అమీర్‌పేట్ గర్ల్స్ హాస్టల్ – Part 2 Telugu Sex Stories

నేను: చేసి చూపిస్తే, నువ్వు నాకు అది చూపించాలి..

అంత సిగ్గు విడిచి ఎలా అడిగానో తెలిదు కాని, ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే భలే సిగ్గేస్తాది. అప్పటికి కూడా అన్న తగ్గుతాడేమో అని అనుకున్నా.. కాని.

షఫీ: నువ్ రాక ముందు ఈ పంచ కూడా లేదు, నువ్ ముందు చేసి చూపించు అప్పుడు నువ్ చెప్పినట్టే చూపిస్తా…

చిన్నప్పుడు ఏమో కాని, పెద్దయ్యాక అన్న ముందు ఎప్పుడూ బట్టలు లేకుండా కనబడలేదు. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు కాని అన్నది చూస్తానన్న ఆశతో ఒప్పుకున్నా. అక్కడే వున్న టవల్ తీస్కొని బాత్రూం వైపు వెళ్తుంటే…

షఫీ: నాకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు, నాన్న, డాక్టర్ ముందే బట్టలు తీసి కూర్చున్నా, నాన్న టవల్ లాగి అట్టే కూర్చోబెట్టాడు.

హాయిగా బెడ్ మీదే పడుకొని ఆ మాట అనేసరికి, నాకు కోపం వచ్చింది మల్లి ఆలోచిస్తే తన మీద జాలేసింది పాపం ఎలా ధైర్యం చేసాడో ఏమో? గోడ వైపు తిరిగి రెండు చేతులతో టాప్ పైకి లేపి తీసేసా, ఆ తర్వాత శరై తాడు లాగి లూస్ చేసి కిందికి వదిలేసా, అందులోంచి కాళ్ళు పక్కకు తీసి శరై కుర్చీ మీద వేసా, టవల్ నడుము వరుకు కట్టుకొని పిటికోట్ తీసేసా, ఇప్పుడు నేను కూడా అన్న లాగే తయారైయ్యా , కాని లోపల పాంటి అట్టే వుంది. అన్న వైపు తిరిగాను కాని నా రెండు చేతులతో ఛాతి మీద ఉబ్బిన ఆ రెండింటిని దాచేసాను. లోన ఏదో గుబులు, అలజడి మొదలయింది….

అన్నయ్య నన్ను గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు, తను కూడా నాలాగే వున్నాడు కాబట్టి పెద్దగా సిగ్గనిపించలేదు. కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి…

నేను: ఇక కాళ్ళు చీల్చి పడుకొని చూపించాలా, వోప్పుకుంటావా?
షఫీ: ఇలా ఎవరైనా చేస్తారు, ఆ సిగ్గు చుపించలేకే నాకిన్ని కష్టాలు.

ఆ మాటతో నేను టవల్ కింది నుండి పాంటి తీయడానికి ఛాతి పై నుండి చేతులు తీసేసరికి వొళ్ళంతా ఝుమ్…. అంది, పాంటి తీసి ఇప్పుడేమంటావ్? అన్నట్టు మొహం పెట్టా..

షఫీ: నిన్ను అమ్మాయి అనుకొని పొరబడిన,.
నేను: ఇప్పుడు చూపించు ఎలా కట్ చేసారో.

షఫీ: సర్లే చూపిస్తాగాని, నువ్వు ఎలా పాస్ పోస్తావో చూపి?
నేను: ముందు నువ్…

ఇక తప్పదన్నట్టు, అన్న తన seethrough పంచ ముడి తీసి రెండు వైపులా తెరిచి వదిలేసాడు, సిగ్గుతో రెండు కాళ్ళను మడుచుకున్తున్నాడు. నేను బెడ్ పైన అన్న కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని అన్న బుల్లి(సుల్లి) వైపు చూస్తూ మోకాలి మీద చేయి వేసి కిందికి ఆనించా, ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది నా బొటన వేలంత వుండి, పైన కట్టు కట్టి వున్నారు. అన్న తన వెళ్తో చూపిస్తూ “ఇదో ఇక్కడ నుండి పాస్ పోస్తాను” అని కట్టు పైన చూపించాడు. నేను ఇంకా దగ్గరగా వెళ్లి తొంగి చూసాను అక్కడ తెల్లగా వుండి చిన్న రంద్రం ఉంది. నేను అక్కడ తగులుతానేమో అన్న భయపడి వెనిక్కి జరిగాడు.

షఫీ: ఇప్పుడు నువ్ చూపి.
లేచి టవల్ తీసేసి అక్కడే బెడ్ మీద పడేసా, ఇదో ఇకాడి నుంచే అంటూ చిన్న చిన్న వేత్రుకల మధ్యలో వున్నా లైన్ చూపించా. ముందులా ఎలాంటి సిగ్గు దడ లేదు కుతూహలంగా వుంది.

షఫీ: అది తెలుసు, దాని లోపల చూపి.
ఒక కాలు ఎత్తి మంచం పైన అన్న చేయి దగ్గర పెట్టి రెండు చేతుల వెల్లతో తెరిచి లోపల పైన వున్న చిన్న రంద్రాన్ని చూపించా. అన్న తన ఎడమ చేత్తో ఇంకా చీల్చి చూసాడు. అన్న చేయి తీసాక బాత్రూమ్లో కెల్లి పాస్ పోసి వచ్చి, బట్టలు తొడిగి పడుకున్నా….

సుల్తానా: అలా ఆ రోజు మా అన్న ముందు నా సిగ్గంతా పోయింది. నా లాగే మీరు కూడా చేసుంటారు, మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకొని చెప్పండి.
నేను: నువ్ చెప్పు సింధు…
సింధు: నేను లాస్ట్ లో చెప్తాగాని, లక్ష్మీ నువ్ చెప్పు.
లక్ష్మీ: సరే, కానీ సున్తి ఎలా చేస్తారో నాకూ చూడాలని వుంది.
నేను: మల్లి ఇంటర్నెట్లో చూద్దామ్లెవె, ముందు నువ్ నీ గురించి చెప్పు.. (ఇంకా ఉంది) 2016 ameerpet girls hostel telugu-sex-stories-part-2