బంగారం ఆంటీ Part 2 – Telugu Sex Stories

ఆమె చీర ఇస్తాను అంటే విప్పి నాకు ఇస్తుంది అప్పటి వరుకు ఆమె లోపల చీర లేకుండా వుంటుందా..? అలా ఆలోచించగానే మొడ్డ లేచింది. చీర విప్పేటప్పుడు వచ్చే గాజుల గల ఘలా శబ్దం కైపెక్కిస్తుంది. కర్టన్ కింద వున్న గాప్ లోంచి లోపల చూసా, చీర ఆమె కాల్ల మీద పడి వుంది. కామ బీజం మొలకెత్తినట్టు అనిపించింది. పాంట్ లోని మొడ్డను సరిచేసుకొని అట్టే చూస్తున్నా, చీర లోంచి కాల్లు బయటికి తీసిన గజ్జెల శబ్దం, ఆ వెంటనే చీర తొలగి ఆమె కాల్లు, గజ్జెలు, ఎర్రని లంగా కనిపించాయి.

చేతిలో చీర పట్టుకొని కర్టన్ లొంచి బయటికి చాచింది, దాని కోసం బెడ్లన్నీ తొక్కుకుంటూ వెల్లి అందుకున్నా. ఎలాంటి స్ప్రేలు లేని స్వచ్చమైన సువాసన ఘల్లు మంటుంది.. కర్టన్ వైపు వున్న బెడ్మీద కూర్చొని చీర ను మనసారా హత్తుకొని లోపల ఆంటి ఎలా నిలబడి వుందో ఊహించుకుంటూ ఆ చీరను నలిపేస్తున్నా..

ఆవిడ: చూసావ…?

నేను: మ్..

ఆవిడ: మరి ఇవ్వూ…

నేను: జ్ జాకెట్లో..

ఆవిడ: ఏంటీ….?

నేను: జాకెట్ కి ఎమైనా అతుక్కుందేమో…
ఆ మాట భయంతొ అన్నా, ఆంటీ ఏం అనలేదు, గాజుల శబ్దం తో ఆమె జాకెట్ తీస్తున్నట్టు అర్థం అయింది. లోపల ఆనందంతో ఎగురుతున్నా. “ఇదిగో..” అంటూ జాకెట్ తో నిండిన చెయి బయటికి వచ్చింది. మోకాల్ల మీద నిలబడి అందుకున్నా.., ఇందాక ఆమె వొంటిమీద వున్న జాకెట్ ఇప్పుడు నా చేతిలో వుంది. ఆహా… దాన్ని మొహానికి రుద్దుకుంటూ రెండుచేతులతో స్పర్శిస్తూ సుఖం అనుభవిస్తున్నా, ఆ పరిమలం నా మీద మత్తుమందులా పని చేస్తుంది..

నేను: జాకెట్ కి ఎమైనా అతుక్కుందేమో…ఆ మాట భయంతొ అన్నా, ఆంటీ ఏం అనలేదు, గాజుల శబ్దం తో ఆమె జాకెట్ తీస్తున్నట్టు అర్థం అయింది. లోపల ఆనందంతో ఎగురుతున్నా. “ఇదిగో..” అంటూ జాకెట్ తో నిండిన చెయి బయటికి వచ్చింది. మోకాల్ల మీద నిలబడి అందుకున్నా.., ఇందాక ఆమె వొంటిమీద వున్న జాకెట్ ఇప్పుడు నా చేతిలో వుంది. ఆహా… దాన్ని మొహానికి రుద్దుకుంటూ రెండుచేతులతో స్పర్శిస్తూ సుఖం అనుభవిస్తున్నా, ఆ పరిమలం నా మీద మత్తుమందులా పని చేస్తుంది..

ఆవిడ: త్వరగా ఇవ్వూ.. కాల్లు నొప్పి పుడుతున్నాయి..

నేను లేచి డెస్క్ దగ్గర వున్న ఒక చైర్ తీసుకొచ్చి కర్టన్ దగ్గర పెట్టి, లంగా ఇచ్చి దీని మీద కూర్చోండి మేడం. చైర్ లోపలికి లాక్కొని..

ఆవిడ: మేడం మేడం…, అంటూనే అగౌరవ పరుస్తున్నావు..

ఆమె మాటలకు జవాబు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక..

నేను: నేనేం చేయాలి మేడం, మా ఓనర్ నా మీద నమ్మకంతో షాప్ నాకు అప్పజెప్పి పోయారు, రింగ్ పోయిందంటే నన్ను అనుమానిస్తారు, రేపు నన్ను కూడా బట్టలు విప్పి చూస్తారు, నేను మీతో ఇలా ప్రవర్తించక పోతే, రేపు నేను తన్నులు తిని, పోలిస్ స్టేషన్ వెల్లాలి, షాప్ లో పని వుండదు, ఇంకో షాప్లో కూడా నన్ను పెట్టుకోరు.

నేను చెప్పే సొల్లు, సోది పూర్తవక ముందే లంగా అందించింది, ఎందుకో లంగాను చూసి పెద్దగా ఇష్టపడలేదు నా మడ్డ,

ఆవిడ: అదేంటీ నిన్ను చూస్తే ఓనర్ వాల్ల పిల్లోడి లెక్క వున్నావ్?, గుమాస్తానా..?

నేను: మరి అంత నమ్మకంగా అప్యాయతగా చూస్కుంటారు మేడం..

ఈ మాటలు, ఈ సందర్భము, ఈ రోజు అన్నీ నాకు కొత్తగా వున్నాయి. గుమాస్తా కారెక్టర్ లోకి వెల్లిపోయా. ఆమె లోపల నగ్నంగా వుందో బ్రా, పాంటీల్లో వుందో చూడాలనే కుతూహలం ఎక్కువయింది, బ్ర, పాంటీ లు కూడా అడగాలా, అడిగితే సీరియస్ అవుతుందా, ఇప్పుడేం చేయాలా అని గందరగోలమ్లో వుండగా..

ఆవిడ: అంటే ఆ వుంగరం నువ్వే తీస్కొని, నా మీదికి నెట్టేయాలను

కుంటున్నావేమో, నువ్వు తప్పించుకోడానికి నన్ను ఆయుధంలా వాడుకుంటున్నావేమో. నా ముందు ఉంచక ముందే వుంగరాన్ని తీస్కొని లోపల పెట్టుకున్నావేమో.. ఎవరికి తెలుసూ..?

నేను: అయ్యో..! చివరికి నా మీదే తోసేస్తున్నారు, నేను ఈ షాప్లో 4 యేల్ల నుండి పని చేస్తున్నాను మేడం, ఇప్పటి వరుకు అలాంటి నింద ఒక్కటీ పడలేదు..

ఆవిడ: ఇన్ని రోజులు నా లాంటి వాల్లు దొరకలేదేమో..

నేను: అదే నిజమైతె నేను కూడా ఎక్కడికీ వెల్లలేదు కాబట్టి, వుంటే వుంగరం నా దగరైనా వుండాలి మీదగ్గరైనా వుండాలి…

ఆవిడ: నా పర్స్, బట్టలనీ చూసావుకదా.., లేదు కాబట్టి నీ దగ్గరే వుంటుంది..

ఆమె అంత తెగించి మాట్లాడినప్పుడు నేనెందులు ఊరుకుండాలి అని…

నేను: మీ పర్స్, బట్టలు మాత్రమే వెతికాను, లోపల ఇంకేం వున్నాయో, ఇంతకు ముందు ఇలానె పోయినప్పుడు లేడీ కానిస్టేబుల్ వచ్చి పైనుండి కింది వరుకు మొత్తం విప్పి చెక్ చేసింది. ఒంటిమీద నూలు పోగు లేకుండా చూస్తారట,
కాసేపటి మౌనం తర్వాత.. (ఇంకా ఉంది) bangaram aunty teen mature telugu sex stories e02