Intlo Kamandulu Andari Dengulata

miku story nachithe Naku mail or haungout cheyandhi prudvi1233@gmail.com Intlo Kamandulu Andari Dengulata నేనో సామాన్యమైన కుటుంబంలో పుట్టీ, అందం వల్ల పెద్దింటి కోడలినయ్యాను.

ఇరవయ్యేళ్ళకి పెళ్ళయ్యింది. అప్పటికి నామొగుడి వయసు ఇరవై ఒకటి. వాళ్ళకి నాళుగు రైసు మిల్లులున్నాయి.
గుద్దలు బాగా బలిసిన కుటుంబం. పెళ్ళైన నెల్లాళ్ళు, హాణీమూన్ జరిగి, నెల్లాళ్ళు, ముట్టూమూడురోజులూ కూడా వదలకుండా దెంగించుకొని
అత్తారింటికి వచ్చాకా గానీ, ఉమ్మటీకుటుంబంలో మిగిలినవాళ్ళగురించి తెలీదు.

నామొగుడికి ఒక అన్న, ఇరవైనాళుగేళ్ళవాడు, ఒక అక్క ఇర్వైరెండేళ్ళది. ఒక తమ్ముడు, పంతొమ్మిదేళ్ళవాడు.
మా ఆడబొడుచు మొగుడు, ఇల్లరికం. మాతోటికోడలు నాకంటే రెండేళ్ళు పెద్ద. మాతోటికోడలూ, ఆడబొడుచూ, LKG to Degree క్లాస్ మేట్లట. చాలా పెద్ద ఇల్లు.

మొదటీ వారం రోజులూ అందరం ఉన్నాం. మాంఊలుగా గడిచింది. తరువాత,
నామొగుడూ, వాళ్ళ అన్నా, తమ్ముడూ బావా కలిసి బీjiనెస్ పనిమీద ఊరెళ్ళారు.

ఆరాత్రి నేనూ మాతోటికోడలూ ఆడబొడుచూ ఒకేమంచం మీడ పడుకున్నాం. తలుపు గడియపెట్టేకా బ్లూఫిల్మ్ వేసారు. అవి, నేణూ నామొగుడూ చూసినవాటికంటే మషాలాతో ఉన్నాయి. అరగంటతరవాత, వాళ్ళిద్దరూ, ఫ్రిజ్ లోంచి జిన్ను తెచ్చుకున్నారు. నేను నిద్ర నటీంచటం మొదలెట్టెను.

వాళ్ళు జిన్ను తాగుతూ,

“ఏమే, ఇది పెళ్ళినాటికి
నిజంగానే కన్నెనా, మనలాగానే, గాడీదమొడ్డలుదోపుకున్నాకా పెళ్ళిచేసుకుందా?”

“కన్నేనే.” మాతోటికోడలు చెప్పింది.

దీనమ్మని దెంగా, నెల్లాళ్ళు కుళ్ళబొడిపించుకుందే. ఉండు వంటీంట్లోంచి జీడిపప్పు తెస్తాను, అని
నాగుండే దడ హెచ్చింది. నాకన్నెపొర చినగటం గురించి, నామొగుడూ వదినగారికి చెప్పాడా. అది నా తోటికోడలు, ఇలా చెప్తోందా. కానీ అప్పటికే, నన్ను వాళ్ళు గట్టిగా పిలిచినా
నిద్ర నటిస్తున్నాను కనుక, అలాగే ఉన్నాను. లైట్ కూడా డిం అవటంవల్ల నానటన సుళువయ్యింది.

జీడిపప్పు తెచ్చిన ఆడబొడుచుని అడీగింది. “మీ అమ్మా నాన్నా పడుకున్నారా.”
“బాగా దెంగించుకుంటున్నారు. మన సీసీ కెమెరా టీవీకి కనెక్ట్ చేసి చూడు.” విన్న నాకు మతిపోయింది.
టివీచూస్తూ, వాళ్ళ డిస్కషన్ మరీ పచ్చిగా ఉంది. కన్ను కొద్దిగా తెరిచి, టివీ చూసా. అందులో అత్తా మామా అరవై
తొమ్మిద్లో అరగదీసుకుంటూన్నారు.

“లంజా పూకు తెరవ్వే” ఆడబొడుచు.

“నువ్వే తెరువ్, నేణు నాకుతా”

“ఆడబొడుచు అర్ధమొగుడే. నేణే నిన్ను దెంగాలి”

వాళ్ళిదారూ పెనుగులాట వినిపించిండి. కొంచెంసేపటికి, చప్పూ, చప్పూ మన్న శబ్దాలూ, బుసల్లాంటి ఊపిరీ వినపించాయి. నాక్కూడా పూకు టిమటిమలాడినా, ఏం చెయ్యలేని పరిస్థితి. నిద్రపట్టీండి.

మర్నాడు
ఆమర్నాడు ఆడబొడుచుమొగుడూ, మా మరిదీ వచ్చేరూ. నామొగుడూ, బావగారూ రాలేదు. మా ఆడబొడుచు, తనమొగుడితో గదిలోకి వెళ్ళిపోగానే నేనూ మా తోటి కోడలూ ఓగదిలో పడుక్కొన్నాం. గంట తరువాత, మాతోటికోడలు నన్ను పిలిచింది. నేను నిద్ర నటించాను. వెంటనే, తన సెల్ ఫోన్ తిసుకొని, ఎవరినో వచెయ్ అంది. తలుపుతోసుకొని ఎవరో వచ్చారు. చప్పుచప్పు మని ఒకరినోరు ఒకరు పీల్చేసుకుంటున్నారు. వచ్చిండి మగాడేనని గుసగుసలని బట్టి అర్ధమౌతోంది. నావొళ్ళు వేడెక్కింది. సళ్ళూ బరువెక్కాయి. కానీ లేవలేని పరిస్థితి.

బట్టలిప్పేద్దాం, అంది మగగొంతు.

టీవీ పెట్టుకుండామా అంది మాతోటికోడలు.

ఎవరిది చూద్దాం? అక్కాబావలదా, అమ్మానాన్నలదా? అంది మగగొంతు. అంటే వచ్చింది మా మరిది అనమాట.

ఎవరినిచూస్తే నీమొడ్డ ఎక్కువనిగుడుతుందో అదే పెట్టు, అంటూ తనబట్టలూ మరిది బట్టలూ విప్పేసింది, మా తోటికోడలు. వాడు లేచివెళ్ళి, టీవీ పెట్టాడు. అందులో మా అత్తామామల లైవ్ వస్తోంది. చూస్తూ దెంగించుకున్నారు. నేణు కనీసం, పూకు కెలుక్కోవటం కూడా చెయ్యలేకపోయాను.

ఎంతసేపయిందో తెలీదుగానీ, పక్కన గుసగుసలు వినిపిస్తుంటే మెలకువ వచ్చింది. ఎదురుగా TV లో మా ఆడబొరుసు నాకించుకుంటోంది. పక్కబెడ్ మీద తోటికోడలు పంగ చాపి ఉంది. తొడలమధ్య ఒక మగ తల ఉంది. నాకిందిచాలు దెంగరా నియ్యక్కని దెంగా. అక్కడ నా అక్క దెంగించుకుంటోంది కదే, అండి మగగొంతు.
అంటే నాతోటికోడలూ మరిదీ అన్నమాట. ఇంకేమీ చెయ్యలేక ఊరుకున్నాను. కొంచెం సేపటికి మరిది కార్చి వెళ్ళిపోయాడు. మరిది అటువెళ్ళగానే, నా తోటికోడలు నాసళ్ళ్మీద చెయ్యివేసి నలపసాగింది.
మరిది వెళ్ళిపోగానే, మాతోటికోడలు నన్నులేపింది. నేణు అప్పుడే లేచినట్టు, ఏమిటక్కా అన్నాను.

నిన్నా ఇవాళా కూడా నువ్వు నిద్రపోలేదని నాకు తెలుసు. అంది అది.

ఏంటక్కా, అన్నాను, నోరు తడారిపోయింది.

నటించకే చెల్లాయ్. నిజంగా నువ్వునిద్రపోయావో లేదో, నీపూకులో కారిన జిగురుచూస్తే తెలుస్తుంది, అంటూ, చొరవగా, నీటీలో చెయ్యిపెట్టి, నేణు వారించే లోపలే, దానిచ్వేళ్ళకంటిన జిగురు నాకేసింది.

నేణు సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాను. వెంటనే అది టీవీ దగ్గరకెళ్ళి, ఏదో సీడీ పెట్టింది.

చూద్దునుకదా. అది మా హానీమూన్ నాటిది. చాలా పచ్చిగా ఉంది.

నీపూకు చిరిగినది, నువ్వు నా పెద్దమరిది మొడ్డ చీకినదీ కూడా ఉన్నాయి అంటూ, నేను మాట్లాడెలోపలే, నా నైటీ ఎత్తి, పూకు నాకటం మొదలెట్టిండి. నేణు కళ్ళు మూసుకున్నాను.

అంతలో నా సళ్ళకి మరో నాళిక తగలటం ఉలిక్కిపడి చూసేసరికి, మా ఆడబొడుచు, సన్ను చీకుతోంది.

నేను, ఇవీ చూతూ పూర్తిగా లొంగిపోయాను.

ఆతర్వాత, మా ఆడబొడుచూ, తోటికోడలూ వేరే గదిలోకెళ్ళిపోగానే, మా మరిది వచ్చి, బట్టల్లేని నన్ను ఆక్రమించుకొని, కసకసా దెంగాడు.

తోటికోడలూ కోంచెం సేపటికి వచ్చి నామీద 69 లో పడుక్కొంది. దానిపూకులోంఛి కారుతున్న మరిది మొడ్డ రసాలని ఆబగా తాగేసాను. పూకులు నాక్కొని మళ్ళి పక్కపక్కన పడుక్కొన్నాకా అడీగింది, నాపూకు రసాల్లో తేడ తెలీలేదా? నేణు ఊరుకున్నాను. మాపెద్దమరిదీ నీ నోట్లో కార్చలేదా?
మళ్ళి ఊరుకున్నాణు. ఒకసారి నోట్లో కారిస్తే గాని మాపెద్దమరిదీదెంగాడే, అండి. అంటే నామొగుడూ కూడా దీని రంకుమొగుడెనన్నమాట.

మర్నాడు ఉదయం లేవగానే, మా అత్తగారు, నన్ను వంటింట్లోకి పిలిచి, ఈఇంట్లో మగాళ్ళమధ్య గానీ, ఆడాళ్ళమధ్యగానీ స్పర్ధలు వచ్చే అవకాశం ఎందుకులేదో తెలుసిందా అండి.

నేణు చెప్పేలోపలే, మేం చెప్పేసాం అమ్మా అన్నారు, మరిదీ, ఆడబొడుచూ. నాసాయం కూడ ఉంది అత్తా అంది తోటికోడలు. ఆరోజు, ఇంట్లో మిగిలిన ఆడవాళ్ళు ముగ్గురూ కలిసి, నన్ను నగల దుకాణానికి తీసుకోళ్ళి, మా ఆస్తి అమ్మిన చాళనంత ఖరీదైన వజ్రాలహారం కొన్నారు. ఇది మీ మామగారి కానుక. ఈరోజు ఆయనచేత పెట్టించుకో అన్నారు, అత్తగారు.

ఆరాత్రి బోజనాలయ్యాకా, అత్తా మామల గదిలోకెళ్ళాకా, అత్తగారు, నాతో, ముందు మీతోటికోడలు గదిలోకెళ్ళి, దానికి మీ మామగారు ఇవి బహుకరించిన సీడీ చూడు అన్నారు.

చూద్దునుకదా. అత్తగారు, మాంఅగారి కాళ్ళకి దణ్ణం పెట్టిన తోటికోడలిని, మామగారు హత్తుకొని, తోటికోడలి వంటిమీద ఒక్కో గుడ్డ విప్పుటు ఉంటే, అత్తగారు సాయం చేస్తూ, దిశమొలమీద వడ్డాణాన్ని, నెక్లెసునీ కట్టించుకుంది. ఆతరువాత, మా తోటికోడలు సళ్ళని మామగారు చీకుతు ఉంటే, అత్తగారు, పూకు నాకింది. ఆతరువాత, మామగారిచేత దెంగించింది.

అదిచూసాకా, ఈ సీడీ తీసినదెవరు? అని అడిగాను.

నిన్నటివరకూ, నాకు, నిన్నటినుంచీ నీకు రంకుమొగుడు అంది. అంటే మా మరిది అన్నమాట.

యదావిధిగా నాకూ మామగారికీ శోభనం అవగానే నేను తేరుకొని చూసేసరికి, మా అత్తగారి చెరో సన్నూ కూతురూ కోడలూ చప్పరిస్తూ ఉంటే, మూలుగుతోంది. నా దృష్తీ అత్తగారి తొడలమధ్యకి పోనిచ్చేసరి తృళ్ళిపడ్డాను. అక్కడ మామరిది తల ఉండి. నామరిది చేతులు రెడూ, తన్ వదినా< అక్కల ఫుకుల్ని కెలుకుతున్నాయి. నేను మా అత్తగారివైపు షాక్ తిన్నట్లు చూడగానే, ఏమే, మీమామగారికి దోరపూకులు కావలిస్థే, నాకు దోరమొడ్డలు వద్దూ అండి. మా అత్తగారినోట ఆమాటలు నాకు మరింత షాక్.

వెంటనే తలుపు తోసుకొని, నామొగుడూ, బావగారూ, మా ఆడబొడుచు మొగుడు వచ్చారు.
తలుపుతోసుకొని వచ్చిన నామొగుడు, సరాసరి బట్టలిప్పి, తల్లిపూకు నాకుతున్న తన తమ్ముణ్ణి, బయటకు లాగి, నేరుగా మా అత్తగారిమీద బోర్లా పడుకొని దెంగసాగాడు. అదేంట్రా అన్న తల్లితో, మరి నాపెళ్ళాన్ని నాన్న దెంగేకా, నాన్న పెళ్ళన్ని నేణు దెంగొద్దూ.
నాన్న వొదినని దెంగినప్పుడల్లా, నువ్వు అన్నయ్యనెక్కించుకోవట్లేదూ. తమ్ముడి పెళ్ళానికి నాన్న నగలు పెట్టినప్పుడు, వాడినేమీ అనం, అన్నాడు నా మొగుడు, ఊపులు ఆపకూండా.

వొదినా, అన్నయ్యచూడు, అన్నాడు, మామరిది. తల్లితర్వాత, తల్లిలాంటిదాన్ని, అని, వెల్లకిలా పడూక్కొని, చిన్నమరిదిని మీదకి లాక్కొని, వాడి నడుంచుట్టూ కాళ్ళు వేసి, ఎదురొత్తులిస్తూ దెంగించుకోసాగింది, మా తోటికోడలు.

మా ఆడబొడుచు, అప్పటికే బట్టలిప్పి, నిలబడ్డ మా బావగారిని అన్నయ్యా అంటూ, మెడచుట్టూ చేతులు వేసి, నిలబడ్డబావగారిమీదకెగిరి, రెండుకాళ్ళనీ తన అన్నయ్య నడుం చుట్టు వేసింది. మా బావగారు, తన రెండు చేతులినీ తొడలమద్యకు పోనిచ్చేరు. మరో క్షణం, తనచెప్పెలి పిర్రలకింద రెండుచేతులూ వేసి పైకీ కీందకీ ఊపుటూ ఊంటే, మా ఆడబొడుచూ, మెడపట్టుకొని వేలాడుటూ ఊపుతూ దెంగించుకౌంటోంది.

అప్పటీనుంచీ, మాకుటుంబం ఉమ్మడి కుటుంభమైపోయింది. నేణు అందరికీ ఉమ్మడి పెళ్ళాన్ని. అందరూ నాకు సవతులే.’
వారం తర్వాత మళ్ళీ మొగాళ్ళు ఉరూఎళ్ళారు.

మా అతగారూ మామగారూ గదిలోకెళ్ళగానే, సీసీ టీవీ ఆన్ చేసి, చూస్తూ మేం ముగ్గురం జిన్ తాగి బట్తలిప్పేసాం. నేను కూడ ఎన్నో రోజులుగా అలవాటైన దానిలా మారిపోయాను. మారనూ మరి. నామొగుడు, నాఎదురుగా, వాళ్ళమ్మని దెంగుతూ ఉంటే, పక్కమంచం మీద, మా మరిది వాళ్ళక్కనీ, మాబావగారూ, ఆడబొడుచుమొగుడూ ఓక్రితరువాత ఒఇకరు నన్ను దెంగటం జరిగాకా, నేనెందుకు తగ్గాలి.

ముగ్గురం మాటలు మొదలెట్టగానే, నేనడిగాను. ఈఇంట్లో ఇదెలా మొదలైంది? అని.

మేమిద్దరం LKG to PG కలిసి చదువుకున్నామని నీకు తెలుసు కదా?

ఐతే?

మిగిలింది నువ్వుచెప్పవే, అంటూ మా ఆడబొడుచు, తోటికోడలిని పురమాయించింది.

నేను నా ఫ్లేష్ బేక్ ని పదేళ్ళవయసులో ఏమనుకున్నానో అలానే చెప్తానే, తోటికోడల్లంఝా అంటు మొదలెట్టింది

నాకు పదేళ్ళప్పుడు, మా అమ్మమ్మగారి పెల్లెటూరికి వెళ్ళాను. మా అమ్మమ్మ అప్పటికి యాబయ్యేళ్ళది.

మిగిలినవాళ్ళంటా ఎక్కడికో వెళ్ళేరు. నేనూ అమ్మమ్మా సాయంట్రం ఇంట్లో ఉండగా, నేనింకా మగతనిద్రలో ఉన్నాను. పెరట్లో పాలేరు కేక వినబడింది. అమ్మగారూ అని.

అమ్మమ్మవెళ్ళి, ఏమిరా అంది.

మన ముసిలావు ఎదకొంచీందండీ

ఎదకొస్తే ఆబోతుదగ్గరికి తీసుకేళ్ళరా

రెండ ఆబోతు లొచ్చేయండీ.

వస్తే ఏదో ఒకటి జతకడుతుంది కదరా.

అదికాదండీ, ఒక ఆబోతు ముసిలిదండి. జతకట్టలేకపోతోంది. కోడె ఆబోతుని దగ్గరకు రానివ్వటంలేదు

కట్ట్లేకపోవటమేంఇట్రా, అంటూ వాకిట్లోకొచ్చింది. చుట్టు ఎనిమిదడుగుల ప్రహారీ గోడ. నేను వంటింట్లోంచి, నక్కి కిటికీలోంచి చూస్తున్నాను. అక్కడ ఆవు ఉంది. ఎప్పటిలా లేదు. దానివెనుక ఆబోతు ఉంది. దాని బొడ్డు దగ్గర ఎర్రటి రాడ్డు, చివర సూదిగా లోపలికీ వచ్చి ఉంది. మామూలుగా అక్కడనించి ఉచ్చ వస్తుంది. నిలబడ్డ ఆవు తోక దగ్గర వాసన చూసేసరికి అది తోక ఎత్తించి. అక్కడున్న జిగురుని ఆబోతు నాకుతోంది. ఆవు పోసిన చుక్కలు చుక్కలు ఉచ్చ చి ఆబోతు తాగి, ఒకసారి మీదెక్కింది. నాకు పాపం అనిపించింది, కానీ ఆవు కదలకుండా ఉంది. అప్పుడు, ఆబోతు ఉచ్చపోసుకొనే దగ్గర వచ్చిన ఎర్ర రాడ్డు, మరికొంచెం ముందుకొచ్చి, వంగిపోయింది. ఆబోతు దిగిపోయింది.

నాళుగుసార్లు ఇలా అవుతోందమ్మా, దూరట్లేదో అన్నాడు, పాళేరు. ఎక్కడ దూరట్లేదో నాకర్ధం అవట్లేదు

ఇలా ఐతే ఆవు చూడి కట్టినట్టే. ఆ కోడెని తీసుకురా, అంది, అమ్మమ్మ.

నేణు దూరంగా ఉన్న కోడె చూసేను. అది లేత వయసులో ఉంది. దాని బొడ్డుకింద కూడా రాడ్డు వేలాడుతోంది, కానీ, రాడ్డు కొంచెం చిన్నది. కోడె దగ్గరకు రాబోతే, పెద్ద ఆబోతు బుసలు కొట్టి బెదిరిస్తోంది.

అమ్మమ్మ కొంచెం సేపాగి, ఒరే, నువ్వు ఆవుని గడ్డి కుప్ప చుట్టు తిప్పరా అంది. వాదు ఆవు మెడకి తాడు కట్టి, గడ్డి కుప్పదగ్గర్కు తీసుకెళ్ళగాణే< ముసిలి ఆబోతు కూడా దాణి వెంట వెళ్ళింది. గడ్డికుప్పచుట్టు, కంచె ఉంది.
అమ్మమ్మ ఆకంచె గేటు దగ్గరుండి, మళ్ళీ ఆవు బయటకు రాగానే, గేటు మూసింది. ముసిలి ఆబోతు, కంచెలోపలుండిపోయింది. దాణికి కావలసినంత గడ్డీ.

ఇప్పుడు కోడె స్పీడుగా వచ్చి, ఆవు తోకను నాకగానే, తోకెత్తింది. ఈలోపల ఆవు ఉచ్చపోసే చూటునించి మరిత జీగురు కార్చింది, అది నాకిన కోడె బొద్దు కింద ఎర్ర రాడ్డు మరింత పొడూచుకొచ్చింది. కోడె మీదెక్కింది, రాడ్డు ఆవు ఉచ్చపోసుకొనే చీలికలోంచి దూరింది. ఆవు మొహంలో ఎంత సంతోషమో

అలా కోడె ఆబోతు నాలుగు సార్లు అవు మీదెక్కాకా, దాని రాడ్డు పూర్తిగా లోనికెళ్ళిపోయింది. ప్రతీసారీ మీదెక్కాకా, రాడ్డు, ఆవు ఉచ్చ పోసుకొనే చీలికలోకిదూరగానే, కోడె, రెండు వెనక్కాళ్ళు నేలమించి ఒక్క క్షణం ఎత్తి మరీ గుద్దేది. అలా గుద్దించుకోవటంలో నూ, ఆరాడ్డు దూర్పించుకోవటంలోను ఆవుకేదో సుఖం ఉందనిపించింది. నావంట్లో పులపరం మొదలైంది. ఆవూ ఆబోతూ, రెండు పడుక్కున్నాయి, ఒకదాని మూతి ఇంకోటి నాక్కుంటూ.
ఇంక ఆవు చూడి కట్టేస్తుందమ్మా, అన్నాదు, పాలేరు. ముసిలి ఆబోతు, ముందు బుసకొట్టి, కంచెదాటిరాలేక, కోడె నాలుగుసార్లెక్కటం చూస్తూ, దాని బొడ్డుకింద రాడ్డుని అదే నాక్కుంటూ, నీరుకారిపోయింది. దాని రాడ్డు కూడా లోనికెళ్ళిపోయింది.
మా అమ్మమ్మ, ఒరే, ముందుగదిలో ఒక పరుపు తెచ్చి ఈ గచ్చుమీద వెయ్యిరా అంది. వాడు చుట్టుతిరిగి వెళ్ళి, ఆవు ఆబోతు ఉన్నచోటికి దగ్గర కొబ్బరిచెట్టు నీడన వేసాడు. వాళ్ళ పరుపు సరిగ్గా వంటింటికి నాళుగడుగుల దూరంలోనే ఉంది. వంటింట్లో చీకటి వల్ల వాళ్ళకి నేను కనిపించటంలేదు.

అమ్మమ్మ పరుపుమీద వెల్లకిలా పడుక్కుంటూ, కాళ్ళుపిసకరా అంది.
వాడు కాళ్ళుపిసుకుతూ ఉంటే, అమ్మమ్మ, ఆవు ఏం సుఖపడిందిరా అంది. ఆకోడె లేకపోతే, ఆవుదీ నాపరిస్థితేరా, అంది.
అమ్మగారూ అన్నాడు వాడు, కొంచెం అలజడిగా.
అవున్రా, అని బోర్లా తిరిగి, చీర తొడలవరకూ చీరలాక్కుంటూ.
వాడు కాళ్ళు నొక్కుతున్నవాడల్లా, బయటపడ్డ తొడలు చూడ్డం మొదలెట్టేడు. పిసకరా, అంది అమ్మమ్మ. పిసుకుతూ ఉంటే, అవున్రా, మీ బాబుగారుకూడా ఆముసిలి ఆబోతులాగే, నాకేసి ఊరుకుంటారురా. అంది.
ఏమీ చెయ్యలేరా, అమ్మగారూ, అన్నాడు, తడారిపోయిన గొంతుతో. ఎందుకు చెయ్యరు. కోదలిదగ్గర, అరటికాయ దోపి, నాదగ్గర, వేలేసుకొని వస్తారు.
అరటికాయా, వేలాడ్డం, నాకు అర్ధం అయీ కాకుండా ఊంది. only 10 year girl
చిన్నమ్మగారా, ఆవిడకి చిన్న బాబుగారున్నారు కదమ్మా, అన్నాడు పాలేరు.
వాడు ఎప్పుడూ, పొలంలో పనికొచ్చిన ప్రతీ ఆడదానిమీద ఎక్కి, రాత్రి తాగి పడుక్కొంటాడు. కోడలు దాని దురద మామగారితో తీర్చుకుంటుంది. నేనే ముసిలావులా, అని, కొంచేం, పైకి పిసకరా, అంది. వాడు పైకి రాగానే, ఒరే, నువ్వు, నువ్వు పిసుక్కుంటూ పైకి రా. నేను ఎక్కడ ఆపాలో చెప్తాను, అని తమకంగా కళ్ళు మూసుకుంది.

వాడి చేతులు, చీరవరకూ రాగానే, అమ్మమ్మ, చీరని నడుం వరకూ ఎత్తేసింది. వాడు నోరు తెరుచుకొని, పిర్రలను పిసకటం మొదలెట్టేడు.

ఏమిరా, మీ వొదినవి పిసకలేదూ అంది.

వాడు మరింత షాక్ తో, వదినవా.
మీ అమ్మచెప్పిందిరా, నాకు. నీపెళ్ళాం, సవత్తాడేలోపు దానక్క నెలకోసారివచ్చి, నీకు ఆడదానిమీదెక్కడం అలవాటు చేస్తోండటకదరా, అంది, వెల్లకిలా తిరుగుతూ.

వాడు అమ్మమ్మ మాటలకు కొయ్యబారిపోయేడో, వెల్లకిలా తిరగ్గానే అక్కడచూసి అలా ఐపోడో తెలీలేదు
అక్కడ మా అమ్మమ్మ ఉచ్చ పోసుకొనే చోటు నా అరచేతికంటే పెద్దగా ఉంది. ఉంగరాల జుత్తు. జుత్తు మద్యలో ఎర్రగా ఉంది. ఉచ్చ వచ్చే గాడి, నాకున్నట్టుకాక, బాగా పెద్దగా, కొంచెం విచ్చుకున్నపెదాలతో ఎర్రగా ఉంటూ, ఎరుపుబాగానికి పక్కన
జుత్తు తడిగా మెరుస్తూ ఉంది. వాడు నోరెళ్ళబెట్టుకొని చూస్తుంటే, మళ్ళి అమ్మమ్మే, నీ వొదిన
దిమ్మ నాకలేదటృఆ, లంజా కొడకా అంటూ, వాడి జుత్తుపట్టుకొని, తలని ఉచ్చపోసుకొనే చోటికి తెచ్చుకొంది. నాకు వళ్ళంతా తిమ్మిరిగా మారింది. వాడు చబుకు చబుకుమటూ మామిడీపండు చీసినట్టూ చీకుతున్ణాదు. అంతలో నావెనుక అలికిడి అయింది. తిరిగిచూస్తే ఏదీ కనపడలేదు. నాకు అనుమానం వచ్చి వెనుక గదిలోకెళ్ళాను. అక్కడ మా బావ కొంటెగా నన్వ్వుతున్నాదు. నేను సిగ్గుపడి పారిపోబోతూ ఊంటే, చెయ్యి
పట్టుకున్నాడు. అప్పటికే నన్నూ బావనీ కాబోయే మొగుడూ పెళ్ళాలుగా పెద్దవాళ్ళు అంటారు. నన్ను పట్టుకొని, ఇలా చూడ్డం మొదటీసారా అని అడిగాడు. నేను తలొంచుకొని అవును అన్నాదు. మాట్లాడకు, కలిసి చూద్దాం అని మళ్ళీ వంటింటి కిటికీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చ్డు.

అప్పటికి అమ్మమ్మ వాడి మెడచుట్టూ కాళ్ళు పెనవేసి, పాదాళతో వీపు పై అదుముకుంటోంది. నేను ముందు నించొంటే, మాబావ
నావెనుకనించొన్నాడు. నా పిర్రలకి తగిలిన గట్టిదనం బావ ఉచ్చపోసుకొనేదని అర్ధం అయ్యింది. బావ నామెడ మీద ఉన్న చర్మాన్ని నోటితో కరచి పట్టుకున్నాడు. నాలికతో రాస్తున్నాడు. నాతిమ్మిరి పెరుగుతోందో తగ్గుతోండో అర్ధం కాలేదు. బావచేతులు నాసంకల్లోంచీ దూరి, వేళ్ళు నాబాయిల ముచ్చికల్ని మీటుతున్నాయి.
నేను కళ్ళుమూసుకున్నాను. మళ్ళి అమ్మమ్మ గొంతువిని కళ్ళుతెరిచాను.
అమ్మమ్మ వాణ్ణి మీదెక్కరా, అంది. అప్పుడూ వాడి నిక్కరు తీసేసరికి వాదు ఉచ్చపోసుకొనేది నల్లగా రోకలిలా కనపడింది. అమ్మమ్మ వాడి జుత్తుపట్టుకొని పైకి లాక్కొని, తన బాయి ముచ్చిమని వాడి నోటికి అందించింది. వాడు చీకటం మొదలెట్టగానే, తనచేత్తో వాడి రోకలిని పట్టుకొని, ఉంగరాలజుత్తులో పెట్టుకుంది. వాడు నడుం ఊపసాగాడు. బావ నడుం ఊగుతోంది. చేతులు సంకల్లోంచి తీసి, గౌను ఎత్తి
ఒకచేతిని నాచాతిమీదై, రెండొదాన్ని ఉచ్చ వచ్చే గాడిల్దగ్గరకీ జరిపి, నిమరసాగాడు. నేను నెమ్మదిగా మూలగ్గానే, అరవకే లంజా, ముసిల్లంజ చూస్తుంది అన్నాడు. ఆతిట్టుకి మామూలప్పుడైతే, తిరిగి తిట్టేదాన్ని. ఇప్పుడూరుకున్నాను. అమ్మమ్మని తిట్టినందుకూ కోపం రాలేదు. మరికొంచేం సేపటీకీ పాలేరు ఊపులు పెరిగి ఒక్కసారి ఆగాయి. వాడు మీదనుంచి లేచాడు. ఇప్పుడు వాడు ఉచ్చపోసుకొనేది
చిన్నగా, వాదిన తోటకూరకాడలా ఉంది.

అమ్మమ్మ ఉచ్చపోసుకొనే చోట బాగా విడదీసి ఉంది. అందులోంచి తెల్లగా ఏదో కారుతోంది. వెంటనే మా బావ నన్ను వాడి గదిలోకి తీసుకెళ్ళి, పాలేరు నాకినట్టే, నా ఉచ్చపోసుకొనేది నాకేడు. నేను నాకుతెలీకుండనే బావ తలమీద చెయ్యివేసి అదుముకుంటూ కిటికీ వేపుచూసి అవాక్కయ్యాను. అక్కడ మా అత్త (బావా వాళ్ళమ్మ చూస్తూ ఉంది. నేను భయంగా లేచి, బావా, అత్త అన్నాను. అప్పటికి అత్త తప్పుకుంది. బావ
వెంతనే లేచి తలుపుతెరుచుకొని పెరట్లోకి పారిపోయేడు.

అత్త లోపలికొచ్చి, ఏం జరిగిందే అంది. నేను సిగ్గుతో తలవంచుకుంటే, అత్త అంది, నువ్వు సవత్తాడేకా నీకూ బావకీ పెళ్ళి చేసేకా రోజూ ఇలాగే చేసుకోవచ్చు, అనిచెప్పి, నా సిగ్గు తగ్గించి, నా గౌను ఎత్తి, బావ ఎంగిలిచేసిన చోట చేత్తో రాస్తూ, పూకు బాగా అరిగిందే అంది. నేను చీ అత్తా, అవేం మాటలు అంది. అసలు బావ నిన్నెలా లొంగదీసుకున్నాడే అంది. నేను తటపటయిస్తూ అమ్మమ్మ, పాలేరు, విషయం, నేను
చూస్తుండగా, బావ రావటం అన్నీ చెప్పేను. ఏమే మీబావ వాడు ఉచ్చపోసుకునేది నీపిర్రలకి తగిలింఛేడా? అంది. అవునత్తా అంటే, మరి నిక్కరిప్పి చూపించేడా అంది. లేదత్తా, నాచెయ్యి వాడినిక్కరులోకి తీసుకెళ్ళి, దాన్ని పట్టించాడు, అన్నాను. ఎలా ఉండే, అంది. అర్టికాయంత ఉంది. వేడిగా, నేను పటుకోగానే, నిక్కుతూ ఉంది అంది. వాడిదిపెద్దదా, మనపాలేరుగాడిది పెద్దదా అంది. నేను సిగ్గుపడుతుంటే,
సిగ్గేమిటే కోడల్లంజా అని ముద్దుగా తిడుతూ, బావ నాకిన చోటు వేళ్ళతో నిమురుతూ, నేణు రావటం పదినిమిషాలు లేటయి ఉంటే, నీచేతిలోదాన్ని, నీపూకులో తోసేవాడు అంది. అమ్మో దూరుతుండా అన్నాను. ఆపాలేౠగాడిది మీ అమ్మమ్మ పూజులో దూరలేదూ అంది. నేను
ఏదో అనబోతూ ఉంటే, బయట మా తాత గొంతు వినిపించింది. నువ్వు వెళ్ళి ఆకర్టెన్ వెనక దాక్కో అంది. నేను వెళ్ళి ఆగదిలో నక్కాను. లోనికొచ్చిన తాత, నీకొడుకు గదిలొ ఏం చేస్తున్నావమ్మా అన్నాడు. నేణు చూసింది నమంలో ఒద్దో తెలీటం లేదు మామయ్యా అంది, అత్త. ఏమయిందమ్మా అన్నాడు. మనపనిమనిషి రంగిని (ముప్పయ్యేళ్ళది), మీ మనవడు మరిగినట్టున్నాడు. అంది. ఏంచూసావో చెప్పు అన్నాడు. సరిగ్గా
అమ్మమ్మకీ పాలేరుకీ జరిగిందే, పూస గుచ్చినట్టు చెప్పింది. విషయం పూర్తయ్యే సరికి తాతయ్య పంచెలోంచి నిగిడినదాన్ని అత్త పట్టుకొని, అయ్యో ఇదేమిటి మామయ్యా అంది. తాతయ్య నిమిషంలోనే అత్తని బట్తలూడదీసి, తన పంచెలోని పాముని అత్త నోట్లో తోసిముందుకీ వెనక్కీ కొంచెంసేపు ఊగి, ఆ తర్వాత అత్తని మంచంంఇద పడదోసి, తొడల్లి విప్పదీసి, వేళ్ళతో కెలుకుతూ, ఇప్పుడి కార్చిందే అన్నాడు,
జిగురుగా తడిసిన ఉంగరాల జుత్తుచూస్తూ. నువ్వు రాడనికి ముందు దెగులాట చూస్తే నాకేంటి, నీముసిలిపెళ్ళానైకైనా, పప్పంతా పాకంకారుతుందిరా రంకుమొగుడ అంది. నేను తుళ్ళిపడ్డను. అందరి ఎదురుగా తాతయ్యని చూసి తలవంచుకొనే అత్తేనా ఇది అనిపించింది. పాలే రూ అమ్మమ్మా చేసుకున్నవే మళ్ళి అత్తా తాతా చేసుకున్నారు. తాతయ్య బయటకెళ్ళిపోయేకా అత్త నన్ను పిలిచి, మీ అమ్మా నాన్నా ఇలా
చేసూంటేనే నువ్వు పుట్టేవు. పెళ్ళికాకుండా బావచేత ఇవన్నీ చేయించుకుంటే కడుపొస్తుంది. నాకొడుకే చేసాడని తెలిసినా, నిన్ను కోడలుగా ఒప్పుకోను అని ముద్దుగా తిట్టి, బయటకెళ్ళిపోయింది. తరువాత రెండురోజులూ, అత్త మామత్నూ తాతతోనూ చేయించుకున్నవల్లా నాకు చూపిస్తూ, అది అయిపోయేకా నాకు అన్నీ విడమరిచి చెప్పేది.
తర్వాత మా అమ్మమ్మగారి ఊరునుంది Town మా ఇంటికి వచ్చేసాను. అని చెప్పింది మా తోటికోడలు.

ఆతర్వాత? అని అడిగేను. ఇంతవరకూ ఫ్లేష్ బేక్ లో మా ఆడబొడుచు ప్రస్తావన లేదు.

మళ్ళి మాతోటికోడలే చెప్పింది. ఇదీ నేనూ క్లాస్ మేత్స్ మి కదా, మళ్ళి ఆరోక్లాసులో కలిసినప్పుడు, విషయాలన్నీ దీనికి చెప్పేను. ఇది నమ్మలేదు. ఒకరోజు చెప్పింది. నువ్వు చెప్పేవి నిజమేనేమోనే, నిన్న రాత్రి మద్యరాత్రి నాకు వినిపించిన మూలుగులు, మసక వెలుగులో, కనపడ్డ ఆకారాలూ, అంటు వాళ్ళమ్మానాన్నలి వర్ణించింది.

ఒకమూడేళ్ళు, మా అమ్మ నన్ను అమ్మమ్మగారింటికి వెళ్ళనివ్వలేదు.

మరో నెల్లాళ్ళకే మేం సవత్తాడి, చదువుకుంటూనే రహస్యంగా, మాట్లాడుకొనే వాళ్ళం. అలా ఇంటరుకొచ్చేకా, కాలేజీలో చేరాకా మాబావ (మూడేళ్ళకింద, లేతపూకు నాకినవాడు) పట్నంలో రైసుమిల్లులో సూపరువైజరుగా జాయినయ్యేడు. ఆరైసుమిల్లు వీళ్ళదే. నేను ఈ ఇంటికి పెళ్ళికాకముందే, దీనితో చదువుకోడానికొచ్చే దాన్ని. వాడు మాబావ అని దీనికి తెలీదు. నాక్కూడా బావతో ఇంకేమీ జరగలేదు.

మేమిద్దరం, బూతుబొమ్మలూ కథలూ సేకరిస్తూ, లెస్బోలుగా మారిపోయేం. డిగ్రీలోకొచ్చేం. మా పూకులకి ఇరవయ్యేళ్ళు నిండుతున్నాయి.

ఇంట్లో మొగాళ్ళంతా ఒకరోజు పనిమీద వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు, మా బావ, దీనమ్మని దెంగుతూ మా ఇద్దరికీ కనబడ్డాడు. మేం మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు మమ్మలిని చూడలేదు.

మర్నాడు, మేమిద్దరం పూకులు నాక్కుంటూ, వీళ్ళమ్మకి దొరికిపోయినప్పుడూ, మమ్మల్ని నిలదీసింది. గట్టిగా తిట్టీ, నన్ను ఇంక ఇంటికి రావద్దనీ, వాళ్ళమ్మాయిని చెడగొట్టొద్దనీ చెప్పింది. నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉంటే, ఇది వాళ్ళమ్మతో, అమ్మా, నిన్నూ, రైసుమిల్లు సూపర్వజర్నీ, ఇది చాలా ఫొటోలు తీసిందే, నాకు చూపించింది. వీళ్ళింట్లో దాచింది. దాన్నేమీ అనకే, అంది. మా ఆడబొడుచు చెప్పిన అబద్దానికి, నేను షాక్. అంతకంటే పెద్ద షాక్, దానమ్మది.

తర్వాత ముగ్గురు ఆడవాళ్ళం, ఒకరిజోలికి ఒకరు రాకూడదనుకుని ఊరుకున్నాం.

మొగాళ్ళు ఊరినుంచొచ్చేకా, మా అత్త వాళ్ళాయనతో మాట్లాడి, నన్ను కోడలుగానూ, వాళ్ళ సూపర్ వైజర్ని అల్లుడిగాణూ చేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. కులాలు వేరు కావడంతో, మా బావ వాళ్ళమ్మా నాన్నలకి చెప్పలేదు. మా అత్తరికి, రైసు మిల్లు బాగా తెలిసిన సూపర్ వైజరే అల్లుడవటం ఇష్ట్మే. నేనూ ఇంట్లో చెప్పలేదు. మా అత్తవారు, వేరే ఊరి గుళ్ళో మా పెళ్ళిళ్ళు చేసేసేరు.

పెళ్ళి తరవాత, కన్నె పొరలు చినిగిన మర్నాడు, మేమిద్దరం మా పూకులు ఒకరికొకరం చూపించుకుంటు, అందులోకి దూరిన మొడ్డల ఒడ్డు పొడుగూ ఊహించుకుంటూ ఉన్నాం.

నా మొగుడు ఊరెళ్ళినపుడూ, పెద్దమరిదినీ, ఆతర్వాత చిన్న మరిదినీ, మీదెక్కించుకొని, నేను ఇద్దరు రంకు మొగుళ్ళనీ లైనులో పెట్టగానే, మామగారు ఊరెళ్ళినపుడు, మా అత్తగారు, తన పాత రంకు మొగుడిని (అదే, అల్లుడూ, నాకూ బావ) ఎక్కించుకొనేది. ఇది మాత్రం, నన్నూ దానమ్మనీ చూసినప్పుడల్లా, నాకు ఒక్క రంకుమొగుడూ లేడుకదా అని బాధపడేడి.

ఇంతలో Incest కథలు మొదటిసారి చదివి, ఇద్దరం, మా మా మొగుళ్ళ గురించి చెప్పుకొనే వాళ్ళం. వాళ్ళన్నయ్యల మొడ్డలగురించి, చాలా తన్7మయత్వంగా వినేది. అప్పుడు, దాని మొగుడు, మా బవ అన్న విషయం చెప్పేను. దాంతో నాకూ దాని మొగుడికీ దగ్గరుండి శోబనం చేసి, నీ కన్నెపొర చింపాల్సినవాడు, నాది చింపి, నీకు అన్నయ్య వరసయ్యేడు. అంది. అప్పటికే మేం చదివిన Incest కథల ప్రభావంతో, నేను అన్న వరస వాడిని మీదెక్కించుకుంటే, నువ్వు అన్ననే మీదెక్కించుకోవే అన్నాను.

మర్నాడు, నా మొగుడూ, (దీని పెద్దన్న) ఊరెళ్ళినప్పుడూ, నేను దీని రెండొ అన్నని నా గదిలోకి రమ్మని, లైటు ఆపి నా స్థానంలో దీన్ని పడుక్కోబెట్టేను. నేను దీని మొగుడితో దీని గదిలోకెళ్ళి, మా రఔండు అయ్యేకా, తలుపు కొట్టేను. అప్పుడూ లైటు వేసుకున్న అన్నా, అప్పటీకే పని కావటంతో కంగారు పడ్డాడు. ఛెల్లి కంగారు నటించింది. మేమూ కంగారు నటించేం.

మా అత్త తనగదిలోంచి వచ్చేసరికి మేము నిలుచున్న ప్లేసులు మారేం. అంటే అత్త దృష్టిలో ఇది దీని మొగుడితోనూ, నేను మరిదితోనూ దెంగించుకున్న బిల్డప్ ఇచ్చేం. అదికొంత నయం కదా. అప్పటికే ఒక రౌండు అయిన అత్త, గులెక్కి నట్టుంది. మామ గురు పెడుతున్నాడు. మరిది వాడి గదిలోకెళ్ళిపోయేడు. మేమిద్దరం ఒకే గదిలోకి వెళ్ళి, దాని మొగుడి రసాలను నాపూకులోంచి అదీ, నారంకుమొగుడి రసాలను దాని పూకులోంచి నేనూ నాక్కొని, నైటీలు వేసుకొని, హాళ్లోకొచ్చి, దానిగదిలో కిందా మీదా పడుతున్న అత్తా అల్లుళ్ళని చూసేం.

తర్వాత ఇదినెమ్మదిగా మరో (పెళ్ళికాని) అన్ననీ, నేను మా మామనీ ముగ్గులోకి దించి, Incest కథలు అప్పటికే రంకు అలవాటైనవాళ్ళకి వినిపించి, ఆడాళ్ళని చీకట్లో ప్లేసులు మార్చి, తండ్రి (కోడలనుకొని) కూతురుమీదెక్కించి, అత్తపూకుకి గులపెంచేం. ఇంతలో CC Camera లు రావటంతో ఒకరిగదిలో దెంగుళ్ళు ఇంకే గదిలో TVలో చూపిస్తూ, రాబోయే ఇద్దరు కోడళ్ళకీ ఒక్కో మొగుడూ, నలుగురేసి రంకుమొగుళ్ళు ఉండేటట్టు ఒప్పుకొని, అందరి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యెదాకా, ఎవరం కడూపులు తెచ్చుకోకూడదనుకున్నాం.

ఇప్పుడూ మన నలుగురు ద్రౌపదులూ కొత్త ద్రౌపదిని వెతకాలి. అని ముగించింది, నా తోటికోడలు.

ఉమ్మడి కుటుంబం కథ సమాప్తం”
Miku story nachithe Naku mail or haungout cheyandhi
prudvi1233@gmail.com