అడ్డమైన తిరుగుళ్ళు 4 – Telugu Sex Stories

“మీరంటే ఆవిడకి వల్లమాలిన మోజటగా!”

నేను మౌనంగా ఉండిపోవడంతో మరో ప్రశ్న విసిరింది. నా చూపు ఎక్కడుందో గమనించి కూడా పైట సవరించుకోవడం లేదంటే – నన్నాకర్షణలో పడేసి తాయారు గురించి భోగట్టా లాగాలని ఆమె అయిడియా కావచ్చు!

“పిల్లలు కనిపించడం లేదేమండీ?” చట్టున అడిగాను.
తన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా ఆ విధంగా నేనాప్రస్తావన మార్చినందుకు మొహం చిన్నబుచ్చుకొంది తను. “యిక్కడందరూ పడుకుంటే ఉక్కబోతగా ఉంటోందని వాళ్ళప్రక్క బాల్కనీలో పక్కలు వేసుకున్నారు” అంది మెల్లగా.

“మరి-మా ఫ్రెండుతో మాట్లాడేక బుజ్జి విషయం ఏమయిందీ చెబుతానండీ..వస్తాను..” అని, ఆమెకింక మాట్లాడ్డానికి సావకాశమివ్వకుండా లేచి గుమ్మంవైపు తిరిగాను.

నేనంత త్వరగా సంభాషణ కట్ చేస్తాననుకొని ఉండదు తను. ఓ క్షణం నావంక విస్మయంగా చూసి ‘అలాగే’ అన్నట్టు అయిష్టంగా తలూపింది. నేను ముందు వరండాలోకొచ్చాను. తనూ ఇవతలికి వస్తూ “తలుపు తీస్తానుండండి” అంది. నేనాగేను. నా ప్రక్కనుంచి వెళ్ళి గ్రిల్ డోర్ ఒక ప్రక్క మాత్రం తెరచి నిలబడిందక్కడ. గదిలో వెలుగుతోన్న ట్యూబులైటు వెలుగు మసకగా పడుతోంది.

“వస్తానండీ” అంటూ అవతలికి నడవబోతుండగా- ఎలా జరిగిందో తెలీదు- తన ఎత్తులు నా కుడిజబ్బకు కొంచెం గట్టిగానే వత్తుకున్నాయ్! ఆ స్పర్శకి నా వళ్ళు జల్లుమంది. “అయ్యాం సారీ!” బిడియంగా గొణిగాను.

“ఈ మాత్రానికే! ఫర్వాలేదు..” పయిట పూర్తిగా తీసి మళ్ళీ వేసుకుంటూ అదోలా నవ్వింది.
ఆ మాటా, ఆ నవ్వూ, ఆ చూపు నా బుర్రలో కోటాను కోట్ల ఆలోచనల్ని రేకెత్తిస్తుండగా ఒక్కొక్క మెట్టు క్రిందికి దిగిపోయాను.
ఆఖరి మెట్టు దిగి మా యింటివైపు తిరగబోతూ ఆయాచితంగా ఒకసారి పైకి చూసాను.
కాంచన యింకా అక్కడే నిలబడి చూస్తోంది!
నాకు అడుగు ముందుకు సాగలేదు. మనసు వెనక్కు లాగుతోంది. మసక వెలుతురులో మనోహరంగా మెరిసిపోతోందామె.

రెండుమూడు క్షణాలు అలాగే బొమ్మలా ఉండిపోయాను.
రెండో తలుపు కూడా తెరచి, ఒకసారి పైట విదిలించి వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కాంచన. తెరిచి ఉంచిన తలుపు ‘స్వాగతం దొరా’ అంటోంది. గిరుక్కున తిరిగాను మెట్లవైపు.

అన్ని మెట్లూ ఎన్ని అంగల్లో ఎక్కిపోయానో గుర్తు లేదు.

పైకి వెళ్ళడంతోనే గ్రిల్ డోర్ మూసి గెడపెట్టేశాను. నా చొరవ నాకే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. గదిలోకి నడవబోయాను. కర్టెన్ సందులోంచి బయటికి పొడుచుకొచ్చిన చెయ్యి నా కాళ్ళకు బ్రేక్ వేసింది.
“ఎందుకైనా మంచిది.. తాళం వేసేయండి” కమ్మగా వినిపించిది కాంచన గొంతు.
ఆ చేతిలో ఉన్న తాళంకప్ప తీసుకుని గ్రిల్ డోర్ గెడకు నొక్కేసి మహదోత్సాహంతో గదిలోకి వెళ్ళాను. ట్యూబ్ లైట్ ఆరిపోయింది. పైన తిరుగుతున్న సీలింగ్ ఫ్యాన్ చప్పుడునుబట్టి అది కాంచన చేసినపనేననిపించింది.
ఒక్కసారిగా చీకటైపోవడం వల్ల నా కళ్ళు చూళ్ళేక పోయాయి. కాంచన స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గర ఉండాలి అనుకుని ఆ దిక్కుగా చెయ్యి చాపేను. నా గెస్సింగ్ సెంట్ పర్సంట్ కరక్ట్!

గోడకి జారబడి నిలబడింది తను. నా చేతినలాగే ఆ భుజం మీదుంచి దగ్గరికి జరిగాను. ఓ అంగుళం ఇంచుమించులో ఇద్దరం ఒకటే హైటుంటాం. నా చెక్కిలికి వెచ్చగా తగిలిన ఆమె శ్వాసకి పులకించిపోతూ యింకా దగ్గరగా హత్తుకుపోయాను తనకి.

ఉద్వేగం తో ఉబికిఉబికి పడుతోన్న తన ఎత్తులు నా చాతికి వత్తుగా మెత్తగా ఒరుసుకున్నాయ్. ఎడమచేతిని నడుముచుట్టూ మెలతవేస్తూ చెక్కిలి మృదువుగా చుంబించాను. తక్షణం రెండో బుగ్గ అందించింది. ‘చుప్’మనిపించి ఆ బుగ్గని మునిపళ్ళతో కొరికాను. సన్నగా తీయగా మూల్గుతూ నా కౌగిలిలో తమాషాగా తీగలు సాగింది. (ఇంకా ఉంది) mature aunty