Widow Vadinatho Sex

Evarikina sex kavali ante mail cheyandi only girls Aunty’s
tarunkumarmunganda143@gmail.com

నా చివరి కథ కి మంచి గా స్పందన అందరికీ ఓచింది టిక్, కాని అంధారు అబ్బాయిలు మీరు ప్రత్యుత్తరాలు ఇచారు అమ్మాయిలు నన్ను సంప్రదించడానికి లేదా నాకు సందేశం ఇవ్వడానికి సంకోచించరు. ఇంకా కథ కథ

అనాట్యు మా వధినా గురించి చెపలేధు కధ ఆహ్ పెరూ స్వరూప యుగం ఓచి 32 కని యంగ్ లేడీ లా ఉంతాది అలా నిర్వహించండి చెస్ట్‌హండి ఫిగర్ ఎంకా సైజులు ఓచి 36-34-38 బ్యాక్ సూపర్ ఉంతాది చుదగనే అబ్బా సూపర్ ఉండి దేంగలి అనిపిస్తుంధి.

ఓకా రోజు నేను మా ఫ్రెండ్ పుట్టినరోజు కి వెల్లి ఓచా నిట్ నేని ఎంటికి ఓచెసారికి షాక్ మా అమ్మా అంధారు పోడుకోని ఉనారు మా వాధినా ఓచి డోర్ ఓపెన్ చెసింధి నేను వెంటనే హగ్ చెసుకోని యేలా ఉనవ్ వధిన అని అడిగా. అసలైన మెము క్లోజ్ గనే ఉంటమ్ కాని నాకు మా వాధినా మిధా ఉధేశం యెపుడు లెడ్డు.

తను కుడా హగ్ చెసుకోని అలా మట్లదుకునం నాకు పూర్తి తలనొప్పి గా ఉంది. వదీనా అని పూర్ తను ఓచి జండుబం రాస్తా అని చెపింది. నేను పార్లేదు వధిన అని అంటె అమీ కధు లే రాస్తా అని చెపి ఓచి రాస్తుంధి. నేను బెడ్ మిధా కుర్చున్న, తను నించోని రస్తుంధి.

తన వక్షోజాలు నాకు టచ్ అవూతునై అపుడు నేను టీ షర్ట్ మరియు బాక్సెర్ థో ఉన్నా నా హెడ్ కి థానా బూబ్స్ థౌచ్ అవగనే నా తమ్ముడు లేచాడు. ఆది కవర్ చెస్ట్‌హంటె మా వధినా చుసింధి. నేను తను చుసింది అని చుసుకోలే అలనే ఒడిలేసా తాను అపుడు నేను అమీ అనకుండ ఇ ఏజ్ లో అలంటి ఆలోచనలు కామన్ నువ్ కంట్రోల్ చేసుకోవలి అని అన్నాది. అపుడు నేను వెంటనే దిండు థో కవర్ చెసుకున్నా.

ఆహ్ రోజు ఎంకా మా వదీనా వెల్లి అమ్మ వల్లా ధగర పోదుకుంది నేను నా రూమ్ లో పోడుకున్నా. మరుసటి రోజు mrng nenu lechesariki entilo vadhina thappa avaru leru yedho pani midha ma parents vere ooru velaru, two days varaku raru andhuke ma vadhina ni ekada naku thodu uncharu ani chepindhi.

నకు ఎంకా మనసులో ఆనందం అపుకోలెపోతున్న ఎంకా ఎరోజు ధిన్ని యేలా ఇనా ధెంగలని ఫిక్స్ అంటే. మా వధినా టిఫిన్ సిద్ధం చెసి థెచి సన్నూ అని పెటింధి నువ్ కుడా రా వధినా అని చెపి ఎడారామ్ కలిసే తింటునం ఇయేపోయకా అలా కుర్చోని మాట్లదుకుంటునం. అపుడు మా వధినా నికు జిఎఫ్ ఉనారా అహ్ ఆది ఆదిగింధి.

నేను లేరు అని చెప్పా నిజాం చెపు నికేం తక్కువా రా అని టీజ్ చెస్ట్‌హుంధి అల అమీ కధు వధిన అని అంటె వినలేదు నేను నిన్ను ఓకా ప్రశ్న అదుగుత వధిన అని అన్న అన్నా సారె అడుగు అని అనాధి. సీరియస్ అవకుధధూ అని అన్నా, సారే అడగర బాబు అని అనాది.

నువ్వు యేవారితో ఇనా సెక్స్ చెసవ అహ్ అన్నయ థో తప్పా అని అన్నా, కొంచెమ్ సేపు అలోచించి లెడ్డు అని చెపింది. నాను ఆదిగింధి లెడ్డు అని చెప్ప. పోని అవరితో ఇనా చెయలని ఉంధ అని అడిగితే, హ ఉంది అని స్లో గా చెప్పా. అవరు అని ఆదిగింది మా వధినా చెలా సెపు సైలెంట్ గా ఉండిపోయి న్యూవ్ వధినా అని చెప్ప ఎంకా మా వాధినా షాక్.

ఆహ్ తార్వత నలో అమీ ఎస్టామ్ నికు అని ఆదిగిండి నో వక్షోజాలు పూర్వం ఈస్తం వధిన అని చెప్ప చుసావ అపుదైనా అని అడిగితే హ అపుదాపుడు చుసా కింధకి ఒంగినపుడు అని చెప్పా. డైరెక్ట్ గా చుస్తవ్ అహ్ ఆది ఆదిగింధి. హా చుస్తా అని చెప్ప ఇథే వెల్లి డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చెసి రా అని అంటె వెల్లి డోర్స్ క్లోజ్ చెసి ఎడారామ్ బెడ్ రూమ్ లోకి వెలిపోయకా అపుడు మా వదీనా తానా జాకెట్ విపింధి.

లోపాల పింక్ కలర్ బ్రా వెసుకుంది వెంటనే నేను హగ్ చెసుకోని లిప్‌లాక్ ఎచి ఓకా పది నిమిషాల వక్షోజాలను నొక్కండి. తనూ అపుడు నన్ను గట్టిగా కౌగిలింత చెసుకోని స్లో గా ప్రెస్ చాయ్ రా అని అంటుంది. నేను అమీ వినకుండ అలనే ప్రెస్ చెస్తు బ్రా హుక్స్ థిసేసా అవీ యెపుడెపుడు బయాటాకి ఓచెడమ్ అని చుస్తునై.

ఒకాటసేరి బయాటాకి తనుకోచై వెంటనే ఓకాటి నోట్లో పెటుకోని ఎంకో ధన్నీ గట్టిగా ప్రెస్ చెస్ట్‌హున్నా అలా తనా చీర వైపెసా మాత్రమే లంగా థో ఉండి నేను నా టి-షర్ట్ మరియు బాక్సర్ కుడా తిసేసా మా వధినా లంగా కుడా తిసేసా. అపుడు తానా పుకు దర్శనం ఎచింధి హ్యాండ్ థో అడు పెతుకుంటుంధి.

కైంద పూర్తి ఆదివి షేవ్ చెసుకోవా అహ్ వధినా అనిగితే నకు ధనితో పాణి అమీ ఉంతాది రా అని అనాది ఎపుడు నేను ఓచా గా వధినా ఎంకా నమ్చి పానీ అన్‌టాడిలే అని వెల్లి ట్రిమ్మర్ తిసుకోని ఓచి మా వధినా కాళ్ళు రందూ పాకాకి.

ఓకా టెన్ మిన్ లో అపుడు మా వధినా పుకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంధి వెంటనే ముద్దు చెసా అకాడా మా వధినా ఓకేసరి హమ్మయ్య హఆఆ అని అన్నాది. అలేజ్ ఫింగర్ పెటా టైట్ గా వెలింది ఇంకో ఫింగర్ పెట్టా కొంచెమ్ ఓడిపోండి

లిప్కిస్ కుడా పెదుతునా ఎంకా మా వదీనా కి ఫుల్ గా మూడ్ ఓచింధి తానా హ్యాండ్స్ థో నా వీపు పై గిరేస్తుంధి నాకు అర్దమ్ అంటే ఎంకా ఫాస్ట్ గా ఫింగరింగ్ చెసా థాను రెండు సార్లు కర్చేసింధి 10 నిమిషాలు లో.

అలా కిందాకి వెల్లి పుకు ని ముద్దు చెసా నా టౌన్గే ని లోపాలకి పెటి తానా జి స్పాట్ ని టచ్ చెసా ఆంథే ఎంకా మా వధినా నా హేడ్ ని పటుకోని తానా పుకు కి ఓతుకుంటు స్లో గా నాకా రా నా ర్యాంకు మొగుడా అనీ యాంటీ హమ్మహ్ హహ్మాహ్ ఎంకా ఫాస్ట్ గా ముద్దు చెస్ట్ హున్నా.

థానా పుకు ని మాలి అవుట్ ieyepoindhi dhengara nannu dhengara chela days iendhi ra enka nenu ni dhanine dhengara pls ani antundhi nenu na 7inch mooda thisi thana puku paina petti rubb rubhunna.

తనూ ఎంకా మూడ్ లోకి ఓచి దిండ్లు ని నలిపెస్తుంధి అల టీజ్ చెసాకా మూదా ని ఓకేసరి లోపాలకి తోసా ఆంథే ఓకేసరి అబ్బాఆఆఆఆఆఆఆఆ అరిచింది గట్టిగా సౌండ్ రాకుండా లిప్లాక్ ఎచా కాంటిలోనుమ్చి వాటర్ ఓస్తును. నెమ్మదిగా గా చాయ్ రా ఆనందంగా ఉంది.

సారే అని స్లో గా ధెంగుతున్న అలా 5 మిన్ ధెంగాకా ఫాస్ట్ గా ధెంగు రా ఫాస్ట్ గా ధెంగు రా అనీ అంతుండి నేను ఎంకా స్పీడ్ పెంచ ఆలా 10 నిమి ధెంగి పుకులో కర్చేయానా అనీ యాంటె కార్చే టాబ్లెట్స్ వెసుకుంత అని అనాది. అలాన్ కర్చేసి మా వధినా మిధే పోడుకున్నా. ఓకా 15 నిమి తార్వత నా మోడ్డా ని పైకి కింధకి అంతూంధి.

వెంటానే నా మోడ్డా లేచింధి యెంతి రా నికు ఎంటా వేది ఉండి అని అంతిండి నీలంతి లంజా అంటె అవరికి ఇనా ఎలానే ఉంతాది అని అన్నా. నా మోడ్డా మాలి రూపం లోకి ఓచింధి డాగీ స్టైల్ లో ధెంగుత వాధినా యాంటె చెలా సెపు అలోచించి ఓకే అని అనాది ఎంకా సారే అని డాగీ స్టైల్ లో ధెంగుతున్న అలనే చెలా స్థానాలు లో మార్చి మార్చి ధేంగా.

ఆహ్ తార్వతా నా సుల్లా తిసుకోని నోట్లో పెటుకోని చికుతుంధి థానా నోట్లోన్ కర్చేసా మోతం తగేసింధి ఓక్కా చుక్కా కుడా ఓడలకుంద అలనే న్యూడ్ గా లంచ్ సిద్ధం చేసుకోని ఎడారామ్ నాకు సన్ననిపించింద మా వధిన అల మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి కుడా ఫుల్లా ఆనందించండి.

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.