ఇంకోసారి వదలదు అని ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు అంకుల్ :సరే నువు బ్ర వేసుకోవచ్చు గా ఇలా వెలాడుతు ఉండదు బాగా స్టిఫ్ గా ఉంటుంది
అమ్మ : నాకు అలవాటు లేదు అవును నీ వయస్సు ఏంత
అంకుల్ : 40 నీకు
అమ్మ : 38 ,జ్యోతి కూడా నా వయసే పోనీలే పేద తేడా లేదు మి మధ్య
అంకుల్ : మి భర్తకి
అమ్మ: ఇపుడు 50

అంకుల్ : అంటే మీకు 12 సంవస్త్రలు తేడా ఏందుకు చేసుకున్నావ్ అంత పెద్ద అయినీ
అమ్మ: ఇంట్లో వాళ్ళు చేసేశారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అని ఇంటర్ అవగానే చేశారు 18 ఏన్లకే మాకు పెళ్లి అయి 20 సంవస్థ్రలు అవుతుంది మీకు ఏనీ సంవస్త్రాలు అయింది
అంకుల్: మాకు 14 సంవస్త్రలూ అవుతుంది నీకు జ్యోతికి ఎలా పరిచయం
అమ్మ : మేము ఇంటర్ వరకు కలిసి చదువుకున్నాం
తరువాత నాకు పెళ్ళి చేసేశారు పెళ్లి తరువాత nursing చేసాను .జాబ్ తెచ్చుకున్న
అంకుల్ : సరే నేను ఇంకా వెళ్తాను రెండు రోజులు తరువాత వస్త అని వెలారు అంకుల్
రెండు రోజుల తరువాత

ఆంటి లేదు కదా ఊర్లో ,అంకుల్ మార్నింగ్ టిఫిన్ కీ వచ్చారు మేము తింటున్నాం అంకుల్ ఈరోజు డ్యూటీ లేదా అని అడిగారు అమ్మ ఈరోజు నైట్ షిఫ్ట్ అని చెప్పింది, నేను తినేసి అమ్మ నేను గ్రౌండ్ కి వెళ్తున్న అని నేను వేలిపోయా మళ్ళీ లంచ్ కి వచ్చా మళ్ళీ డోర్ లాక్ నేను వెనక్కి వెళ్లి చూసా అపుడే రూమ్ లోకి వచ్చారు
అమ్మ : ఇపుడు ఏంటి ఈ టైంలో మా అబ్బాయి వచ్చేస్తాడు వేళ్ళు
అంకుల్ : మరి ఆ రోజు సరే అనావ్ నువ్వు ఊరికి వెళ్తున్న అనవ్గా అందుకు సరే అని అన్నాను
అమ్మ : వద్దు ప్లీజ్ రేపు నైట్ కి వచ్చే
అంకుల్ : సరేలే దెంగేది వద్దు ,కొంచేపు మడ చీకు
అమ్మ : సరే కానీ అని కుర్చుది

అంకుల్ ప్యాంట్ తీసేసాడు అమ్మ మడ ని చీకుతూ ఉంది నేను ఫోటో తీశాను మళ్ళీ అంకుల్ అమ్మ తల గేటిగా పటుకునాడు నోట్లో వదిలాడు అమ్మ మింగేసింది సరే చాలు ఇంకా వెలు ఆన్నింది
అంకుల్ వెళిపోయాడు .

మళ్ళీ ఆంటీ వచ్చేసింది, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇపటి వరకు కలవలేదు
ఒకరోజు నాకు లీవ్ ఇచ్చారు కాలేజ్ అమ్మకి డ్యూటీ ఉంది అమ్మ రెడీ అయి వెల్లింది హాస్పిటల్ కీ
మళ్ళీ ఈవెనింగ్ వచ్చింది dinner చేసం అమ్మ ఆనంద్ ఈరోజు నేను టాబ్లెట్ వెస్కుంటున నీకు అదయిన కావాలంటే నువు తీస్కో అని చెప్పి టాబ్లెట్ వేసుకొని పడుకుంది
నేను నిద్రపోతున్న నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అమ్మ టాబ్లెట్ వేసుకుంది ఎలానో మార్నింగ్ వరకు లేవదు ఒకసారి అమ్మ నీ గూడలు లేకుండా చూద్దాం అని వెలాను అమ్మ పడుకొని ఉంది నేను చేతి మీద గిలాను అమ్మ లేవలేదు సరే అనీ నేను ముద్దు పేట లేవలేదు సరే అని బూబ్స్ పిసుకుతూ లిపలాక్ పెడుతున్న తరువాత పుకులో పేటి దెంగడం మొదలెట్టాను అదే ఫస్ట్ టైం బాగా దెంగాను మళ్ళీ వెలిపోయ ,మార్నింగ్ లేసా అమ్మ కూడా లేసింది అమ్మ హాస్పిటల్ కీ ఫోన్ చేసి నేను ఈరోజు లీవ్ పెడుతున్న హెల్త్ ఉప్సెట్గా ఉంది అని

తరువాత రూమ్ లోకి వెళ్లి అంకుల్ కీ ఫోన్ చేసింది నువు రాత్రి వచ్చావా ఇంటికి అని అడుగుతుంది ,రాలేదా సరేలే మరి ఎలా జరిగింది , నేను రాత్రి నిద్ర మాత్ర వేసుకొని పడుకున్న మార్నింగ్ లేసి చూస్తే బూబ్స్ అంత నిపిగా ఉంది , పుకులో కూడా నొప్పిగా అనిపిస్తుంది ఒకవేళ నువు వచ్చవేమో అని అడిగా ,సరేలే అది ఏదో మామూలు నొప్పి ఉంటుంది అని ఫోన్ పెటేసింది అమ్మ .

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: