Home » Telugu Sex Series » Family Circus Telugu Sex Stories Part 15

Family Circus Telugu Sex Stories Part 15

అప్పుడు అతనికి జనార్ధన్ భార్య శ్యామల గుర్తుకొచ్చింది. దీనికంటే శ్యామల ఎంతో అందంగా ఉంటుంది…దాన్ని వదిలి ఇద్దరు పిల్లల తల్లి దీన్ని తగులుకున్నాడేంటి వీడు…ఈ విషయం శ్యామలకి తెలిస్తే….!! అనుకున్నాడు ప్రసాదు….

శ్యామల గుర్తుకురాగానే ప్రసాదు మనసులో ఆలోచనలు సుడులు తిరిగాయి….అక్కడినుంచి కదిలి పక్క గది గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చాడు.

తలుపు ఓరగా తెరచి ఉండడం చూసి లోపలకు వెళ్లాడు. బెడ్ లైట్ వెలుగులో డబుల్ కాట్ మీద ఆదమరచి నిద్రపోతున్న శ్యామల కనిపించింది.

నిద్రలో పైట పక్కకి జరిగి ఉండడంవల్ల సళ్లు కొండశిఖరాల్లా కనిపించాయి. తమ్ముడి మీద పిచ్చికోపంగా ఉన్న ప్రసాదుకి ఆ కోపం శ్యామల మీద చూపించాలన్న ఆలోచన కలిగింది….నా పెళ్లాన్ని బేవార్సుగా వాడుకుంటున్నాడు…..వాడి పెళ్లాన్ని నేనెందుకు దెంగకూడదు? అన్న ఆలోచన కలిగింది. ఆమె మీదెక్కిపోదాం అనుకున్నాడు…కానీ…దీని మొగుడు తనకెంత ద్రోహం చేస్తున్నాడో దానికి తెలియజేసి అప్పుడు ఎక్కాలి దీన్ని అనుకుంటూ
శ్యామలని నిద్ర లేపాడు.

తన మొగుడు జనార్ధన్ అనుకుని బద్ధకంగా కళ్లు తెరచింది శ్యామల….ఎదురుగా తన బావ ప్రసాదు నిలబడి ఉండడం ….అతని మొహం
జేవురించి ఉండడం చూసి గబుక్కున లేచి నిలబడింది.

“ఏమిటి బావగారూ..?” అంది కంగారుగా.

“ఏంటో తెలుస్తుంది… .నాతో రా” అన్నాడు ప్రసాదు.

“ఎక్కడికి?” అని అడగబోయి కోపంతో ఎర్రగా నిప్పుకణాల్లా ఉన్న అతని కళ్లు చూసి అడగలేక పోయింది. ఇద్దరూ గదిలోంచి బయటకు వచ్చారు.

తన గది కిటికీ దగ్గర నిలబడి, “చూడు నీకే తెలుస్తుంది” అన్నాడు. కిటికీ తలుపు సందులోంచి ఒంటికంటితో లోపలకి చూసింది శ్యామల.

అప్పుడే పని పూర్తయిందేమో ఉమ మీద పడుకుని ఆయాసం తీర్చుకుంటున్నాడు జనార్ధన్…అరచేతులతో అతని వీపు నిమురుతూ ….మొహం మీద ముద్దులు
కురిపిస్తూ ఉంది ఉమ….ఆ దృశ్యం చూడగానే శ్యామల మొహం కోపంతో ఎరుపెక్కింది. ఉమ మీదనుంచి లేచి, పక్కన కూర్చున్న జనార్ధన్ ఛాతీ నిమురుతోంది ఉమ.

“ఈ విషయం తెలిస్తే నీ పెళ్లాం మన మీద కక్ష కడుతుందేమో” అంది నవ్వుతూ.

“ఏడ్చింది….అదేం చేస్తుంది……దాన్ని నోరెత్తకుండా చేసే బాధ్యత నాది…ఎలా ఉంది నా దెబ్బ..?” అడిగాడు జనార్ధన్ ఆమె సళ్లతో ఆడుకుంటూ…

“అదిరింది…ప్రాణం గాల్లో తేలిపోతోంది…..ఎప్పుడూ ఎరగను ఇంత సుఖం” అంటూ ఛాతీ మీది చెయ్యిని కిందకి జార్చి తొడల్లోకి దూర్చి వాలిపోయి నేల చూపులు చూస్తున్న అతడి మొడ్డని వేళ్లతో పట్టుకుని నలపసాగింది.

చూస్తున్న శ్యామల పిడికిళ్లు బిగుసుకున్నాయి. కోపంతో శరీరం వణకసాగింది. తన మెడమీద వెచ్చని ఊపిరి తగలడంతో తల తిప్పి చూసింది.వెనకనే తనని ఆనుకుని నిలబడి ఉన్నాడు ప్రసాదు.

“చూడు బాగా చూడు…నీ మొగుడి భాగోతం ఎలా ఉందో..చూసి ఏంచేస్తావో చెయ్యి” అన్నాడు ప్రసాదు.

“నా మొగుడ్ని అంటావేం…నీ పెళ్లాం చూడు ఎలా రెచ్చిపోతుందో….” అంది శ్యామల.

“దాని సంగతి నేను చూస్తా……నీ మొగుడి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనిపించడం లేదా నీకు?” అన్నాడు ప్రసాదు ఆమెకి మరింతగా ఆనుకుని గుసగుసగా.

“ఎలా…?” అంది శ్యామల. (ఇంకా ఉంది) famaily-cricus-teen-mature-young-telugu-sex-stories-2016-part-15

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.