వదినతో పడక సుఖం

నేను నా వదిన ఎలా దెంగానో చెప్తాను. ఇది నిజం గా జరిగింది.హాయ్ నా పేరు శ్రీ నా ఏజ్ 20.నేను డిగ్రీ 2nd year చదువుతునాన్ను.ఇదే నా మొదటి స్టోరీ. నేను చూడటానికి బాగుంటాను నా మొడ్డ సైజ్ 8inc.మా వదిన పేరు లత చూడటానికి బొద్దుగా క్యూట్ గా ఉంటది age 30 సైజ్ స్ 36,30,36. తన్నని చూసిన ఎవరు అన్న ఒకసారి అన్న దెంగాలని అని అనికుంటారు. మా వదినకు ఇద్దరు పిల్లలు ఒకరు తేజు 7ఇయర్స్ ఒకరు pooji 2ఇయర్స్ . మా పెద్దనాన్న కొడుకు భార్య తను. మా అన్నయ్య పేరు సత్తిబాబు ఏజ్ 36.

నన్ను ఇంట్లో అందరు గర్భంగా చూసుకునేవారు ఎందుకంటే నేను అందరు కంటే చిన్నవాడిని కనుక నేను ఏమి అడిగేతే అది సాయంత్రానికల్లా నా దగ్గర ఉండేది. నాకు సెక్స్ కొరుకులు ఎక్కువ కానీ మాది ఊరిలో పెద్దకుటంబo కనుక నేను కూడా ఏ చెత్త పని చేసేవాడిని కాదు. రోజు రా roomlo hp కొట్టుకునేవాడిన.
మా ఇల్లు అన్న వాళ్లది పక్కపక్కనే ఇల్లు.వదిన మీద నాకు ఎటువంటి చేడు ఉదేశం లేదు నాకు కానీ ఒక రోజు మా అన్నయ్య కాల్ చేసి వదిన ఫోన్ రిపేర్ కి వచ్చింది అని నాకు చెప్పాడు.

నేను వదిన దెగ్గరకి వెళ్లి అడుగుతా తన ఫోన్ ఇచ్చి రిపేర్ చేయించుమంది. నేను ఫోన్ తీసుకొని షాప్ కి వెళ్లి రిపేర్ చేపించి వస్తుంటే. గూగుల్ క్రామ్ ఓపెన్ చేసాను అందులో అన్ని xvideos a play అవుతుంవున్నాయి నేను కుని వీడియోస్ చూసి ఇంటికి వచ్చేసాను.వదిన ఫోన్ ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాను కానీ వదిన లేదు మొత్తం చూసాను కానీ తను కనబడలేదు. అప్పుడు బాత్రూం loo నుంచి సౌండ్ వస్తుంది. నేను వదిన అని పిలిచాను అప్పుడు వదిన నన్ను అక్కడ కూర్చుని చెప్పింది నేను సోఫా లో కూర్చుని ఉన్నాను అప్పుడు వదిన స్థానం చేసి టావెల్ చుట్టుకుని నా ముందు నుంచి వెళ్తుంది నేను తనను చూస్తే ఉండి పోయాను.

తను ఎందుకు అలా చూస్తున్నావు అని అడిగింది నేను ఏంలేదు అని చెప్పు అక్కడ నుంచి వచ్చేసాను కానీ నాకు అదే గుర్తు వస్తుంది.ఫోన్ కూడా ఇవ్వకుండా వచ్చేసాను.

ఇంకా బాత్రూమ్ కి వెళ్లి వదినని తలుచుకుని hp కుట్టుకున్నా. ఇంకా అప్పుడు నుంచి వదిన ని ఎలాగా అన్న దెంగాలని డిసైడ్ అవును. వదిన మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను ఫోన్ ఇవ్వకుండా వచ్చావు ఏ ra అని అడిగింది నేను ఏంలేదు అని ఫోన్ ఇచ్చేసాను. అప్పుడు నుంచి వదిన ని నేను కమ్మకోరికలు తో చూడటం మొదలు పెట్టాను ఎప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చిన తనానని టచ్ చేసేవాడిని కానీ వదిన ఏమి అనేది కాదు. నేను ఇంకా ఎక్కువుగా అన్నయ్య వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని పిల్లలు తో ఆడుకోడానికి అని వంకతో.

ఆలా రోజులు గడుస్తువున్నాయి పిల్లలు పడుకున్నారు అన్నయ్య పొలానికి వెళ్ళాడు నేను డైరెక్ట్ ఇంటిలోకి వచ్చేసాను అపుడు వదిన xvideos చూస్తా పూకులో ఫింగర్ పెట్టుకుంటుంది నేను అది చూసి ఆగలేక నా తొమ్ముడు లెగిసాడు నేను వదినను చూస్తే డోర్ దేగిర నుంచుని hp కొట్టుకుంటున్నాను. వదిన నన్ను చూసింది చీర సరిచేసుకుని నా దిగిరకు వస్తుంది నాకు భయం వేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాను. నాకు భయం తెగలేదు ఎక్కడ అమ్మ వాళ్లతో చెప్పేస్తదో అని.

నేను ఇంటికి కూడా రాత్రి 8 గంటలకు వెళ్ళాను భయం తో. అప్పుడు అమ్మ నా దిగిరకు వచ్చి ఏంట్రా ఇపుడు దాకా ఎక్కడ వున్నావ్ అని అడిగింది నేను ఉపిరి పెల్చుకుని ఫ్రిండ్స్ tho వున్నాను అని చెప్పాను
అమ్మ : వెళ్లి స్థానం చేసి రా అన్నం పెడతా
నేను : అలాగే అమ్మ
నేను స్థానం చేసి వచ్చి అన్నం తిని నా రూమ్ కి వెళ్లి hp కొట్టుకుని పడుకున్నాను ఆలా 5days గాడిసిపోయాయి నేను అన్నయ్య వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళలేదు.వదిన మా ఇంటికి వచ్చింది నాకు గుండెలో అలజడి మొదలు ఆఇంది. వదిన అమ్మ తో మాట్లాడుతుంది నేను వేళ్లను
వదిన : ఏమి రా రావడం మానేసావు?

నేను : అదేం లేదు వదిన exams వున్నాయి చదువుకుంటున్నాను అని చెప్పాను.
వదిన : అలాగే ఐతే రాత్రి కి మా ఇంటికి వచ్చేయీ మీ అన్నయ్య town కి వెళ్తున్నాడు.
నేను : నాకు exams వున్నాయి నేను చదువుకోవాలి అని చెప్పాను
వదిన : మా ఇంటిలో చదువుకుందిగాని. నాకు భయం ఒకరు ఉండటం అంటే.
అమ్మ : వేళ్ళు రా!
నేను :ok వదిన వస్తాను…
వదిన : తొరగా వచ్చేయి..
నేను :ok వదిన..

రాత్రి నేను భోజనం చేసి వదిన వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళాను. వదిన లూస్ night వేసుకుని వుంది తనను అలా చూసి నా మొడ్డ లెగిసింది. నేను షార్ట్ అండ్ టీషీర్ట్ వేసుకున్నాను. నా మొడ్డ లెగిసినట్టు ఈజీగా తెలుస్తుంది.వదిన నా మొడ్డని చూసి ముచిముసిగా నవ్వు కుంటుంది దాని కవర్ చేసుకుంటా వచ్చి సోఫా లో కూర్చునాను. నాకు పడుకునే ముందు పాలు తాగే అలవాటు వుంది.

నేను : పిల్లలు ఎక్కడ!
వదిన : పడుకొన్నారు.
నేను : hoo
వదిన: భోజనం చేదాం రా?
నేను: చేశాను వదిన..
వదిన: నాకు కంపనీ ఇవు అని అడిగింది
నేను: ok వదిన అని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అక్కడ అన్నీ వదినకు వాడీంచాను.
భోజనం చేసిన తరవాత నేను చదువుకుంటునను అని చేపి బుక్స్ open చేసాను కానీ ఏమి చేదవలేదు.ఇంకా నేను బుక్స్ close చేసాను.

ఇద్దరం టీవీ చుస్తునాం అప్పుడు మంచి రూమెంటిక్ సాంగ్ పెటింది వదిన నేను వదిన వేపు దొంగచూపులు చూస్తునాను
వదిన : ఏమి రా అల్లాచుస్తునావు…
నేను : ఏంలేదు వదిన నువ్వు చాలా బాగుంటావ్ అని అన్నాను..
వదిన : నువ్వు నాకు క్రిమ్ పూయాకు నేను అంత అందంగా ఉండను
నేను : నువ్వు చాలా అంటే చాలా బాగుంటావ్ వదిన..
వదిన : నిజంగానా
నేను : అవును వదిన

వదిన : నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వుందా అని అడిగింది.
నేను : లేదు వదిన!
వదిన : నిజం చెప్పు రా నేను ఎవరికీ చెప్పాను…
నేను : లేదు వదిన నిజం….
వదిన : మరి ఎవరిని అన్న కిస్ చేసావా
నేను : లేదు వదిన
వదిన : ఎవరిని అన్న సెక్స్ చేసావా!
నేను : లేదు వదిన…
వదిన : నిజం చెప్పు రా.

నేను : లేదు వదిన
వదిన : మరి నన్ను ఎందుకు ఆలా చూస్తున్నావు..
(నేను ఏమి మాటలాడలేదు )
వదిన : మాట్లాడు రా నన్ను ఎందుకు అలా చూసి నీ మొడ్డ కొట్టుకున్నావ్ ఆరోజు అని అడిగింది.
నేను : సైలెంట్ గా భయం తో చూస్తునాను
వదిన : చెప్పు రా నేను ఎవరికీ చెప్పాను బయపడకు
నేను : వదిన నిన్ను అలా చూసి తట్టుకోలేక ఆలా చేసాను అన్న
వదిన : ఎలా చేసావు రా
నేను : భయం తో మొడ్డ కొట్టుకున్నా వదిన ఇంకేప్పుడు అలా చేయను ఎవరికీ చెప్పకు వదిన అని బతిమాల్డుతునాను

వదిన : నేను ఎవరికీ చెప్పాను కానీ…
నేను : కానీ! ఏంటి వదిన…
వదిన : నీ మొడ్డ నాకు ఒక సారి చూపించాలి
నేను : వదిన అది……..?
వదిన :అది లేదు ఇది లేదు చూపించు….
నేను : సరే వదిన..
నేను న షార్ట్ తీసి నా మొడ్డ చుపిన్చెను
వదిన : ఇది ఎటి రా ఇంత వుంది అని నా మోడీ పట్టుకుంది నాకు చేమాటలు పడుతున్నాయి.
వదిన నా మొడ్డని చేతితో పట్టుకొని పైకి కిందకి అంటుంది నాకు స్వర్గంలో ఉన్నట్లు ఉంది.
వదిన : ఎల్లా వుంది

నేను : చాలా బాగుంది వదిన
వదిన నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని చేకూతుంది.
నేను గాలిలో తేలిపోతున్నాను. వదిన హాహాహాహాహా హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్మ్మ్మ్మహాఆఆఆహామ్. హ్మహ్హహ్మ్మహ్హాహ్హ్హంహ్హ్హమ్ అని ములుగుతుతున్నాను
వదిన నాకు కారిపోతుంది అని చెప్పాను కానీ వదిన విన్నలేదు మొత్తం నోట్లో కార్చేసాను ఒక్క చుక్క కూడా మిగలకుండా నాకేసింది.నీది చాలా బాగుంది రా అని మళ్ళీ సికడం మొదలు పెటింది నాది మళ్ళీ లెగిసింది.
వదిన : మీ అన్నది నీ మొడ్దలో సగం ఉంటది రా. మీ అన్న నన్ను దేగి 1year అవుతుంది నువ్వు నన్ను దెంగురా
నేను : అలాగే వదిన
వదిన : ఇంకా వదిన ఏటిరా నేను నీ లంజను
నేను : రావే లంజ

లంజకొడుక నేను నీ లంజను రా అంటే నన్ను లిప్ కిస్ పెటింది 30min మేము రూమ్ లోకి వెళ్లిపోయాం వదిన నా బట్టలు నేను వదిన బట్టలు అన్ని ఇప్పుడు ఇద్దరం నగ్నంగా ఉన్నo. నన్ను వదిన మీదకు లేకుని కిస్ చేసింది. నేను వదిన sollu ఒకటి తరవాత ఒకటి చీకుతూ వున్నాను ఒక సోను నోటిలో పెట్టుకుని ఒకటి చేతితో పిసుకుతూ ఉన్నాను. ఒక చేతితో పుకు నీమురుతూ వున్నాను వదిన హ్మ్మహ్యామ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హాఆఆఆ మ్మ్మ్ హా అని ములుగుతు నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని వీపున గోరులుతో గోకుతుంది.
నేను కిందకి వెళ్లి పూకులో రొండు వేళ్ళు పెట్టాను తను అమ్మ లంజకొడక అని అరుస్తూ మూలుగుతుంది. నేను తన పుకు విడదీసి నా నాలుక పెట్టి చీలికను నాకుతున్న తను తట్టుకోలేక నా తలని తన పూకుకి వేసుకుని వంతుకుంటుంది. నేను నా నాలికను తన పూకు గోడలు దాకా తొస్తూ నాకుతున్న తన రాసలు ఖర్చుకుంది ఒక చుక్క కూడా మిగల్చ కుండా నాకేసాను. తను ఎక్కడ నేర్చావు రా ఇంత సుఖం ఇస్తునావు అని నన్ను కోవుగాలించుకుంది బాడీ మొత్తం కిస్ చేసింది 69 పోసిషన్ లో ఒక 30min సిక్ చేసుకున్నాము.

తరవాత తను నేను తట్టుకోలేను నేను దెంగు అని బ్రతిమాలింది నేను థాంక్స్ కళ్ళు మధ్యలో కూర్చుని మొడ్డ తో పూకు మీద రాస్తున్నాను అప్పుడు తన నా మొడ్డ ని తీసుకొని తన పెట్టుకుంది సగం మాత్రంమే వేలింది. తన పుకు చాలా టైట్ గా వుంది తనను అడిగితే మీ అన్న దెంగి చాలా రోజులు అయింది అని చెపింది నేను ఆయిల్ తీసుకుని మొడ్డకి అండ్ పూకుకి apply చేసి ఒక తోపు తోశాను. వదిన లంజకొడుక చచ్చాను రోయ్ అని అరిచింది నేను తీసిన అని అన్నాను తను వద్దు అంది. అలాగే 5min ఉండి స్ట్రోక్స్ మెల్లగా ఇస్తూ స్పీడ్ పెంచాను. తనకు పెయిన్ తగి ములుగుతుంది హాహా్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ మ్మ్ haa మ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్. హ్హబీమ్ హహ్మహహ్మహమహమః అని లంజకొడక అలాగే దెంగు ఇంకా ఇంకా గట్టిగా అని అరుస్తుంది. నేను లంజ మంచి బలే వున్నావే నీయమ్మ దూల ముండా అని తిడుతూ దెంగుతున్నాడు తను తట్టుకోలేక అరుస్తుంది…. హ్మ్మ్ హా మా దెంగురా దెంగు అలాగే నీయమ్మ దెంగు గట్టిగా అని అరుస్తుంది అలా 30min దెంగి దాని పూకులో కార్చేసాను తను 4టైమ్స్ కారుచుకుంది…నేను వదిన మీద ఆలా పడుకున్నాను.

వదిన నా తల నిమురుతూ నుదిట మీద ముద్దు పెట్టి i love you రా ఇంత సుఖం ఎప్పుడు చూడలేదు థాంక్స్ చెపింది ఆ రోజు నైట్ మొత్తం 5రౌండ్స్ వేసాను నా ముద్దాల వదినని
తరవాత ఎవుడు పడితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ దెంగించుకునే వాళ్ళం..
తరవాత వాళ్ళు చెలిని ఎలా దెంగానో చెప్తాను ( అంటే నా మరదలు )

 

4.3 6 votes
Article Rating

Categorized in: