Family Circus Telugu Sex Stories Part 24

ఆ చెయ్యి వేసింది…ఉమా,శ్యామలల అత్త సునంద. బాత్రూంకి వెళ్దామని పెరటితలుపు తీసుకుని వచ్చింది సునంద. మూసిఉన్న తలుపు తీద్దామని చెయ్యి వేసేసరికి లోపలి నుండి శివరాం మాటలు వినిపించాయి. ఆశ్చర్యంతో అలాగే బిగుసుకుపోయింది సునంద.లోపల ఏం జరుగుతుందో అర్థమయిందామెకి. తన పెద్దకోడలు ఉమ లోపల ఎవడితోనో కొట్టించుకుంటోంది…..ఆత్రంగా బాత్రూం తలుపువైపు చూసింది….కొంచం కిందుగా రేకుతలుపుకి చిన్న చిల్లు కనిపించింది…

ఒంగి ఒంటికంటితో లోపలికి చూసింది సునంద. చూడగానే శివరాంని గుర్తుపట్టింది. అతడి మొడ్డని ఎంతో ఆబగా చీకుతోంది ఉమ …ఆ దృశ్యం చూడగానే సునంద గుండె దడదడలాడింది….ఎన్నో ఏళ్లక్రితం పెళ్లయిన కొత్తలో…ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదు అప్పటికి….వద్దన్నకొద్దీ బలవంతంగా తన నోట్లో మొడ్డని దూర్చాడు తన మొగుడు గిరినాయుడు…..మొదట కాస్త వెగటుగా అనిపించింది.

కానీ గిరినాయుడు తన చీకుడికి పరవశించిపోవడం చూసి కాదనలేకపోయింది….అప్పుడప్పుడు అతని మూడ్ బాగున్నప్పుడు అలా చెయ్యమనేవాడు….తనకీ ఆనందంగానే అనిపించేది….ఒకసారి తను వెల్లకిలా పడుకుని ఉంటే తన నోటికి మొడ్డ అందించి తన కాళ్లవైపు తలపెట్టి మొహం తొడల్లోకి దూర్చాడు. అతడి నాలుక లోపలికి దూర్చి కెలుకుతుంటే మహా సుఖంగా అనిపించింది అప్పుడు.

ఆలోచనలతోనూ, ఎదురుగా కనిపిస్తున్న దృశ్యాన్ని ఆత్రంగా చూడడంవల్ల సునంద ఒళ్లు వేడెక్కింది. చాల రోజులయింది మొగుడితో వాయించుకుని. నరాలు బిగదీసుకుని ఒళ్లంతా తిమ్మిరెక్కినట్లయింది సునందకి. అయినా ఉమ శివరాంని తగులుకోవడం చూసి ఒకవైపు బాధగా కూడా ఉంది. ఇది బయటపడితే కొడుకు సంసారంలో నిప్పు రాజుకుంటుందేమోనని ఆమె భయం. “అబ్బ…..రాడ్డులా తయారయింది నీది…..

దీనితో దరువేయించుకుంటే శ్యామల పరవశించిపోతుంది” అంది ఉమ లేచి నిలబడుతూ. శ్యామల పేరు వినగానే సునంద ఉలిక్కిపడింది. చిన్నకోడలు కూడా రంగంలోకి దిగిందా? అనుకుంటూ చటుక్కున బాత్రూం గోడపక్కకి జరిగి చీకట్లో నక్కి నిలబడింది సునంద. శివరాం, ఉమ ఇద్దరూ బాత్రూంలోనుంచి బయటపడి ఉమగదిలోకి వెళ్లడం చూసింది. అయిదు నిమిషాలు అక్కడే నిలబడి ఉమ గదిముందుకు వెళ్లింది.

తలుపులు మూసిఉన్నాయి. పక్కకి వచ్చి కిటికీకి ఉన్న సందులోంచి లోపలకి చూసింది సునంద. శ్యామల మీదెక్కి దంచుతున్నాడు శివరాం. పక్కన కూర్చుని అతడి పిర్రలు తడుముతూ….ఎగిరెగిరి పడుతున్న గొళీల సంచిని పట్టి ఆడిస్తూ నవ్వుతోంది ఉమ…..పిర్రలు పైకిలేపి ఎదురూపులూపుతూ పరవశంగా కొట్టించుకుంటోంది శ్యామల. ఆ దృశ్యం చూడగానే మతిపోయినట్లయింది…..

ఇద్దరు కోడళ్లూ ఒకడినే తగులుకున్నారు…ఈ విషయం బయటపడితే తన కుటుంబం గతి ఏమవుతుందో అన్న భయం కదిలించివేసింది . శివరాం కడ్డీలాంటి మొడ్డతో తెగ వాయించడం చూసి మనసు పీకుతున్నా ….తన కోడళ్ల విషయం ఆమె మనసు కలిచివేస్తోంది. కొన్నాళ్లు గడిచాయి. కోడళ్లను సూటిగా కాక సూటిపోటిమాటలతో “మీ సంగతి నాకు తెలుసులే” అన్నట్లు హెచ్చరిస్తూనే ఉంది సునంద.

తాము అప్పుడప్పుడూ మొగుళ్లను మార్చుకున్టున్న విషయం అత్తగారికి తెలిసిపోయిందేమో అని అనుమానం కలిగింది ఉమా,శ్యామలలకు. అంతే తప్ప తామిద్దరూ కలిసి శివరాంతో కొట్టించుకున్న విషయం సునందకి తెలిసినట్లు వాళ్లకి తెలీదు. (ఇంకా ఉంది) famaily-dhamaka-latest-telugu-sex-stories-2016-part-24

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.