Home » Telugu Sex Series » Hate Story Telugu Lo Part 26

Hate Story Telugu Lo Part 26

“నో ప్రాబ్లం.. సరేనా…” అక్కడే ఉండనిచ్చినందుకు గూట్లే ముఖం లాటరీ తగిలిన వాడి లా వెలిగింది.

దిండు పక్కకి పడి పోవటం తో, మొదటి సారి గా ప్రియ గూట్లే ఎదురు గా పూర్తి నగ్నం గా వుంది. ఆమె శరీరం లో ని ప్రతి వొంపు ని, గుండెల కదలికల్ని, వాడు ఇప్పడు ఆమె పర్మిషన్ తొ చూస్తున్నాడు.

గూట్లే గాడు చూస్తున్దంగానే, ఉదయ్ ప్రియ ని తొడలు పట్టుకుని ముందుకి లాగి కాళ్ళు భుజాల మీద వేసుకుని వొంచి దెంగటం కొనసాగించాడు.ప్రియ కళ్ళు మూసుకుని, గూట్లే అక్కడ లేనట్లు ఆలోచించటానికి ప్రయత్నించింది. ప్రతి గుద్దు తోను, ప్రియ మూలుగులు పెద్దవౌతున్నాయి. ప్రియ అరమోడ్పు కళ్ళకు గూట్లే చేత్తో, ప్యాంటు మీద నలుపుకుంటూ కనిపించాడు. ఉదయ్ తనని దెంగుతుంటే, వాడు అలా తనని చూడటం, ప్రియ కి కొంచెం ఎక్స్ సైటింగ్ గానే అనిపిస్తోంది ఇప్పడు.”వాడి కళ్ళకి ఇది ఎలా కనిపిస్తూ వుంది వుంటుంది? తన బంతులు అటూ ఇటూ వూగిపోతూ, తన పిరుదులు గాల్లో, ఉదయ్ దండం తన కాళ్ళ మధ్య ముందుకీ, వెనక్కి రాపిడ్ గా కదుల్తూ..”

“ఉమ్….హ్…” ఏమవుతోందో తెలిసే లోపలే, ప్రియ కి అలలు అలలు గా పెద్ద భావ ప్రాప్తి అయింది. ఆ అలలు చాలా సేపు వున్నాయా అనిపించింది. ఉదయ్ ఇంకా ఆపకుండా దంచుతూనే వున్నాడు.

తల పక్క కి తిప్పి చూస్తే, గూట్లే మొడ్డ బయటికి తీసి చూస్తూ ఊపుకుంటూ కనిపించాడు. ప్రియ వైపే చూస్తూ “కం ఆన్.. ఇలా నిన్ను చూస్తూ కొట్టుకోకుండా ఉండగలగటం చాలా కష్టం.”

ట్రాన్స్ లో వున్నటు చూస్తున్న ప్రియ ని వెనక్కి తిప్పి నడుం దగ్గర పట్టుకుని ఉదయ్ పైకి లేపాడు. ప్రియ ఇప్పడు తన మోకాళ్ళ మీద, చేతుల మీద వుంది. ఎడమ చేతిని ని ప్రియ వీపు మీద రాస్తూ నెమ్మది గా కిందకి నొక్కి పట్టటం తో, ప్రియ నడుం పై భాగం, పిరుదులు తో సహా పైకి లేచినట్టైంది. ముందుకి వొంగోవటం తో ప్రియ చన్నులు భారం గా కిందకి వేలాడుతున్నాయి. తన ఎడమ మోకాలిని ని ప్రియ కాలు పక్క గా తెచ్చి, ప్రియ నడుం రెండు చేతుల తొ గట్టి గా పట్టుకుని, వెనక నించి ప్రియ పువ్వు లో తన దండం దిగేసాడు ఉదయ్.

ముందుకి తూలీ పడబోయిన ప్రియ ని ఉదయ్ బలమైన చేతులు నడుం దగ్గర వడిసి పట్టి ఆపాయి. బంతుల భారానికి కిందకి వంగిన ప్రియ వెనక నించి పడే ప్రతి దెబ్బ కీ ముందుకు పడి పడి పోవటం, ఉదయ్ మళ్ళి వెనక్కి లాక్కోవటం తో చను మొనలు కింద బెడ్ షీట్ కి రాసుకోవటం, ఆ రాపిడి కి అవి గట్టి పడి మొన తేలటం, ఇదంతా గూట్లే కి కనువిందు గా వుంది.

ప్రియ గూట్లే చేతుల వైపు చూసింది. వాడి మొడ్డ అదే తను మొదటి సారి చూడటం. ఒక 5 అంగుళాలు వుంటుందేమో. పెద్ద లావు గా కూడా లేదు. పైన ముడతల తో ఇంకా చిన్నది గా కనిపిస్తోంది. మొడ్డ చుట్టూ నల్ల గా, తెల్లగా దట్టం గా నెరిసిన వెంట్రుకలు. ప్రియ ఆశ్చర్యం గా చూస్తున్నవి అవేమి కాదు. దాని షేప్ ని.

వాడి దండం తను ఇంతకు చూసిన వాటిల్లా స్ట్రైట్ గా లేదు, కర్వ్ లాగా వంగి వుంది. అది కూడా పైకి కిందకి కాకుండా, ఎడమ వైపు కి. ఒక పక్క నించి చూస్తే చిన్న హాకీ స్టిక్ లాగా వుంది చూడటానికి.

“నేను పుట్టినప్పటి నించి ఇంతే” అన్నాడు గూట్లే ప్రియ మనసు లో ఆలోచిన చదివినట్టు, మొడ్డ సవరించుకుంటూ.

అంటూనే ముందుకి వచ్చి ప్రియ ముందు మోకాళ్ళ మీద కూల బడ్డాడు. వెనక నించి పడే దెబ్బల ధాటికి ప్రియ ముఖం మున్డుకోచ్చినప్పుడల్లా, వాడి దండానికి తగుల్తోంది. అంత దగ్గర నించి చూస్తుంటే, దాని వంపు, దాని మీద నరాలు వుబ్బి అది ఇంకా వింత గా వుంది చూడటానికి. వాడి వట్టలు కూడా మొడ్డ కి సమ తూకం గా లేకుండా, చాలా పెద్ద గా వున్నాయి.

“కావాలంటే పట్టుకో” అంటూ గూట్లే ప్రియ చెయ్యి మొడ్డ మీద వేయించటానికి ప్రయత్నించాడు. మోకాళ్ళ మీద వుండటం తో, బాలన్స్ కోసం ప్రియ చేతులు కిందనే వుంచి సపోర్ట్ చేసుకుంది.

వెనక నించి ఉదయ్ దంపుడు లో ఊపు పెరిగింది. “ఆహ్… ” అంటూ అరుస్తూ, ప్రియ ముందుకు తోసినట్టు అయింది. గూట్లే ప్రియ జుట్టు మీద చెయ్యేసి పట్టుకుని, ఆ తెరిచి వున్నన నోట్లో తన మొడ్డ దోపేసాడు.

“మ్..ఫ్… మ్…ఫ్…” ప్రియ కి ఉక్కిరి బిక్కిరి ఐపోతోంది. గూట్లే ప్రియ జుట్టు మీద నించి తన పట్టు వదిలి పెట్టకుండా, ప్రియ తలని ముందుకి, వెనక్కి ఆడించాడు. చెమట, వాసన తో తొ కలిసిన తడి ఏదో జుగురు గా గొంతు లో అనిపించింది ప్రియ కి. వెనకాల నించి ఉదయ్ దంపుడు ఆపలేదు. ఉదయ్ ఏమీ కుండా సైలెంట్ గా వుండటం ప్రియ కి కొంచం ఆశ్చర్యం అనిపించింది. గూట్లే దండం చుట్టూ వెంట్రుకలు ప్రియ ముక్కు కీ, బుగ్గలకి రాసుకున్నాయి.

వొంకర తిరిగిన మొడ్డ ప్రియ నోట్లో కుడి బుగ్గ మీద, దంతాల మీద రాసుకుంది. దాని షేప్ నోట్లో కొత్త గా వుంది. కాసేపటికి అలవాటు పడ్డ ప్రియ నాలుక తో డని షేప్ తడమ టానికి ప్రయత్నించింది. పువ్వు లో ఒక మొడ్డ, నోట్లో ఒక మొడ్డ, ప్రియ కి ఇదంతా కొత్త గా వుంది. అసహ్యం, ఆశ్చర్యం కలగలిసి ఒక లంజ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అన్నది మొదటి సారి తను అర్థం చేసుకోగలిగింది. “తను నిజం గా ఒక ట్రాంప్ ఏనా?” సిగ్గు బిడియం పక్కన పెట్టి దాన్ని నాలుక, పెదాలు ఉపయోగిస్తూ ఆబ గా చీకటం మొదలెట్టింది.

“నోట్లో ఇలా వుంటే, ఇంక పువ్వు లో ఎలా వుంటుంది” ప్రియ మనసు గూట్లే గాడి వొంగిన దండం మీద పోయింది. ఆ ఆలోచలనని వెంటనే కొట్టేసింది. (ఇంకా ఉంది) Hate-Story-3-movie-telugu-sex-stories-part-26

 

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.