This Story is part 5 of 11 in the series నా అనుభవాలు

నాకు ఇప్పుడు 53 ఇయర్స్, ఇక్కడ కథలు చదువుతుంటే నేను కూడా నా అనుభవాలు చెప్పాలి అనిపించి,,, రాయడము మొదలు పెట్టాను, నా mail id 1969mohan1969 @ gmail .com , నా అనుభవాలను,, సీరియల్ లా చెప్పాలా లేక ఒక్కొక్కటి గా చెప్పాలా అని ఆలోచించా, ఒక్కొక్కటి గానే చెపుతాను వరుసగా, ఇప్పటికి నేను సెక్సువల్ గా ఆక్టివ్ గానే వున్నాను,, ఏవేరైనా కాంటాక్ట్ చెయ్యాలి అనుకుంటే సరదాగా చాట్ కోసం లేక సరసం కోసం,,, చెయ్యండి, నా అనుభవాల పైన మీ అభిప్రాయాలను కూడా కోరుతున్నాను,,ఇవి అన్ని నా జీవితములో జరిగినవి, కొంచం ఉపోద్గాతం ఉంటుంది, నేరుగా సెక్స్ లోకి వెళ్లలేము కదా,,, అందునా జరిగినవి ముందు వాటి పరిస్థితులు కూడా చెపితే బావుంటుంది అని కథకి కీలకమైన ముందు జరిగినవి చెపుతున్నాను,,, మీ అభిప్రాయాలను కోరుతూ ,,,,,

నేను అనుభవించిన నాలుగవ అమ్మాయి రజియా ,
ఈ సంగటన ఎలా జరిగిందంటే,
ఒకరోజు, మాఎదురింటి ఆంటీ పద్మ (my first one), రేపు కాలేజీ నుంచి త్వరగా రా అంది
ఎందుకు అన్నాను, చెపితే కాని రావా, రంమంటున్నగా, రా అంది
సరే అని, మరుసటి రోజు, క్లాసెస్ ఎగురగొట్టి 10.30 కి వచ్చేసి, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళ, తను హాల్లో ఉంది, నేను లోపలికి వెళ్ళగానే తను పాపను ఎత్తుకొని “నేను బయటకు వెళుతున్న” అంది
నాకు కోపం వచ్చి “ఇంతమాత్రానికే నన్ను రమ్మని పిలవాలా” అన్నాను
తను చిన్నగా “పిలిచింది నాకోసంకాదు, రజియా కోసం. తను లోపల ఉంది వెళ్ళు” అంది
నాకు అర్థంకాలేదు, ” ? ” మోహము పెట్టి తనను చూస్తుంటే, తను చిన్నగా నవ్వుతూ “రజియా కి ఇక్కడ (చీరపైనే పూకు దగ్గర వేలు పెట్టి చూపిస్తూ) నొప్పిగా ఉందట, నీ దగ్గర ointment ఉంది పూస్తావు అని చెపితే వచ్చింది, లోపలకు వెళ్లి, తనకు నొప్పి ఎక్కడనో సరిగా చూసి మందు రాయి” అంటూ తను బయటకు వెళ్లి తలుపు తాళము వేసుకొని వెళ్ళింది
రజియా గురించి కొంచం:
: తను దాదాపు నా వయసే ఉంటుంది,తెలుపే కాని కొద్దిగా చమన ఛాయా, కాని భలే figure, బాగా poor family, తను చదువు కూడా 8th class తో ఆపేసింది, నిజంగా ఆ వీదులకు, ఆ ఈడు వారిలో తనొక princess లా ఉంటుంది, చాలా daring భలే మాట్లాడుతుంది, చలాకీగా, చురుకుగా ఉంటుంది, తన సళ్ళు పెద్దగా భలే ఉంటాయి, నడుము సన్నమే కాని పిర్రలు మాత్రము కొద్దిగా పెద్దవి, నడుస్తుంటే భలే సెక్సీగా ఉంటుంది
అదే వీదిలో “బాష” అని ఒకడు ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకు ఎదురు కట్నం 15000 ఇచ్చి, ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో పోతున్నాడు, వాడు తనకన్నా దాదాపు 12 ఏళ్ళు పెద్ద.
కాని ఆ అమ్మయికి అది ఇష్టంలేదు, ఆ విషయము తనకు close అయిన ఆంటీతో చెప్పుకుంది, అప్పుడు ఆంటీ “అయితే నువ్వు ఎవరినైనా ఇష్టపడుతున్నావా”అంటే “అదేమీ లేదు కాని వానితో పెళ్లి ఇష్టం లేదు అయినా తప్పదు, కాని వాడిపైన చాలా కోపంగా ఉంది, ఏమి చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో తెలియడములేదు” అంది
“పెళ్లి అయితే వాడితోనేనా” ఆంటీ అడిగింది “అవును మా నాన్నడబ్బులు కూడా తీసేసుకున్నాడు” అని చెప్పింది
“అసలు వాడిపైన కోపం ఎందుకు” అని అడిగితె “ఇప్పటికి మూడు సార్లు నన్ను పట్టుకొని ఎమో చేయ్యబోయ్యాడు, మూడోసారి వాడి చెంప పగులగొట్టి వచ్చాను” అని ” అందుకే వాడు ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు” అని చెప్పింది
“సరే వాడిపైన కోపం ఎలా తీర్చు కుంటావు” అని ఆంటీ అడిగితె, “అదే తెలియట్లా ” అంది
“నేనొకటి చెపుతాను, ఇష్టమయితే చెయ్యి, లేకుంటే వద్దు” అని ఆంటీ చెపితే, “ఏమి చెయ్యాలి” అంది
“పెళ్లి ఎలాగో వాడితో తప్పదుకదా, నీ కోపం పోవాలి అంటే, పెళ్లి వాడితో కానివ్వు, శోభనం వేరే వాడితో చేసుకో, నీకు ఇష్టమయితే” అని ఆంటీ చెప్పింది
తను కొద్దిగా shock అయ్యి “అదెలా కుదురుతుంది, నేను ఎవరిని ప్రేమించలేదు, అలా చేస్తే బయటకు తెలిస్తే నేను ఏమైపోతాను” అంది
“ఎవరికీ తెలియ కుండా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను, నీకు ఇష్టమైతే చెప్పు” అని ఆంటీ అడిగితె
“ఎవరితో ఏర్పాటు చేస్తావు, అటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు” కొద్దిగా అమాయకముగా, భయముగా కొద్దిగా ఉత్సుకతతో అడిగింది
అప్పుడు ఆంటీ నా పేరు చెప్పి “ నాకు వాడికి ఇదివరకే సంబంధం ఉంది, భలే బాగా చేస్తాడు. నీకు కావాలి అంటే, వాడిని, వప్పించి, నీకు వాడికి శోభనం జరిపిస్తా” అంది
అమ్మో నాకు చాలా భయము, బయటకు తెలిస్తే అంతే, నాకు వద్దు ని చెప్పింది
నీ ఇష్టము అయితే నే, ఇందులో ఎవరి బలవంతము లేదు కావాలంటే అల్లోచించుకొని చెప్పు అంది ఆంటీ
మళ్లి ఒక రెండు రోజుల తరువాత తనే వచ్చి ఒప్పుకుంది, అందుకే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను
ఇవ్వన్ని నాకు తరువాత తెలిసాయి
ప్రస్తుతానికి వస్తే:
ఆంటీ బయటకు వెళ్ళాక నాకు అంతా గందరగోలంగా అనిపించింది, లోపల రజియా ఉండడమేంటి, నేను తనను అనుభవించడము ఏంటి, రజియా ఎప్పుడూ నేను ఇష్టము అన్నట్లు ప్రవర్తించలేదు,ఇది ఎలా జరుగుతోంది అర్థము కావట్లేదు
సరే ఎలా జరిగితే నాకేంటి, లోపల వెళ్లి ఏమవుతుందో చూద్దాము అనుకోని బెడ్రూం లోకి వెళ్ళ, అక్కడ రజియా తల వంచుకొని మంచం పైన కూర్చొని ఉంది, పైట (half saree) వేసుకొని ఉంది, మెల్లగా దగ్గరకు వెళ్లి పక్కన కూర్చున్న, తను కొద్దిగా కంగారుగా పక్కకు జరిగింది
ఎందుకు కంగారు అని అడిగా, ఏమి లేదు అన్నట్లు తల ఊపింది
“ఎక్కడనోనోప్పి నీకు అని ఆంటీ చెప్పింది, ఎక్కడో చూపిస్తే, చూసి మందు రాస్తాను” అన్నాను
“నాకు ఎక్కడా నొప్పిలేదు నేను వెళతాను” అంటూ లేచింది “ఎలా వెళతావు ఆంటీ తలుపు బయట తాళము వేసుకొని వెళ్ళింది, తను వచ్చేతీసే వరకు మనము ఇక్కడెఉండాలి” అన్నా
తను నావైపు సిగ్గుగా చూస్తూ”ఇప్పుడు ఎలా” అంది “ఏముంది, నీకు నొప్పి ఎక్కడో చెప్పు, లేకపోతె చూపించు, నాకు తెలిసింది నేను చేస్తా” అంటూ తన వద్దకు వెళ్ళా
తను అలాగే వెనక్కు వెనక్కు వెళుతూ గోడకు ఆనుకుంది, తనకు ఆనుకునేంత దగ్గరకు వెళ్లి తనకు రెండు వైపులా గోడకు చేతులు పెట్టా, దాదాపుగా తనకు ఆనుకొనిఉన్న, తన సళ్ళు నాకు తగిలి తగలనట్లు తగులుతున్నాయి
తనుకళ్ళు మూసుకొని మోహము పక్కుకు తిప్పుకొని “ప్లీజ్ నన్ను వదులు” అంది,కాని, తను తప్పిచుకునే ప్రయత్నమూ కాని దూరముగా జరిగే ప్రయత్నమూ కాని చెయ్యట్లేదు
నేను మెల్లగా ముందుకు వంగి, మెడవంపులో ముద్దు పెట్టి “నొప్పి ఇక్కడేనా” అనిఅడిగా, తను ఏమి చెప్పలేదు, మల్లి అక్కడే ముద్దుపెట్టి, తర్వాత బుగ్గపైన, నుదిటిపైన, కాళ్ళపైన ముద్దులు పెట్ట, తను ఇంకా కళ్ళు మూసుకునేఉంది, తన పెదవులు కొద్దిగా తెరుచుకొని చిన్నగా అదురుతున్నాయి
చిన్నగా తన పెదవులపై నా పెదవులు ఉంచ, తనలో చిన్న జలదరింపు, పెదవులు ఇంకా కొద్దిగా విచ్చు కున్నాయి, చిన్నగా తన కింద పెదవిని మునిపల్లతో కొరికినా, తన పెదవులు ఇంకాస్త తెరుచు కున్నాయి, నాలుకతో తన పెదవులపైన రాసా, అంతే నాలుగు పెదవులు కలుసుకున్నాయి, తను నా చుట్టూ చేతులు వేసి కావలించుకుంది, తన నడుముపై చేతులు వేసి చిన్నగా నిమురుతూ, మెత్తమెత్తగా వత్తినాను, తను ముని కాళ్ళపై లేచింది, నాచుట్టూ వేసిన చేతులతో ఇంకా గట్టిగా కౌగిలించుకుంది, ముద్దు ఇంకా తియ్యగా కసిగా మారుతోంది,ఒకరి పెదవులు ఇంకొకరు, నాలుకలు పెనవేసు కుంటున్నాయి
నేను నడుమును నిమురుతూ, మెల్లగా ఒక చేతిని ఇదరి మధ్యకు తెచ్చి తన లంగా బొందులు విప్పేసి, తనను కౌగిలించుకొని గోడ నుంచి కొద్దిగా ముందుకు తెచ్చి, తననుంచి నేను కొద్దిగా దూరం జరిగా, అంతే, తన లంగాలు కిందకు జారి పొయ్యాయి, నేను కిందకు చూసేలోపు “అయ్యోఓ” అంటూ నన్ను పట్టుకుంది, అలాగే గోడకు వాలి పోయాము
నేను మెల్లగా మల్లి తనను ముద్దులలో ముంచెత్తుతూ, తన సళ్ళుపిసుకుతూ, చిన్నగా కిందకు వంగి జాకెట్టు పైననే తన సళ్లపై ముద్దులు పెడుతూ, అలానే మోకాళ్ళపై కూర్చున్న , కూర్చుని, తన బోడ్డు చుట్టూ ముద్దులు పెడుతూ, అలాగే ఇంకా కిందకు వచ్చి పొత్తికడుపుపైన నాలుకతో రాస్తూ కిందకు వచ్చా,
తన చేతులు నా తలపై ఉన్నాయి, తన వెళ్ళు నా జుట్టుతో ఆడుకుంటున్నాయి
తను ఎదో లోకాలలో ఉన్నట్లు తల పైకెత్తుకొని ఏదేదో పలువరిస్తోంది, అలాగే ముద్దులు పెడుతూ చిన్నగా ఇంకా కిందకువెల్ల,
తన తొడలు దగ్గరగా ఉండడముతొ పూకు పై భాగము మాత్రమె కొంత కనిపిస్తోంది, వెంట్రుకలు అంతగా లేవు, పూకు అంతా కనిపించక పోయినా తొడల మద్యలో పూకుపై భాగమును గట్టిగా ముద్దుపెట్ట, అంతే, తను చిన్నాగా మూలుగుతూ, తొడలు కొద్దిగా వెడల్పు చేసింది అలాగే అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతో నాకుతున్న, తను తట్టుకోలేక పూర్తిగా తొడలు తెరిచింది, అలా తన పూకు పెదవులు కొద్దిగా తెరుచుకొని, నోటిదగ్గరగా కమ్మగా కనువిందు చేస్తుంటే, ఆగలేక నేను గట్టిగా పూకు కింద నుంచి పై వరకు నాలుకతో రాస్తుంటే, తను ఇంకా వేడెక్కి పోయి ” హాయ్యోఓ హమ్మ్మోఓ ” ఒక కాలు ఎత్తి నా భుజం పైవేసి గోడకు ఆనుకుని నా తల పట్టుకొని ఇంకా లోపలకు వత్తు కొంటోంది
తన పూకు నాకడానికి, చీకడానికి భలే position దొరికింది నాకు, ఆ position లో తన చిట్టి పూకు బాగా విచ్చుకొని కనువిందు చేస్తోంది, విచుకున్న పూకులోపల pink colour లో రా రా అని పిలిస్తోంది, ఇంకా నేను ఆపుకోలేక, ఒక చేతితో నా భుజంపైన వేసిన తన కాలి పిర్రను పిసుకుతూ ఇంకొక చేతితో తన పూకును ఇంకా వడదీసి, నాలుకను పూకు మద్యలోకి పోనిచ్చి, గట్టిగా ఆడిస్తూ, clitoris ను వేళ్ళతో నొక్కుతూ, పళ్ళతో చిన్నచిన్నగా పూకు పెదవులను కొరుకుతూ ఉంటె తను,“ అమ్మ్మీఈఈఇ …… ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్……..” అంటూ నాపైకి వంగి పోయింది, తన పూకులో నుంచి రసాలు ఉద్రుతముగా కారి నా మొహమంతా పరుచుకున్నాయి
తనలో కొంత ఉదృతి తగ్గి మల్లిగా నిలబడింది, నేను పైకి లేచా, సిగ్గుతో మోహము చేతులతో కప్పుకొని గోడవైపుకు తిరిగింది, నేను నా dress తీసేసి, తనను వెనుకనుంచి కుగిలించుకొన్నా
నా మడ్డ నిటారుగా ఉండి తనపిర్రాల మద్యలో వత్తుతోంది, తన సళ్లను పిసుకుతూ, మెడపై ముద్దు పెడుతూ, ఒక చేతిని అప్పటికే బాగా తడితడిగా అయిన పూకుపై వేసి వత్తుతూ” ఇక్కడ నొప్పి తగ్గిందా” అని అడిగా
“ లేదు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యింది” అంది
“అయితే మల్లి ఒకసారి చూడని” అంటూ నావైపు తిప్పుకున్న
“ఎన్ని సార్లు చూస్తావు ఇప్పుడేగా కొరికి కొరికి వదిలావు” అంది
“అందుకే ఇంకా ఎక్కడైనా కోర్కాలేమో,లేక నాకాలేమో నీ నొప్పి పూర్తిగా తగ్గడానికి చూస్తా”అంటూ తనను మెల్లగా ముద్దులు పెడుతూ మంచం పైన పడుకో బెట్ట,అప్పుడు తన జాకెట్టు విప్పు తుంటే, చేతులు అడ్డం పెట్టింది, నీ కిందదే చూసేసా కదా ఇంకా సిగ్గెందుకు, అంటూ చేతులు తప్పించి జాకెట్టు తేసేసా, భలే సళ్ళు, గట్టిగా బాగా బిగుతుగా, తన వయసుకు, body కి ఆ సళ్ళు చాలా పెద్దవి, జాకెట్టు లో కనిపించేదానికన్న విప్పిన తరువాత బాగా పెద్దగా ఆ జాకెట్టు లో ఇంత లావుటివి ఎలా పట్టాయి అనేలా ఉన్నాయి, ఆ బోర్లించిన బొండాలపైన చిన్న గోధుమ రంగు, ముచ్చికలు, నిక్క పొడుచుకొని భలే ఉన్నాయి, వాటిని చూస్తూనే ఇంకా ఆగలేక వాటిని నోటితో చప్పరిస్తూ, చీకుతూ, సళ్ళనుచేతులతో పిసుకుతూ, కొంతసేపటి తరువాత, ఒక చేతితో పూకును నిమురుతూ, పూకులోకి వేల్లుపెట్టి లోపలకు బయటకూ అంటూ, తరువాత బాగా లోపలి బయటకు వేగంగా ఆడిస్తుంటే మరోసారి, తన పూకు రసాలను కార్చేసింది
అప్పుడు తన కాళ్ళు వేరు చేసి, తొడల మధ్యకు చేరా, తను కాలు ఇంకా వెడల్పు చేసి పైకి మడుచుకొండి, మడ్డను పూకు పైన పెట్టి పైకి కిందకూ రాస్తూ, సర్రిగ్గా బొక్కదగ్గర పెట్టి లోపలి తోసా, కొంత లోపలికి పోయింది, తన మొహం వైపు చూసా కళ్ళు మూసుకొని ఉండి, మెల్లగా తనపైకి వంగి, అటూ ఇటూ చేతులు ఆన్చి గాట్టిగా ఒక్క తోపుతోసా, పూకును చీల్చు కుంటూ, సర్రున లోపలికి దిగి పోయింది
“హయ్య్య్యి . అల్ల్ల్ల్ల్లాఆఆఆఆఆఆ ……., ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ……….” అంటూ, నడుము పైకిలేపి “అబ్బాఆ…… , అమ్మమా………” అంటూ, “ఇప్పుడు నొప్పిగా ఉందిరా మోహనా” అంది “మరి తీసేయ్యనా” అని అడిగా, వద్దు వద్దు అల్లగే ఉంచు, అంటూ నా చుట్టూ తన చేతులతో నడుము చుట్టూ తన కాళ్ళతో పెనవేసింది,నన్ను తనపై కి లాక్కుని నాకు మద్దులు కురిపించింది,నేను ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగి తన పెదవులు ముద్దాడి మల్లి దెంగడము చిన్నగా మొదలెట్టా,అప్పటికి సగము దిగిన మడ్డ, ఇప్పుడు సర్రు సర్రున దిగి పోతోంది, మల్లి ఒక గట్టి తోపుతూ దాదాపుగా మడ్డను మోత్తము దించేసా పూకులోకి, తనుకూడా నొప్పిని భరిస్తూ బాగా enjoy చేస్తున్నట్టు తన మొహమే చెబుతోంది, అలా ఒక 10 min, దేంగే సరికి తను, మాల్లి నా చుట్టూ వేసిన తన, కాళ్ళు చేతులతో గట్టిగా బిగించి పట్టుకుంది, తనకు అయిపోయిందని నాకు అర్థం అయ్యింది
అప్పటికే దాదాపు గంటనుంచి తన పూకును నాకి, కొరికి,చీకి, దెంగినాను, ఇంకా ఎక్కువ దెంగి తనను ఇబ్బంది పెట్టడము ఇష్టము లేక, స్పీడ్ పెంచి, వేగముగా, 4 min దెంగి తన చిట్టి పూకును నా రసాలతో నింపి, తనపైనే వాలిపోయా
కొంత సేపటికి, ఇద్దరమూ లేచి బాత్రూం వెళ్లి క్లీన్ చేసుకొని, వచ్చి బెడ్ పై పడుకున్నాము, అల్లగే నగ్నంగా ఒకరిని ఒకరు కావలించుకొని
ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలియదు, ఆంటీ వచ్చి లేపుతుంటే మెలుకువ వచ్చింది ఇద్దరికీ, పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నాము ఇద్దరమూ, నా మడ్డ అప్పటికి semi erected గా ఉంది
“ఏంటి అంతగ్గా దేన్గించు కున్నారా వళ్ళు తెలియకుండా పడుకున్నారు” అంది ఆంటీ
రజియా సిగ్గుతో సళ్ళు పూకు, చేతులతో కప్పుకుంది
“ఏంటి, నీ మడ్డ మల్లి లేగుస్తోంది”అంది ఆంటీ “నీతో చీకించు కోవాలి అని లేగుస్తోంది” అన్న, అంతే తను నా మడ్డను నోటిలో తీసుకొని చీకడము మొదలెట్టింది,
రజియా కళ్ళు ఇంత పెద్దగా చేసుకొని చూస్తోంది ఆంటీ నా మడ్డను చీకుతుంటే “అలా 5 min చీకిన తరువాత “నియ్యబ్బ ఎంత చీకినా కార్చవు కదరా నువ్వు” అంటూ తను బెడ్ పైకి వచ్చి, లంగా చీర నడుము వరకూ ఎత్తి, నాకు అటూ ఇటూ కాళ్ళు వేసి నాపైన కూర్చొని మడ్డను చేతిలో తీసుకొని పూకులో పెట్టుకొని తను ఊగడము (దెంగడము) మొదలెట్టింది
నేను తన జాకెట్టు పై నుంచే సళ్ళు పిసుకుతూ రజియా వైపు చూసా, తను నమ్మలేనిది ఎదో కాళ్ళ ముందు జరుగు తున్నట్లు, కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని చూస్తోంది, ఆంటీ ఇవేమీ పట్టనట్లు, కళ్ళు మూసుకొని నాపైన ఊగుతోంది (నన్ను దెంగుతోంది), అలా ఒక 10min ఊపి నాపైన పడుకుంది, అలాగే తనను పట్టుకొని నేను తనపై చేరి దెంగడము మొదలెట్టా, ఒక పది నిమిషాలు speed గా దెంగి, ఆంటీ పూకును కూడా రసాలతో నింపేసా
అప్పుడు చూసింది ఆంటీ, రజియా వైపు “ఏమిటే అలా చూస్తున్నావు, వీడి మడ్డను చూస్తె నేను ఆగలేను, అందుకే ఇలా” అంటూ లేచి bath room వెళ్ళింది
తను వచ్చే సరికి మేము ఇద్దరమూ dress చేసుకున్నాము “ఏమి రజియా మా వాడు మందు బాగా రాసాడ, రేపు ఎల్లుండి కూడా వాస్తవా మందు కోసం” అంది ఆంటీ, రజియా సిగ్గు పడుతూ “పోఅక్క నీకు అసలు సిగ్గు లేదు” అంటూ తుర్రుమని వెళ్ళిపోయింది
తారువాత రెండు రోజులు తనను ఎన్ని విదాలుగా దెంగాలొ అన్ని విదాలుగా దెంగి దెంగి వదిలా, ఆ తరువాత ఇంక ఎప్పుడూ తనను దేంగే అవకాశం రాలేదు.

0 0 votes
Article Rating

Series Navigation
<< నా మూడవ (3) అనుభవం
నా అనుభవాలు 5 >>

Categorized in: