Family Circus Telugu Sex Stories Part 18

“ఏమీ చెయ్యొద్దు….నీ పెళ్లాం సంగతి నీకు తెలియనట్లు ఊరుకో….అప్పుడప్పుడు నువ్వు నన్నెలా వాయిస్తున్నావో…అలాగే అది కూడా నీ అన్నతో గుల తీర్చుకుంటుంది” అంది ఉమ పిర్రలు పైకెత్తి వూపుతూ…క్రమక్రమంగా అతనిలో ఆవేశం మళ్లీ పుంజుకుంది….స్పీడుగా దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.

అప్పటి నుంచి నలుగురూ ఒకరి విషయం మరొకరికి తెలీదన్నట్లు నటించే వాళ్లు…తెలుసని అందరికీ తెలుసు….కానీ, తెలిసినట్లు ప్రవర్తించేవాళ్లు కాదు. రహస్యంగా దూరినట్లు ఒకరిగదుల్లోకి మరొకరు దూరి సుఖంగా వాయించుకునే వాళ్లు.

కొన్ని రోజులు గడిచాయి.

ఉమ అప్పుడప్పుడూ వీలయినప్పుడు గిరినాయుడికి కూడ ఒక ఛాన్సు ఇస్తుండేది…కోడలి చేత అబ్బో అనిపించుకోవాలనే కోరికతో సిటీ కి వెళ్లి ఆయుర్వేదం, హోమియోపతి, అల్లోపతి, ఇలా రకరకాల డాక్టర్ల దగ్గరకెళ్లి, తన సెక్స్ సామర్డ్థ్యం పెరిగేందుకు రకరకాల మందులు తెచ్చుకుని వాడుతున్నాడు.

ఒక సారి ఇంట్లో అందరూ కలిసి దగ్గర బంధువుల ఇంట్లో జరిగే పెళ్లికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అప్పుడే పొలంలో కాపలా ఉండి కరెంట్ మోటర్లు వేస్తూ పొలానికి నీళ్లు పెట్టే వెంకటేషు కూడ ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి వూరు వెళ్లి రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తానని చెప్పాడు గిరినాయుడు కి.

అసలే వేసవి, పైగా పవర్ కట్. వూళ్లో వెంకటేశూ లేక, తమలో ఒకరయినా లేకపోతే పొలానికి నీళ్లు పెట్టే వాళ్లుండరని గిరినాయుడు మిగతా వాళ్లని పెళ్లికి వెళ్లమని తాను మాత్రం ఉండి పోతానన్నాడు. తీరా బయలుదేరే సమయానికి శ్యామల కూడ ఒంట్లో బాగోలేదని ప్రయాణంలో ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తుందని పెళ్లికి రాలేనని మానేసింది. గిరినాయుడు చద్దన్నం తిని మోటర్లు వేసేందుకోసం పొలానికి బయలుదేరి వెళ్లాడు. తీరా పొలానికి వెళ్లి మోటర్ షెడ్డు తాళం తీయడానికి జేబులో చెయ్యిపెడితే తాళంచెవి లేదు. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది తాళంచెవి తేవడం మరచిపోయానని. ఇక చేసేదేమీలేక మరలా ఉసూరుమంటూ తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరాడు తాళం తేవడం కోసం.

ఇంటికి వచ్చేసరికి వీధితలుపు లోపల గడియపెట్టి ఉంది. శ్యామలని పేరుపెట్టి రెండు మూడు సార్లు పిలిచాడు. సమాధానం లేకపోయేసరికి ఒంట్లో బాగాలేదని అంది కదా తనగదిలో పడుకుని ఉందేమోనని ఇంటి వెనకవైపుకుకి వెళ్లాడు ఆమెని పిలుస్తూ.

ఇంతలో ఒక మనిషి శ్యామల గదిలోనుంచి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి క్షణాల్లో మాయమయిపోయాడు. ఆ మనిషిని గుర్తు పట్టాడు గిరినాయుడు. వాడు శివరాం. ఈ వెధవ తన చిన్న కోడలిని కూడ మరిగాడా….? అయినా శ్యామలకి ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పింది కదా…!! పెద్ద కోడలు ఉమ కోసం వచ్చి ఉంటాడా…? రకరకాల ఆలోచనలు చుట్టుముడుతుండగా శ్యామల గది కిటికీ దగ్గరకు చేరి లోపలకి చూసాడు గిరినాయుడు. హడావిడిగా చీరకట్టుకుంటూ కనిపించింది శ్యామల. పైన జాకెట్ లేదు.

మొత్తం బట్టలన్నీ విప్పేసి వాడితో దెంగించుకుంటూ ఉండిందేమో ఈ లంజ….. అనుకున్నాడు గిరినాయుడు. నిక్కబొడుచుకున్న ఆమె సళ్లు చూసేసరికి గిరినాయుడు పంచెలో చలనం మొదలయింది….కిటికీ దగ్గరనుంచి ఆమె గది గుమ్మం వైపు నడిచాడు గిరినాయుడు. ఏమీ ఎరగనట్టు పిలిచాడు శ్యామలని. శ్యామల గది తలుపు తెరచింది. హడావిడిగా రావడం వల్ల తల చెరిగిపోయి ఉంది, జాకెట్ హుక్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకోకపోవడం వల్ల పైటచాటు నుంచి రొమ్ముల పొంగు కనిపిస్తోంది. (ఇంకా ఉంది) famaily-dhamaka-latest-telugu-sex-stories-2016-part-18

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.