కొడుకుతో దెంగించుకున్న అమ్మ

మా నాన్న గారి కి పెద్ద వ్యాపారం ఉంది. వ్యాపారం పనుల మీద ఎప్పుడూ బయట తిరుగుతుంటాడు. ఇంట్లో నేను అమ్మ ఉంటాము. మా అమ్మ house wife నాకు ఒక అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు. నేను, అన్నయ్య అంటే మా అమ్మకు ఎంతో ప్రేమ.
మా అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే చాలా అందం గా ఉంటుంది. వయసు 42. కాని 35 ఏళ్ల దానిలా కనపడుతుంది. మా అమ్మ పగలు చీరలు రాత్రిళ్లు నైటీలు వేసుకుంటుంది. ఆ నైటీలు కూడా చాలా పల్చగా ఉంటాయి.
మా అమ్మ సైజులు అంటే సళ్లు 36, నడుము 32 పిర్రలు 36 ఉండొచ్చు. నేను కూడా రోజూ జిం కు వెళతాను కొంచెం కండలు పెంచాను లెండి. మా అమ్మ నా కళ్లకు ఎంతో సెక్సీ గా కనపడుతుంది. నేను ఎన్నో సార్లు అమ్మను తల్చుకుంటూ బాత్
రూం లో నా లవడాను ఊపుకున్నాను. అది నా తప్పు కాదు. మ – అమ్మ వీధిలో పోతుంటే మా అమ్మ వంక అమ్మ సళ్లు పిరాల వంక చూడని వాడు ఉండదు. ఇంక నేనెంత.

దీని కి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది. అమ్మకు నేను ఇంకా చిన్న పిల్లాడినే. అందువల్ల మా అమ్మ తన పమిట గురించి ఎ “ట్టించు కోడు. ఎప్పుడూ అమ్మ పమిట ఒడిలో ఉంటుంది. అమ్మ లావు పాటి సళ్లు సగం కనపడుతుంటాయి నా కళ్లకు. ఆ అవ కాశం కోసమే నేను ఎదురు చూస్తుంటాను. అమ్మ బా స్ట్రాలు పలు కూడా కనిపిస్తుంటే ఎంతో సెక్సీ గా ఉంటుంది నాకు. అదు ముకోలేక చస్తుంటాను.
ఆ రోజు మా డాడీ బిజినెస్ మీద టూర్ వేళ్లాడు. ఆ రోజు రాత్రి అమ్మ నాన్న నిద్ర పోలేదు. తెల్ల వార్లూ దెంగించు కుంటూనే ఉన్నారు మరునాడు అమ్మ కళ్లు ఎర్ర గా ఉన్నాయి. నేను చూసి నవ్వు కున్నాను.
డాడీ టూర్ కు వెళ్లి పోయాడు. ఇక్కడ ఒక విషయం నేను గ మనిస్తున్నాను నాన్న టూర్ వెళ్లినప్పుడల్ల మా నాన్న గారి త మ్ముడు మా ఇంటి కి తరుచూ వస్తుంతాడు. ఎందుకో తెలియదు. అంత కు ముందు నేను వాళ్లను అను మానించ లేదు.. ఆ రోజు కాలేజీ బంగ్ కొట్టి సినిమాకు వెళ్లాను. కాని టిక్కెట్లు దొరక లేదు. చీ దీనమ్మ అను కుంటూ ఉసూరు మంటూ ఇంటి కి వచ్చాను. ఆ సమయంలో నేను ఇంటి కి ఎప్పుడూ రాను.
నేను వచ్చేటప్పటికి మా బాబాయి కారు మా ఇంటి ముందు ఉంది. నేను ఇంట్లోకి వెళ్లాను సరాసరి నా రూం కు వెళ్లి బట్టలు మార్చుకున్నాను. ఇంట్లో పని వాళ్లు ఎవరూ లేరు. నేను హాల్ లోకి వచ్చాను. నాకు ఎందుకో అను మానం వచ్చింది. మా డాడీ

బెడ్ రూం మేడ పైన ఉంది. నేను మేడ మీది కి వెళ్లాను. మా డాడీ బెడ్ రూం విండో లోకి తొంగి రూ సాను. ఒక్క సారి షాక్ తిన్నాను. మా అమ్మ, ఆమె తమ్ముడు, మా బాబాయి ముగ్గురూ చాలా బిజీ గా ఉన్నారు. ఎవరన్నా ఒక్కటొక్క రి తోనే దెంగించు కుంటౌ. అమ్మ లాంటి orthodox lady ఒకే సారి ఇద్దరు మగాళ్ల తొ దెంగించు కోడం నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది. అది కూడా కాకుండా సొంత తమ్ముడితో, సొంత మరిదితో దెంగించుకోడం ఆశ్చర్యం కాదా మరి. అప్పటి కి వాళ్లు ఇంకా preliminaries లోనే ఉన్నారు.ఉన్నారు.
మా అమ్మ బాబాయిలు ఉన్న బెడ్ పక్కనే టీవీలో ఒక పోర్నో మూవీ నడుస్తూ ఉంది. వాళ్లు ముగ్గురూ ఆ మూవీ చూస్తూ ఉద్రేక పడి పోతున్నారు.

“ఒదినా ఇంక మొదలెడదామా” అన్నాడు.
“ఏరా తమ్ముడూ మొదలెడదామా” అంది అమ్మ
“నీ ఇష్టం అక్క. నేను ఎప్పుడూ రెడీ” అన్నాడు తన 9 అంగుళాల మడ్డ ఊపుకుంటూ.
“ఒదినా ఒదినా నీ బట్టలు విప్పు ఒదినా” అన్నాడు బాబాయి.

బాయి.
మా బాబాయి అమ్మ కన్నా చాలా చిన్న. మా మా మయ్య కూడా అంతే అమ్మ కన్నా 10 ఏళ్లు చిన్న వాళ్లు. అంత చిన్న

వాళ్ల తో దెంగించు కోగా లేనిది నాతో దెంగించు కోదు మా అమ్మ అనుకున్నాను నేను.
“చీ ఫో నాకు సిగ్గు బాబూ. కొడుకు వయసు ఉన్న మీ ముందత బట్టలు విప్పుకోవాలంటే” అంది
“అబ్బొ చూడరా మీ అక్క కొత్త పెళ్లి కూతురులా సిగ్గు పడి పోతూ ఉంది ఏదో మనం దీని కొడుకుల మయినట్టు” అన్నాడు బా
బాయి.
“అక్కా అక్క బట్టలు విప్పవే నీ పూకు దర్శనం చేసుకొని తరిస్తాము” అన్నాడు మా మయ్య.
ముందు అమ్మ తన చీర విప్పేసింది. తరు వావ క్లౌజ్ విఎ శ్పింది. అమ్మ సళ్లు చూస్తూ బాబాయి “అక్కా అక్కా బావ గారు ఎప్పుడూ టూర్లలోనే ఉంటే బాగుంటుందే. నేను బావ ఎప్పుడూ నీ పూకు దెంగుతూ ఉంటా ము” అన్నాడు.
“ఉమ్ పాపం ఆశ దోస అప్పడ వడ” అంది అమ్మ తన ఎ హకు ను పాంటీ మీది నుండే చేత్తో కప్పుకుంటూ.
ఇప్పుడు అమ్మ ఒంటి మీద బ్రా పాంటీ మాత్ర మే ఉన్నాయి. నేను అమ్మను బ్రా పాంటీ లలో చూస్తుంటే నాకు మొడ్డ లేచింది. మా అమ్మ నా కలల రాణి . నా కళ్ల ముందు సెక్సీ గా నిలబడి ఉంది. మా అమ్మను ఎన్నో సార్లు నేను ఊహల్లో దెంగాను. మా అమ్మను,

వాళ్ల తో దెంగించు కోగా లేనిది నాతో దెంగించు కోదు మా అమ్మ అనుకున్నాను నేను.
“చీ ఫో నాకు సిగ్గు బాబూ. కొడుకు వయసు ఉన్న మీ ముందత బట్టలు విప్పుకోవాలంటే” అంది
“అబ్బొ చూడరా మీ అక్క కొత్త పెళ్లి కూతురులా సిగ్గు పడి పోతూ ఉంది ఏదో మనం దీని కొడుకుల మయినట్టు” అన్నాడు బా
బాయి.
“అక్కా అక్క బట్టలు విప్పవే నీ పూకు దర్శనం చేసుకొని తరిస్తాము” అన్నాడు మా మయ్య.
ముందు అమ్మ తన చీర విప్పేసింది. తరు వావ క్లౌజ్ విఎ శ్పింది. అమ్మ సళ్లు చూస్తూ బాబాయి “అక్కా అక్కా బావ గారు ఎప్పుడూ టూర్లలోనే ఉంటే బాగుంటుందే. నేను బావ ఎప్పుడూ నీ పూకు దెంగుతూ ఉంటా ము” అన్నాడు.
“ఉమ్ పాపం ఆశ దోస అప్పడ వడ” అంది అమ్మ తన ఎ హకు ను పాంటీ మీది నుండే చేత్తో కప్పుకుంటూ.
ఇప్పుడు అమ్మ ఒంటి మీద బ్రా పాంటీ మాత్ర మే ఉన్నాయి. నేను అమ్మను బ్రా పాంటీ లలో చూస్తుంటే నాకు మొడ్డ లేచింది. మా అమ్మ నా కలల రాణి . నా కళ్ల ముందు సెక్సీ గా నిలబడి ఉంది. మా అమ్మను ఎన్నో సార్లు నేను ఊహల్లో దెంగాను. మా అమ్మను,

బాబాయి, మామయ్య దెంగుతుంటే నీకు ఎంతో అసూయగా ఉండింది. ఎందుకన్న మంచిది అని నా చేతిలో ఉన్న సెల్ కా మెరా తో అదంతా షూట్ చేస్తున్నాను.
మా బాబాయి, మామయ్య పని మొదలెట్టారు. మా మాయ్య తన అక్క సళ్ల మీద ఉన్న బ్రా విప్పాడు. మా బాబాయి వొదిన పాంటీ ని కిందికి లాగాడు. ఇప్పుడు మా అమ్మ తన తమ్ముడు మరిది ముందు ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా పడుకొని ఉంది. ఎ 2 గా వాళ్లను చూసి నవ్వుతూ ఉంది. అస్సలు సిగ్గు పడటం లేదు.
మా నాన్న ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తన త మ్ముడిని , మరిదిని ఒరేయి అని పిలిచేది. వెధవల్లారా అని తిట్టేది. ఎందుకంటే వాల్ల ఇద్ద రి కీ నా వయసే. ఇప్పుడు కొడుకు వయసు ఉన్న వాళ్ల తొ బట్టలు విలు ‘్పంచుకుంది మా అమ్మ.

నాకు కూడా మా అమ్మను దెంగాలని కోరిక బలంగా కలిగింది. ముందు వాళ్లు ఎలా మా అమ్మను దెంగుతారో చూసి తరు వాత నేను కూడా మా అమ్మ పూకు దెంగుతాను. మా మా మయ్య తన అక్క పూకు మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతున్నాడు. మా బాబాయి ఒదిన సళ్లు పిసుకుతున్నాడు.
మమ్మ తన మరిది మొహాన్ని దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దు ఎ ట్టు కుంటూ “ఏ మయ్య నీ అన్న వ్యాపరం అంటూ తిరుగుతూ నా పూకు గురించి అస్సలు పట్టించుకోడం లేదు. పదేళ్ల నుండి అస్సలు నన్ను దెంగడం లేదు. నీ అన్న బడులు నువ్వు నన్ను దెంగాల. నన్ను satisfy చెయ్యాల. చేస్తావా” అంది మరి ది తల

ని మురుతూ.
“ఒదినా ఒదినా చూడు ఒదినా నా మొడ్డ ఎంత లావు ఎంత పొడు గు ఉందో. దీనిని నీ కోసమే పెంచాను ఒదినా. నా మొడ్డ నీదే ఒదినా దెంగుతావొదినా. రోజూ నీ పూకు దెంగుతాను”అంటూ అమ్మ తొడల మధ్య మొహం పెట్టి అమ్మ ఎ హకు నాకుతున్నాడు.
నాకు అమ్మను చూస్తే జాలి వేసింది. “అమ్మా అమ్మా నేను ఉన్నాను కదమ్మ. నీ పూకు దెంగుతాన మ్మా డాడీ దెంగ క పోయిన పర్వాలేదు.
డాడీ కన్న నా లవడా పెద్దద మ్మా” అని మన సులోనే అనుకున్నాను.
ఇంతలో మా బాబాయి అమ్మతో “ఒదినా ఒదినా అన్నయ్య ఎఱు ప్పడూ బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా. బయట ఎవరినన్న
దెంగు తున్నా డంటా వా” అన్నాడు అమ్మ సళ్లు పిసుకుతూ. దాని కి అమ్మ “అయ్యోరామ మా ఆయన కు మడ్డ ఉంటే పక్కింటి కుర్రాడు ఎందుకని” మీ అన్నయ్య కే లవడా లేస్తే ఇం కొకతి ఎందుకు. మా అన్నయ్య కు అస్సలు మడ్డ లేదు ఉన్నా లేవదు. లెచినా పట్టు మని పది నిమిషాలు ఊపలేదు” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
వీళ్లు ఇలా మాట్లాడు కుంటుంటే మా మామయ్య తన అక్క కుత్త నిండా తన లవడా దోపి దెంగుతున్నాడు. అమ్మ మూలు గుతూ ఉంది. “తమ్ముడూ దెంగు దెంగు నీ అక్క పూకు

పగల దెంగు అమ్మా అలాగే దోపు నా పూకు అడుక్కంటా దోపి దెంగు. ఇంకా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగు. “అంటూ తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి దెంగించు కుంటూ ఉంది.
మా అమ్మ మాటలు విని మా మయ్య దెంగుడు స్పీడ్ ఎ ంచాడు. తన మొడ్డ ను అక్క పూకులో లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు. మా అమ్మ రెచ్చిపోయింది. గట్టి గా అరుస్తూ ఉంది. “ఒరేయి లంజా కొడకా అ మ్మా దెంగ రా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగ రా” అంటూ అరుస్తూ ఉంది. ఇంత లో బాబాయి తన లవడాను అమ్మ నోటి కి అందించాడు. అమ్మ తన మరిది లవడాను నోటి నిండా కుక్కుకొని చీకుతూ ఉంది.
అమ్మ పూకులో మరిది మడ్డ, అమ్మ నోట్లో తమ్ముడి మడ్డ చూస్తున్న నాకు మడ్డ లేచి పోయింది.
మా అమ్మ తన మరిది మడ్డను నోట్లో నుండి తీసి “ఏమయ్య మరిదీ నా గుద్ద ఖాళీ గా ఉంది కదా నీ లవడా నా గుద్దలో దో ఎ ప.” అంది.
అలాగే ఒదినా అంటూ బాబాయి తన లవడాను మా అమ్మ గుద్ద లో దోపాడు. బాబయ్య మొడ్డ సాంతం అమ్మ గుద్దలోకి దూరింది. అమ్మ ఇంక అరుపులు మొదలెట్టింది.
“దెంగండిరా లంజా కొడకల్లారా నా పూకు గుద్ద కలిపి దెంగండి రా ఉమ్మ్మ ఇస్స్ హా. దెంగు దెంగు దెంగు నా పూకు

గుద్ద పగల దెంగండి” అంటూ తన పిర్రలు పై పై కి ఎత్తి దెంగించుకుంటూ ఉంది.
అమ్మ అరుపులు వింటున్న నాకు కారి పోయింది. అమ్మ లో ఇంత కామం ఉందా అని అనుకున్నాను. అమ్మ మాటలు విని బా బాయికీ మా మయ్య కూ కసెక్కి పోయింది. లాగి లాగి దెంగుతున్నారు. ఒక రు అమ్మ పూకులో మరొకరు అమ్మ గుద్ద లో పెట్టి దెంగుతున్నారు. అమ్మ కు స్వర్గం లో ఉన్నట్టుంది అటు మరిదితో ఇటు తమ్ముడితో దెంగించు కుంటుంటే.
“అమ్మా అమ్మ లంజా కొడకల్లారా దెంగండిరా ఒరేయి త మ్ముడూ నీ అక్క లంజను దెంగారా. బాగా దెంగ రా. నా మరిది చూడు వాడి ఒదినను లంజను చేసి దెంగుతున్నాడు లంజా కొడకా దెంగ రా ఇంకా ఇంకా బాగా ఇస్స్ హా అమ్మా “అంటూ తృప్తి గా దెంగించుకుంటూ ఉంది అమ్మ. అప్పటి కీ నాకు మూడు
సార్లు కారి పోయింది. కాని వెంట వెంట నే నా మొడ్డ గట్టి ఎ •డుతూ ఉంది
అలా మా అమ్మ ను కుమ్మి కు మ్మి మా మామయ్య మా బా బాయి కార్చుకున్నారు. కాని అమ్మ లో ఇం కా కామం పోలేదు. అమ్మకు ఇంకా కరినట్టు లేదు. కాని మా మామయ్య కార్చిన మొడ్డ రసం అమ్మ పూకులో నుండి బయట కు కారుతూ ఉంది.
మా మయ్య, బాబాయి అలాగే మా అమ్మ మీద పడ్డారు. పది ని మిషాల తరువాత లేచారు. ఇద్దరూ అమ్మను ఒళ్లంతా నా కారు

ముద్దు లాడారు. తరు వాత బట్టలు వేసుకొని ఇద్దరూ అమ్మ ఎ హకు మీద ముద్దులు పెట్టి వెళ్లి పోబొయారు.
“ఒరేయి ఏంది రా అప్పుడే వెళ్లి పోతున్నారు. ఇంకొక షాట్ వెయ్యరా. అబ్బా నా పూకులో జిల తగ్గ లేదు రా. దెంగండిరా బా బూ. ఒరేయి తమ్ముడూ నీ మడ్డ కే మయింది రా. బాగా లేచేది కదా. అలా వాలి పోయిందే మిరా” అంది అమ్మ.
“అది కాదే అక్కా. ఇటీవల కొంచెం తేడా చేసింది. అందుకే ఒక సారి దెంగి న తరు వాత మరలా లేవడాని కి టైం ఎ • డుతుంది” అన్నాడు తమ్ముడు
“నీకే మయిం దయ్యా బాబూ. నీ మొడ్డ కూడా అలా తోట కూర కాడలా వాలి పోయిందే” అంది అమ్మ తన మరిది మొడ్డ వంక చూస్తూ.
వాడు హి హి హి హి అంటూ నవ్వాడు. చీ పొండి పనికి రాని దద్దమ్మలు. నేను మరొక చాకులాంటి కుర్రాడిని
వెతుక్కోవాల్సిందే” అందీ మ్మ చిరాకుగా. మా మయ్య బాబాయి మ కారు మాటాడ కుండా వెళ్లారు.
అమ్మ అలాగే బెడ్ మీద రెండు కాళ్లు పార జాపి పడుకొని ఉంది. తన పూకు లో వేళ్లు దోపుకొని ఆడించుకుంటూ ఉంది.

మా మయ్య బాబాయి వెళ్లి పోయిన తరువాత నేను అమ్మ బెడ్ దగ్గరకు వెళ్లాను అమ్మ కళ్లు మూసుకొని పడుకొని ఉంది. అమ్మ ఒంటి మీద బట్టలు లేవు.
“అమ్మా ఏంట మ్మా ఏ మయింద మ్మా ” అని అడిగాను.
అమ్మ కళ్లు తెరిచింది. చటుక్కున పక్కన ఉన్న దు ఎ ‘్పటి ని కప్పుకుంది.
‘ను వ్వెందుకు వచ్చావు రా” అంది అమ్మ సిగ్గుగా.
“బాత్ రూం కు వచ్చాన మ్మా. నీ రూం లో మాటలు విన • డుతుంటే ఇలా వచ్చాను” అన్నాను.
“అంతే నా ఇం కా ఏ మన్నా చూసావా” అంది అమ్మ అను మ -నంగా.
“నేను చూడలేదమ్మా. ఇది గో ఈ సెల్ కామెరా చూ సింది. చూసింది అంతా రె కార్డు చే సింది” అన్నాను అమ్మ కళ్ల ముందు కమెరా ఆడిస్తూ.
అమ్మ కంగారు పడింది. “ఒరేయి కొంప ముంచావు కదటా. మీ డాడీ కి తెలిస్తే కొంప మునుగుతుంది. మనం అంతా వీడిన పడతాము. అది ఇలా ఇవ్వరా బాబూ నాబుజ్జి బాబువు కదూ” అంది అమ్మ బతి మాలుతూ.

Categorized in: