అపరిచితులు

నాంపల్లి రైల్వేస్టేషన్‌కి వచ్చేసరికి ఎక్కడో డీరైల్‌మెంటు వల్ల గౌతమి ఎక్స్‌ప్రెస్‌కేన్సిల్‌ అయిందని తెలిసింది. ప్రయివేట్‌ బస్‌ టికెట్‌ ఏజెంటు ఏవరో వచ్చి కాకినాడ కాకినాడ అంటూంటే ప్రాణం లేచివచ్చినట్టుయింది. చివరిసీటు.కిటికీ పక్కన సెటిలయ్యాక*టికెట్‌ దొరికింది సరే కాకినాడ వేళ్ళేసరికి ఒళ్ళు హూనమైపోతుంది అయితేనే కాస్త ఓర్చ్భుకుంటే మళ్ళీవెనక్కి వెళ్ళవలసిన ఇబ్బంది తప్పింది కదా అని” సరిపెట్టుకున్నాను. బస్సుబయలుదేరేముందు హడావిడిగా ఒకాయన వచ్చి నా పక్కసీటులో కూర్చున్నాడు. పరాయి మగవాడు పక్కన కూర్చోడం ఇష్టంలేకపోయినా చేసేదిలేక నా ఒళ్ళు అతనికి తగలకుండా మరింత దిగి కూర్చున్నాను.గుర్తు రావడంలేదు కాని అతన్ని ఎక్కడో చూసినట్టే వుంది. మాఆయన వయసుండొచ్చు.

తనకి వ్యవసాయం పసుల్లో తీరికలేదు.పబ్లిక్‌స్కూల్లో నైన్త్‌క్సాస్‌ చదువుతున్న మా ఏకైక సంతానం మోహన్‌ ఫీజుకట్టాలి. బ్యాంకుద్వారా డబ్బుకట్టాచ్చు.అయితే అబ్బాయిని ఒకసారి చూసినట్టు వుంటుందని ఒక్కదాన్నీ వచ్చాను.ఇలా ఒక్కదాన్నే హైదరాబాద్‌ రావడం నాకుకొత్తకాదు. ఆదివారం ఉదయం రైలుదిగి తిన్నగా స్కూల్‌కి వెళ్ళిపోతాను.స్కూల్‌ గెస్ట్‌ రూమ్‌లో దిగి స్నానాలూ అవీకానిచ్చి అబ్బయిదగ్గరకి వెళ్తాను.రోజంతా వాడితో వుండి సాయంత్రం మళ్లీ రైలెక్కేస్తాను.రానూపోనూ ముందే రిజర్వేషన్‌ చేయిస్తారేమో ఎప్పుడూ ఇబ్బంది అనిపించలేదు.ఈసారే అనుకోకుండా బస్‌ప్రయాణం తప్పలేదు

బస్సు కదిలింది. కుదుపులకోఅంగుళం దూరంలోనే పరాయి మగాడు వున్నాడన్న సృహవల్లో ఏదో కలవరంగా వుంది. ప్రశాంతత పోయింది. ఛీ ఎవరిగురించో నేను ఆలో చించడమేమిటన కున్నాక కాస్త ధైర్యం వచ్చినట్టయింది. ఎందుకైనామంచిదని అతన్ని (క్రీగంటగమనించి నేను గాని అతనికి తాకడంలేదుకదా అని సరిచూసుకున్నాను. తగిలితే మాత్రం ఏమౌతుంది నా చాదస్తం పాడుగానూ అనుకుని నవ్వుకున్నాను.బస్సు సిటీ దాటింది లైట్స్‌ ఆఫ్‌చేశారు.చలిగా వుండటంతో బాగ్‌లో శాలువాతీసి కప్పుకున్నాను. నిద్రపట్టేసింది. ఎందుకో సడెనగా మెలుకువవచ్చింది. నాతొడమీద పక్కనున్న అతని చెయ్యి పడటంవల్లే మెలుకువ వచ్చిందా అనిపించింది. నిద్రలో అతని చెయ్యిపడిందేమో అన్న ఆలోచన వచ్చాక నా ఆందోళన తగ్గింది. అయినా కూడా ఏదో గాభరాగానేవుంది.

నిద్రవచ్చినా బాగుండేది.కాసేపటికి నా తొడమీద ఆతని వేళ్ళుకదలడం అర్హమయ్యిం ది.అతను కావాలనే అలాచేస్తున్నాడు.చూడ్డానికి పెద్దమ నిషిలావున్నాడు ఇతనికిదేంబుద్ది అని కోపంవచ్చింది.అతని చేయ్యినింపాదిగా అక్కడినుంచి తీసేద్దం అనుకున్నాను. తియ్యాలంటే అతని చెయ్యిపట్టుకోవాలి.అలాచేయడం నచ్చలేదు.ఎలాగా అనుకుంటూండగా ఇంకో అనుమానం వచ్చింది. ధైర్యం చేసి చెయ్యితీసేస్తున్నపుడు ఒకవేళనిజంగానే నిద్రలోవున్న అతనికి అతనికి మెళుకువ వస్తే నన్ను ఏమనుకుంటాడు? దాన్ని తప్పుగా అర్హంచేసుకుని అడ్యాన్సు అయిపోతే ఏంచేయగలను? అరచి గోల చేయలేనుకదా అందువల్ల అదేమీ గుర్తించనట్టే మౌనంగా వుండిపోవడం మంచిది అనిపించింది. అసలు అతని ద్ఞైర్యం ఏమిటో అర్హంకాలేదు.ఆశ్యర్యమూ కోవమూ కలబోసుకున్న అప్పటి నాస్టితి ఏమిటో నాకే అయోమయంగావుంది.

అతను కావాలనే నన్ను చిన్నగా తాకుతూండటం తెలసుస్తూనేవుంది.దానిమీద నా రియాక్షన్‌ బయటపెట్టడంకంటే ఏమీ తెలియనట్టు ఊరుకోవడమే మంచిది.దాంతో విసుగొచ్చి ఊరుకుంటాడు అనిపించింది. అంతకంటే ఏంచెయ్యాలో పాలుపోలేదు.

కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా నావెంటపడేవాళ్ళను లౌలెటర్స్భరాసేవాళ్ళను వీలుదొరికినపుడల్జా తాకి ఆనందపడిన ఎకనామిక్స్‌ లెక్సరర్‌పట్టించుకునేదాన్నేకాదు.బ్యూటీక్వీన్‌ సెక్సీ మాలతి అన్నా రియాక్ట్‌ అయ్యేదాన్నికాదు. అందుకే అందానికి మించిన అణకువ గల పిల్ల అని మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను. చెడ్డవిషయాన్ని ఇగ్నోర్‌ చేయడంలో వున్న హుందాతనం ఏమిటో గుర్తుచేసుకున్నాక కాస్త అలజడి తగ్గింది.నిబ్బరించుకున్నాను.

అయితే నాతొడల మీద ఆతని వేళ్ళవత్తిడి చిన్నగా పెరుగుతోంది.తాకడమల్హా తడమడమయ్యింది. తడమడం కాస్తా నిమరడంగా మారింది.ఇదెక్కడిగోలరా బాబూ అనిపించింది.ఎవరోతెలియని మనిషిని ఇతను ఇలాచేస్తున్నాడు సొంత పెళ్ళాన్ని ఇంకేంచేస్తాడో అనిపించి వాడి మొహం బహుళ ఆమెగారు మీదచెయ్యే వెయ్యనియ్యదేమో అందుకే మంచీ మర్యాదా లేకుండా సిగ్గు శరమూలేకుండా ఇలా కక్కుర్తిగా ఎగబడిపోతున్నాడేమో అనిపించింది. పక్కమీద మా ఆయన ప్రవర్తన గుర్తోచ్చింది.

మాఆయన బిడియస్తుడు ఎక్కువగా మాట్టాడడు.పనిలో మాత్రం మహా మొరటోడు. ఆమూడ్‌ వచ్చినపుడు చించేసిగాని దిగడా అనిపిస్తాడు.ఆపని అయ్యాక తనమీదకాలేసి గట్టిగా కౌగలించుకుని – కాస్త సున్నితంగా వుండవయ్యా మొరటుమొగుడా అంటూ ,ఆయన గడ్డమో ముక్కో చిన్నగా కొరుకుతూ అడిగితే -ఇలాగేనాఅంటూ ఎముకలు విరిగిపోయేలా వాటేసుకుని పెదవినో రొమ్మునో పళ్ళతో అందుకుని నెత్తురు కనబడేవరకూ వదలడు. అలాంటి మొరటుమొగుడి సెక్స్‌కి మహానందంగా అలవాటుపడిన నన్ను తాకీతాకనట్టు కక్కుర్తి పడే నా పక్కనున్న ఆడంగిరేకుల వాడు ఏంచేస్తాడులే అనుకున్నప్పుడు హాయిగా అనిపించింది

నా ఆలోచనలు అర్హమయ్యాయా అన్నట్టు, ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా అతను నాతొడమీద రెండువేళ్ళతో నలిపి వదిలాడు. అపనికి ఉలికిపాటుతో పాటు ఇంకేంచేస్తాడా అన్న కుతూహలం వుందలయింది.అయితే చాలాసేషు అంతకుముందులాగానే నిమిరే వనిలోనే అతనువుండిపోయాడు. చిన్నగా నలిపాక నా రియాక్షన్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్టున్నాడు.నేను ఎందుకు రియాక్ట్‌ అవుతాను?

నా కుడి తొడమీద అతని ఎడమచేతివేళ్ళు అలాగే తారాడుతున్నాయి. పైనచీర దానికింద లంగా అడ్డుగా వుండటంతో అతని తడుములాటలో అతని కక్కుర్తి బయటపడటమేతప్ప నాకేమీ పెద్దగా ఇబ్బంది అనిపించడంలేదు. తెల్లవార్లూ ఇంతేకాబోలు ఇదేం పిచ్చి ఆనందమో అని స్టిమిత పడుతూండగా అతని కుడి చేతివేళ్లు ఏ ఆఛ్చాదనా లేని నా కుడిమోచేతిని తడమడం మొదలు పెట్టాయి. వాంఛనిండిన ఒక పరపురుషుడు మొదటిసారిగా నన్ను నేరుగా తాకుతున్నాడు.మరోమగవాడి వేళ్ళలోని వెచ్చదనం నాకు అర్హమౌతోంది.మరి నాచేతికండల్లోని మృధుత్వం అతనికి అర్హమౌతుందేమో.నాలో కుతూహలం తెలియకుండానే ॥ నాఆలోచనల్ని నిద్రపుచ్చిందో ఏమో శరీరమూ శరీరమూ రాసుకుంటున్నా ఆస్పర్భ్శకు దూరమవ్వాలన్న ప్రయత్నమే చేయ్యలేదు.అసలు అలాంటిఆలోచనేరాలేదు.

అతని థైర్యంపెరుగుతూందో నేను బలహీనురాలినవుతున్నానో తేల్చుకోలేక సతమతమౌతూండగానే ఆతని చొరవ ఆతని వేళ్ళలోకి పాకి నానడుందగ్గర జ్ఞౌజు అంచుని తడుముతోంది.తోసిపారేయాలని నా బుద్దిహెచ్చరిస్తుంది. హలోమిస్టర్‌ సరిగ్గాకూర్చోండి అని ఒక్కమాటచెబితే చాలు మరి ఎందుకో గొంతుపెగలలేదు. ఒద్దు ఒద్దు అనుకుంటున్నా అడ్డుపెట్టలేని నా నిస్సహాయతను అతను బాగా అర్రంచేసుకున్నట్టున్నాడు.

ఒకవేలు బ్లౌజు లోపలికితోశాడు.నా ఒళ్ళు మత్తుగా వెచ్చబడటం మొదలయ్యింది. నడుంపైన వీపుదిగువ అడ్డంగా నిలువుగా నిమురుతున్న అపరిచితుడి వేలు ఇంత అలజడి కలిగించడం ఏదో హాయిగా గమ్మత్తయిన తిమ్మరిగావుంది…దానికి మరోవేలు ఆతరువాత ఇంకోవేలు జతకావడంతో నాలో నిలువెల్లా రుంమ్మంటూ తెలియని మగత బరువుగా ప్రవహించడం తెలుస్తోంది….ఆ చెయ్యు అలావుండగానే అతను నావైపు తిరిగాడు.రెండో చెయ్యి నేనుకప్పుకున్న శాలువాలో దూర్చాడు.అప్పటికే అస్తవ్యస్తమైపోయిన పమిట మీద చెయ్యివేశాడు.కుడిరొమ్ముకి తగిలీతగలనట్టు చెయ్యి ఆనించాడు.కసికసిగా పిసికే మా ఆయన మొరటుతనం మాత్రమే తెలిసిన నాకు, నా రొమ్మల మీద దాడికి అతను అతి సున్నితంగా అందచేస్తున్న సంకేతం విపరీతమైన ఆదుర్దాపెంచేసింది.గొంతెండిపోతున్నట్టు అనిపించింది. ఏదో ఇబ్బంది. ఎన్నడూ ఎరుగని తీయటి ఆత్రం నా ఒళ్ళంతా పరుగులు తీస్తుండగా కదలలేక కదలకుండా వుండలేక సతమతమైపోతున్నాను.

ఆక్షణంలో నాపమిటమీద అతని కుడి అరచెయ్యిపడింది.ఎంతోపదిలంగా మరెంతో సుతారంగా నా ఎడమ రొమ్మని పూర్తిగా కప్పుతున్నట్టు పట్టుకుంది.పమిట దానికింద జాకెట్టు దానికింద బ్రా దాని కింద బరువెక్కుతున్న స్థనం ఏదోషాక్‌తగిలినట్టు గగుర్పాటుగా బిర్రబిగుసుకుంది.. ఆహాయి అలాగే కొనసాగాలనిపించింది… అప్పటికి అతని ధైర్యంపెరిగిందో ,అదే తగినసమయమనుకున్నాడో పమిటకింద చెయ్యి వేసి బ్లౌజుమీదే కొలతలు మొదలు పెట్టాడు.వేళ్ళతో చిన్నగా అదముతున్నాడు.నడుం నొక్కుతున్న రెండో చేతిని చివరిదాకా సాగించి నా ఎడమ స్టనం కిందికి చేర్చాడు.చిన్నగా పైకినాకు గొంతెండిపోతున్నట్టు అనిపించింది. జరిపాడు.అతనిఒక చెయ్యినా చంకకిందినుంచి పమిటకిందుగా ఎడమరొమ్ముమీదికి,అదేవిధంగా రెండోచెయ్యి కుడిరొమ్ము మీదికి చేర్చాడు.చిన్నగా చేతులు ముడిచి తెరవడం మొదలు పెట్టాడు. నాఒళ్ళు బరువుగా తెలిపోవడం అర్హమౌతోంది.

పిడుగులు దిగబడిపోతున్నట్టు అనిపించే మా ఆయన ఇచ్చేసుఖమేసుఖం.అయితే గంటకుపైగా నాలో శ్చంగారతంత్రుల్ని తాకీతాకనట్టు శృతిచేస్తున్న ఈ అపరిచితుడు రేపుతున్న హాయే హాయి.15 ఏళ్ళుగా సెక్స్‌ అనుభవిస్తున్న నన్ను నా 33 ఏళ్ళ వయసులో మొదటిసారిగా ఓ పరపురుషుడు కేవలం చేతివేళ్ళతో అరచేతులతో నన్ను సమ్మగా రాపాడించేస్తున్నాడు. నా కళ్ళు మూతలుపడిపోతున్నాయి.ఇతను ఇంకేమి చెయ్యబోతున్నాడో ఏంటి ఆలస్యం రెండు చేతుల్నీ ముడిచి తెరవడేంటి?నా రొమ్మల్ని ఒకేసారి అదమడంలేదేంటి అని ఆత్రపడుతున్న సమయంలో అదాటుగా రెండు చేతులూ తీసేవాడు.బరువుగా పరుగులుతీస్తున్న రక్తం గడ్డకట్టుకుపోయినట్టయింది. కళ్లుతెరిచిచూస్తే బస్‌లో లైట్టువెలుగుతున్నాయి.టీ కోసం ఏదో హొటల్‌ దగ్గర బస్‌ ఆగింది. (ఇంకావుంది).

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: