అంజలి పూకు పురాణం – 5 | Telugu Sex Stories

ఇంకా ఆమెకోసమే ఆలోచిస్తూ బుర్రపాడుచేసుకోవడమెందుకోయ్ ?……నీకు మరీ అంత కోరిగ్గా ఉంటే !!…సన్నగా

నవ్వుతూ అతని తొడ మీద చెయ్యివేసింది.

“పిన్నిగారూ!!!!”

పిచ్చివాడిలా చూస్తూ మంచం దిగబోయిన రాంబాబుకి అడ్డం వెళ్లి భుజాల మీద చేతులేసి ఆపేసింది సావిత్రమ్మ.

“ఈ వరసలకేముందయ్యా, మనం పెట్టుకున్నవేగా!!! వయసులో పెద్దదాన్నని సంశయించకు. ఆ అమ్మాయి

నాల్రోజులుండి వెళ్లిపోతుంది. నేనెప్పుడూ ఇక్కడుండేదాన్నే!…..అసలు మనసంటూ కలగాలిగాని ఆపైన

కలుసుకోడానికి బోలెడు మార్గాలు కనుక్కోవచ్చు.ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మనం రోజూ దెంగించుకోవచ్చు,,,,”

రాంబాబు మాట్లాడలేదు. ఆమె ఆఖరిమాటతో కొంచం కదలిక కలిగింది అతనిలో. ఆమె ఎర్ర జాకెట్ లోకి

గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు. అంతంత రొమ్ములు తను ఎలా మోస్తోందా ! అనిపించింది.లోపల బ్రా వేసుకోలేదు.

మధ్యలో జాకెట్ హుక్స్ ఒకటి పెట్టుకోడం మర్చిపోయినట్లుంది. కాదు కాదు కావాలనే అలా వదిలేసి ఉండొచ్చు!!

 

“అలా చూస్తే మనసు తీరదు…..విప్పి చూపించనా?”

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2345370314998390436#allposts తలూపేడతను ,అప్రయత్నంగా …

“నిన్న సాయంత్రం నువ్వా అమ్మాయిని గోడకి అదమపెట్టి దెంగుతుంటే ఇవతలివైపు నేనెంత వేడెక్కి పోయానో

మాటల్లో చెప్పలేను”.

జాకెట్ తీసేసి పక్కన పడేసింది. పంపర పనసకాయల్లా బయటపడ్డాయి ఆమె సళ్లు. కిందనుంచి రెండుసళ్లనీ పైకిలేపి

చూపిస్తూ.

” ఆ అమ్మాయివి ఇంత ఉన్నాయా? ” కవ్వింపుగా చూసింది.

రాంబాబుకి కసెక్కి పోయింది . కింద అండర్వేర్లో కదలిక మొదలయి చాలసేపయింది. ఈమెలో ఇంత శృంగారం

ఉంటుందని వూహించలేదు తను. హుషారుగా ఆమె సళ్లమీద చేతులేసాడు. “బాబాయి నిన్ను పూర్తిగా అశ్రధ్ద

చేస్తున్నాడనుకుంటాను”

చిలిపిగా నువ్వుతూ గట్టిగా పిసికాడు.

 

సావిత్రమ్మ కూడా అతనితో శృతికలిపి నవ్వింది. “కొంతమంది ఆడాళ్లకి వయసు ముదిరాక కొత్తకొత్త కోరికలు

పుడతాయంటారు.నలభయిలో ప్రవేశించాక నాలో ఆ రకమయిన గుల మొదలయింది. మా ఆయన సంగతి

చూస్తున్నావు కదా! ఆ నీరసాల్రావుకి గవర్నమెంట్ లెక్కప్రకారం ఇంకా ఎనిమిదేళ్ల సర్వీస్ ఉంది. ఇంట్లో మాత్రం తను

రిటైర్ అయిపోయి చాలాకాలమయింది.. నా బాధ అర్థమయినా తను ఏమీ చెయ్యలేకపోతున్నాడు. అతని అవస్థనర్థం

చేసుకుని నేనే ఏదో తిప్పలు పడుతున్నాను.”

ఈ సంగతంతా చెప్తూనే చీరవిప్పేసి కింద పడేసింది. లంగా కూడా కిందకి జార్చేసింది. ఆ తొడల వైశాల్యం

చూసి రాంబాబు ఆశ్చర్యపోయాడు. తనకోసమని ఆరోజే ఆతులు గొరిగినట్లుంది, పూకు నున్నగా ఉంది. కూర్చుని

చూస్తున్నాడేమో పూకు పూర్తిగా కనిపించడం లేదు.

“దా! పైకొచ్చి పడుకో” మంచం మీదకి ఆహ్వానించాడు.

“అప్పుడే ఎక్కేస్తావా?”

” ముందు నీ పూకు ఎంతుందో చూడాలి !”

“నాది చూసేదేముందీ…బెత్తెడేగా! నీ మొడ్డ ఎంతుందో చూడనియ్” అంటూ రాంబాబు బట్టలు గబగబా విప్పేసింది

ఆఖరుగా అతని అండర్వేర్ కిందకి లాగెయ్యగానే పుట్టలో నుంచి పడగెత్తి లేచిన పాములా ఇవతలికొచ్చిందతని మొడ్డ.

ఆ పొడవూ,లావూ,గట్టిదనం చూడగానే వొళ్లు ఝల్లుమంది సావిత్రమ్మకి. “అబ్బో!! బాగానే పెంచావ్” అంటూ

చెయ్యిచాచి పిడికిలితో అతని మొడ్డ పట్టుకుని నొక్కుతూ “ఏం మేత పెడుతున్నావ్ బాబూ?” అంటూ దానివంక ఆశగా

చూసింది.

“మీ పిల్లలూ, వాళ్లు ఇప్పట్లో రారా?” అనుమానంగా అడిగాడు రాంబాబు.

“నీతో దెంగించుకోడానికి అడ్డురాకుండా ఆయన్నీ,పిల్లల్నీ ఫష్ట్ షో సినిమాకి పంపించేసాను”

“అయితే పెద్ద ప్లానే వేసావ్!”

“నీ పుణ్యమా అని రాత్రంతా మరి నిద్ర లేదుకదా!!,,ఎంత కళ్లుమూసుకున్నా,నువ్వూ ఆ అమ్మాయే కళ్లముందు

మెదిలారు మరి!!”

ఇద్దరూ నవ్వుకున్నారు. రాంబాబు ఒంటిమీద మొలతాడొక్కటే మిగిలింది. మంచమెక్కి వెల్లకిలా

కాళ్లుతెరచుకుని మరీ పడుకుంది సావిత్రమ్మ.

“అవును నిజమే నీదీ బెత్తెడే ఉంది!” ఆమె పూకు మీద చెయ్యేసి పాముతూ అన్నాడు రాంబాబు.

 

పూకు ఇంకాస్త క్లియర్ గా కనబడడానికి, తన తొడల మధ్య చోటు చేసుకోడానికి రాంబాబు కి అనువుగా

ఉండడానికి కాళ్లు ఇంకా ఎడం చేస్తూ “ఇలా ఇప్పటికెన్ని పూకులు కొలిచావేమిటీ?” ఆరా గా అడిగింది సావిత్రమ్మ.

“ఎన్నోనా? ఇది రెండోదేగా ! ”

“అయితే అరచెయ్యంత పూకు కావాలా నీకు?”

“నువ్వు చూపించడమే ఆలస్యం !! ”

పకపకా నవ్వింది సావిత్రమ్మ.”ఉట్టికెగరలేనమ్మ స్వర్గానికెగిరిందట! ఈ బెత్తెడు పూకు కి జవాబుచెప్పలేక

ఇందాకటినుంచి ఏంచెయ్యకుండా వెర్రిమొహం వేసుకుని చూస్తున్నావ్ కానీ, అరచెయ్యంత పూకు కావాలా నీకు?”

అతన్ని రెచ్చగొట్టడానికి వెటకారంగా దీర్ఘం తీస్తూ మాట్లాడింది.

రాంబాబుకి రోషం ,కసీ రెండూ పెరిగిపొయాయి ,తన మొడ్డ పెరిగినట్లుగానే…….మెల్లగా ఆమె తొడల మధ్యకి

జరిగాడు. ఆశగా చేతులు చాపింది తను.

“నిన్న నేను అంజలిని దెంగడం నీ కంట్లో పడిఉండకపోతే నాకీ పూకు దొరికేది కాదు. అన్నీ మనమంచికే

అంటారు యిందుకేనేమో!” బోర్లా పడుకుని ఆమె సళ్లందుకుని పిసకసగాడు రాంబాబు.

ఒక చెయ్యి అతని పిర్ర మీద వేసి రెండో చేత్తో అతని మొడ్డ పట్టుకుంది సావిత్రమ్మ.

“పిన్నీ”

మత్తుగా”ఉమ్మ్ మ్ మ్ మ్” అంది సావిత్రమ్మ.

“బాబాయీ, నువ్వూ దెంగించుకుని ఎంతకాలమయిందంటావ్ ?”

“రెండు నెలలు”

“ఇంత కోరికతో ఎలా భరిస్తున్నావబ్బా?!” ఆమె చూపించే ఆత్రాన్ని బట్టి అడిగాడు.

“ఏవో తిప్పలు పడుతున్నానని చెప్పానుగా……….పెట్టు మరీ !” అంటూ అతని మొడ్డని

పట్టుకుని తన పూకు రెమ్మల మధ్య సర్దుకుంది సావిత్రమ్మ.

రాంబాబు కసుక్కున పొడిచాడు ఆమె పూకులో. అతని వూహ ప్రకారం తన మొడ్డ ఆమె ముదురు పూకులో

బళుక్కున దిగిపోవాలి. కానీ అతనూహించినట్లు జరగలేదు. అంజలి పూకు కంటే టైట్ గా ఉంది. అన్ని పక్కలనుంచి

అన్ని పొరలూ బిగుతుగా పట్టెసాయ్ తన మడ్డని….అంజలిని మొదటిసారి దెంగినప్పుడు సేమ్ ఇలానే ఫీలింగ్ కలిగింది.

ఇంత సర్వీస్ ఉన్న సావిత్రమ్మలో ఇంకా బిగువు తగ్గలేదంటే ఆమె పూకు మహత్యాన్ని మెచ్చుకోకుండా

ఉండలేకపోయాడు.

 

“రాంబాబూ…!” ప్రేమగా పిలిచింది తను. “నీకెలా ఉందోగానీ నాకు మాత్రం పూర్తిగా కడుపు నిండి పోయిందోయ్ !!

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2345370314998390436#allposts
….ఎప్పుడూ ఇలానే ఉంచేసుకోవాలనిపిస్తోంది……కాని,నిన్నిలా ఉంచేసుకుంటే అవతలి గదిలోంచి చూస్తున్న

కల్యాణి ఏడుస్తుంది… ఇక వాయింపు మొదలు పెట్టు . నా పూకు దుమ్ము దులిపెయ్యి …కొట్టు ..అబ్బా…కొట్టరా

బాబు ..నా కసి తీరేలా కొట్టు !!!…”

ఇంకా ఉంది.