Bangaru Golusu Telugu Sex Stories Part 3

“నీకంత కష్టంగా ఉంటే పోనీవే! నువ్వన్నట్టు ఎవరినయినా తగులుకుంటాను” అంది చిలిపిగా శ్యామల.
నమ్మలేనట్టు చూసింది జానకి.
“నువ్వేనా అంటున్నది” అంది.
“అవునే, అయితే ఒక షరతు”
“ఏమిటి”
“జాయింటుగా తగులుకుందాము సరేనా”
“సరిలే, నువ్వు చెడింది గాక నన్ను చెడమనా”
“ఇందులో చెడేది లేదు తరిగేది లేదు అయినా నువ్వు ఉన్నావు గాబట్టి చెబుతున్నాను”
“నీ వరస చూస్తే నాకు తెలియకుండా ఎక్కడో దెబ్బ వేయించుకుంటున్నావని అనుమానంగా ఉంది నిజం చెప్పవే లంజ!”

“ఛ ఛ ఇంతవరకూ లేదు” అంటూ శ్యామల జానకిని బెడ్ మీద క్రిందకు దొర్లించి తను మీదకొచ్చింది. ఆమె సళ్ళను కస కసా పిసుకుతుంటే జానకి చేతులు కూడా ఆమె రొమ్ముల మీద పడ్డాయి.

ఒకరినొకరు ముద్దులతో కాసేపు దొర్లారు. తర్వాత ఉన్నట్టుండి శ్యామల ఆమె తడలను విడదీసి రెమ్మల్ని పెదవులకు చిక్కించుకుంది. అటో కాలు ఇటో కాలు వేయడంతో శ్యామల మొత్త జానకి నోటిదగ్గరగా వచ్చింది. శ్యామల నిలువు రెమ్మల్ని జానకి విడతీసి నాలుకతో రాపాడించి నాలుకను కస్సున లోనకు తోసింది. కసితీరా మూలిగింది శ్యామల. ఇద్దరూ ఒకరి బిళ్ళను ఒకరు సబ్బును అరగదీసినట్టు ఇరవయి నిమిషాలసేపు నాక్కుంటూ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయారు!

ఇక రెండు నిమిషాల్లో ఇద్దరికీ అయిపోతుందనగా మంచం వాళ్ళ బరువుకి, కుమ్ములాటకీ తట్టుకోలెక కిర్రు కిర్రుమంటూ గోల చేసేసింది. పొంగు చల్లారిపోయినట్టు ఇద్దరిలోనూ వేడి చల్లారిపోగానే రొప్పుతూ ఒకరి పక్కన ఒకరు పడిపోయారు.

ఐదు నిమిషాల తర్వాత ముందుగా పలుకరించింది జానకి.

“ఇంతకీ ఎవడు వాడు” అంది.
“ఎవడి గురించే నువ్వనేది?” కళ్ళు తెర్వకుండానే అడిగింది శ్యామల.
“బాగుంది. అప్పుడే మర్చిపోయావా, తగులుకుందాం అన్నావుగా”
ఉన్నట్టుండి అపుడు గుర్తుకొచ్చింది శ్యామలకు. వీధిలో బీట్ వేసిన కుర్రాడి గురించి. హడావిడిగా బట్టలు కట్టుకుని ముందు గదిలోకి వెళ్ళింది. కిటికి తెర కొద్దిగా తొలగించి చూసింది. అక్కడే నిలబడి ఉన్నాడు అతడు. పిడుగులు పడ్డా వాన వచ్చినా అక్కడనుంచి కదిలేట్టు సూచన లేదు. శ్యామల పెదవులమీద చిరునవ్వు వెలిసింది.

“జానీ ఇలా రావే” అంది
అప్పటికే ఆమె హడావిడి ఏమిటో అర్థం గాక చీర చుట్టుకొని వచ్చింది జానకి.

“ఏమిటే! ఎవర్ని చూస్తున్నావ్” అంది.
“అదే.. నేను చెప్పిన కుర్రాడు. చూసి నువ్వు ఓకే చెప్తే లైన్*లో పెట్టేస్తాను” అంది.
జానకి కుర్రాడ్ని చూసింది.

తమ ఇద్దరికన్నా ఐదేళ్లు చిన్న వయసు వాడయి ఉంటాడు. ఎర్రగా బొద్దుగా కోర మీసంతో బాగానే ఉన్నాడు. అసలు వాడెలా శ్యామల వెంటపడ్డాడు అనేది అర్థం కాలేదు. తగులుకొవాలంటే ఎప్పుడో ఎవడో వెధవని తగులుకొని గుల తీర్చుకునేది. ఇంతకాలం ఆగాల్సిన పనిలేదు. మొగుడు వయసైన వాడైనా శ్యామల పక్కనుండడం తో మగాడి గురించి ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడు శ్యామల ఇలా మాటాడుతోందంటే ఏదో కుతి ఆరంభమై ఉండాలి. bangaru-golusu-tennage-young-aunty-telugu-sex-stories-part-3

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.