This Story is part 2 of 10 in the series అమ్మ కొడుకు సంసారం

అమ్మ కొడుకు సంసారం -2

టీవీ చూస్తూ టైం చూసాను 9:30 సర్లే చాలా లేట్ అయ్యింది అఖిల్ నీ పిలుచుకొని వద్దాం లే అని అఖిల్ రా రా టైం అయ్యింది డిన్నర్ చేద్దాం రా

అమ్మ కొడుకు సంసారం -1→
హా సరే అమ్మ అని అన్నాడు
నేను ఇంకా మొత్తం కంచం మంచి నీళ్ళు అన్ని పెట్టాను
అఖిల్ వచ్చాడు రా అమ్మ నేను సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి మొత్తం కింద పెట్టాడు
నేను:థాంక్స్ రా అఖిల్
అఖిల్:ఒకే అమ్మ నాకు నువ్వు నోట్లో తినిపించూ
నేను:అందుకే నా రెండు ప్లేట్స్ తీసుకొని వచ్చావు
అఖిల్:అది ఏమీ లేదు లే అమ్మ
నేను:సర్లే తిని పిస్తను లే
అఖిల్:థాంక్స్ అమ్మ
మేము కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వాడికి అన్నం
పెట్టాను నాకు కూడా వాడు పెట్టాడు
ఇంకా అలాగ మేము డిన్నర్ ముగించాం
నేను:రేయ్ అఖిల్ కొంచం ఈ అంట్లు సింక్ లో పెట్టు రా ఇంకా నువ్వు వెళ్లి నిద్ర పో
అఖిల్:సర్లే అమ్మ అని ఆ అంట్లు మొత్తం సింక్ లో పెట్టాడు
నేను:రేయ్ వెళ్లి నిద్ర పో రేపు పొద్దునే లేపుతాను లే
అఖిల్ వెళ్లి నిద్ర పోయాడు నేను అంట్లు తోమీ సర్ది పెట్టీ నా రూం లో నిద్ర పోయాను
అలారం మోగింది నేను నిద్ర లేచి దానిని అపేసీ కొప్పు చుట్టుకొని పనులు మొదలు
అన్ని పనులు ముగించు కొని బట్టలు తీసుకొని స్నానం చేయటానికి వెళ్ళాను
స్నానం చేస్తూ ఒక్క సారిగా ఆ పాంటీ ఎక్కడికి పోయింది అబ్బా అసలు ఏమీ అయి పోయింది అని అనుకుంటూ స్నానం
ముగించుకొని బట్టలు వేసుకొని బయటకు వచ్చాను
నా దేస్సింగ్ రూం కి వెళ్లి జడ వేసుకొని సర్లే వంట చేద్దాం అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను
నేను వంట చేస్తూ వున్న కాసేపటికి నా పిర్రలు నీ ఎవరో తడుముతూ వున్నట్లు అని అని పించింది వాడు నన్ను వెనుక నుంచి హగ్ చేసుకొని నా చెవి దగ్గర good morning అమ్మ అని అన్నాడు
వెన్నకి తిరిగి చూసాను
నేను:ఏమిటి రా అఖిల్ బయ పడి చచ్చాను రా బాబు ఎవడు అని అనుకున్న ను రా
అఖిల్:ఏదో సరదా గా చేశాను లే అమ్మ sorry అమ్మ
నేను:సర్లే ఇంకా ఎప్పుడూ ఈ లాంటివి చేయకు రా కన్న
అఖిల్:సర్లే అమ్మ sorry
నేను:సర్లే రా వెళ్లి టీవీ చూస్తూ వుండు నేను టిఫిన్ తెస్తాను లే ఇద్దరం కలిసి తినడం చేద్దాం లే
ఇది గో రా అని వాడి చేతికి టీ ఇచ్చాను
వాడు దానిని తాగుతూ అదో లాగా చూస్తున్నాడు సర్లే అమ్మ అని గ్లాస్ చేతికి ఇచ్చి వెళ్ళాడు
నాకు ఏమో అనుమానం కలుగుతోంది వీడి ఏమీ చేస్తున్నాడు అసలు
సర్లే ఏదో ఒకటి ఇంకా నా వంట పని ముగించుకొని అఖిల్ కి carriage కట్టేసి
వున్నాను ఒక్క సరిగా అఖిల్ చేసిన పని గుర్తుకి వచ్చింది అసలు నా మొగుడు పోయిన తర్వాత తర్వతా ఏ మగాడు నా పిర్రలు మీద చేయి వెయ్యలేదు అఖిల్ ఎందుకు చేయి వేశాడు అసలు ఆలోచిస్తే నే
పుకూ లో రసం ఊరుతూ వున్నది చా నేను ఏమిటి కొడుకు గురించి ఈ లాగా ఆలోచిస్తున్న అని నన్ను నేను తిట్టు కుంటు
టిఫిన్ తీసుకొని అఖిల్ దగ్గర కి వెళ్ళాను
అఖిల్: మొత్త నికి తీసుకొని వచ్చావు అమ్మ చాలా ఆకలి వేసింది
నేను:సర్లే రా దెప్పకు నాన్ను సర్లే తిను అసలే లేట్ అవుతుంది రా నీకు
అఖిల్:నీకు లేట్ అవ్వటం లేదా అమ్మ
నేను:నాకు ఎందుకో వెళ్ళాలి అని లేదు రా ఆఫీస్ కి అందుకే ఈ రోజు హాలిడే తీసుకుందాం అని అనుకున్నాను లేరా
అఖిల్:సర్లే అమ్మ

ఇంకా అలాగ టిఫిన్ చేసి నేను టీవీ చూస్తూ వున్నాను అఖిల్ గాడు ఏమో కాలేజ్ కి వెళ్లి పోయాడు
ఒక్క గంట తర్వాత టీవీ ఆపేసి సరే ఇంటి పని మొత్తం చేద్దాం అని ఇంటి పనిలో మునిగి పోయాను మొత్తం ఇంటి పని అయ్యింది సర్లే ఇంకా అఖిల్ గాడి రూం మాత్రం మిగిలి వున్నది సర్లే అని వడి రూం కి వెళ్ళిన చూసాను ఆ రూం చూసి ఒరి దేవుడా ఏమిటి ఇది రూం ఏ నా అని మొత్తం వుడిచి పెట్టాను సర్లే వీడి మంచం కూడా శుభ్రం చేద్దాం అని మొత్తం దులిపను

ఒక్క పుస్తకం వచ్చింది ఏమిటి ఆ అనీ ఆ పుస్తకం లో చూసాను అది ఒక్క సెక్స్ స్టోరీస్ బుక్ ఇంకా చదవడం మొదలు పెట్టాను మొత్తం అది చదువుతూ వుంటే నా ప్రమేయం లేకండా పుకూ రుద్దు కుంటు వున్నాను ఇంకా ఒకే సారీ నా పుకూ కరి పోయింది వెంటనే బాత్రూం లోకి వెళ్లి వెంటనే నా చీర లంగా ను పైకి అని పాంటీ నీ కిందకు జార్చి పుకూ లో వేళ్ళు పెట్టుకొని
మొత్తం కెలుకున్న ఒక్క సారిగా నా రసం కారి నప్పుడు అమ్మ అని అన్నాను ఎప్పటి నుంచో వున్న కోరికని తట్టి లేపాడు నా రసం వొదిలి లిన తర్వాత శరీరం గాలి లోకి తేలిపోయింది హమ్మయ అని అనిపించింది
ఇంకా బట్టలు సారి చేసుకొని కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వాడి రూం కి వెళ్ళాను

అమ్మో విడు ఈ లాంటివి చదువుతూ వున్నదా అని అనిపించింది వెంటనే ఆ పుస్తకం నా రూం కి పెట్టాను సర్లే పని పూర్తి చేద్దాం లే అని మళ్ళీ వాడి రూం లోకి వెళ్దాం. అని వెళ్ళాను మొత్తం బెడ్ శుభ్రం చేసి పక్క వేసాను సర్లే వీడి బుక్స్ కూడా సర్ది పెడదాం లే అని సర్దుతూ వున్న ఒక్క గుడ్డ లాంటిది తగిలింది ఏమిటా అని చూస్తున్న ఆ బుక్స్ నీ పక్కకు జరిపి చూసాను బయటకు తీసి చూస్తే అది నా పాంటీ నేను పోయింది అని అనుకున్న అమ్మ్ అఖిల్ గా ఇన్ని చేస్తూ ఉన్నావా రా చూడ తనికి అమ్మ అమ్మ అని వుంటావు
అమ్మో చాలా ముదిరి పోయావు రా అని అనుకున్న ఇంకా వీటిని ఇలాగే వుంచితే కష్టం అని అనుకున్న అండ్ వీడికి నా మీద కోరిక వున్నది అని అర్దం అయ్యింది వెంటనే
నా ప్యాంటీ నీ తీసుకొని అక్కడే వుంచాను

ఎందుకు అంటే వాడిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకొని వాడి లోపల వున్న కోరికని ముగించాలి అని అక్కడే వుంచాను మొత్తం రూం సర్ది పెట్టీ హమ్మయ మొత్తానికి రూం సర్ది పెట్టాను లే సరే అని ఒక్క కునుకు వేసాను ఒక్క కల వచ్చింది
దానిలో వాడు నా మీదకు ఎక్కి నన్ను దెంగుతూ వున్నట్లు నేను కూడా వాడి దెంగుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ దేంగు ఇంకా దేంగు రా నీ అమ్మ పుకూ నీ అని అంటున్న
ఇంకా కాసేపటికి నా మీద నుంచి లేచి నాకు తాళి కట్టి నాతో ఒక్క కొడుకుని కన్నట్లు కళ వచ్చింది దెబ్బకి ఉల్లికి పడి లేచాను
అమ్మ ఇది అంత కల నా దెబ్బకి దిమ్మ తిరిిపాయింది అమ్మ బాబోయ్ అని అనుకున్న వెంటనే నీళ్లతో ముఖం శుభ్రం చేసుకొని అద్దం లో చూసుకున్న ఏమిటే ఈ లాంటి కల వచ్చింది ఏమిటి నిమ్మి సర్లే ఇది కెలవం కలే కదా అని లైట్ తీసుకున్న

పని లో పడి టైం మరచి పోయాను టైం చూస్తే 3 అయ్యింది ఇంకా లంచ్ తినేసి
టీవీ చూస్తూ వున్న వెంటనే పక్కింటి మాలతి వచ్చింది
మాలతి చూడటానికి బానే ఉంటుంది కానీ చాలా వెటకారం ఎక్కువ దాని మొగుడు ఎప్పుడూ తెగేసి తీదట వుంటాడు దానికి ఒక్క కూతురు వున్నది అది హాస్టల్ లో ఇంటర్ చదువుతూ వున్నది
దాదాపు మతలి వయసు 40 వుంటుంది పెద్ద పెద్ద పిర్రలు తో తిప్పు కుంటు నడుస్తూ వుంటే మిసం వున్న ప్రతి మగాడి కన్ను దాని మీద వుంటుంది
మాలతి:నిర్మల గారు ఏమిటి విషయం ఈ రోజు వెళ్ళ లేదు ఆఫీస్ కి
నేను: ఏమీ లేదు లెండి
మాలతి:ఏమీ లేక పోతే ఇది ఇక్కడ వున్నది ఏమిటి

నేను:అది కాదు లెండి ఎందుకో వొంటి లో నిరసం గా వుంటే అందకే వెళ్ళ లేదు ( నీకు ఎందుకే నేను వెళ్తే వెళ్లక పోతే నీ పైసలు ఏమైనా నాకు ఇస్తున్నవా ఏమిటి )
మాలతి:ఓహ్ ఓహ్ సరే అంది
నేను:మొత్తానికి ఏమిటి విషయం ఎందుకు వచ్చారు అండి
మాలతి:అదే మా వెనక ఇంటిలో మాధవి వాళ్ళ అబ్బాయి
బర్త్ డే వున్నది ఈ రోజు సాయంత్రం 7 కి
మీరు నాకు తోడు గా వస్తారు ఏమో అని
ఎలాగో మా వారు పని మీద వెళ్ళారు మా కూతురి విషయం మీకు తెలిసింది లే
అందకే వచ్చాను లెండి
నేను: అదే ఎవరు ఆ మదవీ వాళ్ళ అబ్బాయి దా బర్త్ డే సరే నేను వస్తాను లే
ఆవిడను కలిసి చాలా రోజులు అవుతుంది లే
మాలతి:సరే అంది 6 కి రెఢీ అయ్యి మా ఇంటికి రండి అక్కడి నుంచి వెళ్దాం లే అఖిల్ వస్తాడా
నేను:వడి ఇష్టం లెండి
మాలతి:సరే వెళ్లి వస్తాను లెండి
అని మాలతి వెళ్లి పోయింది
నేను ఏమో అలాగ సోఫా లో కూర్చొని వున్నాను వెంటనే నా ఫోన్ మోగింది
ఎవడు రా బాబు అని చూసాను అది ఆ మధు గాడు సర్లే తప్పుతుందా అని కాల్ లిఫ్ట్ చేశాను
నేను: హెల్లొ మధు గారు
మధు:ఏమిటి నిర్మల గారు ఎందుకు ఆఫీస్ కి రాలేదు కనీసం inform కూడ చేయలేదు
నేను: అది ఏమీ లేదు మధు గారు ఏమిటో వొంట్లో నీరసం గా అని పిస్టే ఇంట్లో వుంది పోయాను లే
మధు:సరే ఇప్పుడు బానే వున్నారు కదా
అందకే మీరు helath కి importance ఇవ్వాలి లెండి సరే మీకు ప్రోషన్ కోసం బాగా రిక్వెస్ట్ పెట్టాను వాళ్ళు కూడా accept చేశారు మీరు వచ్చి వుంటే బాగుండు
నేను:సర్లే థాంక్స్ అండి ఇప్పుడు నేను అసిస్టెంట్ manger కదా అన్నట్లు జయ గారి postion ఏమిటి
మధు: అద ఇప్పుడు ఆమె కి manager గా ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది లే సరే మీరు నాకు మంచి ట్రీట్ ఇవ్వాలి ప్రమోషన్ వచ్చింది కదా
నేను: సరే అంది ( ఒక్క పిడ పోయింది ఇంకా ఈ జిడ్డు గడి కింద పని చేయాలి కదా సర్లే కానీ )
మధు:సరే వుంటాను లే బై take care of your health అని ఫోన్ కట్ చేశాడు

టైం 5 అయ్యింది అఖిల్ వచ్చాడు అమ్మ అని నా పక్కన కూర్చొని వున్నాడు
నేను: రా రా అఖిల్ రేయ్ నేను మాధవి ఆంటీ వాళ్ల బాబు బర్త్ డే అంట నేను వెళుతున్న నువ్వు వస్తావ రా
అఖిల్:హా సరే నేను వస్తాను లే అమ్మ నేను కూడా ఇంట్లో వుంది ఏమీ చేయాలి సరే నేను వెళ్లి రెఢీ అవుతాను లే
అని అఖిల్ వెళ్లి పోయాడు
ఇంకా నేను కూడా స్నానం చేసి మంచి బ్లూ కలర్ శారీ కట్టుకొని వున్న
అఖిల్ కూడా వైట్ టీ షర్ట్ బ్లూ జీన్స్ లో నా పక్కకు వచ్చాడు
నేను:ఎలాగ వున్నాను రా
అఖిల్:చాలా బాగున్నావు అమ్మ ఒక వేళ మంచి మల్లె పూలు పెట్టుకొంటే బాగుంటుంది అమ్మ
నేను: నీకు తెలుసు కదా రా నేను పులు పెట్టుకో కూడదు అని అందుకే
అఖిల్: నా కోసం పెట్టుకో అమ్మ
నేను:నీ మాట ఏమీ బాగోలేదు రా ఇప్పుడు
పులు పెట్టుకో మని అంటావు తర్వతా బొట్టు పెట్టుకో అని అంటావు తర్వతా గాజులు వేసుకో అని అంటావు లే
అఖిల్: సర్లే నా కోసం ఒక్క రోజు పెట్టుకో వారం లో
నేను:సర్లే రా ఎవడకు ఈ Sunday పెట్టుకుంటాను లే రా
అఖిల్:థాంక్స్ అమ్మ సరే అమ్మ వెళ్దామా ఆ టైం కూడా 6 అయ్యింది
నేను:సరే పద మాలతి ఇంటికి ఆ
అఖిల్:సరే అమ్మ అని
మేము బయటకు వచ్చి ఇల్లు లాక్ చేసి తాళం తీసుకొని మాలతి ఇంటికి వెళ్ళాం

మాలతి హా వచ్చారా రండి ఇంటి లోకి
అని మమ్మల్ని లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళింది మేము సోఫా కూర్చొని ఉన్నాం
మాలతి:హా సరే గిఫ్ట్ పైన వున్నది అది తీసుకొని వస్తాను లే మీరు కూర్చొని వుండండి
కాసేపటికి మాలతి గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చింది
నేను:రేయ్ అఖిల్ మనం గిఫ్ట్ గురించి మరచి పోయాం
అఖిల్: సరే అమ్మ వుండు నేను ఒక్క గిఫ్ట్ తీసుకొని వస్తాను లే అమ్మ
నేను: సరే రా త్వరగా వెళ్ళు రా

అని అఖిల్ గిఫ్ట్ కోసం వెళ్ళాడు కాసేపటికి వాడు గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చాడు
నేను:హమ్మయ వచ్చావా రా
అఖిల్:హా అమ్మ సరే వుండు
మాలతి:అయి పోయాయా మీ తల్లి కొడుకల కబుర్లు ఇంకా వెళ్దాం రండి
పద అని వెళ్దాం అని మేము మాలతి ఇంటి నుంచి మాధవి ఇంటికి వెళ్ళాం అక్కడ బాగా హడావిడి గా వున్నది

లేడీస్ మీకు ఏమైనా దెంగుడు కావాలి అంటే నాId : [email protected] ఐడీ or గూగుల్ ఛాట్స్ – [email protected]
కి పంపండి మీ సలహాలు , తీరని కోరికలు ఉంటే మళ్ళీ కొత్త కథ తో మళ్ళీ కలుద్దాం

5 1 vote
Article Rating

Series Navigation
<< అమ్మ కొడుకు సంసారం -1
అమ్మ కొడుకు సంసారం -3 >>

Categorized in: