నా జీవితంలోని జరిగిన సంఘటన

హాయ్ ఫ్రెండ్ ఏది నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటన 2 దీనిలో శిరీష తో నేను చేసిన పనులు చెపుతాను
శిరీష నేను చూపిన వాటికీ ఊపుకుంది తరువాత నేను తాను కూచి లో వున్నపుడు తన పెన్ చేతులు వేసేవాడిని అవి తన పూకు మీద మారవు తన పెదవులు మీద వేసి నొకేవాడిని తన పూకుని న చేతితో ఫెకి కిడకి అనే వాడిని తరువాత తన పెదవులు మీద ముందు పెటేవాడిని నేను అని చేసిన తాను మాతరం హేమీ అనేది కాదు తాను టీవీ చూసేది అలాగే ఎవరితోనూ చెప్పేది కాదు ఎలా రోజు చేసేవాడిని దానికి తాను ఏపుకుడు కాదు అనలేదు అలాగా కొంత కాలము తరువాత తనను టీవీ చూశే ముందు మంచము మీద పాడుకోవాలి అని చాపాను అలాగా అయితేనే టీవీ పెడతాను అని చెప్పాను దానికి తాను సరే అంది అపుడు నేను తని మచ్చము పెన పడుకోపెట్టి తన డ్రాయర్ని కొద్దిగా కిందకి లగాను అప్పుడు తన పూకు కనిపించింది అప్పుడు చూడడానికి చాలా బాగుంది అప్పుడు నేను నా ప్యాంటు నీకు కొద్దిగా కిందగా నా సులను బయటకు తీసి తన పైన పడుకొని తనా పూకు ఫెనా నా సుల్లితో తన పూకు మీద పెట్టి పైకి కిందది ఊగుతూ దెంగుతున్నట్టు చేశాను కానీ అప్పుడు తన డ్రాయర్లు కొద్దిగా మాత్రమే తను పుసి కనబడేలా పెట్టాను అందువల్ల అది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది ఈసారి నేను పైకి లేగిసి తన రాయిర్ ని తన ఆరు కాళ్ళ వరకు లాగే తన మొత్తాన్ని కనపడేలా చేశాను అప్పుడు నేను తన పైన పడుకుని నా సుల్లిని తన పూకు పైన పెట్టి మళ్ళీ దేన్గుతున్నట్లు చేశాను తర్వాత నాకు తృప్తి అనిపించిన తర్వాత తన పైనుంచి లెగిసాను ఆ తర్వాత తను టీవీ చూడడం చేసింది అలా నేను మళ్లీ ఆ మర్నాడు కూడా అదే విధంగా తరుణ్ పడుకోమని చెప్పాను కానీ ఈసారి ఇతను వేసుకొచ్చిన డ్రెస్సు కాకుండా ఓల్డ్ మొత్తం డ్రెస్ కాకుండా డ్రాయర్ తో మాత్రమే వచ్చింది కాదు కానీ నాకు అది అడ్వాంటేజ్ గా మారి తన కొడుకుని మాత్రం పోయిన తర్వాత తన డ్రాయర్లు మొత్తం తీసి పక్కన పెట్టేదాన్ని అప్పుడు తను మొత్తం బట్టలు లేకుండా ఉంది ఈసారి నేను తన కొడుకుని మళ్ళీ తన పూకు పైన నా సుల్లిని దెంగుతున్నట్టు చేశాను పది నిమిషాలు దెంగినట్లు చూసిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ తృప్తిగా అనిపించింది అంటే తనను ముద్దు పెట్టుకోవడం తను పైన పట్టుకుని తరుణ పెదాలపై ముద్దు పెట్టడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఎన్ని పనులు చేసిన శిరీష మాత్రం ఎవరితోనో చెప్పేది కాదు అలా మేము ప్రతిరోజు చేసే వాడిని అలా చేస్తూ చేస్తూ మా ఇద్దరి మధ్య కోడు లాంగ్వేజ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నా రెండు చేతులు నువ్వు ఒకదానితో ఒకటి తగిలిస్తే తనకు అర్థం అయ్యేది. ముందు తన టీవీ చూడటానికి వచ్చినపుడు మాత్రమే మంచం పైన పడుకో నేనేం చేసే పనులకు సహకరించేది కానీ తర్వాత తనకు అలవాటు నేను ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వచ్చి నా మంచం పైన పడుకుని నాకు దెంగించుకోవాలని వచ్చేది మేము ప్రతిరోజు చేసే వాళ్ళము అలా కొంతకాలం తర్వాత చాలా చోట్ల దెంగించుకున్నాము ఎక్కువగా మా మంచం కింద పడుకునే దెంగిచుకునే వాళ్ళం తర్వాత తను నాకు వర్షం అవుతుందని తెలిసింది అది విన్నానుగా నువ్వు పెద్దగా ఏమీ బాధపడలేదు తను నాకు వరుసకు కూతురు అవుతుందని తెలిసింది కానీ నాకు అది కూడా నచ్చింది అలా మేము ప్రతిరోజు దెంగిచుకునే వాళ్ళము శిరీష అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఏర్పడింది రోజు తప్పకుండా తనతో చేసే వాడిని తన పైన పడుకుని తనపూకుపైన నా సుల్లిని పెట్టి దెంగుతున్నట్లు చేసేవాడిని ఎక్కువగా తన పూకు పైన చేత్తో పామేవాడిని మొదటి తర్వాత తన పైన పడుకునే దెంగుతున్నట్లు చేసేవాడిని తనకు ముద్దులు పెట్టేవాడిని ఇలా జరుగుతుండగా మా ఇంటి దగ్గరలో ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఉండేది తన పేరు నీలిమ తను కూడా నాకు కూతురు అవుతుంది నాకు ఈ విషయం తర్వాత తెలిసింది తనతో ఎలా మొదలు పెట్టాను అనేది తర్వాతి భాగంలో చెబుతాను నాకు ఈసారి ఈ కథలో రాయడం పెద్దగా రాదు తప్పులు ఏమన్నా ఉంటే నన్ను క్షమించండి మళ్లీ తర్వాత పాటలు కలుస్తాను

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: