Aadadi Paga Padite Telugu Sex Stories Part 5

అదేంటి, బాస్ తనకు చెప్పకుండా తనను రావద్దు అనడం ఏమిటీ. ‘నేను బాస్ తో మాట్లాడాలి’ అంది సుధ రిసెప్షనిస్ట్ తో. ‘కుదరదు, బాస్ మీటింగ్ లో ఉన్నాడు’ అంది. అంటే…బాస్ నిన్ననే ఇండియా వచ్చేసాడు అన్నమాట. మరి తనతో ఎందుకు రాలేదు. తనని ఒంటరిగా ఎందుకు వెళ్ళ మన్నాడు? సుధ కి అంతా గందర గోళం గా ఉంది. ఇక ఆగలేక, సారా సరి బాస్ రూం లోకి వెళ్ళింది. బాస్ ఒక్కడే కూర్చుని వున్నాడు. మరి మీటింగ్ అని చెప్పారు?
‘వాట్ ఇస్ హప్పెనింగ్?’ అంది గట్టిగా.

‘షట్ అప్’ అన్నాడు రామ లింగం. ‘ఎందుకు అరుస్తున్నావ్?’ అన్నాడు గట్టిగా.
సుధ కాస్త శాంతించింది. ‘ఏంటిది, నన్ను రావద్దు అన్నారట?’ అంది.

‘అవును. అయినా నిన్ను తీసెయ్యడానికి నీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? నువ్వు నా కంపెనీని వార్తల్లో ఎక్కిన్చావు. నాకు తలవంపులు తెచ్చావు. యాభై ఏళ్ళ కంపెనీని ఒక ఇరవై ఏళ్ల లంజ బజారుకీడిస్తే నేను చూస్తూ ఊరుకోవలసి వచ్చింది. టీవీ చానెల్ ఉంది అని ఏదైనా చేసెయ్యా వచ్చు అనుకుంటున్నారా.

అసలు నుఉవెంతో, నీ బతుకేంతో, నీ స్తానమెంతో నీకు చూపించాలనే నిన్ను నా దగ్గర చేర్చుకున్నాను. నిన్ను వాడుకున్నాను. నీ అవసరం తీరిపోయింది. అందుకే నిన్ను తీసేసాను. అయినా నీకు బోలెడు డబ్బు ఇచ్చాను. నా లాటి వాళ్ళ ను కెలికితే ఏమౌతుందో చూసావుగా. నిన్ను చంపించడం నాకు క్షణం పని. కానీ నీ పొరపాటు తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు బతికే ఉండాలి. బతికి, ఏడుస్తూ ఉండాలి. అదీ రామ లింగం దెబ్బ. నీ లాటి వాళ్ళను ఎంతమందిని చూడకపోతే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చి ఉంటాను? ఇక ఈ చాయలకి రాకు. గేట్ అవుట్’ అన్నాడు లింగం.

సుధ కి మొత్తం అర్ధం అయ్యింది. ఇదంతా తన మీద పగ తో చేసాడు. ఇక తనేమి మాట్లాడినా వ్యర్ధమే. నెమ్మదిగా లేచి బయటకు నడిచింది.
తలుపు దగ్గరికి రాగానే లింగం అన్నాడు, ‘ఆ..నీ తో దెంగుడు మాత్రం గుడ్ ఎక్స్పీరిఎన్స్. నిన్ను ఆ విషయం మీద నా బిజినెస్ అసోసియేట్ ల దగ్గరకు పంపి పనులు చేయించుకో వచ్చు. కానీ నీ సుఖం వాళ్లకు ఎందుకులే’ అన్నాడు…నవ్వుతూ.
సుధ విసురుగా తలుపు తీసి వెళ్ళిపోయింది.

ఇంటికి వెళ్లి భోరున ఏడ్చింది. పెద్దోళ్ళతో పెట్టుకుంటే ఏమౌతుందో తెలిసి వచ్చింది. జర్నలిజం లో చేరినప్పుడు ఏదో దేశాన్ని ఉద్దరిద్దాము అనుకుంది. కానీ ప్రతి పనికి ఇటువంటి ఫలితం ఉంటుందని ఊహించలేదు. ఇప్పుడు తనను ఓదార్చడానికి ఎవ్వరూ లేరు. సుధ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఊరిలో ఉంటారు.

కొద్ది సేపటికి తేరుకుని, నవీన్ కి ఫోన్ చేసింది. అరగంట లో నవీన్ వచ్చాడు. విషయం చెప్పింది. ‘నేను అప్పుడే చెప్పానా? అతను నిన్ను తన కంపెనీ లోకి రమ్మన్నప్పుడే నాకు ఇదేదో తప్పు అనిపించింది. నువ్వు వినలేదు. డబ్బు వస్తుంది అన్నావు. ఇప్పుడు చూడు ఏమైందో’ అన్నాడు నిష్టూరంగా.

‘సరే, అయిందేదో అయింది. ఇప్పుడేమి చేద్దాం?’ అంది నవీన్ గుండెల మీద తల పెట్టి. ‘ఏం లేడు. ఒక వారం ఏ హిల్ స్టేషనో వెళ్ళు. అన్నీ మర్చిపో. వచ్చిన తరువాత మన చానెల్ హెడ్ తో మాట్లాడి మళ్ళీ ఉద్యోగం లో జాయిన్ అవ్వచ్చు’ అన్నాడు నవీన్ ఆమె భుజాలను రాస్తూ. అతని ప్లాన్ బాగానే ఉన్నట్టు అనిపించింది సుదకి.

ఆమె అలాగే అతని గుండెల మీద తల బెట్టి, అతని షర్ట్ గుండీ విప్పసాగింది. అతని చెస్ట్ పై వెంటుకలు దట్టంగా ఉన్నాయి. వాటిలో వేలు పెట్టి తిప్పుతూ…’నవీన్, నేనంటే నీ కు ఇష్టమే నా?’ అని అడిగింది. ‘అదేంటి, అలా అడిగావ్?’ అన్నాడు నవీన్. ‘ఏం లేదు, ఊరికే’ అంది అతని నిపుల్ ని పెదవితో సున్నితంగా లాగుతూ. ఆ స్పర్శకు నవీన్ ఆమె ను గట్టిగా తన కేసి ఒత్తుకున్నాడు. అతని పాంట్ లో అలజడి మొదలయింది. సుధ అతని నిపుల్ ని చీకుతోంది. నవీన్ చెయ్యి సుధ సల్ల మీదకు వెళ్ళింది. నెమ్మదిగా నవీన్ ఆమె సన్ను ను పిసుకుతున్నాడు. ఆమె ఆదమరచి అతని ని గట్టిగా నొక్కుతోంది.

నవీన్ ఆమెను కాస్త వెనక్కు జరిపి, కిందకు వంగి ఆమె షర్ట్ బటన్స్ ను విప్పాడు. లోపల తెల్ల బ్రా. అది కూడా తీసేసి, ఉబికి వచ్చిన సళ్ళను ఆబగా నొక్కుకున్నాడు. ఆమె అదో లోకంలోకి వెళ్ళిపోయింది. నవీన్ ఒక సన్ను ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం ప్రారంభించాడు. ఆమె చెయ్యి అప్రయత్నంగా అతని పాంట్ జిప్ వైపు వెళ్ళింది. అక్కడ అప్పటికే ఉబ్బి ఉన్న అతని మొడ్డ ను పిసకడం మొదలెట్టింది. అది తన చేతికి గట్టిగా తగిలింది. (ఇంకా ఉంది)

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.