( పియ మైన పాఠకులకు మనవి. ఈ కధలో మామా కోడల్ల దెంగులాట గురించి వుంది. బూతులు వున్నాయి. ఈ
రెండు అంశాలు నచ్చిన వాల్లే ఈ కధ చడవండి. లేక పోతే దయచేసి చదవవద్దు. నన్ను తిట్ట వద్దు. )
ఒక రోజు నేను ఈజీ చేర్ లో కూర్చుని ఒక నావల్ చదువు కుంటున్నాను. నా కోడలు మేనక తలుపు దగ్గర నిల బడి వుంది.

వెనక పిరల మీద చేతులు పెట్టు కొని నిలబడి నా వంక కొంటె గా చూస్తూ వుంది.
నా కోడలు మేనక గులాబి రంగు జార్జెట్ చీర వొంటి కి అతుక్కున్నట్టు కట్టు కొని వుంది. ఆ చీర లోనుంది నా ముద్దుల కోడలు పిర్రలు తొడలు, క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. ఆమె వేసుకున్న సన్నటి జాకెట్ లో నుండి ఆమె పింక్ బా స్టాప్ కనపడుతున్నాయి. నా కోడలు
వేసుకున్న లో నెక్ జాకెట్ లో నుంచి ఆమె బలిసిన సళ్లు పొంగి చూస్తున్నాయి.

మేనక చిరునవ్వుతో నా దగ్గరకి వచ్చింది. వయ్యారంగా నడిచి వస్తున్న కోడల్ని, ఆమె కళ్లు చెదిరే అందాన్ని చూసి నాకు మతి పోయింది. ప్రతి రోజూ చూస్తున్నాను. కాని ఈ రోజు నా కోడలు ఎందుకో అప్పర స లాగ కనపడుతూ వుంది నా కళ్లకు. మేనక వచ్చి నా పక్కనే కూర్చుంది. నేను ఆమె జాకెట్ లో నుండి వుబి కి వస్తున్న సళ్ల వంక చూస్తున్నాను.
నా కోడలు ముందుకు వొంగి నా ముఖాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకొని తన సళ్ల మీద అదుము కుంది. నాకు నా సళ్ల రాణి నా ముద్దుల కోడలు బలిసిన సళ్లు నా బుగ్గలకు మృదువుగా తగులు తున్నాయి.

“మా మయ్యా నేను బజారుకు వెలుతున్నాను. ఇంకో రెండు
గంటల్లో వస్తాను.” అంది. ”
” మేన కా ను వ్వు ఈ డ్రెస్స్ లో వెలుతున్నావా” అన్నాను.
“లేదు మా మయ్య. వొంటి కి అతుక్కున్న ఈ
జార్జెట్ చీర నీ
కోసమే కట్టుకున్నాను. మార్కెట్ కు వెళ్లేటపుడు వేరే చీర కట్టు కొని వెళ్తాను” అంది.
” మంచి ద మ్మా లేక పోతే పోకిరి కుర్రాళ్ల కళ్లు అన్ని నీ మీదనే వుంటాయి తల్లీ” అన్నాను ప్రేమగా.
” మా మయ్యా ఈ డ్రెస్స్ లో నడుము తిప్పుతూ నా కోడలు.

నేను బావున్నానా” అని అడిగింది
“ఉమ్మ్మ్మ్మ బాగున్నానా అని అడుగుతా వా. అప్సరస లాగున్నావు మేన కా” అన్నాను.
“నన్ను ఈ చీరలో చూస్తుంటే మీకు ఏమని పిస్తుంది. మా మయ్య” అంది కొంటెగా.
“నా మొడ్డ లేచింది కోడలా.నిన్ను అమాంతం వొంగొబెట్టి, నీ చీర లంగా పైకి ఎత్తి, నీ పూకులో నా మొడ్డ దోపి కసకస దెంగాలని వుంది” అన్నాను.

“ఉమ్మ్మ్మ్మ అన్ని కొంటె బుద్ధులు. పగలు దెంగించు కుంటే ఎవరన్నా చూస్తారు మా మగారూ. ఈ రోజు కు ఈ కోడలితో శోభనం చేసుకోండి.” నా కోడలు.
“ఉమ్మ్మ్మ్మ అదా సంగతి. ఈ రోజు దేవి గారికి నా మీద దయకలిగింది. ఏమిటా అని అనుకుంటున్నాను. ఐతే ఈ రోజు రాత్రి అంతా మన కు జా గార మే. నీ పూకు చించుతాను.” అన్నాను.
“ఉమ్మ న ముద్దుల మా మయ్య నా డార్లింగ్. వస్తాను మా మయ్య” అంటూ వొంగి నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి వెళ్లి పోయింది.

నా కోడలు వెళుతుంటే దాని పిర్రలు వయ్యారంగా గుండంగా పైకి కిందికి ఆడుతున్నాయి. అదే నా బలహీనత. నా కోడలు పిరలు చూస్తే నేను ఆగలేను అది నాకు తన పిర్రలు చూపించి నన్ను పడ గొట్టింది. నేను దాని పిరలకు, దాని తొడలకు దాసోహం అన్నాను. దాని తొడల సందున బానిసగా మిగిలి పోయాను.

దాని పిర్రలు నా కళ్లలో మెదులుతు న్నాయి. నేను లేచి కిటి కి లోనుంది అది వెళ్తుంటే చూస్తున్నాను. దాని బలిసిన పిర్రలు వయ్యరంగా వూగుతుంటే నాకు మొడ్డ లేచింది. మొడ్డ మీద చెయ్యి వేసి నలుపు కుంటూ నా కోడలు వెళ్లిన వైపు చూస్తున్నాను.
ఆ రోజు రాత్రి ఎప్పుడు అవుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను. నా భార్య కు నరాల జబ్బు, బ్లడ్ ప్రెజర్. గత సంవత్సరం నుంది మా ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ లేదు. ఆ మె ఏదో పూజలు పునస్కారాలు, పెంద
రాళే తినదం, 9 గంటల కల్లా నిద్ర మాత్రలు వేసుకొని నిద్ర పోవడం. తెల్ల వారి 7 గంటల దాకా మెలుకువ రాదు.

భార్య అలా వుంటే నా కొడుక్కు డబ్బు పిచ్చి ఎక్కువ ఏదో సం పాదిద్దా మని అందమైన పెళ్లాన్ని ఇక్కడ వదిలి పెట్టి దుబై వెళ్లాడు. ఇంక నేను నా కోడలు .మా ఇష్టం వచ్చినట్టు హాయిగా ఎంజాయి చేస్తున్నాము.

ఆ రోజు రాత్రి అయింది. నా భార్య లక్ష్మి మామూలుగా రాత్రి తొమ్మిది గంటల కల్ల భోజనం చేసి నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంది. కాసేపు టి.వి.చూసి అలాగే నిద్ర లోకి జారుకుంది. ఆమె ఇంక ఉదయం ఏడు గంటల కు కాని నిద్ర లేవదు. నేను నా భార్య పక్కనే పడుకున్నాను.
రాత్రి 10 అయింది నా భార్య గాఢ నిద్ర లో వుంది. నెమ్మది గా బెడ్ దిగి నా ముద్దుల కోడలు మేన క బెడ్ రూం లోకి వెళ్లాను. తలుపు ఓర గా వేసి వుంది. నాకు తెలుసు. నా కోడలు నా కోస వుంటుందని.

చేస్తూ
నేను లోపలకు వెళ్లేటప్పటికి మేనక బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకొని వుంది. సన్నటి నైట్ గౌన్ వేసుకొని వుంది. ఆ బ్రాంస్పరెంట్
గౌన్ లోనుంది నా కోడలు తొడలు పూకు పిరలు అన్ని క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. ఒక కాలు మడిచి పెట్టు కొని వుంది. ఆ గౌన్ దాని తొడల దాకా లేచింది.
నన్ను చూసి నా కోడలు నవ్వింది. లేచి కూర్చుంది. ” మా మ గారూ అత్తయ్య నిద్ర పోయిందా” అని అడిగింది.

“నిద్ర పోయిం ద మ్మా. అయినా మా మగారూ అని ఏంట మ్మా అంత గౌర వం గా పిలుస్తున్నావు” అని అన్నాను.
” మరి మీరు నన్ను ఏమ్మా అని కన్న కూతురిని పిల్చినట్టు పిలవడం లేదా” అంది నవ్వుతూ.
“అది అల వాటు అయిపోయింది” అన్నాను.
లవాటు
నా కోడలు నా దగ్గరగా వచ్చి నా షర్ట్ బటం ఊడ దీసింది. నాకు గుండెల మీద వెంటు కలు లేపు నున్నగా వుంది. నా కోడలు నా మొహాన్ని తన చేతులోకి తీసుకొని నా పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టింది. నేను దాని తల వెనుక చేతులు వేసి నా పెదాల కు గట్టిగా అదుము కొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ప్రేయసిని ప్రియుడు గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకున్నట్టు మేము ముద్దులాడు కున్నాము .

తరు వాత నా ముద్దుల కోడలు నా గుండెల మీద ముద్దులు పెట్టింది. అలాగ కిందికి జారింది. కింద చెయ్యి పెట్టి నా మొడ్డను పట్టు కొని నలప సాగింది.
“మా మయ్యా ఈ రోజు చాలా కసిగా వుంది. మామయ్యా. నువ్వు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో ఇవ్వాళ చూపిస్తాను మామయ్యా” అంది నా కోడలు.
నా గుండెలు విశాలంగా వుంటాయి. నా నిపుల్స్ ను మునిపంటితో నొక్కుతూ నా గుండెల మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించింది నా మేన క. నేను దాని చుబుకం పై కి ఎత్తి ప్రేమగా చూస్తూ
“ఏమ్మా ఏ మిటి విశేషం చాలా హాపీ గా వున్నావు” అన్నాను.

వేళ్లతో
నా వైపు చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది. నా గుండెల మీద ముని
రాస్తూ

“నువ్వు వుండగా నాకు ఇంకేమి కావాలి మామయ్య. నీ ప్రేమ అను రాగం చాలు. అందమైన భార్యను కార్యం అయిన మర్నాడే వదిలేసి దుబై వెళ్లాడు మీ అబ్బాయి. అప్పటి నుంది మీరే నా పూకు ఆకలి తీరుస్తున్నారు. ఇంత కన్న నాకు ఏమి కావాలి మామయ్య” అంది నా గుండెల మీద తల పెట్టి అలా తమకంతో కల్లు మూసుకుంది నా ముద్దుల కోడలు.

నేను కూడా ప్రే మతో దాని తల పైకి ఎత్తి దాని నుదుటి మీద ముద్దు పెత్తుకున్నాను. అది తన చెయ్యి కిందికి పోనిచ్చి నా లుంగీ వూడ దీసింది. నేను లోపల డాయర్ వేసుకోలేదు. నా మొడ్డ అప్పటికే లేచింది. నా మొడ్డను ఒక చేత్తో పట్టు కొని సుతారంగా నిమిరింది. అలాగే కింది కి జారి తన మోకాళ్ల మీద కూర్చుంది. నా మొడ్డను రెండు చేతులతో పట్టు కొని తమకంతో చూస్తూ వుంది.

” మా మయ్యా నీ మొడ్డ ముద్దు వస్తోంది. మా మయ్య. మీ అబ్బాయికి కూడా ఇంత పెద్ద మొడ్డ లేదు. అబ్బ ఎంత బాగుందో నా బంగారు మొడ్డ” అంటూ నా మొడ్డను తన చెంపలకు రుద్దు కుంది
నా వట్ట కాయల ను గులాబ్ జామున్ లాగా తన నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరించింది. తరువాత నా మొడ్డ పైన తోలును వెనక్కు లాగింది. నా
మొడ్డ కొసన వున్న గుండు ఎర్ర గా రోజా రంగులో బయటకు వచ్చింది.

నా కోడలు తన నోరు సున్నలా చుట్టి తన నాలుకతో నా మొడ్డ కొసన వున్న చిల్లులో తన నాలుక కొస పెట్టి పొడిచింది.నాకు నరాలు జివ్వు మన్నాయి. నేను దాని తల మీద రెండు చేతులు వేసి నా మొడ్డ కు అదు ముకుంటూ
“అబ్బా ఇయి ఒజ్ హుమ, కోడలా ఓహ్ ఉమ్మ్మ” అంటూ మూలుగుతున్నాను.
నా కోడలు ఒక చేత్తో నా మొడ్డను సవరదీస్తూ రెండో చేత్తో నా వట్ట కాయలు పట్టు కొని సవరదీస్తూ వుంది. నాకు ఎంతో హాయిగా వుంది. అలాగే ఆనందంతో మూలుగుతున్నాను.
” మేన కా మేన కా అమ్మా అమ్మా అన్నాను మైకంతో.

” ఏం కావాలి మా మయ్య” అంది నా కోడలు.
“నా మొడ్డ చీకవా. నీ నోట్లో పెట్టు కొని ముద్దు ముద్దు గా తల్లీ” అన్నాను దాని తల నా మొడ్డ కు అదుముకుంటూ.

చీకవే
అది నా మొడ్డను కొంచెం పక్కకు జరిపి తల ఎత్తి నా మొహం లోకి చూసింది కొంటెగా.
“ఏంట మ్మా నా మొడ్డ చీక వా. అబ్బ మొడ్డ జిల గా వుందే కోడలా
ప్లీస్ నా మొడ్డ చీకు” అన్నాను. .
నా కోడలు నా మొడ్డ ఒక చేత్తో పట్టు కొని, మరో చేత్తో నా వట్ట కాయలు పట్టు కొని బరువు చూస్తున్నట్టు వట్టల ను ఆడిస్తూ వుంది.

“అబ్బా ఉమ్మ నాకు కసిగా వుందే మేన కా నా మొడ్డ కుడవ్వే లంజా”అన్నాను.
“అబ్బా వుండు మా మయ్య. ఈరోజు నీ కు మరొక కొత్త రుచి చూపిస్తాను” అంది.
” ఏంటి కోడలా ఇవ్వాల నాకు కొత్త రుచి చూపిస్తావా. ఏమిటో అది” అన్నాను.
నా కోడలు జవాబు చెప్పకుండా నన్ను బెడ్ మీద కి తోసింది. నేను వెల్ల కిలా బెడ్ మీద పడ్డాను. బాగా నిగిడిన నా మొడ్డ 90 డిగీ ల లో నిలబడి వుంది. నా కోడలు నా మీద కు వాలింది. తన రెండు సళ్లు నా
మొడ్డ దగ్గర పెట్టి, నా మొడ్డను తన రెండు సళ్ల మధ్య లో పెట్టి అది మింది.నేను ముందుకు వొంగి దాని సళ్ల ముచికలు అందుకో బోయాను.

“వుండండి మా మయ్య అప్పుడే నా. నా సళ్లు చీకబోయే ముంది ఇంకా కొన్ని పనులు చెయ్యాలి నువ్వు” అంది నా కోడలు.
నా కోడలు నన్ను ఊరిస్తూ తన సల్లు తానే పిసుక్కుంటూ ముచికలు నలుపుకుంటూ వుంది.
“ఓసినా ముద్దుల కోడలా ఇక్కడ నేను వున్నాను కదే నీ సళ్లు పిసకడాని కి.
రావే నా ముద్దుల లంజా” అన్నాను.

అది తన తల అడ్డంగా తిప్పి తన పిర్రలు అటూ ఇటూ ఆడించింది. అప్పటి కే దాని పూకులో రసాలు కారి పోతున్నాయి.

“వుండండి మా మయ్య ఈ రోజు మీరు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యాలి” అంది ముద్దు ముద్దు గా.
నేను అది ఏమి చేస్తుందో అని చూస్తున్నాను. నా కోడలు నా గుండెల మీద అటు ఒక కాలు ఇటు ఒక కాలు వేసి నా మొడ్డ వైపుకు మొహం పెట్టి కూర్చుంది. అది తన రెండు చేతులతొ తన పిర్రలు పట్టు కొని పిసుక్కుంటూ విడదీసింది. దాని గుద్ద నాకు కనపడుతూ వుంది.
అది తన గుద్ద నా మొహం మీద పెట్టి నా మొడ్డను తన చేతులలోకి తీసుకుంది. నా కోడలు తన పిర్రలు నా మొహం మీద పెట్టి అటూ ఇటూ తిప్పింది. అప్పుడు సరిగ్గా దాని పూకు పెదాలు, దాని గుద్ద నా మొహం మీద వున్నాయి. దాని పూకు నిలువు పెదాలు నా నోటి కి తగులుతున్నాయి.

అప్పుడు నా కోడలు నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టు కొని తన నాలుక నా మొడ్డ చుట్టు తిప్పసాగింది.అంటే మేము 69 పొసిషన్ లో వున్నాము.
దాని వుద్దేశం నాకు అర్ధం అయింది. నేను దాని పిర్రలను రెండు చేతులతో పట్టు కొని నా మొహం మీది కి లాక్కున్నాను.

నేను దాని పూకు పెదాలు ముద్దు పెట్టి దాని రసాలు వూరుతున్న కుత్తలోకి నా నాలుక దోపాను. మేనక నా మొడ్డను లౌజుగా కుడుస్తూ
వుంది. ఇక్కడ నా నాలుక నా కోడలి పూకు లోపలి అంచులు తడుము తున్నాయి. నా ముని పంటితో దాని గొల్లిని పట్టు కొని చప్పరిస్తున్నాను.

నా కోడలు మేనక తన నోటి నిండా నా మొడ్డను కుక్కుకొని, నాలుకతోనా మొడ్డ మీద రాస్తూ వుంది. నా నాలుక కు నా కోడలి పూకులోనుంది కారుతున్న రసాలు వుప్పగా, వగరు గా తగులు తున్నాయి. నా నాకుడుకు నా కోడలు తట్టుకోలేక తన పూకును నా మొహమ్మీద అదు ముతూ వుంది.

నేను దాని పిర్రలు నా రెండు చేతులతో పట్టుకొని పిసుకుతూ, ఒక వేలు దాని పూకులోకి దోపాను. దాని పూకు రసాలు నా వేలికి అంటు కున్నాయి. ఆ వేలు తీసి చప్పరిస్తున్నాను. వేలి కి బాగ తడిచేసి నా కోడలి రెండు పిర్రల మధ్య వున్న గుద్దలో దోపాను. దాని గుద్ద పింక్ కలర్ లో ముద్దు గా వుంది. నేను దాని గుద్ద లో నానాలుక పెట్టి బాగ తడి చేసి దాని గుద్దలో నా వేలు దోపాను.

“అబ్బా మా మయ్యా ఉమ్మి నొప్పిగా వుంది మా మయ్యా. నెమ్మది గా దోపంది” అంది.
“సరేలే నా ముద్దుల కోడలా నెమ్మది గా దోపుతాను” అంటూ కొంచెం కొంచెం గా నా వేలు దాని గుద్దలో దోపాను.

కింద నేను నా మొడ్డతో దాని నోటిని దెంగుతుంటే, ఇక్కడ వేలుతో దాని గుద్ద దెంగుతున్నాను. నా కోడలు మేనకకు వొళ్లు అంతా గాలి లో తేలి పోతున్నట్టు వుంది. పూకులో నుండి రసం కారుతూ వుంది. దాని పిర్రలను నా మొహం మీద అదు ముతూ మూలుగుతూ
వుంది.

దాని పూకులో నుండి కారుతున్న రసం నా మొహం మీద కారుతూ వుంది. మేనక నా మొడ్డను నోటి నిండా కుక్కుకొని ఫోర్స్ గా
చీకుతూ వుంది. ఆ ఆవేశానికి దాని గోళ్లు నా తొడల మీద దిగబడు తున్నాయి. అది నా వట్ట కాయల ను ముద్దులాడుతూ తన వేలును నా గుద్దలో దోపింది. అమ్మయ్య ఇప్పుడు అర్ధం అయింది అది చూపిస్తాను అన్న కొత్త రుచి.

నేను దాని గుద్దలో వేలు పెట్టి దెంగితే, అది నా గుద్ద లో వేలు పెట్టి దెంగడం. నాకు ఇది కొత్త అనుభవం. వొల్లంతా జలదరించింది. మగాడిని నాకే ఇలా వుంటే నేను దాని గుద్దలో వేలు పెట్టి దెంగుతుంటే నా కోడలి కి ఎలా వుందో అని తలుచు కుంటేనే త్రిల్లింగా వుంది.
నా వట్ట కాయలు బిగుసుకున్నాయి. మొడ్డ బాగ నిక్కేసింది. నా కోడలి గొల్లి కూడా సన్నజాజి మొగ్గ లాగ నిక్కబొడుచుకుంది. నా కోడలు తన పూకు నా మొహం మీద అదుముతుంటే నాకు ఊపిరి ఆడటం లేదు. వూపిరి తీసుకోడం కోసం నేను దాని పిర్రలు పైకి ఎత్తాను.

దానికి కూడా నా మొడ్డ నోట్లో పెట్టు కొని చీకి చీకి నోరు నొప్పిపెట్టినట్టు వుంది. తన నోట్లో నుండి నా నిగిడిన మొడ్డను బయటకు తీసింది. నా తొడల మీద తల పెట్టి పడుకుంది. నా మొడ్డను తన చెంపలకు రుద్దు కుంటూ వుంది. నేను కూడా నా చెంపలను దాని తొడలకు రుద్దు కుంటూ దాని తొడల మధ్య నా మొహం పెత్తి పిర్రలు పిసుకుతున్నాను.

కొంచెం సేపు అయిన తరువాత నా కోడలు పైకి లేచి నాపక్కలో పడు కుంది. నేను దాని బుజాల చుట్టూ చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దులాడుతూ
“ఒసేయి నా ముద్దుల కోడలా నువ్వు నా పూకు లంజవే అబ్బా ఎంత బాగుందే నీ పూకు నాకుతూ నీ గుద్దలో వేలు పెట్టి దెంగుతుంటే” అన్నాను దాని తల మీద చెయ్యి వేసి అను రాగంతో నిమురుతూ.

” మా మయ్య ఎలా వుంది మా మయ్య నీ కోడలి చీకుడు. పచ్చి లంజలాగ చీకాను కదూ నీ ముద్దుల మొడ్డ” అందినా కోడలు.
“నువ్వు నా ముద్దుల కోడలి వి మేన కా. నీకు ఆ లంజలకు పోలిక ఏమిటి .

నువ్వు నా ప్రాణం. నీ కోసం ఏ మన్నా చేస్తాను నా ప్రియా” అన్నాను దాని సల్లు పిసుకుతూ.
అది కూడా తన చెయ్యి కిందికి పోనిచ్చి నా మొడ్డను చేతిలో కి తీసుకుంది. నెమ్మడి గా నా మొడ్డను పైకి కిందికి ఆడిస్తూ వుంది.
” మా మయ్యా” అని
గోము గా పిలిచింది.
“ఏమ్మా కోడలు పిల్లా” అన్నాను దాని చెంపల మీద ముద్దులు పెడుతూ.

“అత్తయ్య మీరు వయసులో వున్నప్పుడు బాగా దెంగించు కొనే వాళ్ల మా మయ్య” అంది నా కోడలు.
“అవున మ్మా చాలా బాగా దెంగించు కొనే వాళ్ల ము. రోజు కు మూడు సార్లు. ఆఫీసుకు వెళ్లేటపుదు ఒక సారి వొంగో పెట్టి దెంగే వాడిని. రాత్రి పడు కున్న తరు వాత పైకి ఎక్కి దెంగే వాడిని. తెల్ల వారుజామున మొడ్డ బాగా నిగుడుతుంది. దాన్నే మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ అంటారు. అప్పుడు నేను
వెల్ల కిలా పడుకుంటే అది నా పైకి ఎక్కి దెంగేది. ఇలా 5 ఏళ్లు దెంగించు కున్నాము . అప్పుడు నీ మొగుడు పుట్టాడు.

వాడు పుట్టిన తరు వాత, పగలు దెంగుడు మానే సాము. తరు వాత రెండేళ్లకు తెల్ల వారుజామున దెంగుడు మానే సాము. మీ అత్తయ్య కు జబ్బు చేసేదాక రోజుకు ఒక సారి దెంగించు కున్నాము” అన్నాను ఆ రోజులు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ.
” ఇంత కాలం దెంగించుకున్నా కూడా మీలో మగతనం ఇంకా అలాగే వుంది మా మయ్య. నిజంగా గ్రేట్ మామయ్యా.” అంది నా ముద్దుల కోడలు
“అవునమ్మా. మీ ఆయన దుబాయి వెల్లేదా కా కూడా మెము రోజూ ఒక సారి దెంగించు కొనే వాళ్ల ము. వాడు దుబాయి వెళ్లిన దిగులుతో మీ అత్తయ్య కు నరాల జబ్బు వచ్చింది. ఇంక సెక్స్ చెయ్య కూడదు. రెస్ట్ కావాలి అన్నారు.

అందుకే నిద్ర మాత్రలు వేసుకొని రాత్రి 10 గంటలు నిద్ర పోతుంది.” అన్నాను
మేము ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటే నా కోడలు నా మొడ్డను సవరదీస్తూ వుంది. నేను నా కోడలి సళ్ల మీద చేతులు వేసి పిసుకు తున్నాను. దాని రొమ్ముల ముచికల మీద సున్నితంగా రాస్తున్నాను. ఒక చెయ్యి కిందికి పోనిచ్చి దాని పొట్ట మీద బొడ్డు మీద సున్నాలు చుడుతూ బొడ్డు మీద కితకితలు పెడుతున్నాను.
” మేన కా, మనం ఇలా దెంగించు కోడం మీ అత్తయ్య కు అంటే మా ఆవిడకు తెలియదంటావా?” అని అది గాను.

“ఎలా తెలుస్తుంది మా మయ్యా? అంది నా ముద్దుల కోడలు.
” మీ అత్తయ్య కు అన్ని తెలుసు” అన్నాను. ఒక్క సారి ఆశ్చర్య పోయింది నా కోడలు.
“తెలుసా. నిజంగా తెలుసా. అమ్మో” అని అరిచింది ఒక్క సారి
. “నా లాంటి సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువగా కల వాడి కి ఏమికా వాలో, శోభనం మూడు రోజులు మొగుడి మొడ్డ పూకు నిండా దోపుకున్న ఆడపిల్ల, తరు వాత మొడ్డ మొహం చూడ కుండా ఐదేల్లు ఎలా వుండలేదో ఆమెకు బాగా తెలుసు” అన్నాను.

“అంటే మనం ఇద్దరం దెంగించు కుంటున్న సంగతి తెలిసీ ఆమె నిద్ర మాత్రలను వేసుకొని మన కు వీలు కల్పించిందా” అంది నా కోడలు.
“అవును మేన కా. నా కొడుకు దుబాయి వెళ్లడం ఆమెకు అసలు ఇష్టం లేదు. పెళ్లి అయిన కొత్తల్లో ఆడపిల్లకు ఎన్నికోరికలు వుంటాయో ఆమెకు తెలుసు. అందుకే దుబాయి వెళ్లి వచ్చిన తరువాత పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పింది. కాని వాడు ఆమె మాట వినలేదు. కట్నం డబ్బులతో దుబాయి వెల్ల వచ్చు అని అనుకున్నాడు. కాని నీ సంగతి పట్టించుకోలేదు. వాడు దుబై వెళ్లి పోయాడు. సరిగ్గ ఆ రోజే ఆమెకు స్ట్రోక్ వచ్చింది. డాక్టర్లు ఆమెను విశ్రాంతి తీసుకోమన్నారు.” కొంచెం ఆగాను.

“అవును మా మయ్య నాకు గుర్తుంది. నేను కంగారు పడ్డాను’ అంది నా కోడలు.
“అప్పుడు నా భార్య ఏ మందో తెలుసా. ఏ మండీ, కోడలు చిన్న పిల్ల. శోభనం మూడు రోజులు తప్ప మొగుది దగ్గర సుఖ పర్లేదు. దాని పూకు ఆవురావురు మంటూ వుంటుంది. ఎవరన్నా కసిగల కుర్రాడు కనపడితే వాడి మొడ్డ అమాంతం పూకులో దోపు కోడానికి సంకోచించదు. అప్పుడు ఆ పిల్ల మనం అల్లరి అవుతాము.

అందుకని ఆ పుణ్యం మీరే కట్టు కోంది. మన అబ్బాయి దుబాయి నుండి వచ్చేదాక మీరే దాని పూకు దెంగి, దాని కోరికలు తీర్చండి. దాని పూకులొ వేరే వాళ్ల
మొడ్డలు దూరకుండా చూడండి. మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు కాబట్టి దానికి కడుపు వస్తుందని భయం లేదు. ప్లీస్ నా మాట వినండి” అని బతి మాలింది.” అని నేను చెప్పాను
ఆశ్చర్య పోవడం నా కోడలు వంతు అయింది. “అప్పుడు మీరే మన్నారు మా మయ్యా” అని అడిగింది.

3.5 4 votes
Article Rating

Categorized in: