అంజలి పూకు పురాణం – 3 – Telugu sex stories

రాంబాబు నడుం ఊపడం మొదలుపెట్టాడు.పూకులో సుఖం గా ఉంది. కళ్లు మూసుకుంది ఆనందం

అనుభవివిస్తూ….రాంబాబు ఊపడమాపి తన నాలుకని ఆమె నోట్లోకి పోనిచ్చాడు, సళ్లు పిసుకుతూ. ఆమె

కళ్లుతెరచి,కొంచం వెనక్కి జరిగి కిందకి తొంగిచూసింది. ఆయిల్ పట్టించిన పిస్టన్ రాడ్ లాగా ఉంది రాంబాబు

మొడ్డ…అంజలి పూకులో ఊరిన రసాలతో తడిసి. రెండుశరీరాలను ఒక గొట్టంతో కలిపినట్లుగా గమ్మత్తుగా

అనిపించిందామెకి.

“ఛీ!పాడు !!” తన మొత్తతో అతని మొత్త కేసి ఢీ కొట్టింది అంజలి.

రెప్పపాటుకాలంలో గొట్టం మాయమయిపోయింది. ఇద్దరి మొత్తలూ కలిసాయి.రాంబాబు మొడ్డ అంజలి

పూకులో మాయమయిపోయింది.

ఆమె కళ్లల్లో తొందరతో కూడిన విసుగు కనిపించడంతో రాంబాబు తన కర్తవ్యనిర్వహణలో పడ్డాడు. నడుం వూపడం

మొదలెట్టాడు.చిన్నగా వూపడంతో మొదలెట్టి పికప్ పెంచి, మంచి స్పీడ్ అందుకున్నాడు.అంజలి పూకులో కసా కసా

దిగుతోంది రాంబాబు మొడ్డ.

కదలడానికి కూడా తావివ్వడంలేదు అంజలికి. ఒక చెయ్యి నడుం మీదా రెండో చెయ్యి పిర్రమీదా వేసి లాగి

లాగి పొడుస్తున్నాడు. అక్కడే కింద పడుకుని పోదామా అనిపించింది అంజలికి.ఆ ఫోర్స్ ని ఆపలేక గోడకి జారబడి

పోయింది. ఒక క్షణం ఆపమని చెప్దామని నోరు తెరచింది.

అయాసం అధికమయిపోయి నోట్లోనుంచి మాట రావడం లేదు.ఇదివరకు రాంబాబులో మరీ ఇంత స్పీడ్ లేదు, పోనీ

అంత స్పీడ్ గా చేస్తున్నందుకు అలసటతో రొప్పుతున్నాడా అంటే అదీలేదు. అతను దెంగే విధానం చూస్తుంటే ఇంకొక

పావుగంటయినా దెంగేట్లు కనబడుతున్నాడు. అంతసేపు తను తట్టుకుని నిలబడగలదా? “నాకయిపోవచ్చింది”

ఆయాసపడుతూనే గొణిగింది.

“మొదటిసారిగా ఇవాళే కొట్టించుకున్నంత ఆనందంగా ఉంది నాకు” తనే అంది మరలా.

” నిజం?” అన్నాడతను కొంటెగా. ” నిజం” అందామె. . . . ఇద్దరూ నవ్వుకున్నారు .

మొడ్డ చివరకంటా బయటికి లాగి గట్టిగా లోపలికి దోపాడు రాంబాబు. అలాంటి పోట్లు మరొక పది పడేలోపలే

అంజలి భావప్రాప్తి పొందుతూ కళ్లు తేలవేసింది. రాంబాబు ఆగలేదు.తను కూడా గమ్యం చేరుగుకునే వరకు పట్టు

కోల్పోకుండా వేగం పెంచి మడ్డతో లాగిలాగికొడుతూ కార్చేసాడు.

“అమ్మయ్య! కరువు తీరిపోయిందా బాబూ?” తృప్తి నిండిన కళ్లతో కొంటెగా చూసింది తను.తలూపేడు రాంబాబు.

“అయితే వదులు మరి, బెత్తెడు గిన్నెలో బిందెడు రసం ఒలకబోసావ్”

అవును మరి ఏం చెయ్యమంటావ్,నీకు పెళ్లయినప్పటినుంచి పోయించుకునేవాళ్లు లేక…..”

“ఏడిసావ్ లే !!,కోతలు కొయ్యకు!”

“నాకేం! నమ్మకపోతే మానెయ్.” వెటకారంగా నవ్వుతూ రొమ్ములు పిసకబోయాడు రాంబాబు.

ఆ చేతుల్ని విదిలించికొట్టి,అతన్ని వెనక్కి నెట్టేసింది అంజలి. బిరడా వూడిపోవడంతో,బీర్ బాటిల్ లోంచి నురగ

ఎగజిమ్మినట్లు-అతను వొలకబోసిన చిక్కటి గంజి బళుక్కున కింద పడింది.అంజలికి ఏం చెయ్యాలో

అర్థంకాక అతని మొహంలోకి చూసింది.”కాలితో రాసెయ్యవోయ్ !” అంటూ లుంగీ చుట్టబెట్టుకున్నాడు రాంబాబు.

జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకుని పైట సవరించుకుంటూ “ఇక వెళ్తాను” అందామె.

“మళ్లీ ఎప్పుడూ ?” ఆశగా అడిగాడు.

“ఎప్పుడంటే ఏం చెప్పనూ! ఇలా ఎప్పుడు వీలయితే అప్పుడే-“అనేసి,మళ్లీ అతన్ని దగ్గరికి రానివ్వడానికి అవకాశం

ఇవ్వకుండా బయటకి జారుకుంది అంజలి. కాసేపు అంజలి వెళ్లినవైపే చూస్తూ నిలబడి, మెల్లగా కడుక్కోవడానికి

బాత్రూం వైపు నడిచాడు.

“అబ్బాయికింకా పెళ్లి అనుకోలేదేంటమ్మా?”

రెండడుగులు ముందుకు వెళ్లినవాడల్లా ఆ ప్రశ్న చెవినవినబడ్డంతో వెనక్కి నాలుగడుగులు వేసి హాల్ లోకి

తొంగిచూసాడు రాంబాబు. తన తల్లి దగ్గర తీరుబడిగా కూర్చుని కబుర్లు చెప్తోంది, మరొక పొరుగింట్లో ఉన్న

సావిత్రమ్మ..

“నువ్వయినా కాస్త గట్టిగా నచ్చజెప్పి తొందరలో నాకు పెళ్లి చేయించు తల్లీ” అనుకుంటూ ముందుకు సాగిపోయాడు

బాత్రూం వైపు.

* * * * *
* * * *
ఫలానా టైమ్ అని చెప్పకుండా ఎప్పుడు వీలయితే అప్పుడొస్తానంది అంజలి. ఆ ఛాన్స్ ఎప్పుడొస్తుందో ఏమిటోనని

ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి అలర్ట్ గానే ఉన్నాడు రాంబాబు. రోజూ తొమ్మిదిన్నరకల్లా కంగారు కంగారుగా ఆఫీసుకి

పరుగెత్తే కొడుకు ఈ రోజు పదిగంటలకి కూడా ఇల్లు కదలకపోయేసరికి ” ఆఫీసు కి సెలవేమిట్రా?” అనడిగింది

పార్వతమ్మ.

“అబ్బే వెళ్లాలి” అంటూ అప్పుడు భోజనానికి కూర్చున్నాడు. తీరా ఆఫీసుకెళ్లాక లీవ్ తీసుకునిఉన్నా

బావుండేదనిపించింది. ఏ ఫైల్ తీసి చూద్దామన్నా అంజలి ముఖమే కనిపిస్తోంది. సీట్లో కూర్చోడానికికూడా మనసు

నిలవడంలేదు.అతికష్టం మీద మూడుగంటలవరకు ఎలాగో గడిపి ఆఫీసర్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఇంటికొచ్చేసాడు.

వేళకానివేళ అతనలా రావడం పార్వతమ్మకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించినా ,కొంతవరకు విషయాన్ని ఊహించి గమ్మున

ఉండిపోయింది.

రూం లో కూర్చున్నాడన్నమాటేగాని క్షణమొకయుగంలా ఉంది. పదినిమిషాలకొకసారి బయటకెళ్లి

చూసొస్తున్నాడు. ఎక్కడా అంజలి జాడ కనిపించడంలేదు. గంటలు గడుస్తున్నకొద్దీ సహనం చచ్చిపోతోంది.

వెళ్లిపోవాలి,వెళ్లిపోవాలని వూరికే కంగారుపడిపోతోందని వదిలెయ్యాల్సొచ్చిందిగానీ, లేకపోతే నిన్న సాయంత్రమే

ఇంకొక్క షాటు వేసేసుకునేవాడతను. అదే జరిగుంటే ఇప్పుడింత మరీ తహతహ ఉండేదికాదు. ఎంతోకాలం తర్వాత

కల్సుకోవడంవల్ల చాల టైమ్ మాటల్లోనే వేష్టయిపోఇంది! ఈ సారి వచ్చీరావడంతోనే దోపేసి ఒక దెబ్బేసుకోవాలి.

ఆ తర్వాతనే మాటలు . అప్పుడు రెండోదెబ్బ వేసుకునే అవకాశం తప్పకుండా ఉంటుంది.

సమయం గడుస్తున్నకొదీ రాంబాబుకి కోరిక,అసహనం పెరిగిపోతున్నాయి. అంజలి మాత్రం కనిపించలేదు.

అసలామె ఇంట్లో ఉందాలేదా? అన్న అనుమానం కలగకపోలేదు.కానీ ఆ సంగతి తెలుసుకోవడమెలా?

చూస్తుండగానే టైమ్ ఆరయిపోయింది. సీతాకాలం కావడం మూలాన చీకటిపడిపోయిందికూడా. మెల్లగా

వరండాలోకొచ్చాడు. అంజలికోసం ఎదురుచూసీ చూసీ కళ్లుకాయలు కాచిపోయాయి…..
ఇంకా ఉంది….