అంజలి పూకు పురాణం – 6 | Telugu Sex stories

రాంబాబు ఆశ్చర్యంగా చూసాడు, ఊగడం కాసేపు ఆపి. సావిత్రమ్మ పరిహాసానికన్న మాటలు కావవి.

పూకు నిండిన ఆనందంలో అనుకోకుండా అనేసుంటుంది. కళ్యాణిని చాలా సార్లు చూసాడు తను.

అంజలి వయసే ఉంటుంది కానీ ఇంకా పెళ్లవలేదు. సావిత్రమ్మకి చాలా దగ్గరి బంధువులమ్మాయని విన్నాడు.

ఇంచుమించు రోజూ ఇక్కడికి వస్తుంటుంది. ఇందాక సావిత్రమ్మ అన్న మాటకి ఇప్పుడు అర్థం దొరికింది

(ఏదో తిప్పలు పడుతున్నానని అంది కదా !!).ఇద్దరూ “లెస్బియన్ లవ్” కి అలవాటుపడిఉండాలి.

 

” కళ్యాణిది అరచెయ్యంత ఉంటుందా పిన్నీ? ” సావిత్రమ్మ సళ్ల ముచ్చికలు నలుపుతూ చిన్నగా అడిగాడు.

“తర్వాత చూద్దువులే ………ముందీపని కానీయ్ !!”.

” ఎక్కిన తర్వాత దెంగకుండా దిగిపోతానేంటి! మనం ఇక్కడా, తను అక్కడా ఎందుకూ?

ఇలా లోపలికి రమ్మను పిన్నీ !”

“అతని బుగ్గ పట్టుకుని చిదిమేసింది సావిత్రమ్మ. “నాకు తెలుసు ఇలా అంటావనే దాన్ని ఆ గదిలో దాచేసాను.

లేకపోతే ముందు దాన్నే తగులుకుంటాననేవాడివి కదూ ?”. అని చూపు పక్కకి మళ్లించి కళ్యాణిని పిలిచింది.

మెల్లగా తెరచుకుంటున్న తలుపు వంక చూసాడు రాంబాబు. కొత్తపెళ్లికూతురిలా అడుగులో అడుగేసుకుంటూ వచ్చి

కొంచం దూరంలో ఆగిపోయింది కళ్యాణి.

 

“ఈ బుజ్జిబాబు నీ బుజ్జిపాపని చూస్తాడట, బట్టలు విప్పేసుకోవే ! ” అంది సావిత్రమ్మ.

మళ్లీ మళ్లీ చెప్పించుకోకుండా పెద్దగా సిగ్గు పడకుండానే తలొంచుకునే ఒంటిమీదవన్నీ విప్పిపారేసింది

కళ్యాణి. అంజలి అంత వయసే కాదు, అంజలిలో ఉన్న అందాలన్నీ కూడా కళ్యాణిలో ఉన్నాయి. గుండ్రటి మొహం,

ఎర్రగా చేతినిండా సరిపడే సళ్లు, ఎత్తుపిర్రలతో, ఎత్తుకి తగ్గ లావు, తొడలు పలుచగా ఉండడంవల్ల పొత్తికడుపు,

దానికింద పూకు సరిగ్గా అరచెయ్యంత విశాలంగా కనిపిస్తోంది….ఆడదాని వయసుకి ,సైజులకి సంబంధం లేదని

వీళ్లిద్దరినీ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది రాంబాబుకి.

 

ఇద్దరూ పూర్తిగా వ్యతిరేకం….వయసు ఎక్కువయి,వయసుతో పాటుగ పెరిగిన వొళ్లున్న సావిత్రమ్మకి మొత్త, పూకు

కొంచం చిన్నవిగా, వయసు తక్కువయినా పెద్దగా లావు లేకపోయినా కళ్యాణి మొత్త విశాలం గా పూకు పెద్దదిగ

అగుపిస్తున్నాయి. కళ్యాణిని చూసేసరికి సావిత్రమ్మ పూకులో దిగి ఉన్న మడ్డ కాస్తా ఇంకొంచం పెరిగింది, సావిత్రమ్మ

కి బాగ నిండుగా అనిపిస్తూంది.

“చూసావుగా ఇక కదలవోయ్ !!, నా తర్వాత కళ్యాణికి కూడ పెట్టకుండా వదలవ్ కదా, మా వారూ , పిల్లలూ

సినిమా నుంచి వచ్చేలోపుగా ఆ ముచ్చట కూడ తీర్చుకోమరీ !” కిందనుంచి నడుం ఎగరేస్తూ అంది సావిత్రమ్మ.

రాంబాబు తన మడ్డని చివరంటా బయటకి తీసి, మరలా గట్టిగా దిగేసాడు దూకుడుగా…

“అమ్మనాయనో….చచ్చానురో..నీ జిమ్మడ ఎంత పోటు పొడిచావురా బాబూ….పూకు నిండా బిరడా

పెట్టినట్లుందిరా !!”….ఆనందంతో మాట్లాడుతోంది సావిత్రమ్మ.

” కొంచం వోర్చుకో పిన్నీ, ఇక మెత్తగా దిగుతుందిలే !”,అంటూ గబగబా వూగసాగాడు రాంబాబు.

“పూకు నిండా పెట్టి ఇంకా పిన్ని ఏంటిరా బాబూ………ఉమ్మ్ మ్.మ్.మ్… ష్ హ్.హ్.హ్…..ఊగరా

బాబూ..ఇంకా వేగం గా….సళ్లు గట్టిగా పిసుకుతూ మరీ ఊగు.. చాల రోజులయిందిరా ఇలా దెబ్బపడి… !!”

కొంచం సేపటికి రసాలూరడం ఎక్కువయింది సావిత్రమ్మ పూకులో….ఫ్రీగా కదులుతూ ఉంది రాంబాబు మడ్డ…

నడిఒవయసులో ఉన్నాకూడా ఆమె పూకు గట్టిదనానికి మెచ్చుకుంటూనే కదల సాగాడు రాంబాబు.

“అబ్బా…ఏం దెంగుతున్నావురా బాబు….ఎలాగో ఉంది…….ఎంతో సుఖంగా …!!” సావిత్రమ్మ ఏదేదో

మాట్లాడుతోంది ,కానీ రాంబాబు మాటలకంటే చేతలే ముఖ్యం అన్నట్లుగా తన పనిలో ఉన్నాడు .

కళ్యాణి అందాలు, సళ్లు,పూకు చూస్తూ,,, “తోయ్ గట్టిగా తోయ్ ..ఇంకొంచం…నా గుల తీరిపోవాలి…అబ్బా ..

గొంతులోకొచ్చిందిరా నీ మడ్డ…ఏం దెంగుతున్నావ్ రా…స్ స్ స్ స్ స్…..ఉమ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్” మూలుగుతూ

కిందనుంచి ఎదురుకొట్టసాగింది సావిత్రమ్మ.

ఇదంతా చూస్తున్న కళ్యాణికి కూడ కసి ఎక్కువయింది . సావిత్రమ్మ పొందుతున్న ఆనందం చూస్తూ…

ఆమె స్థానం లో తను ఉంటే…..రాంబాబు కిందకి ఇప్పుడే చేరాలనిపిస్తూంది. సావిత్రమ్మతో తన పరిచయం

గుర్తు తెచ్చుకోసాగింది కళ్యాణి.

 

కళ్యాణికి సావిత్రమ్మ మేనత్త అవుతుంది, తండ్రికి స్వయానా చెల్లెలు. సావిత్రమ్మ వాళ్లు 5,6 నెలలకి ముందే ఈ

వూరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయి వచ్చారు. అద్దె ఇల్లు దొరికేంతవరకు ఒక వారం రోజులపాటు అన్నగారింట్లోనే ఉన్నారు.

ఆ వారం రోజుల్లో ఇద్దరిమధ్య కొంచం చనువు ఏర్పడింది .సావిత్రమ్మ వాళ్లు అద్దె ఇంట్లోకి మారిన తర్వాత,

కళ్యాణి తరచుగా అత్త దగ్గరికి వస్తుండడం తో ఆ చనువు ఇంకొంతకాలానికి ‘మరీ” దగ్గరయ్యేట్లు చేసింది .

డిగ్రీ పూర్తి చేసిన కళ్యాణికి ఉద్యోగం చెయ్యాలని కోరిక, తండ్రికేమొ తొందరగా పెళ్లి చేసి పంపించెయ్యాలని

కోరిక. వయసులో సహజంగా ఉండే కోరికలతో రగిలిపోతున్న కళ్యాణికి తన పక్క రూమ్ లో ఉండే అన్నవదినల

శృంగారం, వాళ్ల రూం లో నుంచి వినిపించే మూలుగులూ,చిన్న చిన్న అరుపులూ మరింతగా రెచ్చగొడుతున్నాయి.

పూకులో వేళ్లు పెట్టుకోడంతో తన తాపం కొంత చల్లార్చుకోడానికి ప్రయత్నించేది.

ఒకరోజు కళ్యాణి పూకు కెలుక్కోవడం సావిత్రమ్మ కంట్లో పడింది.

ఇంకా ఉంది…….