బంగారం ఆంటీ Part 4 – Telugu Sex Stories

ఆవిడ: జరిగిందంతా చెప్పేస్తాను, నేను అలాంటి దాన్ని కాదు, నువ్వు మల్లి వెనిక్కి పిలిచాక లోపలికి వచ్చినప్పుడు పర్స్, చీర ఇదిలించుకున్నాక, నువ్వు షెటర్ వేసేటప్పుడు చూస్తే నా వేలుకే వున్నింది, అది నేను పొరపాటుగా పెట్టుకొని మర్చిపోయాను, నువ్వు నమ్మవని దొంగలించానని ఎక్కడ అనుకుంటావో అని భయపడి, కంగారులో ఇక్కడ పెట్టేసాను, నువ్వు విడియొ వేస్తే ఎక్కడ నన్ను దొంగనుకుంటావో అని ఇంతసేపు నువ్వుచెప్పినట్టు చేసాను, ప్లీస్ ఆ విడియొ డిలీట్ చేసి నన్ను వెల్లనీ, ఇదిగో నీ వుంగరం..”

అంటూ డెస్క్ మీద వున్న పెన్ డబ్బా దగ్గరినుండి తీసి ఇచ్చింది, ఆమె కధంతా విన్నాక ఆమెను నమ్మాలనిపించింది, కాని ఆమెను అలా చూస్తుంటే పంపాలనిపించట్లేదు,

నేను: మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మేది?, అర్జెంట్, ప్లీస్ అని చెప్పి షాప్ లోకి వచ్చారు, తీరా చూసి వద్దని తొందర తొందరగా ఎందుకు వెల్లిపోడానికి ట్రై చేసారు?,

ఆవిడ: వుంగరం ఓ అయిదారు వేల్లో వస్తుందనుకున్నాను, కాని నువ్వు చాల ఎక్కువ చెప్పేసరికి వద్దనుకున్నాను, అయిదు వేలు సదివింపులు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకున్నాను, ఇక తొందరగా వెల్లింది, నీకు తొందరించింది ఎందుకంటే నేను అర్జెంట్ గా టాయిలెట్ కి వెల్లాలి. చాల సేపటి నుండి పట్టుకొని వున్నాను. దాని మీద నువ్వు వుంగరం వెతుకుతానని వేల్లు పెడుతున్నావు అందుకె కసురుకున్నాను. అయినా మేమేమీ లేనోల్లం కాదు, అనవసరంగా ఇరుక్కున్నాను కాబట్టి ఇదంతా చేసాను.

అదంతా చెబుతూనే బ్రా తొడుక్కొని జాకెట్ హూక్స్ పెట్టుకుంటుంది.

నేను: సారీ మేడం, మొదటిసారి చూసేసరికి ఏదేదో చేసేసాను.

ఆంటీ: సారీ ఎందుకు కాని అది డిలీట్ చేసి నన్ను పంపిస్తే చాలు, నీకు పున్యం వుంటుంది.

నేను: ఇక్కడ దగ్గర్లో టాయిలెట్స్ ఏమీ లేవు ఎలా చేస్తారు?

ఆంటీ: నా తంటాలేవో నేను పడతాను ముందు అవి డిలీట్ చేయి, దీని టెంషన్ తో ఇంకా ఇబ్బందిగా వుంది.

లంగా తొడుక్కుంటూ టివి వైపు చూస్తుంది, నాకు అందివచ్చిన అవకాశం చేజారుతుంటే బాధేసింది, మొడ్డను రుద్దుకుంటూ ఆమె వైపు చూస్తున్నా, కాని ఆగలేక ఏమైతె అది అని లేచి ఆంటీ దగ్గరికి వెల్లి..

నేను: నేను కూడా మీకు ఒక నిజం చెప్పాలి మేడం, షాప్ లో కెమెరాలు పనిచేయక చాల రోజులయింది. వుంగరం కోసం మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి అలా చేసాను.

ఆంటీ: అవునా…! హమ్మయ్య…!

అంటూ కడుపు పట్టుకొని మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెల్లి చైర్ మీద కూర్చుంది, గట్టిగా కల్లు మూస్కొని ‘హూ…’ అంటూ గాలి బయటికి ఊదింది. పల్లకిలా వాలుతూ ‘హా…!’ అని మల్లి రిలాక్స్ అయింది. నాకు ఒక ఆలోచన తట్టి లోపలికి వెల్లి ఒక పాత బాటిల్ వెతికి తెచ్చాను.

నేను: ఇదిగోండి మేడం ఇందులో పోసేయండి బయట పారేద్దాం..

ఆంటీ: ఛీ చీ వద్దు చెండాలంగా వుంటుంది..

నేను: మరి పొరపాటున దార్లో కంట్రోల్ తప్పితే పరిస్తితి ఏంటీ..?

పాపం ఊహించుకుందేమో గుటికలు మింగింది.

ఆంటీ: వద్దులే బాబూ…, ఇక్కడంతా గలీజ్ అయిపోతుంది..

నేను: కిందపడకుండా జాగ్రత్తగా చేయండి. ఒకవేల కొద్దిగ ఏమైన పడినా మీరే క్లీన్ చేద్దురు లేండీ..,

అని ఇంకా చెబుతుండగానె నాకు ఫోన్ వచ్చింది, పాంట్ లోపల వుంది వెల్లి ఫొన్ తీసాను, డాడీ.., ఇంకా లోపలికి వెల్లి ఎత్తాను..

డాడీ: ఏరా ఇంకా క్లోజ్ చేయలేద షాప్?

నేను: చేసాను డాడీ, నా ఫ్రెండ్ దగ్గర వున్నాను, వచ్చేస్తా…

డాడీ: త్వరగా రా భోంచేద్దువూ…

నేను: మ్…అని ఫోన్ పెట్టేసి ఆంటీ వైపు తిరిగాను, డెస్క్ మీద పెట్టిన బాటిల్ తీస్కొని లంగా పైకి ఎత్తింది, కాస్త మెత్తబడ్డ మొడ్డ మల్లీ గట్టిబడింది, మోకాల్ల వరుకు ఎత్తి బాటిల్ లోపలికి దూర్చింది. సెట్ కాలేదేమో లేచి పాంటీ తీయడానికి లంగా అంతా పైకి ఎత్తి పాంటి కిందికి జార్చి వదిలేసింది పాపం వంగలేక. నేను డ్రాయల్ లోంచి మొడ్డను రుద్దుకొని ఆమె వైపె చూస్తున్నా, ఆమె మల్లి కూర్చోని మునుపటిలా మల్లి బాటిల్ లోపలికి దూర్చింది, ఇంకో చెయి లంగా పై నుండి దూర్చి లోపల బాటిల్ సెట్ చేస్తుంది. ఆ ద్రుశ్యం అత్భుతంగా వుంది.. (ఇంకా ఉంది) bangaram aunty teen mature telugu sex stories e04

 

2 thoughts on “బంగారం ఆంటీ Part 4 – Telugu Sex Stories”

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.