“సైజుతో పనిలేదు. సాగుతాయివి. నిజానికి నువ్వేమీ అనుకోనంటే, నీకసలు బ్రా అక్కర్లేదు.నీ వాటి అంత

నిఖ్కచ్చిగా నిలబడేవి నేను చూడలేదు ఇంతవరకు” నవ్వేడు క్రృష్ణుడిలా.

ఆ మాటలకి నా రొమ్ములు బిరుసెక్కాయి.మొనల మీద దురద పుట్టింది.”అంటే మీ స్నేహితుల పెళ్లాల

సళ్ల కొలతలు ,బిగువులూ చూస్తుంటారా మీరు? ” అన్నాను. నాలో తిమ్మిరి కొంత తెగువ తెచ్చింది.

“క్షమించు పద్మా!!, అందరివీ కాదు నీవే, కళ్లు మూసినా తెరచినా అవే కనబడుతున్నాయి!!! నువ్వేమనుకున్నా సరే….”అన్నాడు లేచి బ్రాసరీ తో నాదగ్గరికొస్తూ….

నా గుండెలు గుబగుబలాడాయి.యీ క్షణం కోసం చాలా కాలం యెదురు చూసాను.

“ప్లీజ్, వేసుకో పద్మా! నా దగ్గరకొచ్చి భుజం తట్టేడు. శరీరం లోని రక్తం…..అంతా భుజం లోకి ,

అతని స్పర్ష కేసి పరుగు… నేను తలొంచుకున్నాను.అతడి చేయి నా భుజం మీద నుంచి జారి నా సళ్ల మధ్య లోయ

మీదకి చేరింది.వుబ్బుల మీద అరచేత్తో పాముతూ… “ఇవింకా పొంగుతాయి,ప్లీజ్ బ్రా వేసుకు రా” అంటూ

ఒక రొమ్ముని గుప్పిటతో వొత్తాడు. శరీరంలో అణువణువూ అతనికోసం కాలిపోతుంటే ఇంక దాగుడుమూతలెందుకూ?

“అతడి చేతులమీద చేతులు వేసి నొక్కించుకుంటూ మెల్లిగా అడిగాను”యెంత వీటిని

నొక్కాలనిపిస్తే మాత్రం మా ఆయనతో నీ పెళ్లాన్ని వాయిస్తాను మాట్లాడు అని కబురెట్టడామేనా??”

అన్నాను చిలిపిగా. తర్వాత దగ్గరగా జరిగాను. అతను మరింత దగ్గరగా జరిగాడు. ఇన్నాళ్లు

కలలు కన్న అతని ఆయుధం నా తొడల మధ్య చీర మీద నుంచే గట్టిగా తగులుతోంది.

“మరేం చేయను…నీకోసం మా ఆవిడని మీ ఆయనకిద్దామనుకున్నాను.దాన్ని బట్టి నువ్వంటే

నాకెంత పిచ్చో అర్ధంచేసుకో!!” ఆ మాటలంటూ అతను నా భుజాలచుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా కౌగలించుకుని

మెడ వొంపు లో ముద్దు పెట్టాడు….

“ఏయ్!! వీధి తలుపు!!”

“లోపలికొస్తూనే గడియ వేసాను.యీ వేళ నిన్ను రేప్ చేసయినా వెళ్లేవాడిని”.

“రేప్ యెందుకూ!? నీ కోసం, దీని కోసం, నా బుజ్జిది యెలా కాలిపొతుందో!!” అంటూ

ప్యాంట్ జిప్ తీసి అతన్ని అందుకున్నాను.నా చేతిలొ ఇమడడం లేదు.

“అంత కాలిపోతుంటే సీతారం అడిగితే యెందుకు తిట్టావ్ ? పబ్లిక్ గానే నిన్ను వాయించుకునే వాణ్ని కదా?”

కసి గా జాకెట్టు మీద నుంచే నా గుత్తులు నొక్కేస్తూ అడిగాడు.

“సీతారాం ఒప్పుకున్నది సుబ్బలక్ష్మిని చెయ్యాలనే వ్యామొహంతో.లక్ష్మిని నాలుగు రోజులు వాయించిన తర్వాత

ఇల్లు ,పెళ్లాం గుర్తుకొచ్చి పెళ్లాం …శీలం…అంటూ యేడుస్తాడు.ఆ తర్వాత నన్నూ హింసిస్తాడు.అంచేత ఆయనగారి

శీలం యేడుపు లేకుండా ఆయనగారు క్యాంపుకెళ్లినప్పుడల్లా ఇదిగో యీ గూటం దిగేసి వెల్లిపో.నీ సొంత

పెళ్లాంలా వాడుకో.దీనివల్ల నీ పెళ్లాన్ని మరొకడికివ్వక్కర్లేదుగా?”అన్నాను.

నా మాటతో పూర్తి గా బ్రహ్మానంద పడ్డాడు.తన పెళ్లాం బిళ్ల చెరపక్కర్లేకుండా తనకి కావాల్సిన బిళ్ల దొరికిందని

ఆనందం. జాకెట్ ఎప్పుడు విప్పేసాడో నాకే తెలీదు.

పూర్ణకుంభాల్లా ఉన్న నాసళ్లని పిచ్చోడిలా నలిపేయడం….ముద్దులు పెట్టడం…నిప్పల్స్ కొరకడం చేస్తున్నాడు.నా

భుజం పైకెత్తి ఉదయమే గీసిన చంకలు నాకెయ్యడం ….ఇన్నాళ్ల వ్యామోహాన్ని ఆబగా తీర్చుకుంటున్నాడు.నేను

కూడ బోరవిరిచి అతను చే సే పనుల్లోని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను.

“యీ వారం అంతా సుబ్బలక్ష్మికి యేదో వంకచెప్పి బట్టలతో ఇక్కడకొచ్చెయ్. మా ఆయన వచ్చేదాక పగలు

రాత్రి దిగేయ్ !!, నీ వోపిక, నేను ఎవర్రెడీ !! . నువ్వే నా రెండో మొగుడివి . నువ్వూ, మావారు అదర దొబ్బండి”

పిచ్చెక్కిన దానిలా వాగుతున్నాను.

నా చీర కూడ లాగేశాడు. పరాయి మొగాడి ముందు మొదటి సారి బోసిమొలతో ఉన్నాననే సిగ్గు లేదు నాలో…. (ఇంకా ఉంది) jaanatanam-real-telugu-sex-stories-website-part-8

 

Categorized in:

Tagged in: